Κ. Πιερρακάκης: Σύντομα, νέα για την αντιστοίχιση πενταετών τμημάτων Μηχανικών με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών

12/02/2024

Ενημερώθηκε: 12/02/2024, 14:45

Άκουσε το άρθρο

"Έχουμε ήδη αναπτύξει συγκεκριμένες επιτροπές οι οποίες δουλεύουν για να κάνουν την αντιστοίχιση των πενταετών τμημάτων Μηχανικών με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών, οπότε   το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρούμε ότι θα έχουμε νέα πάνω σε αυτό το θέμα".

Τη δήλωση αυτή έκανε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με  την αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Τμήματα Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου σπουδών, που καταρτίζεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, να διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού, όπως οι ειδικότητες ορίζονται στην υποπαράγραφο ΙΓ12 του ν. 4254/2014 (Α΄85).

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών,

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

Τα ανωτέρω στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης «ΕΘ.Α.Α.Ε».

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών να προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος να είναι συναφές σε ποσοστό τουλάχιστον 70% με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής

ζ. Τα υπό στοιχεία ε΄και στ΄ στοιχεία βεβαιώνονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.

η.Το Τμήμα να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περιλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών επί του οποίου η Επιτροπή κρίνει την αντιστοιχία.

Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων πιστοποιείται βάσει του εγκεκριμένου από την οικεία Σύγκλητο προγράμματος σπουδών και βεβαίωση της Συγκλήτου για την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

Σχόλια (26)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ
|

Δηλαδή όταν οι σχολές πληροφορικής Αθήνας έχουν 17,5 μέχρι 18,7 και η Πληροφορική Λαμίας - Καβάλας έχουν 8 δε θα έπρεπε να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα?
Όμως έχουν. Δυστυχώς έχουμε διαλύσει τα πάντα στην έρημη αυτή χώρα.

@@ @@@@Σχετικό
|

Ακριβώς αυτό λέω. Η ερμηνεία που δίνουν στα Τμήματα είναι ότι το "μετά την ολοκλήρωση" αφορά το διάστημα έως τον Αύγουστο. Δείτε την ανακοίνωση ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ για να καταλάβετε, πριν κάνετε τον έξυπνο. Μάλλον δεν έχετε σχέση με τη Διοίκηση Πανεπιστημιακού Τμήματος και απλώς διαβάζετε τον νόμο.

@ @@Gery
|

Που είδατε οτι δεν είναι το ίδιο πρόγραμμα? Η ΕΘΑΕΕ το έχει ήδη ελέγξει και εγκρίνει ως ίδιο στο 70% τουλάχιστον όπως ισχύει για όλα τα αντίστοιχα προγράμματα (π.χ. Μαθηματικών).
Αποτελεί βασική απαίτηση της νομοθεσίας που έχει εκπληρωθεί ήδη. Πραγματικά ποιος ο λόγος για εμμονικη παραπληροφορηση?

@Gery
|

Δηλαδή το μηχανικών πληροφορικής κ υπολογιστών του ΠΑΔΑ έχει διαφορετικό πρόγραμμα πανεπιστημιακών σπουδών του μηχ πληροφορικής στην Σάμο και δεν αξίζει τα ίδια δικαιώματα; Κι αν μιλάτε για δυσκολία του προγράμματος σπουδών αυτά που λέτε προφανώς δεν ισχύουν. Και τι εννοείτε λέγοντας εκ των υστέρων; Κάποιος μπαίνοντας σε μια σχολή δεν πρέπει να ξέρει πως θα βγει, ή προχωράμε και βλέπουμε; Εκτός αν μιλάτε για αποφοίτους ΤΕΙ, εκεί είναι άλλο ζήτημα τελείως.

@ @ @Προς Gery | 13 Φεβ 2024 20:26
|

Μεγάλε, δεν είναι το ΙΔΙΟ πρόγραμμα. Θα ήταν το ίδιο πρόγραμμα αν οι εξετάσεις ήταν κοινές.

@ @Προς Gery
|

Έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, γιατί έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το ΙΔΙΟ πανεπιστημιακο πρόγραμμα, όπως έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους (Μαθηματικό Αθήνα και Μαθηματικό στο Καρλόβασι).

Στην Ελλάδα όμως παρατηρούμε, ότι οι "κάποτε μαθητές του 10" να θέλουν εκ των υστέρων να αποκτήσουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και όταν ΔΕΝ έχουν το ΙΔΙΟ πράγμα πράξει (το αυτο προπτυχιακό πανεπιστημιακο πρόγραμμα). Λογικό? Όχι... Στην Ελλάδα? Μπορεί να γίνει ναι (ψήφοι)

@ @@@@Σχετικό
|

Εάν όντως ρώτησες κάποιον αρμόδιο τότε εσκεμμένα σου απάντησε λανθασμένα. Σε κάθε περίπτωση δες το και μόνος σου. Ν.4957/2022, άρθρο 65, παρ. 1:
"Αν η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τελικές εξετάσεις, οι εξετάσεις διενεργούνται μετά από την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και με επαναληπτική εξεταστική μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους. "
Πλέον, δεν μπορεί να δοθεί μάθημα σε εξεταστική διαφορετικού εξαμήνου (π.χ. σε εαρινή όταν ανήκει σε χειμερινό εξάμηνο). Επίσης, η επαναληπτική είναι επαναληπτική και όχι η πρώτη εξέταση με ότι αυτό σημαίνει.
Αν χαθεί λοιπόν (το πιο πιθανό) η εξέταση μαθήματος χειμερινού, πηγαίνεις για του χρόνου.. ή έστω για Σεπτέμβριο (παρερμηνεύοντας τον ισχύοντα νόμο)!
(Τα παραπάνω δεν ίσχυαν στην προηγούμενη νομοθεσία)

Τώρα κατάλαβα τι εννοείς
|

Δήλωση: Η απαξίωση των πτυχίων και της παιδείας γίνεται απο την παρεμπόδιση της λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων και την αδιαφορία για τη γνώση και μάθηση

Άρα θεωρούμε λογικά και σωστά τα παρακάτω:
- Η απαξίωση δε σχετίζεται με το εν λόγω νομοσχέδιο
- Να συνεχίσουμε τη λειτουργία των Πανεπιστημίων σαν να μη συμβαίνει το παραμικρό.
- Όποιος διαμαρτύρεται για την καταστροφή της Παιδείας στη χώρα μας αδιαφορεί για τη γνώση και τη μάθηση

Σίγουρα σπουδάζετε ή έχετε σχέση με την Παιδεία;
Σίγουρα έχετε καταλάβει τι γράφει το νομοσχέδιο και ποια τα αποτελέσματά του;

Είμαι σίγουρος ότι θα πάτε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια στα οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για γνώση και μάθηση....

Προς gery
|

Ο πτυχιούχος μαθηματικός από Αθήνα έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τον πτυχιούχο της Σάμου. Έχετε δει τις βάσεις;

Ναυπηγοί Παδα
|

"Τα μαθήματα της τρίτης εβδομάδας θα εξεταστούν δια ζώσης στις αναγραφόμενες αίθουσες εαν φυσικά η πρόσβαση σε αυτές είναι εφικτή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από το Τμήμα, ώστε τα μαθήματα αυτά να εξεταστούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν."
Αν δεν ανοίξει χάνονται!

Τμήμα Μηχ. Βιοιατρικης Παδα
|

δεν είναι μόνο οι μηχανολόγοι.. για τα μαθήματα που δεν θα εξεταστούν ποιος έχει την ευθύνη με το νόμο?

@Τι εννοείς; x2
|

Η απαξίωση των πτυχίων και της παιδείας γίνεται απο την παρεμπόδιση της λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων και την αδιαφορία για τη γνώση και μάθηση

@@@@Σχετικό
|

Είναι ακριβώς όπως το ανέφερα και δεν εξεπλάγην καθόλου.

Gery
|

Δεν μπορεί ένας φοιτητής του 10 να γίνει ισότιμος με έναν του πολυτεχνείου. Αν είναι δυνατόν πια!

Ενήλικας
|

Άρα, αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι με 8 εξάμηνα, δεν θα έχουν
τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των πολυτεχνικών σχολών.
Μόνο οι απόφοιτοι των μηχανικών σχολών θα μπορέσουν να έχουν τα ίδια επαγγελματικά
δικαιώματα με τους απόφοιτους των πολυτεχνικών σχολών.
Αφού τα Τ.Ε.Ι ήταν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί οι σχολές τεχνολογικών
εφαρμογών δεν ήταν 5ετης; Μια χαρά σας κορόιδεψε το κράτος εσάς και σας άφησε
δίχως επαγγελματικά δικαιώματα.

Η συμβουλή μου είναι οι εξής: Όσοι έχετε σπουδάσει σε τ.ε.ι σε τμήμα της σχολής τεχνολογικών εφαρμογών και σας ενδιαφέρει να εξασκήσετε αυτό που σπουδάσατε,
τότε πηγαίνετε να δώσετε κατατακτήριες εξετάσεις σε πολυτεχνική ή σχολή μηχανικών.
Μην περιμένετε να σας δώσουν ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με τις σχολές 5ετών
σπουδών. Μπορεί να περάσουν και 50 χρόνια μέχρι να γίνει αυτό, ή μπορεί και ποτέ
να μην γίνει. Ξανά σπουδάστε. Αυτή είναι η μόνη λύση.

@@@Σχετικο
|

"Δεν αναφέρεται τίποτε στην ισχύουσα νομοθεσία για απαγόρευση μετάθεση εξεταστικής"
Για ψάξτε το ξανά ή ρωτήστε τους καθηγητές σας..θα εκπλαγείτε!

@@Σχετικό
|

Μάλλον είστε μη σχετικός. Δεν αναφέρεται τίποτε στην ισχύουσα νομοθεσία για απαγόρευση μετάθεση εξεταστικής. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι η εξεταστική διενεργείται μετά τη λήξη των μαθημάτων και έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Άνετα γίνονται 2 εξεταστικές Ιούνιο - Αύγουστο και η επαναληπτική τον Σεπτέμβριο.
Εάν δεν σας αρέσουν οι αποφάσεις, ας πηγαίνατε να ψηφίσατε για να τερματιστεί η κατάληψη.

Τι εννοείς;
|

Τι σημαίνει συνεπείς φοιτητές;

Δεν είναι αυτοί που διαμαρτύρονται για την απαξίωση της Παιδείας (άρα και για το δικό σου πτυχίο);

Τι εννοείς;
|

Τι σημαίνει συνεπείς φοιτητές;

Δεν είναι αυτοί που διαμαρτύρονται για την απαξίωση της Παιδείας (άρα και για το δικό σου πτυχίο);

@Σχετικο
|

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο δεν μετατίθεται η εξεταστική. Εάν δεν πραγματοποιηθεί στην ώρα της χάνεται.. πιστεύω να μην έκαναν τέτοιο λάθος γιατί πραγματικα δεν φταίμε σε τίποτα οι συνεπείς φοιτητές. Θα αναζητήσουμε ευθύνες!

Σχετικο
|

Δείτε την ανακοινωση τμήματος μηχανολόγων παδα..χάνονται τα μαθήματα (μόνο δια ζώσης η εξεταστική)!

ΠΑΔΑ
|

Κανεις λάθος chris. Ολοι εμείς που μπήκαμε γνωρίζαμε ότι εχει ψηφιστεί ο νομός για την αντιστοίχιση από το 2019. Αρα εμενε να συνεδριάσει η επιτροπή και να βγάλει απόφαση σε δυο μήνες λέει ο νόμος. Και οι πιο πολλοί είχαμε μόρια να περάσουμε σε αντίστοιχες σχολές στην επαρχία. Δες την αξιολόγηση του ΠΑΔΑ από την επιτροπή. Πολύ πιο πάνω από πολλά ιδρύματα της επαρχίας. Το ότι το χρονοτριβούν διάφοροι μηχανισμοί είναι γνωστό. Αλλά δεν πάει άλλο.

@Chris
|

Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά, πάντα αναρωτιόμουν ΓΙΑΤΙ οι φοιτητές πάνε και δηλώνουν/γράφονται σε τμήματα που, τη στιγμή της εγγραφής, ΔΕΝ δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα! Γιατί όταν πας "στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα", κάπου έχεις και συ ευθύνη. Τονίζω, θα ΕΠΡΕΠΕ να μην ιδρύεται τμήμα αν δεν δίνει επαγγελματικά δικαιώματα ξεκάθαρα. Αλλά πρέπει να προσέχουμε και μεις, σε τέτοια χώρα ζούμε.

Μηχ Παπελ
|

Τα κολλέγια όπως το πάνε θα πάρουν δικαιώματα πριν τα δημόσια πανεπιστήμια, που έχουν περάσει από επιτροπές και πιστοποίησεις. Ντροπή

Chris
|

ΝΤΡΟΠΗ να παίρνει κάποιος πτυχίο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο και να μην έχει επαγγελματικά δικαιώματα.

Απόφοιτος ΤΕ MSc
|

Επανάληψη της επανάληψης κάνει ο Υπ. παιδείας.
Γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις εδώ και χρόνια, κάτι καινούριο έχετε να μας πείτε; Χορτάσαμε από λόγια.
Πράξεις ζητάει η Ελληνική κοινωνία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ