Live/Βουλή: Ακρόαση 20 φορέων για το πολυνομοσχέδιο του υπ. Παιδείας

Ποιοι φορείς έχουν προκληθεί στη Βουλή για να μιλήσουν για το πολυνομοσχέδιο

29/02/2024

Ενημερώθηκε: 29/02/2024, 16:24

Άκουσε το άρθρο

Με την ακρόαση εκπροσώπων  20 φορέων   από τους 60   που εισηγήθηκαν οι Βουλευτές των κομμάτων, θα συνεχιστεί σήμερα Πέμπτη, στις 10 το πρωί, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας.

Το esos   συνδέθηκε διαδικτυακά με τη Βουλή για να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συζήτηση.

Ειδικότερα, έχουν  προκληθεί  οι εξής φορείς:

 1. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
 2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 
 3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
 4. Πρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
 5. Προεδρεύων  της Συνόδου των Πρυτάνεων τον ΑΕΙ,
 6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, 
 7. Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 
 8. Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκής και Πληροφορικής (ΔΟΑΤΑΠ), 
 9. Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
 10. STUDY IN GREECE, 
 11. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ, 
 12. Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων,
 13. Οικονομικό Επιμελητήριο,
 14. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 
 15. Ανώτερες Δραματικές Σχολές
 16. Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας
 17. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό των ΑΕΙ
 18. Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Αθήνας
 19. Σύλλογος Φοιτητών   του ΔΠΘ  
 20. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών.

Την Παρασκευή θα συνεχιστεί η συζήτηση με την τοποθέτηση των Βουλευτών   και την μεθεπόμενη Τρίτη 5 Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των τετραήμερων εργασιών στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων   με την δ' ανάγνωση επί των άρθρων του πολυνομοσχεδίου.

Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,η συζήτηση  θα ξεκινήσει την Πέμπτη 7 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την επόμενη ημέρα, Παρασκευή, με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

Εισηγητής εκ μέρος της ΝΔ επί του πολυνομοσχεδίου θα είναι ο Λευτέρης Κτιστάκης, δικηγόρος και Βουλευτής Βοιωτίας και από την αξιωματική αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ) ο Βουλευτής Διονύσιος  Καλαματιανός.

Το πολυνομοσχέδιο αποτελείται από πέντε (5) Μέρη:

Α) Οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.):  Με το παρόν Μέρος θεσπίζονται οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δ.Π.Θ., βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και  βιώσιμες ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό, τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και τέλος η συγχώνευση  και η μετονομασία τμημάτων του Ιδρύματος.

Β) Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.)

Το δεύτερο Μέρος του σχέδιο νόμου αποσκοπεί α)  στην υπαγωγή του Ε.Α.Π. στο πλαίσιο του ν. 4957/2022, β) στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων του Ε.Α.Π., γ) στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας αυτού δ)  στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Α.Π., μέσω της σύστασης εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και του Ερευνητικού Κέντρου και Κέντρου Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης καθώς και της θεσμοθέτησης της δυνατότητας της διά ζώσης διδασκαλίας.

Γ) Ενίσχυση Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Μετά την πρόσφατη και ευρεία νομοθετική ρύθμιση του ν. 4957/2022, το παρόν Μέρος νόμου προβαίνει σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μέσω: α) της έμπρακτης ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου με τις διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάδειξης και λειτουργίας των οργάνων διοίκησής τους β) της ενίσχυσης της οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέλειάς τους, μεταξύ άλλων, και με την αναβάθμιση του ρόλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), γ) της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων σπουδών β’ κύκλου και της παροχής δυνατότητας σε φοιτητές τρίτων χωρών να παρακολουθούν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών, δ) της απλοποίησης και της ευελιξίας της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ε) της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τέλος στ) της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της περιουσίας τους μέσω της υποχρεωτικής καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Δ) Εγκατάσταση και λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

Σε εναρμόνιση με τις επιταγές της νομολογίας του ΣτΕ και υπό το σύγχρονο πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, ρυθμίζεται με το παρόν Μέρος η εγκατάσταση, η οργάνωση και η λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Τα Ν.Π.Π.Ε., μετά από αδειοδότηση, αξιολόγηση και  πιστοποίηση  από κρατικά όργανα των προγραμμάτων σπουδών τους και των κτιριακών, εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών τους, θα απονέμουν ακαδημαϊκά αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 Ε) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τέλος, στο τελευταίο Μέρος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων: 

α) για την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγαλύτερη ευελιξία της συγκρότησης των οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),

 β) για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η ενιαία ρύθμιση για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την ένταξη στους κλάδους εκπαίδευσης των απόφοιτων ξένων πανεπιστημίων και των προϋποθέσεων επιλογής προϊστάμενων σε μονοθέσια δημοτικά και νηπιαγωγεία,

 γ) για την κάλυψη θέσεων στην ειδική αγωγή καθώς και 

δ) για εποπτευομένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως η ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (2)

ΔΕΠ
|

Το ΔΙΠΑΕ που επηρεάζεται γιατί δεν είναι στον κατάλογο;

Θύμιος
|

Είδατε την έκθεση του ΓΛΚ; Είμαστε σοβαροί; 22 προβλέψεις αλλαγής δαπανών για τα ΑΕΙ από το νομοσχέδιο και δεν είναι ΟΥΤΕ ΜΙΑ κοστολογημένη; Και η αιτιολογία επιτρέπεται να είναι "Για την εν λόγω δαπάνη δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο";

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ