Ποιες αλλαγές θα γίνουν στα τμήματα του ΔΠΘ και ΔΙΠΑΕ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές και το προσωπικό των δύο Πανεπιστημίων

11/02/2024

Ενημερώθηκε: 11/02/2024, 11:45

Άκουσε το άρθρο

Με δημοσίευση 25 σχολίων επί το Σχεδίου Νόμου για την αναβάθμιση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου , μέχρι σήμερα Κυριακή, συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση στο  opengov.

Από τις διατάξεις επηρεάζονται και τμήματα του Διεθνούς πανεπιστημίου Ελλάδος.

Οι αλλαγές που θα επέλθουν, μετά την ψήφιση του ν΄μου στη Βουλή, είναι οι εξής:

Ποια τμήματα του ΔΙΠΑ εντάσσονται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας  του  ΔΠΘ

Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Δράμα, εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.),
που εδρεύει στην Ορεστιάδα, χωρίς μεταβολή της έδρας του.

Ταυτόχρονα  Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας  μετονομάζεται σε Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας.

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., χωρίς μεταβολή της έδρας του.

Επιπλέον το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος   μετονομάζεται σε Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας.

Ποια Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος εντάσσονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) εντάσσονται τα παρακάτω Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), τα οποία εδρεύουν στην Καβάλα: 

α) Το Ινστιτούτο Πετρελαίου, και

β) Το Ινστιτούτο Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Στο ΔΠΘ ιδρύεται η  Σχολή  Θετικών Επιστημών- Με ποια τμήματα 

Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα την Καβάλα. 

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών  εντάσσονται τα παρακάτω Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.):

α) Τμήμα Πληροφορικής,

β) Τμήμα Χημείας,

γ) Τμήμα Φυσικής.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καταργείται.

Ιδρύεται Σχολή  Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής

1. Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής με έδρα την Καβάλα.

2. Στη Σχολή   εντάσσονται τα παρακάτω Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.):

α) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,

β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Ιδρύεται Τμήμα  Νοσηλευτικής  

Ιδρύεται Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη

Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ

Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διατηρεί τη λειτουργία του στο Διδυμότειχο έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) εντάσσεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ στην Αλεξανδρούπολη.

Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) μετονομάζεται σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας.

Ίδρυση Τμήματος Εργοθεραπείας

Ιδρύεται στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δ.Π.Θ. Τμήμα Εργοθεραπείας, με έδρα την Κομοτηνή.

Συγχώνευση Τμημάτων
Ιδρύεται στη Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή.

Μετονομασία Σχολής

Η Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και καθίσταται Μονοτμηματική Σχολή.

Συγχώνευση Τμημάτων

Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών   συγχωνεύονται τα ακόλουθα τμήματα, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.:

α) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών,

β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,

γ) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών    υλοποιούνται τα εξής προγράμματα, πρώτου κύκλου σπουδών:

α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας,

β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.

Μεταφορά προσωπικού

1. Το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό των Τμημάτων, των Ινστιτούτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που εντάσσονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)   με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Δ.Π.Θ..

Το προσωπικό αυτό διατηρεί την ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Η κάθε είδους αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού νοείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο Δ.Π.Θ..

2. Οι κενές θέσεις διδακτικού και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. περιέρχονται στο Δ.Π.Θ..

3. Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Τμημάτων και του Παραρτήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εντάσσονται στα Τμήματα του Δ.Π.Θ..

4. Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος συνεχίζονται κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν από την ένταξή τους στα Τμήματα του Δ.Π.Θ.. Κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα συνεχίζονται επίσης και οι διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

5. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Τμήματα, Ινστιτούτα και στο Παράρτημα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Δ.Π.Θ., σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία - εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με τον βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας).

6. Προσωπικό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, εντεταλμένοι διδάσκοντες, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού που μεταφέρονται σύμφωνα με το παρόν εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Δ.Π.Θ. με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

7. Στη Νομική Υπηρεσία του Δ.Π.Θ. εντάσσεται και ο υπηρετών στην Καβάλα με σχέση έμμισθης εντολής Δικηγόρος, ο οποίος από την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχει τις υπηρεσίες του και ασκεί τα καθήκοντά του στο Δ.Π.Θ. με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους εργασίας.

8. Οι πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τη μισθοδοσία του προσωπικού, που μεταφέρεται και εντάσσεται σύμφωνα με το παρόν στο Δ.Π.Θ., καθώς και οι πιστώσεις για τις δαπάνες λειτουργίας των Τμημάτων, των Ινστιτούτων και του Παραρτήματος που εντάσσονται στο Δ.Π.Θ.,   οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. και εγγράφονται στις πιστώσεις του Δ.Π.Θ., από το οποίο εκκαθαρίζονται.

Οι φοιτητές

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, μετά την ψήφιση στη Βουλή,  δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).

Τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των εντασσόμενων με τις διατάξεις του παρόντος Τμημάτων και Παραρτήματος, συνεχίζονται κανονικά.

2. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και το λοιπό διδακτικό προσωπικό που προέρχονται από τα Τμήματα και το Παράρτημα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και συνεχίζουν να ασκούν τα διδακτικά καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στο Τμήμα, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Δ.Π.Θ. στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. και λοιπό διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Θ.

3. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων, που εντάσσονται στο Δ.Π.Θ. σ  αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

 Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης αυτών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), και οι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών του οικείου Τμήματος του Δ.Π.Θ.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και
λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που εντάσσονται ή ιδρύονται στο Δ.Π.Θ.  
ολοκληρώνεται έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2027 - 2028.

Διδακτορικές διατριβές  του ΔΙΠΑΕ

Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στα εντασσόμενα Τμήματα και το Παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 11, ολοκληρώνονται στο Δ.Π.Θ..

Περιουσιακά στοιχεία
Τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία των εντασσόμενων Τμημάτων, τωνιδρυόμενων Σχολών και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
περιέρχονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).
Το Δ.Π.Θ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται αυτοδίκαια, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εντασσόμενων σε αυτό Τμημάτων, Ινστιτούτων και του Παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων απορρέουν από ισχύουσες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν στα εντασσόμενα Τμήματα, Ινστιτούτα και στο Παράρτημα συνεχίζονται αυτοδίκαια από το Δ.Π.Θ.

Προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. υλοποιεί ως νέος φορέας/δικαιούχος όλα τα έργα - προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που αφορούν και υλοποιούνται στα εν λόγω Ινστιτούτα και Τμήματα, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν ερευνητικές δραστηριότητες. 

Τα Γραφεία, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) που λειτουργούν στις πόλεις της Καβάλας και της Δράμας, στα εντασσόμενα Τμήματα, εντάσσονται στην αντίστοιχη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.. 

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων - έργων εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη της υλοποίησής τους, έως την ολοκλήρωσή τους.

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. ανασυγκροτείται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολών και εντάσσονται σε αυτήν, ως μέλη, εκπρόσωποι των Σχολών με θητεία, έως τη λήξη της θητείας των, ήδη, ορισμένων μελών.

Εξοπλισμός  εργαστήρια  βιβλιοθήκες

Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες, οι λοιπές μονάδες και τα αρχεία των εντασσόμενων Τμημάτων, Ινστιτούτων και του Παραρτήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. περιέρχονται, , ομοίως στο Δ.Π.Θ.

 

Σχόλια (5)

@Μέλος_αντι_ΔΕΠ
|

Πες τα... είναι για κλάματα, προσβάλει την κοινη λογική. Εκτιμώ ότι τη λύση θα δόσουν τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Το 80% του πληθυσμού της Ελλάδας ζει σε 3-4 πόλεις. Σιγά μην τρελαθεί ο άλλος να πληρώνει λογαριασμούς και νοίκια στο πουθενά, για να υποστεί τα "καμώματα" και τις "αναδιατάξεις" κάθε λίγο και λιγάκι, αντί να σπουδάζει στην πόλη του με τα ίδια λεφτά π.χ. Α, και ούτε καταλήψεις, νεάντερταλ που ρίχνουν τους σέρβερ, βρωμιά, και τέτοια.

Μέλος_αντι_ΔΕΠ
|

Εάν αυτό το διάσπαρτο πανεπιστημιακό πλάνο που για να το περιγράψεις και μόνο στην δομή και διοικηση θέλει 650 ΦΕΚ/Νόμους κλπ είναι το τέλειο σχέδιο του υπουργείου παιδείας τότε καλύτερα να πάμε για κάστανα και να αφήσουμε τα παιδιά στην ησυχία τους..

Αρθούρος
|

Όχι μόνο είναι δείγμα βεβιασμένης διαδικασίας συγκόλλησης των τμημάτων της Δράμας στο ΔΠΘΡΑΚΗΣ, αφού απέχουν 292 χιλιόμετρα από τα άλλα 2 της σχολής που είναι στην Ορεστιάδα, αλλά και το τμήμα που μετονομάζεται, έχει και άλλο πρόβλημα: Τρία τμήματα με αντικείμενο το Περιβάλλον:Μηχανικοί Περιβάλλοντος στην Ξάνθη, Δασολόγοι Φυσικού Περιβάλλοντος στην Ορεστιάδα και Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας στη Δράμα. Δεν είναι too much για ένα πανεπιστήμιο στην περιφέρεια και μάλιστα στα σύνορα;

μέλος ΔΕΠ
|

Με βάση το αντικείμενο που διακονούν, εύλογα τα δύο τμήματα της Δράμας εντάσσονται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Το παράλογο είναι ότι τμήματα της ίδιας Σχολής θα βρίσκονται στις ακραίες γεωγραφικά περιοχές του Πανεπιστημίου (σε απόσταση ΄300 χιλ.). Στρεβλό τόσο διοικητικά για τη λειτουργία της Σχολής (που θα συνεδριάζει η Κοσμητεία;), αλλά το σημαντικότερο και ακαδημαϊκά, καθώς αντίκειται στη έννοια της Πανεπιστημιακής Σχολής που αφορά τη διαδραστικότητα στην αξιοποίηση χώρων και εξοπλισμού, μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων, κάτι που είναι ακόμη πιο επιτακτικό στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω απελπιστικής υποστελέχωσης και ανεπάρκειας υποδομών. Η αποκορύφωση της στρεβλότητας, μετά από πολυετείς αστοχίες της πολιτείας με τη σιωπηλή (καταστροφικη) αποδοχή ή απάθεια ή αδιαφορία της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αυτό το Πανεπιστήμιο οραματιζόμαστε για τον 21ο αιώνα στη χώρα μας;

ΔΕΠ
|

Tragic. Τι σχέση έχει το ΤΕΦΑΑ με την εργοθεραπεία; φαγώθηκαν να βάλουν πόδι στις σχολές υγείας!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ