Διατάξεις της Ν. Κεραμέως- σε διαβούλευση- για τις Σχολικές Επιτροπές

Μεταφορά αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών, σύσταση πάγιας προκαταβολής στους διευθυντές των σχολικών μονάδων

16/09/2023

Ενημερώθηκε: 16/09/2023, 18:28

Άκουσε το άρθρο

Με διατάξεις που περιλαμβάνεται σε Σχέδιο Νόμου της υπουργού Εσωτερικών Ν. Κεραμέως, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση:

Α. Προβλέπεται ότι από την 30η.6.2024 οι αρμοδιότητες των περισσότερων από 600 σχολικών επιτροπών και των δημοτικών επιτροπών μεταφέρονται στους οικείους δήμους, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των σχολικών μονάδων σε κεντρικόν επίπεδο.

Β. Επίσης, συστήνεται πάγια προκαταβολή με διαχειριστή τον διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας για τη στήριξη της λειτουργίας της (σ.σ. ένα ποσό πέραν από αυτό που διαχειρίζεται η Σχολική Επιτροπή  θα είναι στο "συρτάρι" του Διευθυντή , προκειμένου να το διαχειρίζεται γα έκτακτες ανάγκες).

Ειδικότερα τα δύο άρθρα που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές έχουν ως εξής:

Άρθρο 25 Μεταφορά αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών, σύσταση πάγιας προκαταβολής στους διευθυντές των σχολικών μονάδων

1. Από την 30η.6.2024 τα ν.π.δ.δ. «Σχολικές Επιτροπές» της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) παύουν να λειτουργούν αυτοδικαίως και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο δήμο.

2. Το άρθρο 24 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις σχολικές επιτροπές.

3. Με απόφαση της δημοτικής επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή, με υπόλογο διαχειριστή τον διευθυντή, ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή ή τους αναπληρωτές αυτών.

4. Από τις 30.6.2024 οι αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) ασκούνται από το δημοτικό συμβούλιο ή από επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 27 Σύσταση Επιτροπών – Αύξηση αριθμού αντιδημάρχων

1. Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να συστήνει επιτροπές για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’. Στα μέλη των επιτροπών αυτών δεν παρέχεται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση, πλην των εξόδων κίνησης που καταβάλλονται στον πρόεδρο αυτών και τα οποία ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στις επιτροπές αυτές, στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν και μη αιρετά μέλη, ως πρόεδρος ορίζεται δημοτικός σύμβουλος ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με συναφή με το αντικείμενο της επιτροπής εμπειρία. Ειδικά για θέματα αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών συστήνονται υποχρεωτικά έως δύο (2) επιτροπές, στις οποίες μετέχει τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος σχολικών μονάδων ή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του οικείου δήμου.

2. Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€).

3. Ειδικά για τους αντιδημάρχους της παρ. 2 δεν αυξάνεται ο αριθμός των ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών που συστήνονται σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

Σχόλια (14)

Γεωργοδάσκαλος
|

@anestism,@Στρατος
Πολύ σωστά .. προσυπογράφω. Ανεβάστε τα και στη διαβούλευση.

jim
|

@ΑΘΗΝΑ
Γραφεις όπως και πολλοί άλλοι ανακρίβειες. Φυσικά και πιστωνονται λεφτά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των σχολείων 3 ή 4 φορές το χρόνο, δεν θυμάμαι ακριβώς, τα οποία οι Διευθυντές μπορούν να τα διαχειριστουν όπως αυτοί νομίζουν.

jim
|

@ΑΖ34
Δεν ισχύει. Τα λεφτά αυτά δίνονται στα σχολεία. Πιστωνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε σχολείου.

jim
|

@μείωση της γραφειοκρατίας
Αυτά που αναφέρεις δεν ισχύουν. Ο διευθυντής μπορεί να προβαίνει σε αγορές χωρίς να ζητήσει έγκριση της σχολικής επιτροπής. Επίσης μπορεί να αγοράσει από όπου βρει καλύτερη τιμή.

NN
|

@Στράτος, 17 Σεπ 2023 16:34
Λέτε:
«Σε κάθε περίπτωση Διευθυντής σχολείου που θέλει να είναι αξιοπρεπής στη δουλειά του:
1. Ξοδεύει μικρά ή μεγαλύτερα ποσά από την τσέπη του.
2. Για μικρά έξοδα,όπως π.χ. δέκα βίδες, ένα σιφώνι, δύο κλειδαριές, τρία αντικλείδια, ένα πινέλο κ.α. παρόμοια δυσκολεύεται να κόβει τιμολόγιο, όπως ζητούν οι Σχολ. Επιτροπές. Το αποτέλεσμα; Ή τα πληρώνει μόνος του ή αφήνει τις μικροζημιές να εκκρεμούν επ' αόριστον (αυτός δεν είναι καλός Διευθυντής).»

Νομίζω ότι κάνετε πολύ μεγάλο λάθος για τον ρόλο του αξιοπρεπή και καλού διευθυντή.
Ο διευθυντής δεν βρίσκεται στο σχολείο για να πληρώνει (από την τσέπη του) για επισκευές ή βελτιώσεις της δομής. Αν το κάνει, δημιουργεί ένα καθεστώς που μεγεθύνει την αδιαφορία (εσκεμμένη ή μη) των υπευθύνων αλλά και τη μεταφορά πόρων που προορίζονται για τα σχολεία σε άλλες χρήσεις.

Υ.Γ. Το έκανα κι εγώ κάποιες φορές, αφού μετά από πολλές κλήσεις για επισκευές στη σχ. επ. δεν γινόταν τίποτα, αλλά μετά ένιωθα «κορόιδο» όταν ζητώντας σοβαρότερες επισκευές μου το λέγανε εντελώς κυνικά «Δεν μπορείτε να τα φτιάξετε μόνοι σας?». Λάθος μου μεγάλο!
Εδώ σημειώστε ότι στον συγκεκριμένο δήμο δεν δίνεται δεκάρα τσακιστή στα σχολεία, όπως ορίζει η ΥΑ, αλλά με απόφαση της σχ. επ. η καθολική διαχείριση των χρημάτων γίνεται από αυτήν.

Στράτος
|

Καταρχάς πριν από όσα αφορούν τα σχολεία και τις Σχολικές Επιτροπές, σαφής στόχος της κυβέρνησης με αυτό το νομοσχέδιο είναι η αύξηση του αριθμού των Αντιδημάρχων (με όλα τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει ο καθένας από αυτούς)! Για την επίτευξη του στόχου αυτού καταργούνται οι Κοινωφελείς Οργανισμοί και άλλοι Οργανισμοί των Δήμων.
Για τις Σχολικές Επιτροπές τώρα. Είναι σε πολλούς Δήμους μια πονεμένη ιστορία. Στην πραγματικότητα τώρα θα πάψουν να είναι νομικά πρόσωπα αλλά πάλι Επιτροπές θα έχουμε με επικεφαλής ίσως κάποιον Αντιδήμαρχο (Παιδείας;). Η πάγια προκαταβολή στα χέρια του Διευθυντή δεν ξέρουμε ποιο ύψος χρηματικό θα έχει και με ποιο τρόπο θα γίνεται η διαχείριση της (π.χ. θα πρέπει για τα έξοδα να έχει τιμολόγια;)
Σε κάθε περίπτωση Διευθυντής σχολείου που θέλει να είναι αξιοπρεπής στη δουλειά του:
1. Ξοδεύει μικρά ή μεγαλύτερα ποσά από την τσέπη του.
2. Για μικρά έξοδα,όπως π.χ. δέκα βίδες, ένα σιφώνι, δύο κλειδαριές, τρία αντικλείδια, ένα πινέλο κ.α. παρόμοια δυσκολεύεται να κόβει τιμολόγιο, όπως ζητούν οι Σχολ. Επιτροπές. Το αποτέλεσμα; Ή τα πληρώνει μόνος του ή αφήνει τις μικροζημιές να εκκρεμούν επ' αόριστον (αυτός δεν είναι καλός Διευθυντής).
3. Στη διάθεση των Διευθυντών πρέπει να υπάρχει ένα αξιοπρεπές ποσό για χρήση σε μικροέξοδα με απλές αποδείξεις.
4. Επιπλέον πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση για δράσεις εκπαιδευτικών του σχολείου (υλικά κατασκευών, ζωγραφικής, βελτίωσης ηλεκτρονικών μέσων κ.α. πολλά) αν θέλουμε σύγχρονο ζωντανό σχολείο. Δεν αρκούν οι Ψηφιακές Οθόνες. Τα παιδιά πρέπει να κάνουν πράγματα με τα χέρια τους και να απολαμβάνουν τη χαρά της δημιουργίας. Και αυτό χρειάζεται κέφι, παρότρυνση από τους εκπαιδευτικούς αλλά...και κάποια χρήματα.
5. Επιτέλους πρέπει να φτιαχτούν νέα σύγχρονα σχολεία. Και πρέπει οι Σχολικές Επιτροπές ή όπως θα λέγονται πλέον να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα σχολεία. Παρεμβάσεις επιλεκτικές μόνο σε σχολικές μονάδες που απειλούνται με διάλυση από τεχνικής φύσεως δείχνουν ότι προηγήθηκε παντελής εγκατάλειψη για χρόνια ολόκληρα.
Αλλά για όλα τα παραπα΄νω απαιτείται πρωτίστως πολιτική βούληση. Υπάρχει;

@ριστεία, όχι αστεία
|

Η υπουργαρα που χάθηκε στις λάσπες. Στη Θεσσαλία όλα καλά; Τώρα δεν έχει πιγκ πονγκ και μηλάκια;

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
|

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 1 ΑΓΟΡΑ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ 5 ΕΥΡΩ)
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ:
- Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙ 3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΛΛΟΥ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ...

ΑΖ34
|

Παρακρατουν -οι δήμοι-τα χρήματα.....για ανάγκες τους !!!!!!!!!

Κουλης
|

Κατάστρεψε την εκπαίδευση σαν υπουργός παιδείας , και τώρα την καταστρέφει σαν υπουργός εσωτερικών ..…

Αθηνά
|

Συμφωνώ με τη Δήμητρα. Τα σχολεία ζητιανεύουν για τα αυτονόητα. Οι δήμοι κάνουν πολιτική με τα χρήματα των σχολείων (δίνουν όλες τις δουλειές και τις προμήθειες σε δικούς τους, άσχετα αν αλλού είναι φθηνότερα και καλύτερα. Δε δίνουν χρήματα στους διευθυντές για να τα διαχειριστούν όπως αυτοί νομίζουν. Για να πα΄ρεις κάτι για το σχολείο δεν είναι ο διευθυντής αρμόδιος να κρίνει αλλά ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής (πρέπει να τον παρακαλάς). Προφανώς υπάρχουν και δήμοι που λειτουργούν σωστά. Όμως το νέο νομοσχέδιο πρέπει να προβλ΄έπει ότι ένα ποσοστό της επιχορήγησης θα πηγαίνει απευθείας στα σχολεία για να το διαχειρίζονται οι διευθυντές.

απο Σύρο
|

δεν τοκανες παλιά τώρα φυγε απ τα ονειρα μας για κατι καλύτερο με τον υπέροχο Κυριάκο Πιερακάκη.......

anestism
|

Όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευτικοί και μάλιστα ενεργοί μέσα στη τάξη αρχίζουν και γράφουν διατάξεις και νόμους που αφορούν τον κόσμο της εκπαίδευσης, το βέβαιο είναι ότι δεν θα πάει καλά..
Ο Δ/ντής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τους μαθητές/τριες, για το εκπ/κό προσωπικό, για το αν δουλεύει ο καυστήρας, οι τουαλέτες κλπ, να προσπαθεί για την εξωστρέφεια του σχολείου, να κάνει κανονικά το μάθημά του (μέχρι και 10 ώρες την εβδομάδα σε αρκετές περιπτώσεις), να φροντίζει για την αξιολόγηση των υφισταμένων, την αυτοαξιολόγηση τις σχολικής μονάδας, να συμμετέχει σε συμβούλια κλπ…
Επίσης θα πρέπει να φροντίζει να φτιάχνει οτιδήποτε χαλάει στο σχολείο, να ζητάει προσφορές και να διεξάγει μειοδοτικούς διαγωνισμούς για οτιδήποτε (λες και χτίζει σπίτι και έχει να κάνει με όλους τους μάστορες...)
Εντάξει, αν "το έχει" θα το καταφέρει και μπράβο του αλλά αυτός είναι ο ρόλος του; Ο υφιστάμενος νόμος αναφέρει ότι για οτιδήποτε γίνεται στα σχολεία αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του δήμου. Ούτε ένα δέντρο που είναι έτοιμο να πέσει επάνω στα παιδιά δεν μπορεί να κόψει και πρέπει να περιμένει μήνες για να γίνει…
Ο δήμος και η κυβέρνηση χρειάζεται να προσφέρει αρωγή στο έργο του Δ/ντή και να στελεχώσει υπηρεσίες αρμόδιες, αξιόπιστες, γρήγορες στο να παίρνουν αποφάσεις κλπ. Ειλικρινά εσείς εκεί στα υπουργεία θεωρείτε ότι έτσι δουλεύει το δημόσιο σύστημα; Όταν στον ίδιο τον δήμο μέσα ό ένας μηχανικός δεν μιλάει με τον άλλο και χ υπάλληλος μποϋκοτάρει το έργο του άλλου γιατί ανήκει σε άλλη παράταξη νομίζετε ότι θα γίνει κάτι; Ειδικά όταν δεν θα αμοίβονται; Μα σοβαρά τώρα;
Οι σχολικές επιτροπές όπως είναι προσφέρουν έργο, απλά θα πρέπει να δουλεύουν όλες με τον ίδιο σωστό συντονισμένο τρόπο. Όχι ότι θέλει η μία και ότι θέλει η άλλη. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν έναν τυπικό τυχαίο έλεγχο. Για παράδειγμα γιατί το τάδε φωτοτυπικό πουλήθηκε 3000€ ενώ σχεδόν σε όλα τα καταστήματα και στο διαδίκτυο η τιμή του είναι 2000€; Εκεί είναι το πρόβλημα. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να βρει το σωστό μοντέλο και επιτέλους να κάνει το αυτονόητο. Να ενισχύ

Δήμητρα
|

Τα χρήματα για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων έχουν περάσει ολοκληρωτικά στα χέρια των δήμων. Τα σχολεία ζητιανεύουν για τα αυτονόητα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ