Συνέχιση της απεργίας-αποχής, κόντρα στην απόφαση του δικαστηρίου, αποφάσισαν οι πρόεδροι των Διδασκαλικών Συλλόγων

Το θέμα είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα το υπουργείο Παιδείας. εάν θα κινήσει τη διαδικασία επιβολής χρηματικής ποινής, ύψους 6.000 ευρώ, καιεάν θα θέσει εφαρμογή του νόμου για διοικητικές κυρώσεις στους "απεργούς"εκπαδευτικούς π

01/04/2024

Ενημερώθηκε: 02/04/2024, 16:02

Άκουσε το άρθρο

Τη συνέχιση της απεργίας – αποχής των εκπαιδευτικών  από την αξιολόγηση,  κόντρα στην απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία κηρύχθηκε παράνομη  και καταχρηστική, αποφάσισαν, ομόφωνα, οι πρόεδροι των Διδασκαλικών Συλλόγων, στη σημερινή Γενική Συνέλευση, στην Αθήνα.

Οι πρόεδροι των Διδασκαλικών Συλλόγων ανέτρεψαν επίσης την εισήγηση του ΔΣ  της ΔΟΕ, για  3ωρες στάσεις εργασίας και μια  48ωρη απεργία , και αποφάσισαν  επαναπροκήρυξη απεργίας -αποχής από την αξιολόγηση.


Η επαναπροκήρυξη της απεργίας -αποχής, έγινε παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία:

  • κηρύχθηκε στις 15 Μαρτίου κηρύχθηκε παράνομη και   καταχρηστική)
  • απαγορεύθηκε  η συνέχιση της   και η επανάληψή της στο μέλλον , με την απειλή χρηματικής ποινής, ύψους 6.000 ευρώ.

Το θέμα είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα το υπουργείο Παιδείας.

  • εάν θα κινήσει τη διαδικασία επιβολής χρηματικής ποινής, ύψους 6.000 ευρώ, και
  • εάν θα θέσει εφαρμογή του νόμου για διοικητικές κυρώσεις στους εκπαδευτικούς που θα δηλώσουν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή

Το υπουργείο Παιδείας, με πρόσφατη εγκύκλιο διεμήνυσε ότι η  παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να λάβει μέρος σε οιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής του διαδικασίας και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νπδδ όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021.

Επίσης, τονίζει το υπουργείο παιδείας, οι ως άνω παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλητα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνιστούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ και ΕΒΠ, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021, ενώ πέραν των ανωτέρω αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του αντικαθίσταται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021.

 Ακολουθεί η απόφαση των προέδρων των Διδασκαλικών Συλλόγων  

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. χαιρετίζει τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα οι οποίοι συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία αποχή ενάντια στην αντιπαιδαγωγική – αντεπιστημονική ατομική «αξιολόγηση» του νόμου 4823/21 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 

Η, πολύ μεγάλη, συμμετοχή τους και στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων σε όλη τη χώρα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε επίπεδα μαζικότητας που είχαν δεκαετίες να παρατηρηθούν, αντικατοπτρίζει την αντίδραση του κλάδου και τη σθεναρή στάση του απέναντι στην αντιεκπαιδευτική – αντιεπιστημονική «αξιολόγηση» που επιχειρεί να επιβάλει η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «δια πυρός και σιδήρου», με επανειλημμένες δικαστικές προσφυγές και διαρκείς πιέσεις και απειλές για επιβολή ποινών.  

Η σημερινή Ολομέλεια των Προέδρων αποφάσισε την προκήρυξη νέας απεργίας – αποχής από τις εξωδιδακτικές διαδικασίες της αξιολόγησης η οποία σε συνδυασμό με τις, ήδη, προκηρυγμένες  στάσεις εργασίας σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση διδασκαλιών των εκπαιδευτικών από αξιολογητές θα αποτελέσουν το πλαίσιο κάλυψης των συναδέλφων ώστε να μην υποκύψουν στις πιέσεις και απειλές.

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας προχωρά άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κήρυξη της απεργίας – αποχής την οποία και θα επιδώσει στην πολιτική ηγεσία κατά την αυριανή συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να υπογράψουν (και στη συνέχεια να πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα), το νέο έντυπο συμμετοχής στη νέα απεργία-αποχή που αποφασίστηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων.

Οι διευθυντές/ντριες, προϊσταμένες/οι που συμμετέχουν στην απεργία–αποχή δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια που αφορά το στάδιο Β.

Οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενες/οι που καλούνται να αξιολογήσουν με βάση το στάδιο Β, απαντούν στο ενημερωτικό έγγραφο οδηγιών που τους αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως εξής:

«Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας ενημερώνω ότι συμμετέχω στην απεργία αποχή που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ από τις 1-4-2024 και έχω υπογράψει σχετική δήλωση συμμετοχής η οποία έλαβε τον υπ. αριθμ. .....-1/4/2024 αριθμό πρωτοκόλλου της σχολικής μονάδας» και εάν τους ζητηθεί στέλνουν αντίγραφο της δήλωσης.
Επίσης, οι νεοδιόριστες/οι που καλούνται να αξιολογηθούν για το στάδιο Β, απαντούν με τη δήλωση απεργίας αποχής και τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους/τις λειτουργούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεχίσουν να πορεύονται τον δρόμο του αγώνα, με βάση τον αγωνιστικό του σχεδιασμό  που οργανώνεται και ανακοινώνεται βήμα-βήμα, μέχρι να αναγκάσουμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να αποσύρει όλα τα αντιδραστικά νομοθετήματα και να δεχθεί τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, για τη θωράκιση του δημόσιου σχολείου.

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρυχθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων της Δ.Ο.Ε. την 1/4/2024, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, Διευθυντές/ντριες, προϊστάμενους/ές σχολικών μονάδων, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
 
 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (25)

Εκπαιδευτικός
|

@Αγαπητέ γονέα,
Εάν θα έπρεπε να βαθμολογούμε/ αξιολογούμε τους μαθητές μας με απόλυτη αυστηρότητα και αντικειμενικότητα, οι περισσότεροι βαθμοί θα ήταν πολύ πιο χαμηλοί από ότι στην πραγματικότητα είναι, τόσο στην επίδοση στα μαθήματα, όσο και στην συμπεριφορά. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε πως όσον αφορά τη συμπεριφορά, η τεράστια ευθύνη σε αυτό , βαραίνει τους γονείς τους. Η επιείκεια και η ανοχή μας όμως περισσεύει, όπως θα έπρεπε στα παιδιά, και όπως σίγουρα δεν θα έπρεπε στον δικαιωματισμό των γονιών.
Αντιλαμβάνομαι ότι τρέφετε (όπως αρκετοί γονείς) συγκεκριμένες αυταπάτες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, λόγω ίσως των βιωμάτων σας. Σας προτείνω όμως πριν θέσετε σε εφαρμογή την αυστηρή κρίτική σας να ενημερωθείτε καλύτερα για τα μέσα και τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, και να προσπαθήσετε να το δείτε το θέμα μακροσκοπικά και όχι κοντόφθαλμα και προσωπικά ( τί θα σημαίνει η ιδιωτικοποίηση/ κατηγοριοποίηση της δημόσιας Παιδείας σε βάθος χρόνου πχ εικοσαετίας, και ας έχει φύγει τότε το παιδί σας από την εκπαίδευση). Διότι όταν μιλάμε απόλυτα και αυστηρά, η άγνοια δεν δικαιολογείται.

@Γονέας
|

Μόλις μου δοθεί η δυνατότητα να αξιολογήσω τους μόνιμους υπαλλήλους τώρα που το παιδί μου πήγε στο στρατό, αλλά και άλλους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου για τις υπηρεσίες που μου προσφέρουν, για παράδειγμα για ένα δικαστήριο που είχα, τότε που μου έκλεψαν το πορτοφόλι και δεν το βρήκε κανείς, και λοιπά και λοιπά, με μεγάλη χαρά θα δεχθώ να με αξιολογήσεις κι εσύ. Μέχρι τότε όμως, ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΙΠΟΤΕ!

Μανώλης
|

Αυτό όμως έχει δοκιμαστεί στην Ελλάδα όλο τον 20ο αιώνα και απέτυχε πλήρως. Από την άλλη υπάρχει η έννοια του επιστημονικού αυτοελέγχου που θεωρεί ότι η επίτευξη των σκοπών της εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνει χωρίς την εμπλοκή των όσων εργάζονται στο πεδίο και κατά συνέπεια προτείνει την αυτονομία του παιδαγωγού που εργάζεται με βάση τα επιστημονικά κριτήρια.
Τώρα όσον αφορά την επαναπροκύρηξη της απεργίας αποχής. Μια ματιά στην απόφαση του δικαστηρίου, όπως έγραψα και σε άλλο σχόλιο, δείχνει ότι το δικαστήριο θεωρεί ότι η απεργία δεν μπορεί να γίνει ενάντια σε ψηφισμένους νόμους. Αυτό όπως επίσης σημείωσα είναι ενάντια σε θεμελιώδεις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος, το οποίο στην ιδανική του μορφή προωθεί το διάλογο και την επιστημονική επίλυση των προβλημάτων. Οπότε η επαναπροκύρηξη της απεργίας αποχής ήταν επιβεβλημένη. Αυτό είναι που έγινε κατανοητό από τις πάνω από 10.000 που συμμετείχαν στις Γενικές Συνελεύσεις. Απ' ότι φαίνεται η διαλυτική για την οργάνωση των εργαζομένων πολιτική που προώθησε το ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 1980 φτάνει στο τέλος της.

Μανώλης
|

Να κάνω ένα σχόλιο πριν την κρίση μου για την επαναπροκύρηξη της απεργίας αποχής. Η έννοια της αξιολόγησης είναι μια έννοια πλήρως αντιεπιστημονική. Τι θα πει άξιο λόγου. Σε σχέση με ποιο πρότυπο και σε σχέση με ποιο κοινωνικό πλαίσιο. Οι σωστές έννοιες είναι η έννοια της προσαρμογής στο σχεδιασμό και η έννοια του επιστημονικού αυτοελέγχου. Στην περίπτωσή μας η γραφειοκρατία του ΥΠΑΙΘΑ και η ηγεσία του ΙΕΠ (η πρώην Υπουργός κ. Ν. Κεραμέως και ο νυν Υπουργός, όπως και οι προηγούμενοι δεν γνώριζαν τίποτα για την εν λόγω συζήτηση) προτείνουν την πλήρη διάκριση του σχεδιασμού από την εκτέλεση και ως συνέπεια υιοθετούν την έννοια της προσαρμογής. Δηλαδή με απλά λόγια κάνε ότι σου λένε. Α

Ρούλα
|

Ένα μεγάλο μπράβο στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που απαίτησαν από τη ΔΟΕ να συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στην επιβλαβή για την εκπαίδευση αξιολόγηση.

ΕΡΤ
|

Πού είσαι ert ???? ΕΔΩ, εσύ να μην χαθείς.

Γονέας
|

Προτροπή σε ανυπακοή στους νόμους. Ωραίοι εκπαιδευτικοί κάνουν μάθημα στα παιδιά μας. Αφού θέλουν να τους αξιολογούν οι γονείς και οι μαθητές να μας δώσουν φύλλα αξιολόγησης να το κάνουμε. Εγώ πάντως σε πολλούς από τους καθηγητές της θα έβαζα κάτω από τη βάση.

pap
|

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΕΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΣ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΜΑ ΑΠΛΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΑΠΟΧΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΚΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΘΥΣΙΕΣ ΚΕΡΔΙΘΗΚΑΝ ΑΓΩΝΕΣ

Ελένη Σ.
|

Ποτέ στην ιστορία αυτού του τόπου ό, τι επιβλήθηκε με το ζόρι και τον αυταρχισμό δεν πέρασε.
Και αυτό διότι η επιβολή και ο εκφοβισμός δεν είναι ποτέ για το καλό του λαού....

pap
|

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΙΩΠΟΥΝ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ
ΑΡΑ Η ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
]ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αλ
|

Η ΔΟΕ και οι ΟΛΜΕ δεν μπορούν να στεγάζουν και τους αξιολογητές και τους αξιολογουμένους . Πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διαγράψουν όσους προχωρούν σε αξιολόγηση . Οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες ειναι μεγαλες .Ενα συνδικαλιστικό όργανο δεν μπορεί να εκπροσωπεί ομάδες εργαζομένων με τόσο αντίθετα συμφέροντα .Ακόμα και οι οικονομικές απολαβές είναι πολύ διαφορετικές και έχει μεγάλη σημασία αυτό.

Όλγα
|

Το Υπουργείο ξέρει καλά ότι μολις η αξιολόγηση περάσει στους παλιούς θα βρει τον απόλυτο τοίχο γιατι εκεί δεν υπαρχει ο εκβιασμος της "μονιμοποιησης".

Το όχι έγινε ναι?
|

Προχθές στην ανακοίνωση της ΔΟΕ κάτι πήρε το μάτι μου για ναρκοθετημενη περιοχή ή κάτι τέτοιο, δε θυμάμαι. Κι ότι δεν αποκλείεται το υπουργείο να θέσει σε εφαρμογή τις ποινές σε εκπαιδευτικούς που θα συνεχίσουν την απεργία. Από σήμερα και μετά δεν ισχύουν αυτά? Άλλαξε κάτι στο μεταξύ όσον αφορά τα δεδομένα?

@Φορτωμένος Παύλος
|

Δεν μιλάμε πλέον για τους της ΔΟΕ. Είναι απόφαση χιλιάδων εκπαιδευτικών της βάσης, που όχι μόνο δεν αξιολογουνται αλλά ανέτρεψαν και την απόφαση των της ΔΟΕ! Η "αξιολόγηση" είναι πλέον παρελθόν..

@ΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
|

Κάνετε λάθος...
Μην κρίνετε από το μέρος που μπορεί να στε εσείς. Εδώ στην Αττική μόνο το 2% των νεοδιοριστων αξιολογήθηκε. Καθόλου κανονικά δεν προχωράει η αξιολόγηση. Διαστρευλωνετε την αλήθεια

@ ΦΟΡΤΩΜΈΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
|

Πού ζείτε?? ΣΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΟ ΣΥΜΠΑΝ ????

έλα τώρα
|

και άλλο ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ...α βρε esos

Φορτωμένος Παύλος
|

Αξιολογούνται κανονικά οι εκπαιδευτικοί και της ΔΟΕ συνεχίζουν το ποίημα. Δεν έχω λόγια.

Esos
|

Πάρε τηλέφωνο τον Πιερρακακη να τον ρωτήσεις τι θα κάνει. Ντράπηκε και η ντροπή ξεφτιλες

Πού είσαι ert ????
|

Πού είσαι οεο ????? Που ονειρευόσουν ποινές και κυρώσεις???????????χαχαχαχα γελάν και οι πέτρες....

Τρελαντωνης
|

Ευτυχώς μ αυτήν την κίνηση...δε θα χάσετε παταγωδώς κάποιοι..όλο αυτό έγινε για το πολιτικό κόστος φυσικά..

Ασπασία Αθήνα
|

Επιτυχία του κλάδου!!!!!!!! Ιστορική στιγμή!!!!!!!!!!! Οι υπέρμαχοι της αξιολόγησης να βρουν πέτρα να κρυφτούν. Οι εκλογές είναι κοντά. Μαύρο στους γνωστούς...

Α. Μ.
|

Επιτέλους!!!!!!!!!!!!!!!!! Το αυτονόητο!!!!!!! Ξέρετε γιατί έγινε αυτό???? Γιατί υπήρξε μαζικοτητα επαναπροκηρυξης. Άλλη μια απόδειξη του γιατί πρέπει να μαστε ενωμένοι μια γροθιά!!!!! Ακύρωση της αξιολόγησης δια παντός. Να απαλλαγούμε απ αυτόν τον βραχνά. Μόνο απίστευτη χαρτουρα προσφέρει. Από ουσία τπτ. Μηδέν.

Τηλεμαχος
|

Ούτε βήμα πίσω!!!!! Ακύρωση της αξιολόγησης δια παντός!!!!! Γιατί δεν έχει τπτ να προσφέρει. Καμία βελτίωση. Πέρα από μια ανούσια γραφειοκρατία!!!!! Ξήλωμα όλων όσων την εφαρμόζουν και κάνουν κακό στον κλάδο!!!!!!!

Φαίδων Αττική
|

Που είστε υπέρμαχοι της αξιολόγησης και σύμβουλοι που τριβατε τα χέρια σας ότι θα είναι υποχρεωτική η αξιολόγηση ??????

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ