Υπ. Παιδείας προς μέλη ΔΕΠ Παιδαγωγικής ΑΠΘ: Δυστυχώς με ευθύνη του Πρύτανη δεν παρατάθηκε η θητεία της Κοσμήτορος της Σχολής

"Το περιεχόμενο του ψηφίσματος στηριζόμενο σε εσφαλμένη προϋπόθεση αυτοαναιρείται ενώ η επιχειρούμενη με αυτό αποδόμηση της εφαρμογής του ν. 4957/2022 αποτελεί μέρος της θλίψεως που έχει επιφέρει η χωρίς προβλήματα υλοποίησή του"

18/11/2023

Ενημερώθηκε: 18/11/2023, 21:12

Άκουσε το άρθρο

"Δυστυχώς για τα υπογράφοντα μέλη Δ.Ε.Π. η θητεία της Κοσμήτορος της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Καθηγήτριας Δόμνας Κακανά δεν παρατάθηκε με πράξη ή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αλλά με την υπ’ αριθμόν  77327/14.6.2023 (ΥΟΔΔ  619/3.7.2023) Πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Δημητρίου Κωβαίου", τον΄ζει  Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας, απαντώντας στο ψήφισμα  των μελών ΔΕΠ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ .

 "Το περιεχόμενο του ψηφίσματος στηριζόμενο σε εσφαλμένη προϋπόθεση αυτοαναιρείται ενώ η επιχειρούμενη με αυτό αποδόμηση της εφαρμογής του ν. 4957/2022 αποτελεί μέρος της θλίψεως που έχει επιφέρει η χωρίς προβλήματα υλοποίησή του", σημειώνει ο Οδ. Ζώρας.  

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ  Ομότιμου Καθηγητή Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα, επί του ψηφίσματος των μελών του διδακτικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Με ιδιαίτερη έκπληξη, λάβαμε γνώση του ψηφίσματος των μελών του διδακτικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στο οποίο ανάμεσα σε άλλα αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

« Η θητεία της κυρίας Κακανά έληξε στις 31 Αυγούστου 2023. Επειδή όμως μέχρι τότε δεν είχε συγκροτηθεί το Συμβούλιο Διοίκησης του ιδρύματος,  προκειμένου να εγκρίνει τον νέο Κοσμήτορα της Σχολής (η υποβολή της υποψηφιότητας του οποίου είχε ήδη ολοκληρωθεί από τη Σχολή μας), το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέτεινε τη θητεία της Κοσμητόρισσας για δύο μήνες, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2023.»

Δυστυχώς για τα υπογράφοντα μέλη Δ.Ε.Π. η θητεία της Κοσμήτορος της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Καθηγήτριας Δόμνας Κακανά δεν παρατάθηκε με πράξη ή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αλλά με την υπ’ αριθμόν  77327/14.6.2023 (ΥΟΔΔ  619/3.7.2023) Πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Δημητρίου Κωβαίου.

Παράλληλα από το πλέγμα των διατάξεων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης (τις οποίες ασκεί σήμερα το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ) και του Πρύτανη προκύπτει η δυνατότητα της παράτασης της θητείας της Κοσμήτορος μέχρι την ανάδειξη του Κοσμήτορα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022, δυνατότητα που αξιοποιήθηκε από άλλα Α.Ε.Ι. (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ.λπ.) με όμοια πράξη Πρύτανη.

Έτσι καθίσταται σαφές ότι το περιεχόμενο του ψηφίσματος στηριζόμενο σε εσφαλμένη προϋπόθεση αυτοαναιρείται ενώ η επιχειρούμενη με αυτό αποδόμηση της εφαρμογής του ν. 4957/2022 αποτελεί μέρος της θλίψεως που έχει επιφέρει η χωρίς προβλήματα υλοποίησή του. "

Ακολουθεί  το ψήφισμα των μελών του διδακτικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.

Τα υπογράφοντα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. διαμαρτυρόμαστε έντονα καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν μερίμνησε να παρατείνει τη θητεία της Κοσμητόρισσας της Σχολής, Δόμνας Κακανά, με αποτέλεσμα από την 1η Νοεμβρίου 2023 η Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. να μη διαθέτει κοσμητορική αρχή.

Η θητεία της κυρίας Κακανά έληξε στις 31 Αυγούστου 2023. Επειδή όμως μέχρι τότε δεν είχε συγκροτηθεί το Συμβούλιο Διοίκησης του ιδρύματος,  προκειμένου να εγκρίνει τον νέο Κοσμήτορα της Σχολής (η υποβολή της υποψηφιότητας του οποίου είχε ήδη ολοκληρωθεί από τη Σχολή μας), το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παράτεινε τη θητεία της Κοσμητόρισσας για δύο μήνες, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2023.

Δεδομένου ότι ούτε την παρούσα στιγμή έχει συγκροτηθεί το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ., ώστε να μπορεί να εγκρίνει τον νέο Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, θα περιμέναμε από το Υπουργείο να πράξει τα δέοντα και να δώσει νέα παράταση  στη θητεία της προηγούμενης Κοσμητόρισσας, μέχρις ότου διοριστεί στη θέση του ο νέος Κοσμήτορας.

Αυτό όμως δεν συνέβη, με αποτέλεσμα η Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. να πορεύεται αυτή τη στιγμή χωρίς  κοσμητορική αρχή, με όλες τις δυσλειτουργίες που αυτό συνεπάγεται στην καθημερινή δραστηριότητά της. Επιπλέον, δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί, ως Σχολή, στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ., ιδιαιτέρως δε κατά την επικείμενη κρίσιμη περίοδο στην οποία πρόκειται να επιλεγούν από τα μέλη της Συγκλήτου τα πέντε εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ιδρύματος.

Θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι οι μεγάλες δυσκολίες που προέκυψαν στο ίδρυμά μας για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης, ως συνέπεια των οποίων κατέστη αδύνατο να εγκριθεί και να διοριστεί ο νέος Κοσμήτορας, οφείλονται στο εξαιρετικά γραφειοκρατικό νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τον Ν. 4957 αναφορικά με τη διοίκηση των Α.Ε.Ι., καθώς πλέον οι κοσμητορικές αρχές δεν εκλέγονται απευθείας από τα μέλη των Σχολών, αλλά επιλέγονται, βάσει υποβληθεισών υποψηφιοτήτων, από το Συμβούλιο Διοίκησης (θεσμό με συγκεντρωτικό διοικητικό ρόλο στα Α.Ε.Ι., μη εκλεγμένο πλήρως από την ακαδημαϊκή κοινότητα), η συγκρότηση του οποίου υπόκειται σε μια αποδεδειγμένα  δύσκαμπτη-προβληματική διαδικασία.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Σχολή μας, παρατείνοντας τη θητεία της προηγούμενης Κοσμητόρισσας, Δόμνας Κακανά, μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο διορισμός του νέου Κοσμήτορα.

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 •     Τριανταφυλλιά (Ρόζη) Αγγελάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Αθανάσιος Αϊδίνης, Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Βασίλης Αλεξίου, Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Πολύβιος Ανδρούτσος, Ε.Ε.Π. ΠΤΔΕ
 •     Βενετία Αποστολίδου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Κωνσταντίνος Βουγιούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΕ
 •     Λαμπρίνα Γιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Μαρία Γκέκα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Αριστοτέλης Γκιόλμας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Αλεξάνδρα Γκλούμπου, Ε.ΔΙ.Π.  ΤΕΠΑΕ
 •     Δημήτριος Γουλής, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Θανάσης Γρηγοριάδης, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ
 •     Δέσποινα Δεσλή,  Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Αναστασία Δημητρίου, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Κωνσταντίνα Δογάνη,  Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Αδαμαντία Δουρούμα, Ε.ΔΙ.Π.  ΤΕΠΑΕ
 •     Δημήτριος Ζάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Αριστοτέλης Ζμας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Σοφία Θεοδοσιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Νικόλαος Θεοδωρίδης, Ε.Ε.Π. ΤΕΠΑΕ
 •     Μάρθα Ιωαννίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Χαρίκλεια Κανάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια  ΤΕΠΑΕ
 •     Μένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Βασιλική Κάντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Παναγιώτα Καραγιάννη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Σοφία Κεφαλίδου, Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ
 •     Δήμητρα Κογκίδου,  Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Φλώρα Κολιούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια  ΤΕΠΑΕ
 •     Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ
 •     Χρήστος Κυρίμης, Ε.ΔΙ.Π.  ΤΕΠΑΕ
 •     Τριανταφυλλιά Κωστούλη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Νικόλαος Λαμπρινός, Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Αντώνης Λενακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΠΑΕ
 •     Αναστάσιος Λιάμπας, Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Γεώργιος Μαλανδράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Αθανάσιος Μαρβάκης, Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Δήμητρα  Μάρκου, Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ
 •     Ζωή Μπαμπλέκου, Καθηγήτρια  ΤΕΠΑΕ
 •     Ιωάννης Μπέτσας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Ιωάννα Μπίμπου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Μαρία Μπιρμπίλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Κυριάκος Μπονίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Ευαγγελία Μπουγατζέλη, Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ
 •     Ελένη Ντρενογιάννη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Ελένη Ξεφτέρη, Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ
 •     Φωτεινή Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 •     Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Ε.ΔΙ.Π  ΤΕΠΑΕ
 •     Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια  ΤΕΠΑΕ
 •     Μαρία Παπανδρέου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Μαρία Παππά, Ε.ΔΙ.Π.  ΤΕΠΑΕ
 •     Μαρία Παυλή- Κορρέ, Καθηγήτρια  ΤΕΠΑΕ
 •     Περικλής Παυλίδης, Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Εύα Παυλίδου, Καθηγήτρια  ΤΕΠΑΕ
 •     Νικόλαος Πουρνάρας, Ε.ΔΙ.Π.  ΤΕΠΑΕ
 •     Κυριακή Ρόθου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Χρήστος Τουρτούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Πετρούλα Τσοκαλίδου, Καθηγήτρια  ΤΕΠΑΕ
 •     Γλυκερία Φραγκιαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Δημήτρης Χαραλάμπους, Καθηγητής ΠΤΔΕ
 •     Κορνηλία Χατζηνικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια  ΤΕΠΑΕ
 •     Βασιλεία Χρηστίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
 •     Κωνσταντίνος Χρήστου, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΕ
 •     Μιχάλης Χριστοδούλου, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (11)

Polar_Fish
|

To πρόβλημα στο νέο τρόπο επιλογής πρύτανη ειναι οτι ο πρύτανης επιλέγεται πρώτα εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου και στη συνέχεια ως εσωτερικό μέλος ψηφιζει για την επιλογή των εκλεκτόρων του δηλάδη των εξωτερικών μελών του Συμβουλιου. Οταν εκλεγεί ο πρύτανης τότε γινεται ex officio μελος του Συμβουλίου. Ο νόμος μπορει να αφήσει στο ΑΕΙ την ευχέρια είτε να εκλέξει Πρυτανη με καθολική ψηφοφορία είτε να εκλέξει το Συμβουλιο.

Δυο όψεις
|

Επιθετική και υποτιμητική η δήλωση του κ. Γενικού για τον πρύτανη του ΑΠΘ. Αλλά τσιμουδιά για τον νόμο Κεραμέως εξ αιτίας του οποίου σέρνεται το ΑΠΘ για μήνες.

@Σχολιαστής
|

Διαφωνώ. Το πιο σύντομο σχετικό ανέκδοτο, είναι ο "Νόμος Κεραμέως"....

Σχολιαστής
|

Το πιο σύντομο ανέκδοτο: " η χωρίς προβλήματα υλοποίηση του νόμου "
Στρουθοκαμηλισμός........

Polar_Fish
|

Ειναι προφανές οτι η παράταση θητείας δεν έπρεπε να γινει ημερολογιακά για 2 μηνες αλλά μέχρι τον διορισμό του επόμενου. Το θέμα που προέκυψε δεν εχει σχε΄ση με το νέο νομο.

Απορία
|

Δηλαδή η κοσμητόρισσα και υπογράφουσα δεν γνωρίζει με ποια πράξη παρατάθηκε η θητεία της; Αυτό μας λέει ο κ. Γενικός; Οκ…..

Μάλιστα...
|

Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δε ζητάνε παράταση από Πρύτανη αλλά από το Υπουργείο; Ερώτηση - πόσους μήνες είναι χωρίς πρύτανη το ΑΠΘ χάρη στην αριθμητική των 6 μελών της κας. Κεραμέως;

Αυτή η "επιλογή", για να το πως ευγενικά, του να ορίσεις ζυγό αριθμό μελών σε ολιγομελές όργανω (ευχαριστούμε κα. Κεραμέως), άραγε πόσο χρόνο και χρήμα έχει κοστίσει στο Ελληνικό Δημόσιο;

ΔΕπ
|

Φιάσκο, αλλά έτσι είναι. Όταν το δήθεν "αυτοδιοίκητο" των ΑΕΙ περιλαμβάνει χιλιάδες διατάξεις, εγκυκλίους κ.α. που αλληλοκαλύπτονται και αλλάζουν κάθε μήνα, όταν οι κανόνες γράφονται από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα εντός ΑΕΙ, είναι θαύμα πως και δε συμβαίνουν πιο συχνά τέτοια...

Πανεπιστημιακός
|

Όλοι αυτοί οι πανεπιστημιακοί που υπέγραψαν αυτό το έγγραφο δεν έκαναν έστω τον κόπο να διαβάσουν το νόμο τον οποίο επικαλούνται?

Ετεοκρής
|

της Κοσμήτορος ή της Κοσμητόρισσας;
Να ψηφίσουμε!

Δυστυχώς ο νόμος Κεραμέως πρέπει να αλλάξει τώρα
|

αυτή είναι η ευθύνη της κυβερνήσεως σας κ. Γενικέ, να νομοθετείτε ότι μπορεί να εφαρμόζεται στην πράξη και να καταργείτε ότι αποδεικνύεται ΄στην πράξη ότι είναι ανέφικτο ....
Άντε να δούμε πως θα ξεμπλέξουμε από τον λαβύρινθο της .. Νίκης..άντε ..

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ