Τον Μάρτιο η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για επώνυμες αναφορές περιστατικών σχολικής βίας

Δικαίωμα αναφορών θα έχουν μαθητές γονείς και κηδεμόνες

16/02/2024

Άκουσε το άρθρο

Τον Μάρτιο  θα τεθεί από το υπουργείο Παιδείας σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα , προκειμένου να δέχεται αναφορές για περιστατικά βίας μέσα στις σχολικές μονάδες.

Αυτό ειπώθηκε στη σύσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την επιστημονική επιτροπή η οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για  την Πρόληψη  και Αντιμετώπισης της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων, η οποία έγινε παρουσία του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επέλεξε σε πρώτη φάση η ηλεκτρονική πλατφόρμα να  δέχεται μόνον επώνυμες καταγγελίες και όχι και ανώνυμες , όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Δικαίωμα κατάθεσης περιστατικών στην πλατφόρμα θα έχουν μαθητές γονείς και κηδεμόνες.

 Στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα , η οποία θα λειτουργεί με την ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού, πρόσβαση  θα έχουν οι μαθητές και οι γονείς, καθώς και όσοι έχουν την επιμέλεια μαθητών.

Η πρόσβαση διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα και διευκολύνεται με τη δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου που υποδέχεται επώνυμες αναφορές.

Η υποβολή αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα δεν εξαρτάται από άλλους όρους και προϋποθέσεις, είναι δε προαιρετική και παράλληλη με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, προφορικών ή γραπτών, απευθείας στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο κάθε σχολικής μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.).

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία.

Υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών στη σχολική μονάδα

Αποδέκτες - υπεύθυνοι υποδοχείς σε επίπεδο σχολικής μονάδας των αναφορών για περιστατικά εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας που υποβάλλονται ψηφιακά είναι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και ένας (1) εκπαιδευτικός που ορίζεται από εκείνον για τον σκοπό αυτόν.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Διευθυντής σε κάθε σχολική μονάδα συνεπικουρείται από έναν (1) Σύμβουλο Σχολικής Ζωής που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Η επεξεργασία των αναφορών γίνεται με δική τους ευθύνη και ο χειρισμός αυτών λαμβάνει υπόψη κατά προτεραιότητα τις αναφορές για σοβαρές αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές που πλήττουν μαθητές και διαταράσσουν την εκπαίδευση.

Αρμόδια όργανα εξέτασης αναφορών και περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Αποδέκτες των αναφορών για περιστατικά εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι οι τετραμελείς ομάδες δράσης που θα συσταθούν , οι οποίες αναπτύσσουν, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και ειδικότερα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, δράσεις υποστηρικτικές και επιμορφωτικές, ενώ ασκούν εποπτεία σχετικά με τον χειρισμό των υποθέσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Οι ομάδες αυτές παρακολουθούν, επιβλέπουν και συνεπικουρούν τις σχολικές μονάδες στον χειρισμό των σχετικών κρίσεων, ιδιαίτερα σε σοβαρά περιστατικά που έχουν αντίκτυπο στη σχολική και στην κοινωνική ζωή. Επιλαμβάνονται, ιδίως, αν παρατηρείται καθυστέρηση στον χειρισμό και την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ενδοσχολικής βίας ή σημειώνεται αδυναμία επίλυσης του περιστατικού, στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία.

Οι ομάδες   εκτός από τις    προαναφερόμενες δράσεις, έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν σε ετήσια βάση εκθέσεις με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους για το είδος και τον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών που έλαβαν χώρα στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους, τις οποίες υποβάλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μαζί με τις προτάσεις τους. Στις εκθέσεις αυτές δεν καταχωρίζονται προσωπικά δεδομένα.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ενημερώνει για τα θέματα αυτά, εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε σχολικού έτους, τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο  προωθεί τις ετήσιες εκθέσεις των ομάδων δράσης που του υποβλήθηκαν.

Eιδικότερα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποστέλλει τις ετήσιες εκθέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα:

α) Στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης και

β) στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, η οποία έχει την εποπτεία της ψηφιακής πλατφόρμας, αναφορικά με τεχνικά θέματα και προτάσεις προσθήκης, τροποποίησης ή διαγραφής προδιαγραφών της εν λόγω πλατφόρμας. Στην ενημέρωσή του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης διατυπώνει τα συμπεράσματά του για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και καταθέτει τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικής βίας.
 

Σχόλια (10)

Gf
|

Τσάμπα χρήματα μόνο με αυστηρές ποινές σταματούν αυτά με παράλληλη μείωση του αριθμού αδικαιολόγητων απουσιων...στις 30.

ΔΜ
|

@@ΔΜ, για πολλούς σημαντικούς λόγους που γνωρίζουν όσοι έχουν καθημερινή τριβή μέσα σε σχολικές μονάδες, κυρίως Λυκείου, και προφανώς σας διαφεύγουν.

@ριστεία, όχι αστεία
|

Ελπίζω στην προμετωπιδα της πλατφόρμας να υπάρχει κάποιος ορισμός τι προσδιοριζεται ως σχολική βία γιατί διαφορετικά οι αριστείες θα προσεγγίσουν αστρονομικά μεγέθη. Ελπίζω.

@
|

Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει και ανάλογη πλατφόρμα για καταγγελίες από εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης για booling που δέχονται από κάποιους γονείς και μαθητές!!!

@ΔΜ
|

από που προκύπτει ότι είναι σημαντικό όλο αυτό; Με τις επώνυμες καταγγελίες που γίνονται σήμερα ξέρετε τι συμβαίνει; Συνέπειες μηδέν για όσους ασκουν μπουλινγκ, οι διευθυντές και διδάσκοντες στο έλεος νταήδων γονιών και οι μαθητές στο έλεος νταήδων μαθητών. Τι διαφορά θα έχει αν η καταγγελίες γίνονται σε "πλατφόρμα" δηλαδή; Αέρας κοπανιστός.

ΔΜ
|

Σημαντική παρέμβαση . Εάν λειτουργήσει ολιστικά και ολοκληρωτικά θα έχει θετικά αποτελέσματα.

ΔΜ
|

Σημαντική παρέμβαση . Εάν λειτουργήσει ολιστικά και ολοκληρωτικά θα έχει θετικά αποτελέσματα.

Γονέας
|

Ανούσιο μέτρο. Τζάμπα λεφτά. Επώνυμες καταγγελίες γίνονται ΤΩΡΑ. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι οι καταγγελίες πέφτουν στο κενό, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Κάνουν μπούλινγκ στο παιδί σου και δεν διώχνονται από το σχολείο, δεν σταματάνε, κανείς δεν κάνει τίποτα. 2 μέρες αποβολή και το έργο συνεχίζεται μετά. Θύτης και θύμα στην ίδια τάξη, είναι απάνθρωπο. Αυτά δε διορθώνονται με πλατφόρμες, μόνο λεφτά ξοδεύετε!

Αντώνης
|

με τις πλατφόρμες είναι αμφίβολο πόσο αντιμετωπίζεται μια κατάσταση.
Μέχρι 26 ΦΕβ πχ είναι αξιολόγηση στο Δημόσιο με έντυπα ομάδας σφυγμού και όλοι αξιολογούν τους προϊσταμένους τους και την ομάδα τους με συμφωνώ απόλυτα (μέγιστη βαθμολογία). είναι σωστή αξιολόγηση;

unprotected teacher
|

Με το καλό να έρθει και επιτέλους να χειριζόμαστε πραγματικά περιστατικά....με όνομα και δεδομένα
΄Οχι περιγραφές , μεταφορές και εικασίες πίσω από τηλέφωνα και πόρτες κλειστές χωρίς αντίλογο
Αναμένουμε από τον κ Υπουργό και την Επιτροπή , όμως, αντίστοιχη πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς και για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται. Η βία προς τον εκπαιδευτικό και οι προσβολές στο πρόσωπό του, που θα αναφέρονται και πως θα αντιμετωπίζονται; σε πλατφόρμα ή θα πληρώνουμε δικηγόρους; Η κατάλληλη ώρα για να τεθεί το ζήτημα όχι υπεκφυγές! Αν δεν εφαρμοστεί πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης μόνιμα και σταθερά σε κάθε τάξη με έμφαση στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καμία πλατφόρμα δεν θα αντιμετωπίσει το κοινωνικό αυτό φαινόμενο. Αποβολές-πλατφόρμες και απειλές , το διαιωνίζουν. Διαβάστε και κανένα άρθρο! Τελευταία ελπίδα στο έργο της επιστημονικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ