Πολλαπλό Βιβλίο: Απόφαση Κ. Πιερρακάκη για τις διευκρινιστικές απαντήσει προς εκδότες και συγγραφείς

Τα 8 αναπάντητα ερωτήματα-προβλήματα από τον ΙΕΠ και ΔΙΟΦΑΝΤΟ προς τους εκδότες και συγγραφείς, κομβικής σημασίας για την έκδοση των βιβλίων

17/11/2023

Άκουσε το άρθρο

Τις αρμοδιότητες του ΙΕΠ και του ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ για τις διευκρινιστικές απαντήσεις που πρέπει να δοθούν σε σειρά ερωτημάτων πυ έχουν καταθέσει εκδότες και συγγραφείς , ξεκαθαρίζει σημερινή απόφαση του υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη.

  1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Αναπάντητα έχουν  αφήσει το ΙΕΠ και ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ  σειρά πρακτικών ερωτήσεων για την έκδοση των νέων σχολικών βιβλίων (Πολλαπλό βιβλίο) , τις οποίες έχουν θέσει συγγραφείς και εκδότες.

Επιπλέον οι  συγγραφείς και οι εκδοτικοί οίκοι που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του πολλαπλού σχολικού βιβλίου προβληματίζονται έντονα με την καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή ποιες από τις 636 προτάσεις συγγραφής βιβλίων εγκρίνονται και ποιες απορρίπτονται.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής έληξε στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ τα διδακτικά πακέτα Δημοτικού, Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση τον Μάρτιο του 2024 (σε 6 μήνες!).

Η αβεβαιότητα που δημιουργεί σε πολλούς συγγραφείς και εκδοτικούς οίκους –ειδικά τους μικρούς– η καθυστέρηση αυτή θέτει πλέον εν αμφιβόλω τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει το ΙΕΠ,  τα νέα βιβλία να είναι στα σχολεία τον Σεπτέμβρη του 2025.

Επιπλέον  πολλοί   συγγραφείς και εκδότες που έχουν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία του πολλαπλού είναι εξοργισμένοιαπό το γεγονός ότι δεν παίρνουν απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς, πρωτίστως από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, στα ερωτήματα που στέλνουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  σχετικά με  την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Μεταξύ  των ερωτημάτων και  προβλημάτων   που έχουν θέσει είναι τα παρακάτω:   

1) Επειδή τα σχολικά βιβλία έχουν μεγάλο αριθμό εικόνων, σχημάτων, μαθηματικών, φόντων, πλαισίων κτλ., η εξαγωγή τους σε e-book με μορφότυπο e-pub 3 resizable και reflowable είναι εξαιρετικά δύσκολη τεχνικά, χρονοβόρα και κοστοβόρα, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά άρτιο. Θα ήταν πιο ρεαλιστική η προδιαγραφή για τα e-pub εάν προέβλεπε να είναι σε μορφή fixed layout.

Μάλιστα, αφού τα σχολικά βιβλία θα εξαχθούν και σε e-books με μορφότυπο διαδραστικού pdf, έτσι κι αλλιώς η χρησιμότητα του να διατίθενται και σε μορφότυπο e-pub είναι αμφισβητήσιμη.

2) Η Πρόσκληση προβλέπει τα ψηφιακά μαθησιακά να είναι εκτελέσιμα και τοπικά (όχι μόνο on line). Ως παράδειγμα εργαλείου για τη δημιουργία ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων αναφέρει μόνο το Geogebra. Ωστόσο, τα ψηφιακά μαθησιακά που δημιουργούνται με το εργαλείο αυτό συχνά δεν παίζουν τοπικά, παρά μόνο on line. Το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, ως ο αρμόδιος φορέας, πρέπει να δώσει παραδείγματα εργαλειών που μπορεί να δημιουργήσουν ψηφιακά μαθησιακά που πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της Πρόσκλησης και να υποδείξει τεχνικές λύσεις, όπου είναι απαραίτητο.

3) Επίσης, η Πρόσκληση προβλέπει στα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα οι φωτογραφίες (bitmap εικόνες) να είναι μόνο σε μορφότυπο jpg. Επομένως, δεν προβλέπεται ο μορφότυπος png, παρά το γεγονός πως οι εικόνες jpg (σε αντίθεση με τις png) δεν έχουν διαφάνεια και άρα σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται όχι μόνο αισθητικά αλλά και λειτουργικά προβλήματα.

Δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται το σύστημα του πολλαπλού βιβλίου και της δημιουργίας ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων που θα τα συνοδεύουν, υπάρχουν πολλές απορίες, αμφιβολίες κτλ. σχετικά με το εάν κάποια ψηφιακά μαθησιακά θα ταξινομηθούν από το ΙΕΠ στην κατηγορία ΙΙ ή ΙΙΙ, ώστε οι συμμετέχοντες να κάνουν ανάλογα τον προγραμματισμό τους. Οι αρμόδιοι φορείς όμως (ΙΕΠ και ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) μέχρι τώρα δεν έχουν απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα ούτε έχουν κάνει κάποια σχετική παρουσίαση.

4) Στην Πρόσκληση προβλέπεται ότι στα βιβλία Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας η  συγγραφή των μαθηματικών τύπων πρέπει να γίνει με το εργαλείο Mathtype και να χρησιμοποιηθούν Open Type γραμματοσειρές. Ωστόσο, στο Mathtype ορισμένα σύμβολα που εκφράζονται με ελληνικούς χαρακτήρες είναι αναγκαστικό να γραφτούν με τη γραμματοσειρά Symbol, η οποία δεν είναι OpenType.θα επιτρέπεται η χρήση αυτής της Symbol στους μαθηματικούς τύπους;

5) Ειδικότερα, το Διδακτικό πακέτο για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, παρά το γεγονός πως θα περιλαμβάνει μαθηματικούς τύπους, σύμφωνα με την Πρόσκληση φαίνεται να μην εντάσσεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται για τα βιβλία Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας. Εάν ισχύει αυτό, για τους μαθηματικούς τύπους, τις ασκήσεις κτλ. ποια γραμματοσειρά θα πρέπει χρησιμοποιηθεί;  Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα προκύψουν λόγω της χρήσης μαθηματικών συμβόλων;

6) Στην Πρόσκληση ορίζονται συγκεκριμένα οι γραμματοσειρές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα βιβλία. Κάποιες από αυτές (Din CF Std, Din CF CONDENSED, Katsoulidis) δεν διατίθενται δωρεάν και πρέπει να αγοραστούν από τους συμμετέχοντες. Γιατί να υποχρεώνονται όλοι οι συμμετέχοντες να αγοράσουν γραμματοσειρές από συγκεκριμένη εταιρεία και όχι ίδιου τύπου γραμματοσειρές άλλης εταιρείας; Π.χ. οι γραμματοσειρές PF Din είναι ίδιου τύπου με τις Din CF, αλλά διατίθενται από άλλη εταιρεία.

7) Στην Πρόσκληση υπάρχει πίνακας των ενεργών εικονιδίων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα στις σελίδες της ψηφιακής μορφής των διδακτικών βιβλίων για τη μετάβαση στα ΨΜΑ. Πότε και από πού οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα εικονίδια αυτά;

8) Θα πρέπει κάθε ψηφιακό μαθησιακό αντικείμενο να τοποθετείται από τους συγγραφείς σε i-frame; Αν ναι, ποια στοιχεία και λογότυπα θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτό;.

Σχόλια (4)

ΕκπαιδευτικόςΧ
|

Ό,τι και να κάνουν, τα "νέα" βιβλία θα είναι μια από τα ίδια.
Να καταργηθεί το βιβλίο και να δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί με το Αναλυτικό Πρόγραμμα.

@polar_fish
|

Μπορείς να εξηγήσεις το σχόλιό σου; Τι εννοείς "προκυκλοφορία" και κλειστό σύστημα;

Polar_Fish
|

Η μέχρι τώρα τακτική δεν οδηγησε κάπου. Το υπουργειο βγαζει προσκλησεις για τη συγγραφή βιβλίων, αντί να ενθαρρύνει την προκυκλοφορία του βιβλιου. Ετσι το συστημα ειναι κλειστό.

εκπαιδευτικός
|

Δηλαδή οι προδιαγραφείς είναι συμπίλημα παλαιου και νέου; Ποιοι τις επιμελήθηκαν, με ποια τεχνογνωσία και κόστος; Ποια επιτροπή τις έλεγξε;
Ποια επιστημονική επιτροπή διαμόρφωσε την Πρόσκληση; Με ποια επάρκεια; Καλύπτονται όλα τα πεδία;
Και μόνο από την αναφορά στο geogebra καταλαβαίνει κανεις.
Στην επαρχία ήδη έχουν ξεκινήσει σεμινάρια και workshop με ανοιχτά εργαλεία τεχνητης νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Μεχρι να τελειώσει το έργο θα είναι πεταμένα λεφτά.
Ο νέος Π΄ρόεδρος τι κάνει;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ