"Εξπρές" τεχνικές βελτιώσεις στην Τράπεζα Θεμάτων για να μην έχουμε τα περσινά "παρατράγουδα"

Εξεταστέα και Διδακτέα ύλη και οδηγίες για τους μαθητές Α', Β' και Γ' Λυκείου

02/04/2024

Ενημερώθηκε: 02/04/2024, 07:19

Άκουσε το άρθρο

Τεχνικές βελτιώσεις στην υποδομή και στην διαδικασία κληρώσεων θεμάτων της Πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.), αποφάσισε  η διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), προκειμένου να μην επαναληφθούν τα "παρατράγουδα" των περσινών εξετάσεων.

Η διοίκηση του ΙΕΠ βάζει ως όρο στην εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, με αμοιβή 37.200,00€, να παραδώσει το συμφωνηθέν έργο  έως  31-05- 2024.

Οι τεχνικές βελτιώσεις στην υποδομή και στη διαδικασία κληρώσεων θεμάτων της Πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων, περιλαμβάνουν:

 • Μεταφορά του περιεχομένου σε cloud υποδομή της Amazon, ειδικά με χρήση της υπηρεσίας AWS S3 και κατάλληλη κωδικοποίηση ώστε να είναι ανακτήσιμη από άλλες εφαρμογές.
 •  Παραμετροποίηση του AWS Content Delivery Network ώστε να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις (DDoS attacks).
 • Μελέτη και κατάλληλη βελτιστοποίηση (optimization) της υφιστάμενης βάσης δεδομένων.
 • Μεταφορά των υφιστάμενων php εφαρμογών σε cloud υποδομή της AWS και βελτιστοποίηση
  όπου αυτό απαιτείται με elastic τεχνολογίες.
 • Υλοποίηση εναλλακτικού τρόπου διασύνδεσης με στοιχεία του TAXIS καθώς και διασύνδεση
  αυτού με το υφιστάμενο σύστημα.
 • Δημιουργία εναλλακτικής αποστολής θεμάτων (π.χ. μέσω email) σε περίπτωση που δεν είναι
  διαθέσιμη η web εφαρμογή.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες συμπληρωματικές / υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παραγωγική λειτουργία αλλά και τη συντήρησή του:

 • Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση Απαιτήσεων.
 • Μελέτη Ασφάλειας.
 • Μελέτη Ιδιωτικότητας - Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 • Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Plan).
 • Υπηρεσίες Εγκατάστασης / Παραμετροποίησης και Aνάπτυξης συγκεκριμένων components του
  υφιστάμενου λογισμικού .

Εξεταστέα και Διδακτέα ύλη και οδηγίες για τους μαθητές Α', Β' και Γ' Λυκείου

Οι εξετάσεις στο Λύκειο , μέσω της Τράπεζας Θεμάτων θα πραγματοποιηθούν με την ίδια διαδικασία που διεξήχθησαν τα δύο τελευταία σχολικά έτη και οι όποιες βελτιωτικές αλλαγές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ Σπ. Δουκάκη " δεν θα έρθουν απότομα στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά σε βάθος χρόνου με ενημέρωση και εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας".

Για να δείτε της Εξεταστέα και Διδακτέα  ύλη, πατήστε αντίστοιχα παρακάτω :

Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.)

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)

Διευκρινίσεις

Οδηγίες

Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο

Η πλατφόρμα

Μετά τα  προβλήματα ασφάλειας της πλατφόρμας που σημειώθηκαν στις εξετάσεις του περασμένου σχολικού έτους το πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων θα επανασχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο και προσβάσιμο, ενώ έχει ήδη ενισχυθεί η  ασφάλειά του, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Σχετική έγγραφη πρόσκληση  του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη προς το ΙΕΠ και την Κοινωνία της Πληροφορίας, προβλέπει κονδύλι 595.200 ευρώ  για την αναβάθμιση Συστήματος Κλήρωσης, Διανομής και Διαχείρισης Θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ , αυτό που εξετάζεται είναι:

 • Να επικαιροποιηθούν τόσο τα  τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων ,.
 • Να αφαιρεθούν κάποια θέματα  από αυτά που υπάρχουν σήμερα στην Τράπεζα Θεμάτων και να προστεθούν κάποια άλλα 
 • Στα θέματα να υπάρχει μια κλιμακούμενη δυσκολία 
 • Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αποστέλλονται  τα θέματα στα σχολεία  

Το ΙΕΠ έχει ετοιμάσει  24.166 θέματα ,  συνοδευόμενα από τις  ενδεικτικές απαντήσεις 125 μαθημάτων  της  Α΄, Β' και Γ’ τάξης  (ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ, Λύκεια ΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥ-Λ) .

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τα θέματα με  ενδεικτικές απαντήσεις σε μορφή  zip

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Γ' Τάξη

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία Ελληνικά
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Ιστορία
 4. Ιστορία Προσανατολισμού
 5. Χημεία
 6. Βιολογία
 7. Λατινικά
 8. Μαθηματικά Προσανατολισμού
 9. Φυσική Προσανατολισμού
 10. Οικονομία
 11. Πληροφορική

Β' Τάξη

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία Ελληνικά
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Ιστορία
 4. Άλγεβρα
 5. Γεωμετρία
 6. Βιολογία
 7. Αγγλικά
 8. Λατινικά
 9. Μαθηματικά Προσανατολισμού
 10. Φυσική Προσανατολισμού

Α' Τάξη

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία Ελληνικά
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Ιστορία
 4. Άλγεβρα
 5. Γεωμετρία
 6. Χημεία
 7. Φυσική 
 8. Αγγλικά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α'Τ'αξη

 1. Ιστορία
 2. Άλγεβρα
 3. Γεωμετρία
 4. Φυσική
 5. Χημεία
 6. Αγγλικά
 7. Νέα Ελληνικά

Β' Τάξη

 1. Άλγεβρα
 2. Γεωμετρία
 3. Φυσική
 4. Νέα Ελληνικά
 5. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης 
 6. Φυτική Παραγωγή
 7. Ζωική Παραγωγή  
 8. Αρχές Λογιστικής
 9. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
 10. Εισαγωγή στην Εφοδιστική
 11. Οικοδομικό Σχέδιο
 12. Τοπογραφία
 13. Κτηριακά έργα και δομικά υλικά
 14. Ελεύθερο Σχέδιο
 15. Γραμμικό Σχέδιο
 16. Ιστορία της Τέχνης  
 17. Ηλεκτροτεχνία
 18. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  και ηλεκτρολογικό υλικό
 19. Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά
 20. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου
 21. Στοιχεiα τεχνική θερμοδυναμικής
 22. Μηχανική Αντοχή Υλικών
 23. Τεχολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές
 24. Ναυτική Μηχανολογία
 25. Ναυσιπολοία Ι Ναυτική μετεωρολογία
 26. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών
 27. Υλικό και δίκτυα υπολογιστών
 28. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 29. Ανατομία φυσικολογίαΙ
 30. Υγεία και Διατροφή
 31. Διαπροσωπικές σχέσεις

Γ' Τάξη

 1. Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 2. Ανθοκομικά Φυτά
 3. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 4. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
 5. Δενδροκομία-Αμπελουργία
 6. Διατροφή Αγροτικών Ζώων
 7. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 8. Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 9. Ασφάλεια Τροφίμων
 10. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 11. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 12. Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Α΄Τάξη

 1.     Ιστορία
 2.     Άλγεβρα
 3.     Γεωμετρία
 4.     Νέα Ελληνικά
 5.     Φυσική
 6.     Χημεία
 7.     Αγγλικά

Β΄Τάξη

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Άλγεβρα
 3. Γεωμετρία
 4. Φυσική
 5. Φυτική Παραγωγή
 6. Ζωική Παραγωγή
 7. Αρχές Λογιστικής
 8. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 9. Εισαγωγή στην εφοδιαστική
 10. Ελεύθερο Σχέδιο
 11. Γραμμικό Σχέδιο
 12. Ιστορία της τέχνης
 13. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρολογικό υλικό
 14. Στοιχεία θερμοδυναμικής
 15. Τεχνολογία Μηχανολογικών κατασκευών
 16. Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 17. Ανατομία Φυσιολογία Ι
 18. Υγεία και Διατροφή
 19. Τοπογραφία
 20. Κτηριακά Έργα και Δομικά Υλικά


 

Σχόλια (5)

Νίκος Δημ.
|

Τόσους μήνες σας πήρε, για να παραδεχτείτε ότι πέρυσι δεν επιτέθηκαν εξωγήινοι, αλλά ήταν προβληματική η υποδομή σας;

Πειραματικός
|

Μα οι εξετάσεις θα έχουν αρχίσει δέκα μέρες πριν!

Ανέστης Τσιουλάκης
|

Να κάναμε κάποια δουλειά στο ΠΣΔ;
Μπα;

@πανε καλά;
|

όχι, ποτέ εξάλλου , ειδικά τώρα με τους άριστους διορισμένους (παντού...) βράσε όρυζα και σανό !

31/5;
|

Πάνε καλά εκεί στο ΙΕΠ;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ