Συνεδριάζουν σήμερα (1 μ.μ.)οι Πρυτάνεις για τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου λήγει την Κυριακή- Μέχρι σήμερα το πρωί είχαν δημοσιευθεί συνολικά 600 σχόλια

16/02/2024

Ενημερώθηκε: 16/02/2024, 09:54

Άκουσε το άρθρο

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η θέση που θα διαμορφώσουν οι Πρυτάνεις στη σημερινή έκτακτη διαδικτυακή Σύνοδο επί των τριάντα άρθρων του πολυνομοσχεδίου για τα Μη Κερδοσκοπικά-Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι.

Η δημόσια διαβούλευση η οποία ξεκίνησε στις 8 Φεβρουαρίου λήγει σε δυο ημέρες, την Κυριακή στις 7 το βράδυ.

Στη δημόσια διαβούλευση το ΜΕΡΟΣ Δ', με τα  30 άρθρα για τα Μη Κερδοσκοπικά-Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, κυριαρχεί  σε αριθμό σχολίων, αγγίζοντας τα 228,  έναντι των υπολοίπων 175 άρθρων.  

Ακολουθεί ο αριθμός σχολίων ανά Κεφάλαιο του πλυνομοσχεδίου:

  •   68 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Α’ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (άρθρα 1-12)
  •   21 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (άρθρα 13-36) 
  • 196 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 37-126) 
  • 228 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρα 127-155) 
  •   68 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (άρθρα 156-171)
  •     1 Σχόλιο ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 172-192)
  •     8 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 193-201)
  •     7 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 202-204)
  •     3 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Θ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 205 Έναρξη ισχύος 

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με τη δημόσια διαβούλευση

Οι προηγούμενες διαβουλεύσεις

Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις νομοσχεδίων του υπουργείου Παιδείας των τελευταίων χρόνων είχαμε:

 6 Φεβρουαρίου: Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Αθηνών, 61 Σχόλια

5 Ιανουαρίου 2024: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 621 σχόλια

20 Φεβρουαρίου 2023: «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», 259 σχόλια.

19 Ιουνίου 2022:   Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις, 1.498 σχόλια.

3 Φεβρουαρίου 2021: Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 5 σχόλια.

13 Ιανουαρίου 2021: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, 569 σχόλια.

23 Δεκεμβρίου 2020:  Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις, 569 σχόλια.

24 Νοεμβρίου 2020:   Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), 10 σχόλια.

19 Ιουλίου 2020:  Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, 1.521 σχόλια.

22   Απριλίου 2020:  Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις,  14. 716 σχόλια

18 Δεκεμβρίου 2019: Για το νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», 110 σχόλια.

28 Φεβρουαρίου 2019: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, 93 σχόλια.

4 Μαρτίου 2019: Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, 210 σχόλια.

22 Φεβρουαρίου: Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 957 σχόλια.

8 Οκτωβρίου 2018: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις, 552 σχόλια.

18 Ιουνίου 2018: Αναδιάρθρωση του Ιονίου πανεπιστημίου με την απορρόφηση σε αυτό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, 111 σχόλια.

14 Μαΐου 2018: Αναδιάρθρωση του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την απορρόφηση σε αυτό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 1.004 σχόλια.

26 Μαρτίου 2018: Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 4.400 σχόλια.

4 Ιανουαρίου 2018: Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 1.426 Σχόλια.

16 Ιουνίου 2017: Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις, 945 σχόλια.

16 Νοεμβρίου 2017: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 306 σχόλια.

3 Απριλίου 2017: Καθορισμός κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ , 13.937 Σχόλια.

20 Αυγούστου 2016: Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 4.890 σχόλια.

23 Σεπτεμβρίου 2016: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές, 378 Σχόλια.

29 Ιουνίου 2015: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, 6.050 σχόλια.

14 Δεκεμβρίου 2014: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση , 3.565 σχόλια.

30 Ιουλίου 2014: Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις, 0 Σχόλια.

20 Αυγούστου 2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 3.812 Σχόλια.

26 Νοεμβρίου 2012: Οργάνωση και τη λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), 384 σχόλια. 

Σχόλια (4)

τα πράγματα είναι απλά
|

Εφόσον ιδρυθούν νέα ιδιωτικά Πανεπιστήμια σε κάποιες περιοχές όπως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα μπορούσαν ταυτόχρονα να μειωθούν με κάποια αποδεκτή αναλογία τα αντίστοιχα δημόσια τμήματα στις συγκεκριμένες περιοχές. Για παράδειγμα ανοίγουν πάνω από 4 τμήματα πληροφορικής στην Αθήνα να κλείνει ένα τμήμα σε δημόσιο πανεπιστήμιο (πχ. ΠΑΔΑ ή Χαροκόπειο ή ακόμα στο Παν.Πειραιά που υπάρχουν 2 παρόμοια τμήματα).
Ταυτόχρονα να ενισχύονται αντίστοιχα τμήματα στην περιφέρεια (πχ Ιόνιο, Αιγαίο, Θράκη).
Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομηθούν δημόσια κονδύλια και θα αποκατασταθεί η ισορροπία μετά το σοκ με τα ΤΕΙ.

Τα ΝΠΠΕ αντισυνταγματικά ως προς το άρθρο 16
|

Δεν είναι δεοντολογικά και ακαδημαϊκά αποδεκτό, τίποτε λιγότερο από αυτό σε μια σύνοδο πρυτάνεων. Παραινέσεις, διορθώσεις και προτάσεις επί αυτού του θέματος, είναι δήλωση συνενοχής (ή συνεργατικότητα που το αποκαλούν στο ΥΠΑΙΘΑ).
Όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις προτάσεις της συνόδου των πρυτάνεων. Κι αυτό πρέπει να τονιστεί, διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφορεί στα ΜΜΕ το ΥΠΑΙΘΑ περί συνάφειας με τις τις προτάσεις της συνόδου των πρυτάνεων, οι οποίες αναφέρουν μόνον συγκεκριμένες διορθώσεις επί των διατάξεων στο νόμο πλαίσιο της Κεραμέως, και δεν έχουν ουδεμία σχέση με αυτά που διατυπώνονται στο σχέδιο Πιερρακάκη.

Ενήλικας
|

Την Δευτέρα θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο στη βουλή;

Αντισυνταγματικό το προτεινόμενο σχέδιο νόμου
|

Το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό, διότι:
1. Είναι ενάντια στις παρ. 5, 6 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος της Ελλάδας.
2. Η τροποποίηση - αναθεώρηση του Συντάγματος, μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 110 του ίδιο του Συντάγματος.
3. Η προστασία του Συντάγματος είναι καθήκον όλων των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 120.

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο είναι συνταγματική εκτροπή γιατί:
1. Τα ιδιωτικά-μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που φέρνει η κυβέρνηση είναι αντισυνταγματικά, διότι το Σύνταγμα προβλέπει ρητώς ότι:
α. "H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση." (πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16), και
β. "Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. " (πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16).
γ. "H σύσταση ανώτατων σχoλών από ιδιώτες απαγoρεύεται". (τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 16).
2. Οποιοσδήποτε νόμος ή υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος επιτρέψει σε ίδρυμα που δεν είναι ΝΠΔΔ να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση, είναι αντισυνταγματικός, καθώς αντίκειται στην παρ. 5 και την παρ. 8 του άρθρου 16.
3. Οποιοσδήποτε νόμος ή υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος επιτρέψει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που δεν είναι ΝΠΔΔ να έχει καθηγητές οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι λειτουργοί, είναι αντισυνταγματικός, καθώς αντίκειται στην παρ. 6 του άρθρου 16.
4. Το να παραβιάζει μια κυβέρνηση τόσο κατάφωρα το Σύνταγμα, είναι πραγματικά αδιανόητο. Οι καταλήψεις στα Πανεπιστήμια προκλήθηκαν από τις αντισυνταγματικές πράξεις της Κυβέρνησης, δεν είναι αναίτιες.
5. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 120 του Συντάγματος "4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία".

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ