Το ΙΕΠ ζητά από εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν αμισθί σε ομάδα με επίκεντρο τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων από 20/02/2024 έως 29/02/2024

20/02/2024

Ενημερώθηκε: 20/02/2024, 14:49

Άκουσε το άρθρο

Το νστιτούτο Εκπαδευτικής Πολιτικήςκαλεί τα εγγεγραμμένα μέλη του Ανοικτού Μητρώου Εκπαιδευτικών να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να ενταχθούν αμισθί σε ομάδες εργασίας που θα ασχοληθούν με την κριτική μελέτη, την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

"Ο πλούτος των γνώσεών σας και η εμπειρία σας θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία ένα συλλογικό έργο που προέρχεται από την εκπαιδευτική κοινότητα και επιχειρεί να συνδράμει σε μια ακόμα υψηλότερη ποιοτικά εκπαίδευση για τα παιδιά μας" τονίζει ο πρόεδρος του ΙΕΠ  στη σχετική πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς.

Υποβολή αιτήσεων  στο Μητρώο του ΙΕΠ https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ από 20/02/2024 έως 29/02/2024.

Πρόσφατα το ΙΕΠ συγκρότησε την  πρώτη άμισθη  Ομάδα  Εργασίας, η οποία θα προβεί σε επικαιροποίηση/ανανέωση του σχολικού βιβλίου Πληροφορικής Γυμνασίου.

Για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας αξιοποιήθηκα  εγγεγραμμένοι/-ες στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών της πρωτοβουλίας «Μαζί για την Εκπαίδευση» και πιο συγκεκριμένα οι ακόλουθοι/- ες  20 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ86:

 • Κοκκόρη Αθηνά
  Κολεγά Ευαγγελία
  Μακράκη Ευαγγελία
  Μαραγκός Κωνσταντίνος
  Μαρίτσας Αντώνιος
  Αθανασάκου Πηνελόπη 
  Αλεξούδα Γεωργία
  Βολονάκης Παντελής 
  Βραχνός Ευριπίδης 
  Γώγουλος Γεώργιος
  Διαμαντής Ευστράτιος
  Ευαγγελινός Αιμιλιανός 
  Ζάχος Γεώργιος
  Ζέρβας Κωνσταντίνος
  Μαστοροδήμος Δημήτριος
  Μπαμπαλώνα Ελένη
  Παντελοπούλου Σταυρούλα
  Παπαδάκης Σπυρίδων
  Συμεωνίδης Συμεών
  Τζελέπη Σοφία

Επικεφαλής της εν λόγω Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου   Νεκτάριος Κοζύρης, ως άμισθος εμπειρογνώμονας του Ι.Ε.Π..

Συντονίστρια εκ μέρους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και μέχρι τη συμμετοχή στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας Συμβούλου του Ι.Ε.Π. με συναφή ειδικότητα, ορίζεται η  Γεωργία Τραμπίδου, Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM)».


Aμισθί εκπαιδευτικούς ζητά το ΙΕΠ για τη συμμετοχή τους σε Ομάδες Εργασίας

Με τίτλο «Μαζί για την Εκπαίδευση" το ΙΕΠ εξέδωσε  Πρόσκληση με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών, για συμμετοχή αμισθί σε Ομάδες Εργασίας  (Ο.Ε.) του Ι.Ε.Π., που θα συγκροτούνται για την πραγματοποίηση επί μέρους δράσεων του φορέα.

Όσοι/Όσες εγγεγραμμένοι/-ες αξιοποιηθούν από το Ανοικτό Μητρώο:

 • Συμμετέχουν σε Ο.Ε. και παρέχουν έργοχωρίς αμοιβή, παραιτούμενοι/-ες ρητάαπό οποιοδήποτεδικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή αμοιβής για υλοποιηθέν έργο.
 • Συνεργάζονται με τα ορισθέντα από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. στελέχη του φορέα και τα υπόλοιπα μέλη της Ο.Ε. για να πραγματοποιήσουν το έργο τους.
 • Δηλώνουν ότιδιαθέτουν,για το έργο που υλοποιούν,τα πνευματικά δικαιώματα καιμεταβιβάζουν το σύνολο του περιουσιακού δικαιώματος σε κάθε έκφανσή του, όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο αποθήκευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ή έντυπο) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων αυτών δεσμεύονται ότιδεν θα εγείρουν ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του/της δημιουργούσε περίπτωση νέας έκδοσης του έργου, ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή προσθήκες στο έργο κατά την αποκλειστική κρίση του Ι.Ε.Π. και σύμφωνα με τους σκοπούς του.
 • Συμμετέχουν σεσυναντήσεις,μεφυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως.Δεν καταβάλλεται από το Ι.Ε.Π. οποιαδήποτε δαπάνη μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και παράστασης για τις ανωτέρω συναντήσεις εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση ούτε δύναται να ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες, παραιτούμενοι/-ες ρητά από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης για αυτήν την αιτία.

Βεβαίωση

Οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούνται από το Ανοικτό Μητρώο, εφόσον υλοποιήσουν πλήρως και προσηκόντως το έργο που τους έχει ανατεθεί, δύναται να λάβουν σχετική βεβαίωση, με την επισήμανση ότι αξιοποιήθηκαν χωρίς διαδικασίες μοριοδότησης και συγκριτικής αξιολόγησης.

Δεν κωλύει τη συμμετοχή

Η εγγραφή ή και αξιοποίηση εγγεγραμμένων στο το Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών του Ι.Ε.Π. δεν κωλύει τη συμμετοχή τους σε άλλες δράσεις ή έργα που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή οποιουδήποτε άλλου αμειβόμενου έργου.

Από 18-1-24 η υποβολή αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 18/01/2024 και ώρα 13:00 και η πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/03/2024 και ώρα 13:00.

Δηλώσεις προτίμησης

Οι υποψήφιοι/-ες με την υποβολή της αίτησής τους, δηλώνουν προτίμηση για συμμετοχή σε Ο.Ε. σε μία ή περισσότερες δράσεις του φορέα σε θέματα που αφορούν τη(ν):

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

4. Μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

5. Μεταλυκειακή Εκπαίδευση

6. Αντιμετώπιση εκπαιδευτικών ανισοτήτων

7. Μαθητική διαρροή και πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

8. Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών

9. Επιστημονική έρευνα και μελέτη των ανωτέρω θεμάτων. Αξιοποίηση μελών από το Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών

Για την αξιοποίηση μελών από το Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών εισηγείται στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το αρμόδιο προς τούτο όργανο του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εκάστοτε δράσης του Ι.Ε.Π., την επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία του εγγεγραμμένου μέλους στο εν λόγω Μητρώο, καθώς και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, το ενεργό ενδιαφέρον και διαθεσιμότητά του.

Το αρμόδιο όργανο του Ι.Ε.Π. δύναται να ζητήσει από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους, καθώς και να συμμετάσχουν σε συνέντευξη για την αξιολόγηση στοιχείων που σχετίζονται με το υπό ανάθεση έργο τους, την προσωπικότητα και τη γενική τους συγκρότηση.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σε Ο.Ε. για δράσεις του Ι.Ε.Π. από το Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών του Ι.Ε.Π. είναι εθελοντική και αμισθί.

Δεν προβλέπεται διαδικασία μοριοδότησης και συγκριτικής αξιολόγησης των συμμετεχόντων/-ουσών ούτε διαδικασία ενστάσεων κατά της απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την αξιοποίηση μέλους από το εν λόγω Μητρώο.

Σε κάθε περίπτωση χωρεί παραίτηση του μέλους οποτεδήποτε.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (14)

ΝΙΚΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ
|

Τα λεμε απο το 2004, φοβερό!!! χαχαχα

DD
|

Είναι θλιβερό...

Μόνο μπράβο
|

Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες κ σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να προσφέρουν κ να βελτιώσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση!

@
|

Κώστα συμφωνώ και επαυξάνω!!! Δεν δουλεύουμε δωρεάν. Είμαστε άνθρωποι με υποχρεώσεις και δεν έχουμε την πολυτέλεια να εργαζόμαστε δωρεάν. Τον χρόνο μας τον αφιερώνουμε στις υποχρεώσεις μας.

ΤΣΑΜΠΑΣ
|

Ο Τσάμπας πέθανε κ. πρόεδρε του ΙΕΠ. Αν θέλετε τις γνώσεις μας, θα πρέπει να τις πληρώσετε. Εσείς εργάζεστε αμισθί; Ο πλούτος των γνώσεών μας και η εμπειρία μας, όπως λέτε θα σας δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψετε στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία ένα συλλογικό έργο που προέρχεται από την εκπαιδευτική κοινότητα. Άρα δε θα έπρεπε ένα τέτοιο έργο να πληρωθεί; Τόσα κονδύλια και το χρήματα ξοδεύετε στο ΙΕΠ... Για αξιολογήσεις εκπαιδευτικού έργου, εκπαιδευτικών κλπ....

Δανία του Νότου;
|

Έναν κάποιον κύριο που ήθελε να μας κάνει Δανία του Νότου τον θυμάται κανείς; Δημιούργησε κάτι υπέροχο που λέγεται Διαύγεια και φαίνονται κάτι πολύ ωραίες συμβάσεις. Και όπως έλεγε και ο Κέννεντυ , ας κάνουν κάτι και για την πατρίδα. Όχι όμως και για τους χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς. Και λίγη προτεσταντική ηθική δε βλάπτει.

Νεοδημοκρατης
|

Ρε πατε καλα ρε ........εσεις σπαταλατε το χρονο σας για αλλους τζαμπα........ ρε ο τζαμπας πεθανε εδω και χρονια πηγε ακλαφτος ρε μας δουλευετε μαλλον ετσι???

Γιάννης
|

πως γίνεται σε αυτή τη χώρα, αυτοί που παίρνουν αμοιβή ίσως και επίδομα ίσως και υπερωρίες (ίσως και μερικές δώρο) να απαιτούν από τους άνεργους ή χαμηλόμισθους να εργασθούν εθελοντικά για το καλό του τόπου!!!!!!
Άντε να βρεις λογική...

Δεν θα πάρουμε
|

4000€ για διαδραστικούς φιγούρας και οι εκπαιδευτικοί να δουλευουν αμισθί.

Δάσκαλος
|

Είναι νόμιμο αυτό που ζητά το ΙΕΠ;

Τα λέμε από το 2004
|

Όταν γύρω σου χορεύουνε τα δις
Είναι ________ να είσαι εθελοντής.

Ελπίδα
|

Στο ΙΕΠ μάλλον δεν ισχύουν οι νόμοι της λατρεμένης "ελεύθερης αγοράς". Πχ το "ό,τι δίνεις, παίρνεις".

μπορώ να συμμετάσχω
|

αλλά θέλω να πληρώσω κιόλας για την ευκαιρία αυτή τη μεγαλη!
μέχρι πόσα μπορώ να διαθέσω-χορηγήσω-δωρήσω στο ΙΕΠ ;

Φ. Κώστας
|

Δωρεάν δεν δουλεύω.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ