Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ

26/01/2024

Άκουσε το άρθρο


Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος «Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής» από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ. διοργανώνει για δεύτερη φορά (β` κύκλος) το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής» από 01-04-2024 έως 30-06-2024.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης (διά ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) και απευθύνεται σε αποφοίτους ΤΕΦΑΑ, φοιτητές ΤΕΦΑΑ, και αποφοίτους αντιστοίχων τμημάτων του εξωτερικού των οποίων τα πτυχία είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 60 ωρών που αντιστοιχούν σε 2 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS..

Υποβολή αιτήσεων: Έως 26/03/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.duth.gr/

Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος «Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία» από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ. διοργανώνει για τρίτη φορά (γ` κύκλος) το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία» από 4/3/2024 έως 4/7/2024.
 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε όλους που θέλουν να επιμορφωθούν σε θέματα επιχειρηματικότητας και εργαλείων επιχειρηματικότητας με πρακτικές εφαρμογές:
•    απόφοιτους Λυκείου,
•    προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές
•    απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και έτσι θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σε λιγότερο χρόνο, εστιασμένες στην πρακτική χρήση, και με μικρότερο κόστος
•    όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις/εργαλεία
•    όσους έχουν δική τους ή διοικούν επιχείρηση και θέλουν να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους γνώσεις με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 200 ωρών, που αντιστοιχούν σε 8 πιστωτικές μονάδες ects.

Υποβολή αιτήσεων: Έως 24/02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.duth.gr/

Υλοποίηση νέου επιμορφωτικού προγράμματος «Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Kατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης» από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ. διοργανώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Kατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης» από 02/03/2024 έως 30/03/2024.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μηχανικούς/Τεχνικούς και συγκεκριμένα σε:

α) διπλωματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ (πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού), 
β) πτυχιούχους Τεχνολόγους Μηχανικούς ΤΕΙ (και σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./ Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
γ) απόφοιτους ΙΕΚ-ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων, 
δ) μηχανοτεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτες, και
ε) ελεύθερους επαγγελματίες ή εργαζόμενους επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε αντικείμενα σχετικά με τα οχήματα Υ.Τ.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α. 151639/ ΦΕΚ 3270/17-05-2023/τ.Β`, με την οποία δύναται να διεκδικήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μεικτή εκπαίδευση) και αποτελείται από 23 ώρες διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 19 θα γίνουν δια ζώσης σε αίθουσα (12) και Εργαστήριο (7) του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ και οι 4 με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-Δ.Π.Θ.

Υποβολή αιτήσεων: Έως 23/02/2024

Για περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.duth.gr/

Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος «Οικονομικά για Μη Ειδικούς» από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ. διοργανώνει για έκτη φορά (στ` κύκλος) το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οικονομικά για Μη Ειδικούς» από 4/3/2024 έως 4/7/2024.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου ή πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε επιστήμης. Επίσης, απευθύνεται και σε φοιτητές ή πτυχιούχους οικονομικών τμημάτων Πανεπιστήμιων/ΤΕΙ που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν-εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 200 ωρών, που αντιστοιχούν σε 7 πιστωτικές μονάδες ects.

Υποβολή αιτήσεων: Έως 24/02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.duth.gr/

Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος «Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Θεωρία και Εφαρμογές» από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ. διοργανώνει για τέταρτη φορά (δ` κύκλος) το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Θεωρία και Εφαρμογές» από 4/3/2024 έως 4/7/2024.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε όλους που θέλουν να επιμορφωθούν στα θέματα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης με πρακτικές εφαρμογές, απόφοιτους Λυκείου, φοιτητές και απόφοιτους Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 204 ωρών, που αντιστοιχούν σε 7 πιστωτικές μονάδες ects.

Υποβολή αιτήσεων: Έως 24/02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.duth.gr/ 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ