ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Το Διακύβευμα της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα από 10 ερωτήσεις και απαντήσεις (;)

Δημοσίευση: 25/09/2023

Παναγιώτης Αναστασιάδης Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

2ο Ερώτημα: Αξιοποίηση (;) των Εφαρμογών Τ.Ν. στις τάξεις μας.

Τι μας δίδαξε η εμπειρία μας από τις μηχανές αναζήτησης;

Οι μηχανές αναζήτησης

Στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (3η βιομηχανική επανάσταση, 1990-2020), ένα από τα σημαντικότερα  τεχνολογικά επιτεύγματα εκείνης της περιόδου ήταν η άμεση πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία μέσω των μηχανών αναζήτησης.

Η μετατροπή της πληροφορίας/περιεχομένου από έντυπη σε ψηφιακή μορφή και η διάχυσή της μέσω του διαδικτύου στον τελικό χρήστη, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής του εγκατάστασης, ήταν αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα που άλλαξε τα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο.

Για την εκπαιδευτική κοινότητα, το ζητούμενο ήταν η αναζήτηση πληροφοριών μέσα από λέξεις-κλειδιά (keywords) και η διαχείριση φίλτρων για τη διασφάλιση  -κατά το δυνατόν- του κριτηρίου της εγκυρότητας, της επικαιρότητας κλπ.

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης ήταν ένας κατάλογος έγκυρων -υπό προϋποθέσεις- πηγών: έρευνες, μελέτες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, στα οποίο είχαμε πρόσβαση (έστω με περιορισμούς)  για περεταίρω μελέτη και επεξεργασία.

Μάλιστα, αναπτύχθηκαν ειδικοί αλγόριθμοι προκειμένου εμπορικές κυρίως πηγές προϊόντων και υπηρεσιών να βρίσκονται στην κορυφή αυτού του καταλόγου.

 Μια πρώτη επισήμανση για την εποχή των μηχανών αναζήτησης:

Θα έλεγε κανείς ότι η σχέση δημιουργού περιεχομένου,  διακινητή/μηχανής αναζήτησης και τελικού χρήστη διαμορφώθηκε σε αδρές γραμμές ως εξής:

- Ο δημιουργός περιεχόμενου, π.χ ο συγγραφέας ενός άρθρου, μιας μελέτης, ενός σχεδίου μαθήματος, μιας θεατρικής παράστασης κλπ., είχε τη δυνατότητα να διευρύνει «χωρίς διαμεσολάβηση» το κοινό στο οποίο απευθύνεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρίως στην αναγνώριση της συνεισφοράς του στην κοινότητα.

- Ο τελικός χρήστης π.χ. ο εκπαιδευτικός, ο ερευνητής κλπ., είχε τη δυνατότητα απεριόριστης – αδιαμεσολάβητης πρόσβασης σε μια ολοένα και αυξανόμενη δεξαμενή εκπαιδευτικών πόρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια την βελτίωση και εξέλιξή του. Άρα, είχε και την ευθύνη της επιλογής των πηγών στις οποίες οι μηχανές αναζήτησης του εξασφάλιζαν πρόσβαση. Δεν ήταν λίγες οι φορές κατά τις οποίες ο ρόλος του δημιουργού περιεχόμενου και τελικού χρήστη εναλλάσσονταν, καθώς διαμορφώθηκε μια δυναμική σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

- Οι μηχανές αναζήτησης αναδείχθηκαν στη μεγαλύτερη δεξαμενή της ανθρώπινης γνώσης και δημιουργικότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κερδοφορία τους, είτε με φανερούς τρόπους είτε όχι, π.χ. μέσω της «αξιοποίησης» των προσωπικών μας δεδομένων.

Οι Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (Ε.Τ.Ν.) στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σε αντίθεση με τις μηχανές αναζήτησης, οι Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (Ε.Τ.Ν.), π.χ. ChatGPT, bard κ.α, δεν προσφέρονται για αναζήτηση πληροφοριών με όρους-κλειδιά, καθώς η συζήτηση διεξάγεται σε φυσική γλώσσα, σαν να μιλάμε με κάποιον φίλο ή γνωστό μας, και το γεγονός αυτό δημιουργεί «εξοικείωση» με το νέο περιβάλλον διεπαφής. (Ο όρος «εξοικείωση» είναι κρίσιμος και θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον).

Ας δούμε ένα απόσπασμα από πραγματικό παράδειγμα συνομιλίας μας με το ChatGPT 3.5 (10/9/2023) με θέμα την Τ.Ν.:

Το αποτέλεσμα της συνομιλίας μας είναι κείμενο σε φυσική γλώσσα, δηλαδή συνθετικός γραπτός λόγος, και αυτό από μόνο του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρωτόγνωρο θα λέγαμε, στην εξελικτική πορεία αλληλεπίδρασης ανθρώπου και μηχανής.

Ένα θέμα που προκύπτει εύλογα είναι ποιες πηγές αξιοποίησε, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το συνθετικό κείμενο.

Ακολουθεί ο εξής διάλογος (10/9/2023)

Συμπέρασμα;

Οι μηχανές αναζήτησης μας έδιναν ως αποτέλεσμα έναν  κατάλογο με  πηγές, τις οποίες είχαμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε και να εξάγουμε τα συμπεράσματα μας. Βέβαια αυτό δεν ήταν πάντοτε εύκολο, ιδίως όταν υπήρχε μεγάλος όγκος δεδομένων, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον μας να εστιάζεται στα αποτελέσματα που βλέπαμε στις πρώτες σειρές αυτού του καταλόγου. Η κατάταξη των πηγών ήταν αποτέλεσμα αλγορίθμων, στους οποίους δεν είχαμε πρόσβαση.

Οι συγκεκριμένες Ε.Τ.Ν. μας δίνουν ως αποτέλεσμα ένα συνθετικό κείμενο σε φυσική γλώσσα, το οποίο εικάζουμε ότι αποτελεί προϊόν επεξεργασίας βιβλιογραφικών πηγών. Όπως διαπιστώσαμε από τον διάλογο μας με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, οι όποιες βιβλιογραφικές πηγές δεν είναι ούτε ορατές, ούτε προσβάσιμες από εμάς.

Ως εκ τούτου, μήπως εγείρεται ζήτημα εγκυρότητας;

Ακολουθεί ο εξής διάλογος (10/9/2023)

Τα συμπεράσματα δικά σας….

Με βάση τα ανωτέρω, πώς διαμορφώνεται η σχέση δημιουργού περιεχομένου, διακινητή και τελικού χρήστη στην εποχή της Τ.Ν.;

- Οι τελικοί χρήστες, εμείς δηλαδή, ως «κυνηγοί/εξερευνητές περιεχομένου»,  βιώνουμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία συνομιλίας σε φυσική γλώσσα με τη μηχανή, το περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται για την εγκυρότητα του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοποίηση του στην έρευνα, στην τάξη, στο αμφιθέατρο, ή οπουδήποτε αλλού.

- Οι δημιουργοί του πρωτογενούς περιεχόμενου (δηλαδή οι συγγραφείς κλπ.)  απλά δεν υφίστανται, κατά δήλωση της ίδιας της εφαρμογής, καθώς οι πηγές δεν είναι ορατές σε εμάς.

- Η Ε.Τ.Ν. μας προσφέρει κείμενα σε φυσική γλώσσα, «απαλλαγμένα» από το βάρος/ευθύνη της αναφοράς των πηγών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα του παραγόμενου περιεχομένου.

Σχόλια (5)

 
Μεθοδολογικό λάθος
28 Νοε 2023 09:23

να παρουσιάζεται το chatGPT 3.5 που ο στόχος του δεν είναι η έρευνα ως τέτοιο.
Υπάρχουν άλλες εφαρμογές που το κάνουν αυτό.
Επομένως θα πρέπει να επανατοποθετήσετε όλες τις ομιλίες σας και το σεμινάριό σας.

 
Χρηστινα
27 Νοε 2023 21:17

Παρά το πρόβλημα με την εγκυρότητα και τις πηγές η Ε.Τ.Ν είναι χρήσιμη καθώς έχουμε τη δυνατότητα ή να ελέγξουμε τις πληροφορίες μ έναν άλλον τρόπο πχ μηχανή αναζήτησης, βιβλιογραφία κλπ

 
Ιωάννα Βαχ.
21 Νοε 2023 20:32

Πράγματι τίθεται θέμα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Ωστόσο παρέχει μια κατευθυντήρια οδό προκειμένου να ερευνήσουμε από μόνοι μας αυτό που αναζητούμε.

 
ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡ.
19 Νοε 2023 17:46

Οι εφαρμογές Τ.Ν. παρέχουν στους τελικούς χρήστες την άντληση πληροφοριών, εργασιών, ασκήσεων, δραστηριοτήτων μέσα απο την πρωτόγνωρη εμπειρία επικοινωνίας σε φυσική γλώσσα με μια μηχανή. Καθώς, όμως οι βιβλιογραφικές πηγές δεν μπορούν να φτάσουν στους τελικούς χρήστες τίθεται θέμα εγκυρότητας στο παραγόμενο περιεχόμενο. Έτσι για να μπορούμε να πλοηγηθούμε στα "αχαρτογράφητα ύδατα" με επιτυχία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την κριτική μας σκέψη.

 
TN συνομιλίας - conversational AI (CAI)
25 Σεπ 2023 11:50

Το κύριο εργαλείο χειρισμού ανθρώπων, ονομάζεται conversational AI (CAI) = TN συνομιλίας. Είναι εδώ και είναι φθηνό.
Το διακύβευμα της συνομιλίας AI (CAI), είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη δέσμευση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ενός συστήματος AI και ενός προσώπου. Μέσω αυτής της δέσμευσης, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να στοχεύσει αποτελεσματικά και να επηρεάσει ένα πρόσωπο με μηνύματα ειδικά προσαρμοσμένο για αυτό. Στη συνέχεια αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις του και προσαρμόζει την προσέγγισή του για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο με την πάροδο του χρόνου.
Ως αποτέλεσμα, αυτά τα συστήματα όχι μόνο προσαρμόζονται στις άμεσες λεκτικές και συναισθηματικές αντιδράσεις ενός ανθρώπου, αλλά γίνονται επίσης πιο ικανά στο να «παίζουν» τον άνθρωπο με την πάροδο του χρόνου. Τα συστήματα CAI μπορούν να προσελκύσουν τους ανθρώπους σε συζήτηση, να τους καθοδηγήσουν να αποδεχτούν νέες ιδέες και τελικά να τους επηρεάσουν να πιστέψουν στην παραπληροφόρηση. Όταν χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα, το CAI θα μπορούσε να είναι το τέλειο εργαλείο χειραγώγησης.
Η παραπάνω απάντηση δόθηκε από το ChatGPT 4.0, σε ερώτημα μου για την CAI.
Οι μηχανές μας το λένε ξεκάθαρα, ότι είναι ικανές στο να «παίζουν» τον άνθρωπο, εμείς ακόμη αναρωτιόμαστε αν θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση τους από το ευρύ κοινό και τους μαθητές?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.