"Εξόρμηση" Κ. Πιερρακάκη στο εξωτερικό για την προσέλκυση ξένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα

Το Φθινόπωρο του 2025 η λειτουργία των πρώτων Μη Κρατικών Πανεπιστημίων- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

02/04/2024

Ενημερώθηκε: 02/04/2024, 10:04

Άκουσε το άρθρο

"Εξόρμηση" σε χώρες του εξωτερικού ξεκίνησε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, προκειμένου να κάνει συζητήσεις  για την εγκατάσταση παραρτημάτων στην Ελλάδα.

Στόχος του υπουργού Παιδείας είναι η Ελλάδα να γίνει Διεθνές Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πρώτος σταθμός του Κ. Πιερρακάκη η Αυστρία.

Ηδη από χθες βράδυ ο  Έλληνας υπουργός βρίσκεται στη    δεύτερη μεγαλύτερη πόλη  της Αυστρίας,  στο Γκρατς,  καλεσμένος του ομολόγου του υπουργού.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκη θα παραμείνει στην Αυστρία για δύο ημέρες , προκειμένου

Α. Να συναντηθεί διαδοχικά με διοικήσεις  των αυστριακών Πανεπιστημίων 

Β. Θα περιηγηθεί σε Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προκειμένου να πάρει μια "γεύση" πως δουλεύει το εκεί σύστημα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Ο υπουργός Παιδείας ήδη έχει ανακοινώσει ότι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον δέκα ξένα πανεπιστήμια για να ιδρύσουν παραρτήματα στην Ελλάδα.

Το Φθινόπωρο του 2025 η λειτουργία των πρώτων Μη Κρατικών Πανεπιστημίων- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Το Φθινόπωρο του 2025 θα λειτουργήσουν τα πρώτα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια στη χώρα μας, με τη μορφή παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων. 

Τα Μη Κρατκά Πανεπιστήμα θα χορηγούν πτυχία του  μητρικού Πανεπιστημίου, τα οποία θα φέρουν την σφραγίδα του ελληνικού υπουργείου Παιδείας.

Θα είναι ισότιμα (ακαδημαικά και επαγγελματικά) με τα αντίστοιχα  πτυχία  των ελληνικών πανεπιστημών και δεν θα απαιτείται  καμλάι ενέργεια απο τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Το  κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα τηρεί μητρώο φοιτητών, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους, οι βαθμολογίες τους, οι ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο προβλέπεται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των αναγνωρισμένων των παραρτημάτων – Ν.Π.Π.Ε. έχουν:

α) οι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) με μέσο όρο στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τους μεγαλύτερο ή ίσο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0,8 κατά το έτος συμμετοχής τους,

β) οι κάτοχοι ισότιμων απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αναγνωρισμένων ξένων σχολείων της ημεδαπής (επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων),

γ) οι κάτοχοι διεθνών απολυτήριων τίτλων Δ.Ε. που χορηγούνται από σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι ισοδύναμου του Λυκείου απολυτήριου τίτλου Δ.Ε. ή ισοδύναμου τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία φοιτούν.

Για τους αποφοίτους της περ. α) , πριν από το σχολικό έτος 2021-2022, καθώς και όσους είναι κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών, εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι οποίοι έχουν τεθεί από το μητρικό ίδρυμα για την επιλογή και εισαγωγή φοιτητών.

Για την εφαρμογή του παρόντος το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τηρεί, ενημερώνει και δημοσιοποιεί στον ιστότοπό του καταλόγους με ισότιμους του Λυκείου απολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά χώρα της αλλοδαπής.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών έχουν οι κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία περιλαμβάνονται στα μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4957/2022 (Α ́ 124).

 Τα πρόσθετα κριτήρια εισαγωγής ανά προγράμματα κύκλων σπουδών περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και ελέγχονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, πριν από την εφαρμογή τους.

Οσοι τελείωσαν το Λύκειο πριν το 2021

Για τους αποφοίτους  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έλαβαν απολυτήριο πριν από το σχολικό έτος 2021, πριν δηλαδή τεθεί σε εφαρμογή η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εφαρμόζονται  οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το μητρικό ίδρυμα για την εισαγωγή φοιτητών.

Τι σημαίνει ΕΒΕ Επιστημονικού Πεδίου των Πανελλαδικών για την εγγραφή στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Ο όρος πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα Μη Κερδοσκοπικά Μη Κρατικά Πανεπιστήμια που ανακοινώθηκε   από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκης σημαίνει ότι θα ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των Επιστημονικών Πεδίων, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0.8.

Δηλαδή από τα ακόλουθα τέσσερα επιστημονικά πεδία θα ισχύσει για όλα τα πεδία η χαμηλότερη  Ελάχιστη  Βάση Εισαγωγής, για λόγους συνταγματικής ισότητας. Με βάση τους παρακάτω υπολογισμούς την χαμηλότερη ΕΒΕ την έχει   το 4ο πεδίο με 8,34. Άρα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  , ως πορϋπόθση για την εγγραφή στα Μη Κρατικά πανεπιστήμια ,  θα είναι η μικρότερη όλων των πεδίων, που είναι  8,34.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, εάν κάνουμε τους υπολογισμούς, είναι η εξής ανά Επιστημονικό πεδίο

  • 9,42 για το 1ο Πεδίο
  • 9,87 για το 2ο Πεδίο
  • 9,31 για το 3ο Πεδίο
  • 8,34 για το 4ο Πεδίο

Πως προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

1o ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    11,78Χ 0,80=9,42
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 
   14,14

2ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    12,34Χ0,80=9,87
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το     14,81

3ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    11,64 Χ0,80=9,31
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το     13,97

4ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    10,43Χ0,80=8,34
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 12,54

Ωστόσο , όπως διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας, το κάθε μητρικό Πανεπιστήμιο που θα εγκαταστήσει παράρτημα στην Ελλάδα θα μπορεί να ορίσει βαθμό  ανώτερο από τη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Θεωρείται βέβαιο ότι στις περιζήτητες σχολές , όπως Ιατρικές,  από τα μητρικά Πανεπιστήμια  , για λόγους φήμης, θα  τεθεί   ως προϋπόθεση εγγραφής τουλάχιστον κοντά στη   χαμηλότερη  βάση των Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα.

Εάν σε ένα Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο γίνει παύση στη λειτουργία του οι φοιτητές θα μείνουν "ξεκρέμαστοι";

Από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται, κατά προτεραιότητα, τα καταβληθέντα δίδακτρα στους φοιτητές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή μητρικό ίδρυμα καθίσταται πλέον υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη χορήγηση των σχετικών τίτλων σπουδών.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα εν λόγω προγράμματα σπουδών συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο παράρτημα πανεπιστημίου, χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

Τίτλοι σπουδών

1. Κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε., το οποίο παρέχει πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο και αναγνωρισμένο από το μητρικό ίδρυμα και πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, χορηγεί στους αποφοίτους του τίτλο σπουδών του μητρικού ιδρύματος. Πριν από τη χορήγηση τίτλων σπουδών, το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα σχετική ενημέρωση με συνημμένο κατάλογο αποφοίτων, καθώς και το σώμα των τίτλων σπουδών και το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει στη
σφράγισή τους.

2. Ο τίτλος σπουδών, που απονέμεται υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1, αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, το οποίο τηρεί ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Ο απονεμηθείς τίτλος σπουδών δεν υποβάλλεται στη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου σπουδών στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Οι διδάσκοντες θα έχουν τα ίδια προσόντα με των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ;

Οι διδάσκοντας στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι δυο κατηγοριών:

1. Σε κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας. Το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον είναι κάτοχοι διδακτορικού σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και διαθέτει τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή
επιστήμης.

2. Τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης εγκρίνονται από το μητρικό ίδρυμα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Η οργάνωση και η παροχή ακαδημαϊκού έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται κατεξοχήν το διδακτικό και το ερευνητικό έργο, γίνονται σύμφωνα με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

4. Ο αριθμός των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης καθορίζεται από το είδος και το μέγεθος του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών, όπως πιστοποιείται από την ΕΘ.Α.Α.Ε., και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριάντα (30) για το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε..

5. Η επιλογή των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του παραρτήματος – Ν.Π.Π.Ε. εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα και αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα προς έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 1.

Ειδικό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

1. Σε κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. δύναται να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον Εσωτερικό Κανονισμό και εφόσον τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και εξέλιξης συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής
υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Σε κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. προσλαμβάνονται διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι σε κατάλληλη διοικητική δομή.

Τα προγράμματα σπουδών θα περνούν από "φίλτρο" κάποιου ελληνικού φορέα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών  , που έχει πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα, υπό τη μορφή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης και οδηγεί στη χορήγηση αναγνωρισμένου τύπου τίτλων σπουδών, που εγκρίνεται από την ΕΘ.Α.Α.Ε..

Ποια όργανα θα διοικούν το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

Το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή του. Η σύγκληση, η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό του  

Πόσες σχολές θα λειτουργεί το κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

α) Κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διαθέτει κατ ́ ελάχιστον τρεις (3) Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Εξαιρετικά και εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες είκοσι (20) θέσεις σε αναγνωρισμένη διεθνή παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων,  δύναται να αποτελείται από μία κατ’ ελάχιστον Σχολή με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κύκλου σπουδών.  

Ποιες θα είναι οι υποδομές του;

Κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές, κτιριοδομικές διατάξεις και τις προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και τους λοιπούς κανονισμούς του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδασκαλία και μελέτη και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χώρους εκπαιδευτηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας. 

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής, να διαθέτει

  • λειτουργική βιβλιοθήκη,
  • χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, 
  • οπτικοακουστικά μέσα και 
  • εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 Το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας, ενώ δύναται να διαθέτει δευτερογενή μη αυτοτελή κτίρια μόνο εντός των ορίων των περιφερειακών ενοτήτων, στις οποίες διαθέτει αυτοτελή εγκατάσταση. 

Ως προς τη χωροθέτηση της χρήσης και την ανέγερση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

Χορήγηση υποτροφιών

1. Τα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε. χορηγούν σε φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου υποτροφίες αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους
κατάσταση.

2. Η χορήγηση υποτροφιών γίνεται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί των εγγεγραμμένων φοιτητών, ανά ακαδημαϊκό έτος. Το ισοδύναμο ποσό δύναται να χορηγείται σε ευρύτερο αριθμό φοιτητών.

3. Το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. καταρτίζει κατάλογο που περιλαμβάνει τους υποτρόφους φοιτητές και τα καταβλητέα ποσά υποτροφιών, τον οποίο υποβάλλει προς έλεγχο στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ακαδημαϊκή ελευθερία

Στα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε. κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.  


 

Σχόλια (19)

ΔΕΠ
|

Καταταγείτε στη λεγεώνα μας έλεγαν, θα γνωρίσετε τον κόσμο μας έλεγαν.... :)

Έτσι θα λένε μετα απο μερικά χρόνια οι "επενδυτές" :)

@@@@KLΜ 4 Απρ 2024 09:47
|

Αφού δηλαδή ο Υπουργός έλυσε τα προβλήματα των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ που σήμερα δουλεύουν ρολόι.... τώρα ασχολείται με την προσέλκυση παρατημάτων των ξένων πανεπιστημίων?
Αντί δηλαδή να επισκευάσουμε το δικό μας σπίτι, προσελκύουμε ξένους για να χτίσουν (με μη κερδοσκοπικό σκοπό φυσικά....) παραρτήματα των δικών τους σπιτιών?
Για να δούμε λοιπόν, εάν ο κος Υπουργός αποδειχθεί ικανός στις "πωλήσεις". Εάν δεν πάει καλά το εγχείρημα ή/και έχουμε παρατράγουδα..... θα χρεωθεί και την αποτυχία?

@@@KLΜ | 2 Απρ 2024 20:34
|

Όχι δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε όμως ιδιωτική εκπαίδευση, έχουμε ιδιωτικά κολλέγια, έχουμε πτυχία που έχουν αποκτηθεί από πανεπιστήμια που δεν είναι ΝΠΔΔ (όπως τα ορίζει το Συνταγμα) και τώρα έχουμε και ψηφισμένο νόμο για παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.

@@KLΜ | 2 Απρ 2024 20:34
|

Στη χώρα μας (και μέχρι να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος) ΔΕΝ έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να είναι υπεύθυνος γι' αυτά κάποιος υπουργός.

Αντώνης
|

Πραγματικός κατήφορος. Αντί να κάτσει να λύσει τα προβλήματα της παιδείας, σουλατσάρει ως πλασιέ για να προσελκύσει ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Έλεν
|

Πολύ εύστοχα σχολίασε , σε άλλο άρθρο, ο παρών- ανήσυχος- αξεπέραστος -αγαπημένος φιλόλογος « ο συμπαθής Πιερρακάκης πορεύεται ήδη στον κατήφορο που χάραξε η Κεραμέως»
Μια χαρά ταιριάζει κι εδώ αυτό το σχόλιο.

@KLΜ
|

οχι, δεν "έχει μπει σε αυτή τη θέση να προστατεύσει και να εξελίξει τα Δημόσια Πανεπιστήμια". Εχει μπεί σε αυτή τη θέση για το σύνολο της εκπαίδευσης ... δημόσια, ιδιωτικής κλπ. Δηλ. ο υπουργός Εμπορίου, "εχει μπεί στη θέση" για το δημόσιο εμπόριο μόνο;

Ναι, αντε να φέρεις κι άλλα από έξω
|

γιατί εδώ έχουμε λίγα, κάθε Δήμος και πανεπιστήμιο ... αυτό λείπει...
Με τέτοιες επενδύσεις, που θα εισπράττουν δίδακτρα και θα εξάγουν τις εισπράξεις τους στην έδρα τους, εκτός Ελλάδος, θα μας "ανοίξεις τα μάτια".

Μάλιστα...
|

@Legend, Τα κτίρια που.... καταρρέουν είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Υπάρχει πεδίο κριτικής για το Υπουργείο. Ο λαϊκισμός μας έφτασε να χρωστάμε 400 δισ +....

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Οι ευρωπαϊκές ''γεύσεις΄΄ που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι γνωστές από τη δεκαετία του 70. Οι τεχνίτες τους έχουν υψηλό επίπεδο και είναι όλοι πτυχιούχοι.
Εδώ ο μαστρο-Νίκος είναι αυτοδίδακτος υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, χτίστης και τώρα τελευταία έχει αγοράσει μια σέγα κι ένα δισκοπρίονο και δηλώνει ότι είναι και ξυλουργός.

Legend
|

Αναλώνεται στο μάρκετινγκ ο Υπουργός μας αντί να ασχολείται με τη δημόσια εκπαίδευση: τα κτήρια που καταρρέουν, τα βιβλία που δεν τυπώνονται, την ύλη που είναι απαρχαιωμένη (δείτε τι μαθαίνουν στη Φυσική!!! Στους η/υ!!!) και υπέρογκη, την έλλειψη καθηγητών, ψυχολόγων, νοσηλευτών στα σχολεία μας, τους μιαθούς πείνας των λειτουργών μας, τα αφύλακτα δημόσια πανεπιστήμια… ο κατάλογος μακρύς! Υπουργός είναι ο κύριος και θα κριθεί από το τι θα παραδώσει με το τέλος της θητείας του! Σε ποια κατάσταση θα παραδώσει τη δημόσια εκπαίδευση. Η ιδιωτική είναι άλλη υπόθεση… γιατί κόπτεται;

@ριστεία, όχι αστεία
|

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τιμαί φιλικαί. Άριστα.

@@KLM
|

Μπορείτε να πάτε να διδάξετε και να τρέξετε ερευνητικά προγράμματα σε ένα επαρχιακό πανεπιστήμιο (και δεν μιλάω καν για περιοχές στα σύνορα) και θα καταλάβετε τι θα συμβεί. Επίσης παρακαλώ να ενημερωθείτε για την τοποθεσίες που ενδιαφέρονται τα ιδιωτικά για να καταλάβετε επίσης. Αν μιλάμε μόνο για τα Δημόσια Πανεπιστήμια στην Αθήνα - Θεσσαλονίκη συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα έχει πρόβλημα κάποιο. Τέλος αν θεωρούμε ότι τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν πρόβλημα τότε οκ.

@KLM
|

Μπορείς να μας πεις σε ποια χώρα του κόσμου η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων κατέστρεψε τα δημόσια; Αν όχι γιατί αυτό με ένα περίεργο τρόπο θα γίνει μόνο στην Ελλάδα;

Επίσης με την ίδια λογική η ύπαρξη ιδιωτικών Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών, Νηπιαγωγείων καταστρέφει τα αντίστοιχα δημόσια και η ύπαρξη ιδιωτικών νοσοκομείων καταστρέφει τα δημόσια νοσοκομεία άρα να τα κλείσουμε όλα έτσι;

John
|

Προφανώς ένα τέτοιο άρθρο αποτελεί ντροπή, αλλά ποιος νοιάζεται. Υπουργός είναι ή πλασιέ? Είμαι περίεργος στις 10/6 πως θα το προσεγγίσετέ το θέμα!!

@ελπίδα
|

όοοοοιιιιιιιιιιιιιι, ψες θα ήταν ψόμα, σοβαρά το γράφουν ! αχαχαχχαχαχαχαχα, άσε να παει κατω το ποπ κορν με πλακίτσα ! γράφει ο άλλος για ceo και λογική στο μπαχαλιστάν το μπλε ! σοβαρευτείτε....................................... άστε τον κοσμάκη να κάνει τις βόλτες του (υπηρεσιακά πάντα).
και ένα ερώτημα (ξέρει αυτή ) : ήταν ζεστα τα νερά στην κρήτη, γάργαρετττττ;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ελπίδα
|

Αυτή είδηση έπρεπε να αναρτηθεί χθες (1η Απριλίου)!

KLΜ
|

Ζούμε απίστευτα πράγματα. Ο Υπουργός που έχει μπει σε αυτή τη θέση να προστατεύσει και να εξελίξει τα Δημόσια Πανεπιστήμια πάει σε άλλες χώρες να φέρει ξένα Πανεπιστήμια για να κλείσουν τα Ελληνικά. Αναγωγή τώρα. Δηλαδή ο CEO μιας εταιρείας πάει σε άλλες χώρες να τραβήξει ξένες εταιρείες για να κλείσει η δικιά του. Απολύτως καμία τύχη για τη Χώρα.

με leasing
|

σας γράφαμε εκτός από το suv να πάρετε κότερο και αλικόπτερο ή πετούμενο τελοσπάντων για υπηρεσιακούς λόγους που ζοματάνε , τίποτα εσείς ! ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ o pierre τώρααααααααααααααααααααααα, εεεεεεεεεεεεεεεεεεε;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ