Συγκροτήθηκε Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)

12/04/2024

Ενημερώθηκε: 12/04/2024, 11:00

Άκουσε το άρθρο

Κεντρικό Συμβούλιο  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,συγκροτήθηκε με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Ι. Λυτρίβη.

Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και Διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

Ειδικότερα το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., έχει ως εξής:

Α) Τακτικά Μέλη:

1. Γεώργιος Βούτσινος του Ανδρέα, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος.

2. Ιωάννης Κατσαρός του Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Καλομοίρα Μαρούγκα του Ισιδώρου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

3. Δημήτριος Σκάλκος του Περικλέους, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ουρανία Οικονόμου του Δημητρίου, Προϊστάμενη της Ειδι κής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ).

4. Άννα Στρατινάκη του Κωνσταντίνου, Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αγραπιδά του Νικολάου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Σπυρίδων Πρωτοψάλτης του Βασιλείου, Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α.,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αθανασία Θεοδωρίδου του Πέτρου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α.

6. Γεωργία Ρεμπούτσικα του Νικολάου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Γλάρο του Αριστείδη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

7. Σπυρίδων Δουκάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως τακτικό μέλος,με αναπληρωτή τον Διονύσιο Αναστασόπουλο, του Κωνσταντίνου, μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

8. Θεοδώρα Οικονόμου του Παναγιώτη, Διευθύντρια του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Μίχου του Αποστόλου, Policy Expert, στον τομέα Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ.

9. Παρασκευάς Λιντζέρης του Ακύλα, Εκτελεστικός Διευθυντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Στυλιαρά του Γεωργίου, Αναλυτή της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ.

10. Δημήτριος Πρίφτης του Χριστοφόρου, Διευθυντής ΕΣΕΕ (Κ.Α.ΕΛ.Ε.),  ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ηλία Κικίλια του Παναγιώτη, Γενικό Διευθυντή ΙΝΣΕΤΕ.

11. Χρήστος Γούλας του Παναγιώτη, Γενικός Διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιάκωβο Καρατράσογλου του Βασιλείου, Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

12. Παναγιώτης Συριόπουλος του Χρήστου, Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Θεολογία (Θάλεια) Γράβα του Δημητρίου, Επιστημονική Συνεργάτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

13. Ελένη Θεοδωρή του Γεωργίου, Επιστημονική Συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Μπαμπανέλου του Μιχαήλ, Επιστημονική Συνεργάτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

14. Νεκτάριος Κορδής του Ιωάννη, μέλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., ως εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε. Δ.Υ.,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Παπαδαντωνάκη του Ιωάννη, Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Μ.Ε..

15. Μοσχολιός Ιωάννης του Πέτρου, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λογαρά του Κοσμά, Επιστημονικό Στέλεχος ΕΣΑμεΑ.

16. Φάνης Σπανός του Χρήστου, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Γενικός Γραμματέας (Ε.Ν.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Θωμά Πιτούλη του Γερασίμου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας.

17. Σπυρίδων Σταματόπουλος του Παναγιώτη, Δήμαρχος Σικυωνιών,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μπαρμπάκο Ευάγγελο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας.

18. Ιωάννης Βουτσινάς του Γερασίμου-Ανδρέα, Ε’ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Στέφανο Γεωργιάδη του Αθανασίου, Υπεύθυνο Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας.

19. Σταύρος Γαβρόγλου του Παρασκευά, Ειδικός Εμπειρογνώμονας Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γιώργο Αθανασίου του Ιωάννη, Ειδικό Εμπειρογνώμονα Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.).

20. Γιαννούλα Χορμόβα του Χρήστου, Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α. και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καραχάλιο του Πραξιτέλους, Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού.

Β) Στις συνεδριάσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου για τα ειδικότερα θέματα αρμοδιότητάς τους:

1. Κλαίρη Γρηγοριάδη του Αριστείδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, του Υπουργείου Εσωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παντελή Ταγκαλάκη του Οδυσσέα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Μαριάνθη Ανδρέου του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Νικολάου του Σωτήριου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

3. Νικολέττα Νικήτα του Θεοδώρου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Χατζηδήμου του Βασιλείου, Προϊσταμένη της Διεύθυνση ς Νοσηλευτικής, του Υπουργείου Υγείας.

4. Σπυρίδωνας Στάχτιαρης του Δημητρίου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς Γνώσης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευρυδίκη Οικονόμου του Αριστείδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς Γνώση ς του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,.

5. Γεώργιος Κοσμίδης του Ιορδάνη, Διευθυντής Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μαργαρό του Ευαγγέλου, Στέλεχος του ΚΕ.ΜΕ.Α.

6. Ελευθέριος Πετρόπουλος του Νικολάου, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. - Διευθυντής Εκπαίδευσης Ναυτικών του Κλάδου Ναυτιλίας του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Κατσαλούλη του Χρήστου, Προϊσταμένη Γραφείου Εποπτείας και Ελέγχου Σχολών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Κλάδου Ναυτιλίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.

7. Αντώνης Στασής του Χαραλάμπους, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Πίπη του Χαρίλαου, Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Γ) Για την εκπλήρωση του σκοπού του στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:

1. Όλγα Καφετζοπούλου του Εμμανουήλ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Χαλκιά του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.

2. Ιωάννης Καπουτσής του Αθανασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, με αναπληρώτρια την Ολυμπία Μαραγκού του Προδρόμου .

Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., Γεώργιος Βούτσινος Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αναπληρώνεται από τον Ιωάννη Κατσαρό, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
 

Σχόλια (4)

ΠΕ
|

μόνο ΠΕ01 Θεολόγος λείπει από το συμβούλιο. Μάλλον θα μπει σε άλλη επιτροπή. Οι σύμβουλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης που στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς πλήρως απαξιωμένοι, ανύπαρκτοι. Και ύστερα λέμε τι φταίει.

Alekos Salonikios
|

...oύτε ένας σχολικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης τεχνικών ειδικοτήτων (Μηχανολόγων, Γεωπόνων, Πολιτικών Μηχανικών);.. Αλλά σωστά... Τι ...σχέση μπορεί να έχει ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης π.χ. Μηχανολόγων μ΄ ένα Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα...
(κατά τ΄ άλλα η pisa μας μάρανε...)

Alekos Salonikios
|

...oύτε ένας σχολικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης τεχνικών ειδικοτήτων (Μηχανολόγων, Γεωπόνων, Πολιτικών Μηχανικών);.. Αλλά σωστά... Τι ...σχέση μπορεί να έχει ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης π.χ. Μηχανολόγων μ΄ ένα Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα...
(κατά τ΄ άλλα η pisa μας μάρανε...)

άλλο ένα ευελικτο του νόμου του 2020 ;
|

πλάκα κάνουν; ο γγ διά βίου έχει διαλύσει τα πάντα, ο γγ α-β πανάσχετος ακόμα με τον αδιαφανή και παράλογο τρόπο πχ των αποσπάσεων προσωπικού εκεί και τη διασύνδεση των δύο γγ υπηρεσιακή (απίθανη υπηρεσία), επάλ στον έναν , πεπαλ στον άλλο και άλλα στρεβλά και ποιο αποτέλεσμα έχουμε 4 χρόνια με τα διάφορα συμβούλια του εν λόγω νόμου για να έχουμε και με αυτό (γνώστες της πιάτσας λένε κανένα). ρε pierre, κάνε μια πλατφόρμα να γραψουν προτάσεις διάφοροι λιγότερο άσχετοι και κάποια μπορεί να σας φανούν λογικά ή σωστά ή αποτελεσματικά; τι, όχι;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ