Διάταξη για θέματα αποδοχών διδασκόντων στα ΑΕΙ

08/02/2024

Άκουσε το άρθρο

Διάταξη γι θέματα αποδοχών διδασκόντων στα ΑΕΙ, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ακολουθεί η διάταξη

Άρθρο 100
Θέματα αποδοχών – Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 246 ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), περί της συμμετοχής μελών κατηγοριών προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε έργα / προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) διαγράφεται η φράση «και δεν συνιστά ή προϋποθέτει την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας» και η
παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η συμμετοχή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. συνιστά επιτρεπτή πρόσθετη απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, περί εξαιρέσεων από το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η φράση «από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους» αντικαθίσταται από τη φράση «από εθνικούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους», β) πραγματοποιούνται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Δεν εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 2 αμοιβές μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) από τη συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230.» 3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, περί αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι., αντικαθίστανται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή τεχνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής, αποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν, εκκαθαρίζονται από αυτόν και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού της αμοιβής τους στα έργα/προγράμματα υπό την προϋπόθεση ότι η κράτηση είναι επιλέξιμη δαπάνη ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης. Κατά τα λοιπά ακολουθείται και εφαρμόζεται ο οικείος Οδηγός Χρηματοδότησης.».
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ