Ερώτηση στη Βουλή για τον αποκλεισμό από τη διδασκαλία των ΑΕΙ των υπαλλήλων του Δημοσίου

07/11/2023

Ενημερώθηκε: 07/11/2023, 20:33

Άκουσε το άρθρο

 Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβερνητικής της θητείας η ΝΔ άφησε πίσω της παρακαταθήκη νομοθετικών παραλογισμών ως αποτέλεσμα νεοφιλελεύθερων ιδεολογικών εμμονών. Στη νέα κυβερνητική θητεία η κυβερνώσα παράταξη εντείνει και επεκτείνει τις νεοφιλελεύθερες εμμονές εναντίον των Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που υποτίθεται ομνύει στην αριστεία αποκλείει αναιτιολόγητα με μπαράζ ρυθμίσεων τους άριστους από άποψη τυπικών προσόντων Υπαλλήλους του Δημοσίου, δηλαδή τους/τις κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων, από την παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Μάλιστα, ενώ ο αρχικός αποκλεισμός από τις συμβάσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων ως Εντεταλμένοι Διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, αντί να αρθεί ο αποκλεισμός, επεκτάθηκε πλέον και στις νέες για το πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας για νέους κατόχους διδακτορικών ΕΣΠΑ, αποδεικνύοντας πως δεν πρόκειται για λάθος αλλά για πολιτική επιλογή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση και το άρ.173 του ν. 4975/2022 περί «Εντεταλμένων Διδασκόντων» και συγκεκριμένα στην περίπτωση ε) της παραγράφου 9 αναφέρονται τα εξής: «Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπου υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014.»

Συνάγεται από τα ανωτέρω οι Υπάλληλοι του Δημοσίου αποκλείονται ρητά από την παροχή διδακτικού έργου σε ΑΕΙ ως «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες» χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Ως προς το ζήτημα το οποίο ανέκυψε έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλα διαβήματα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ χωρίς καμία μέχρι σήμερα ανταπόκριση.

Ειδικότερα, παρενέβη ο Συνήγορος του Πολίτη στις 9/3/2023, μετά από επιστολή που έλαβε από ενδιαφερόμενους/ες, αποστέλλοντας έγγραφο προς την πρώην Υπουργό κ.Κεραμέως με το οποίο ζητά να εξετάσει  «το ενδεχόμενο αναθεώρησης της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), στην κατεύθυνση απαλοιφής της περίπτωσης ε ́ (υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δίκαιου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα) από τα εξαιρούμενα πρόσωπα της διαδικασίας ανάθεσης διδακτικού έργου σε εντεταλμένους διδάσκοντες, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμες και δίκαιες προοπτικές πρόσβασης σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, με κριτήριο την προσωπική αξία και ικανότητά τους». Ωστόσο δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στο διάβημα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Στη συνέχεια, επανέφερε το εν λόγω θέμα προς τον σημερινό Υπουργό Παιδείας κ. Πιερρακάκη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) με επιστολή της στις 28/8/2023 αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «μία άδικη και καταχρηστική διάταξη νόμου» την οποία ζητά  να την καταργήσει άμεσα. Όπως τονίζει η ΠΟΣΥΠ «η νομοθέτηση του  κωλύματος ανάληψης διδακτικού έργου από υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι διαθέτουν κατά τα λοιπά τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, διδακτική εμπειρία, ερευνητικό και επιστημονικό έργο) με τους μη εξαιρούμενους υποψηφίους του ιδιωτικού τομέα για την πλήρωση των ίδιων θέσεων, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς και λογικώς από τον νομοθέτη διότι δεν υπάρχουν ούτε αποχρώντες λόγοι  δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν την διαφορετική και καταχρηστική αυτή μεταχείριση μίας  συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, δηλαδή των δημοσίων υπαλλήλων.»

Η πλέον πρόσφατη παρέμβαση, στις 9/10/2023, αφορά σε «Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με τον αποκλεισμό ΔΥ από την πρόσκληση για το πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας για νέους κατόχους διδακτορικών ΕΣΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024» η οποία υπογράφεται από «Θιγόμενες/ους ΔΥ κατόχους διδακτορικών, αποκλειόμενες/ους από το Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024» στην οποία καταγγέλλεται πως όχι μόνο δεν έχει αρθεί ο ανωτέρω αποκλεισμός αλλά επεκτείνεται πλέον και στις συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ, καθώς στις προσκλήσεις αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελούμενων-εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση οι υπηρετούντες Δημόσιοι Υπάλληλοι αποκλείονται από την προοπτική να θεμελιώσουν και τις προϋποθέσεις για ενδεχόμενη μετέπειτα εκλογή τους σε θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, καθώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τα προσόντα εκλογής μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (άρ. 143, ν. 4957/2022), απαιτείται ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει, αναλόγως της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης  θέσης, από τρία (3) έως έξι (6) έτη εμπειρίας αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

Επειδή το άρ.173 του ν. 4975/2022 περί «Εντεταλμένων Διδασκόντων» αντιστρατεύεται  τις αρχές της ισότητα, της ισονομίας και της δικαιοσύνης στην προοπτική  πρόσβασης σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με κριτήριο την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων.

Επειδή τα αλλεπάλληλα διαβήματα προς το ΥΠΕΠΘ από την Ανεξάρτητη Αρχή και το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο στον τομέα της Παιδείας και άλλων θιγόμενων δεν μπορούν να αγνοούνται.

Επειδή αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αποκατάσταση της αδικίας ως προς τους διδάκτορες Υπαλλήλους του Δημοσίου ο αποκλεισμός τους από κάθε είδους συμβάσεις ως διδάσκοντες σε Πανεπιστήμια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να καταθέσει άμεσα τροπολογία επί του άρθρου 173 του ν. 4975/2022 περί «Εντεταλμένων Διδασκόντων» με την οποία να καταργηθεί η διάταξη με βάση την οποία απαγορεύεται στους υπάλληλους με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα αποκαθιστώντας την αδικία την οποία υφίστανται οι διδάκτορες Υπάλληλοι του Δημοσίου;
  • Προτίθεται να άρει από τις προκλήσεις για την «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» μέσω ΕΣΠΑ τον αποκλεισμό ωφελούμενων-εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014;

Οι βουλευτές

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Ακρίτα Έλενα

Αναγνωστοπούλου Σία

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γιαννούλης Χρήστος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Θρασκιά Ράνια

Κόκκαλης Βασίλης

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κώστας

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Πέτρος

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Παναγιού

Τζούφη Μερόπη

Ψυχογιός Γιώργος

Σχόλια (2)

Polar_Fish
|

Moνο τροπολογία μπορει να καταθέσει.

Αποκλεισμένος
|

Πολύ ακριβής και ουσιαστική η επερώτηση. Όπως αναφέρει είναι ζήτημα ισότητα, ισονομίας και δικαιοσύνης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ