Τα αιτήματα της Ε.Λ.Μ.Ε. Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας

28/11/2023

Ενημερώθηκε: 28/11/2023, 10:06

Άκουσε το άρθρο

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας , απέστειλε προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας την ακόλουθη επιστολή:

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας απευθύνεται σε εσάς προκειμένου να σας ενημερώσει για τα πάγια και διαρκή αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία των ελληνικών Γυμνασίων και Λυκείων του εξωτερικού. Έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και την επαρκή και έγκαιρη στελέχωσή τους προτείνουμε τα εξής : 

Ζητήματα αποσπάσεων και καθορισμού υπηρεσιακών αναγκών:

Παροχή επιμισθίου για τουλάχιστον πέντε έτη προκειμένου :

Α. να αποφευχθεί η αναστάτωση που θα δημιουργήσει η λήξη της τετραετίας για μεγάλο αριθμό συναδέλφων στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλήθους κενών που δύσκολα θα καταστεί δυνατόν να καλυφθούν. 

Β. να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ελλάδα και να αποτραπεί το φαινόμενο των συνεχών ανακλήσεων.

Γ. να μειωθούν οι καθυστερήσεις που αφορούν στην πλήρωση των κενών στο ξεκίνημα του διδακτικού έτους. 

Αλλαγή του πλαισίου των αποσπάσεων και την άμεση απόσυρση της διάταξης που θέτει ως ανώτατο όριο απόσπασης τα τρία έτη με επιμίσθιο και τα έξι έτη συνολικά. Προτείνουμε, να δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους/όλες τις εκπαιδευτικούς  -ανεξάρτητα από τον χρόνο προηγούμενης υπηρέτησης στα σχολεία του εξωτερικού- να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν, εντασσόμενοι  σε έναν ενιαίο πίνακα από τον οποίο θα επιλέγονται όλοι οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί βάσει αντικειμενικών και κοινωνικών κριτηρίων,  ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της αξιοκρατίας και της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους/όλες τις ενδιαφερόμενες. Από τον ενιαίο αυτό πίνακα οι εκπαιδευτικοί θα αποσπώνται για έξι χρόνια με βάση τη σειρά κατάταξής τους, λαμβάνοντας επιμίσθιο αν προηγουμένως δεν το έχουν λάβει για τα χρόνια που προβλέπεται. Η λύση αυτή θα δώσει απάντηση στο χρόνιο πλέον πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό, ικανοποιώντας ταυτόχρονα όσους εκπαιδευτικούς θέλουν για προσωπικούς λόγους να παραμείνουν στο εξωτερικό ή να αποσπαστούν εκ νέου.

Για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2022-2023 επιλέχθηκε ως λύση για την κάλυψη των κενών η προκήρυξη θέσεων για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς αντί της συμπληρωματικής προκήρυξης για απόσπαση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Θεωρούμε πως η πρόσληψη ωρομισθίων από τα κατά τόπους συντονιστικά γραφεία εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί λύση μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών από εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν μετά την προκήρυξη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία πολλαπλών συμπληρωματικών αποσπάσεων (ν. 4415/2016 όπως αναθεωρήθηκε με τον 4692/2020 Κεφ.Γ, αρ. 29 παρ. 5 ).

Επανασύσταση και επαναλειτουργία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β.Ρ.Β., δηλαδή των αντίστοιχων ΠΥΣΔΕ στην Ελλάδα, με την συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του οποίου θα ελέγχεται, μεταξύ άλλων, και η διαφάνεια των υπηρεσιακών διαδικασιών.

Διεκδικούμε την εφαρμογή των όσων προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση 17681/Η2/17-02-2023 για τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, όπου προβλέπεται η απόσπαση φιλολόγων (ΠΕ02) (ή μετά τη διαπίστωση αδυναμίας εύρεσης εκπαιδευτικών ΠΕ02, την ανάθεση της διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς που ορίζουν οι κανονιστικές διατάξεις της απόφασης) για τη διδασκαλία όσων μαθητών φοιτούν σε γυμνασιακές τάξεις. Προκειμένου μάλιστα να καταστεί πρακτικά εφαρμόσιμη και ξεκάθαρη η Υπουργική απόφαση, προτείνουμε να προβλεφθεί η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας για τα επίπεδα Β1 έως Γ2.

Οικονομικά αιτήματα:

Θεσμοθέτηση πρόβλεψης για παροχή του συνόλου του ποσού του εισιτηρίου πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής, και απόσυρση της απαράδεκτης και προσβλητικής για τους/τις εκπαιδευτικούς πρόβλεψης για αποζημίωση μόνο για το ποσό που αφορά σε εισιτήριο χωρίς αποσκευή!

Ρύθμιση για έγκαιρη καταβολή των οδοιπορικών μετακίνησης για τη συμπλήρωση ωραρίου μεταξύ των σχολείων. Πρόβλεψη μάλιστα ώστε να γίνεται η μετακίνηση του εκπαιδευτικού μόνο εφόσον έχει γίνει ήδη η δέσμευση του ποσού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Άμεση πληρωμή των εκκρεμών απαιτήσεων εκπαιδευτικών για πληρωμή οδοιπορικών.

Ζητήματα αδειών:

Άμεση απόσυρση της απαράδεκτης διάταξης της παρ. 6 του άρθρ. 2 της Κ.Υ.Α. 48230/Η2 – ΦΕΚ B 1762 – 28.04.2021, όπου προβλέπει την διακοπή της παροχής του επιμισθίου, όταν καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών χωρίς παροχή έργου, συνεχόμενο ή διακεκομμένο.

Απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικών αδειών με κατάργηση της υποχρέωσης των εκπαιδευτικών να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση των ιατρικών βεβαιώσεων και επιστροφή στην προηγούμενη πρακτική της απλής μετάφρασης των βεβαιώσεων προκειμένου να μειωθεί η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στην οποία υποβάλλονται οι εκπαιδευτικοί.

Δυνατότητα των εκπαιδευτικών να λάβουν όσες άδειες προβλέπεται από τη νομοθεσία και για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Δυστυχώς, με πρόφαση την παροχή του επιμισθίου στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς δικαιολογείται μόνο η παροχή αναρρωτικής, κανονικής και ειδικής άδειας μετάβασης στην Ελλάδα. Η παροχή του επιμισθίου εντελώς λανθασμένα συνδέεται με μια τιμωρητική αντίληψη προς τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, αφού αυτό προβλέπεται για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης των αποσπασμένων στο εξωτερικό και όχι σαν εργαλείο πίεσης και περιστολής των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των εκπαιδευτικών που αναγκάζονται τα τελευταία χρόνια να ακολουθήσουν τις οικογένειες τους στο εξωτερικό-και δεδομένου του ορίου των έξι ετών για απόσπαση στα εκτός Ελλάδος σχολεία που φέρει τους εκπαιδευτικούς μοιραία ενώπιον του διλήμματος της παραμονής με την οικογένειά τους ή της συνέχισης της σταδιοδρομίας τους εντός της ελληνικής εκπαίδευσης- θεωρούμε πως είναι απαραίτητη η άμεση λήψη πρωτοβουλιών, ώστε να αυξηθούν τα έτη της άδειας άνευ αποδοχών. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους υπαλλήλους, ώστε να λάβουν μια πολύ σημαντική για τη ζωή τους απόφαση, όχι υπό πίεση, αλλά έχοντας κατασταλάξει και όντας σίγουροι για το αν επιθυμούν να απομακρυνθούν οριστικά από το ελληνικό δημόσιο ἠ όχι.

Εκπαιδευτικά αιτήματα:

Άμεση συγκρότηση τάξεων ένταξης και παράλληλη στήριξη για μαθητές/μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και απόσπαση εκπαιδευτικών με ειδικότητα στην ειδική αγωγή ή αξιοποίηση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών με σεμινάριο στην ειδική αγωγή. Επίσης είναι αναγκαία η δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας της  ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές/μαθήτριες που έρχονται από γερμανικά σχολεία, αλλά και γερμανικών, καθώς την τελευταία δεκαετία πολύ μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού προέρχεται από οικογένειες νεομεταναστών με μεγάλη δυσκολία στη χρήση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

Ανάγκη να προβλεφθεί η παρουσία σχολικού ψυχολόγου και σχολικού νοσηλευτή, ή θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνεργασίας με τους φορείς που υπάρχουν στη χώρα λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ανάγκη δημιουργίας νέου αναλυτικού προγράμματος για το μάθημα των Γερμανικών, ειδικά για τα σχολεία της Β.Ρ.Β., στα οποία η γερμανική γλώσσα και πολιτισμός διδάσκονται στο Γυμνάσιο 8 ώρες εβδομαδιαίως. Το μοναδικό αναλυτικό πρόγραμμα που υπάρχει είναι ξεπερασμένο και σε μεγάλο βαθμό μη εφαρμόσιμο πια, καθώς δεν ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Ελπίζουμε πως οι προτάσεις μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, προκειμένου να δοθεί λύση στα προβλήματα που απασχολούν τους/τις εκπαιδευτικούς της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων της ομογένειας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Αντώνιος Κουντούρης                                                                   Σπυρίδων Λαμπρινός

Σχόλια (1)

Αποσπασμένος
|

Συνάδελφοι, για τα επιμίσθια που δεν καλύπτουν ούτε στοιχειωδώς τα έξοδα διαβίωσης,τίποτα;Ούτε κουβέντα;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ