Κατατέθηκαν μέχρι σήμερα 20 αναφορές στην ψηφιακή πλατφόρμα https://stop-bullying.gov.gr

Ενδεικτικές ερωτήσεις -απαντήσεις για αναφορές για περιστατικών Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

12/04/2024

Ενημερώθηκε: 12/04/2024, 11:53

Άκουσε το άρθρο

Συνολικά, μέχρι σήμερα το πρωί,  κατατέθηκαν 20 αναφορές, στην ψηφιακή πλατφόρμα https://stop-bullying.gov.gr για περιστατικά Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού, από  τις 9-4-24  που ξεκίνησε η λειτουργία  του νέου αυτού θεσμού, σύμφωνα με πληροφορίες του esos.

Παράγοντες του υπουργείου Παιδείας εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός είναι μικρός σε σχέση με  το μέγεθος περιστατικών, που παρουσιάζονται σε σχετικές έρευνες.

Το esos ετοίμασε ενδεικτικές ερωτήσεις -απαντήσεις, σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης αναφορών από γονείς και μαθητές.

Το esos ετοίμασε ενδεικτικές ερωτήσεις -απαντήσεις, σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης αναφορών από γονείς και μαθητές για περιστατικά Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού, στην ψηφιακή πλατφόρμα https://stop-bullying.gov.gr.

Ποιοι έχουν  δικαίωμα να κάνουν  καταγγείλουν περιστατικό σχολικής βίας;

Δικαίωμα πρόσβασης για την υποβολή επώνυμων αναφορών στην πλατφόρμα   έχουν οι γονείς και όσοι/ες έχουν την επιμέλεια ανήλικων μαθητών/ τριών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι μαθητές/τριες, που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι μαθητές Δημοτικού μπορούν να κάνουν καταγγελία;

Οχι.

Πως γίνεται η πιστοποίηση των μαθητών/τριών;

Η πιστοποίηση των μαθητών/τριών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.)

Η πιστοποίηση των γονέων και κηδεμόνων;

Η πιστοποίηση των γονέων και όσων έχουν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών/τριών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρ-νησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης χρηστών σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα oAuth 2.0 χωρίς επιβεβαίωση κωδικού μιας χρήσης.

Μόνο στην ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί κάποιος να κάνει την καταγγελία ή μπορεί να την παρακάμψει και να πάει κατευθείαν στον Διευθυντή του Σχολείου;

Η υποβολή αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα  δεν εξαρτάται από άλλους όρους και προϋποθέσεις, είναι προαιρετική και παράλληλη με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, προφορικών ή γραπτών, απευθείας στον/η Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η κάθε σχολικής μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.).

Ποιες περιπτώσεις λογίζονται ως ενδοσχολική βία και εκφοβισμός;

Ως ενδοσχολική βία και εκφοβισμός λογίζεται κάθε μορφή σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής, κοινωνικής, ρατσιστικής, σεξουαλικής, ηλεκτρονικής, διαδικτυακής ή άλλης βίας και παραβατικής συμπεριφοράς, που πλήττει τη σχολική κοινότητα και διαταράσσει την εκπαιδευτική διαδικασία και ιδίως:

α) H προσβολή της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψης μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,

β) η συστηματική ή σκόπιμη ή επαναλαμβανόμενη απειλή και προσβολή της προσωπικότητας, της σωματικής ακεραιότητας ή της ψυχικής ισορροπίας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,

γ) η ανεπιθύμητη, επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώνεται μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας και η ανάλογη συμπεριφορά εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει πραγματική ή αντιληπτή ανισορροπία δύναμης,

δ) η παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων και ο βίαιος αποκλεισμός μαθητών/τριων είτε από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από τη συμμετοχή τους στην καθημερινή σχολική ζωή, καθώς και ο εν γένει κοινωνικός αποκλεισμός, οι απειλές και η ψυχολογική βία στις επαφές των μαθητών/τριών με τους συμμαθητές/ τριες τους,

ε) η επιβολή με τη βία και ο εξαναγκασμός σε πράξεις ή παραλείψεις παρά τη θέληση των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,

στ) οποιαδήποτε μορφή βίαιης ή απαξιωτικής συμπεριφοράς ή η ενθάρρυνση σε διάπραξη βίαιων εκδηλώσεων που διαταράσσουν τη σχολική γαλήνη και πλήττουν το κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας,

ζ) ο εκφοβισμός ή η εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών ικανών να διαταράξουν την ψυχική ισορροπία και να πλήξουν μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,

η) η προσβολή, οι διακρίσεις ή οι παρενοχλήσεις στη βάση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της εθνοτικής καταγωγής, της φυλής, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης ή των χαρακτηριστικών φύλου, της αναπηρίας, της κατάστασης υγείας και της σωματικής ή άλλης πραγματικής κατάστασης μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ποια είναι η διαδικασία στην ψηφιακή πλατφόρμα για την κατάθεση καταγγελίας;

Πρώτο βήμα: Αφού ο/η χρήστης εισέλθει στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα και επιλέξει το ειδικό πεδίο υποβολής αναφορών, ανακατευθύνεται στη διεύθυνση https://stop-bullying. gov.gr/incident/, δηλώνει την ιδιότητά του/της, δηλαδή αν είναι γονέας ή πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/ της ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή αν είναι μαθητής/τρια. Κατόπιν, ο/η χρήστης οδηγείται στο αντίστοιχο σύστημα πιστοποίησης χρηστών, δηλαδή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) αν είναι γονέας ή έχει την επιμέλεια του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) αν είναι μαθητής/τρια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εισάγει τα διαπιστευτήρια σύνδεσής του/της για να εισέλθει στο λογαριασμό του/της.

Δεύτερο βήμα: Μετά την πρώτη επιτυχή αυθεντικοποίηση και ταυτοποίηση του/της υποβάλλοντος/ουσας ανάλογα με την ιδιότητά του/της, ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού του/της. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ο/η υποβάλλων/ουσα λαμβάνει στην οθόνη του ενημερωτικό μήνυμα ότι πρόκειται να δημιουργηθεί προσωπικός λογαριασμός στην πλατφόρμα. Παράλληλα, ενημερώνεται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα μεταφερθούν από το διαλειτουργούν μητρώο ταυτοποίησης μέσω Τaxisnet ή μέσω Π.Σ.Δ. στην πλατφόρμα διαχείρισης αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού, καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της. Κατόπιν, ερωτάται αν αποδέχεται ή όχι τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσει ο/η χρήστης την ενημέρωσή του ή τερματίσει την πλοήγηση στην πλατφόρμα, η διαδικασία δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού τερματίζεται. Με την επιβεβαίωση της ενημέρωσής του/της, δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός και κατόπιν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αναφοράς περιστατικού ενδο- σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Για τους γονείς και όσους/ες έχουν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών/τριών τα στοιχεία που ανακτώνται από το σύστημα πιστοποίησης χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. και συγκροτούν τον προσωπικό λογαριασμό τους είναι: α) το Όνομα, β) το Επώνυμο και γ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τα οποία δεν είναι επεξεργάσιμα και οι γονείς και όσοι/όσες έχουν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών/τριών δύνανται να συμπληρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ο αριθμός τηλεφώνου, τα οποία και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας. Το Όνομα, το Επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας καθίστανται διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας στη σχολική μονάδα που αναφέρεται στην αναφορά. Για τους/τις μαθητές/τριες, τα στοιχεία που ανακτώνται από το σύστημα πιστοποίη-σης χρηστών του Π.Σ.Δ. και συγκροτούν τον προσωπικό λογαριασμό τους είναι: α) το Όνομα, β) το Επώνυμο, γ) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν στο Π.Σ.Δ., δ) το Όνομα και το Επώνυμο του γονέα ή εκείνου που έχει την επιμέλεια μαθητών/τριών, ε) η σχολική μονάδα που φοιτούν και στ) η τάξη, στην οποία φοιτούν. Τα στοιχεία δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ο/η μαθητής/τρια, ενώ είναι διαθέσιμα στη σχολική μονάδα που αναφέρεται στην αναφορά, καθώς και στην αρμόδια τετραμελή ομάδα δράσης.

Τρίτο Βήμα: Κατόπιν ο/η χρήστης, εφόσον έχει εισέλθει με την ιδιότητα του γονέα ή εκείνου/ης που έχει την επιμέλεια ανήλικου/ης μαθητή/τριας καταχωρίζει υποχρεωτικά τα στοιχεία που τον/την προσδιορίζουν, τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του/της, το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, την ημερομηνία γέννησης, το σχολείο, και την τάξη, και προαιρετικά τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.ΚΑ.)/Αριθμό Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (ΔΙ.Κ.Α.) του/της. Εν συνεχεία, γίνεται η αντιπαραβολή των στοιχείων αυτών, πλην του Α.Μ.Κ.Α/ΔΙ.Κ.Α. με τα αντίστοιχα που παρέχονται από διαδικτυακή υπηρεσία διαλειτουργικότητας (web- service) της πλατφόρμας με τη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Σε περίπτωση επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων, ο γονέας ή εκείνος/η που έχει την επιμέλεια συμπληρώνει τα πεδία που εξειδικεύουν το περιστατικό και υποβάλλει την αναφορά. Εφόσον έχει εισέλθει με την ιδιότητα του/της μαθητή/ τριας, συμπληρώνει προαιρετικά και κατά δήλωσή του/ της και με δική του/της ευθύνη τον Α.Μ.Κ.Α./ΔΙ.Κ.Α. του/ της, τα πεδία που εξειδικεύουν το περιστατικό και υπο- βάλει την αναφορά.

Τέταρτο βήμα: Για την υποβολή της αναφοράς εμφανίζεται στον/ στη χρήστη μήνυμα, με το οποίο ζητείται η επιβεβαίωση της υποβολής της. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, η αναφορά υποβάλλεται στην πλατφόρμα, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, κανένα δεδομένο δεν καταχωρίζεται και ο/η χρήστης επιστρέφει στην αρχική σελίδα του λογαριασμού του.

Πέμπτο Βήμα:  Κατά την επιτυχή υποβολή της αναφοράς, η πλατφόρμα παράγει έναν Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (Μ.Α.Υ.). Ο M.A.Y. εμφανίζεται στην οθόνη του/της υποβάλλοντος/ουσας και ταυτόχρονα αποστέλλεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εκείνος/η δηλώσει, εφόσον είναι γονέας ή έχει την επιμέλεια ή εφόσον είναι μαθητής/ τρια στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτει στο Π.Σ.Δ. Ο/Η υποβάλλων/ουσα την αναφορά μπορεί να την αποθηκεύσει σε δικό του πληροφοριακό σύστημα σε αρχείο μορφότυπου «pdf».

Έκτο Βήμα:  Τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα δεδομένα της αναφοράς είναι: α) οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον/ την υποβάλλοντα/ουσα στο ειδικό ερωτηματολόγιο, β) οι απαντήσεις που καταχωρίζει η σχολική μονάδα στον χειρισμό αναφοράς, γ) ο Μ.Α.Υ. της αναφοράς, δ) ο Μ.Α.Υ. προηγούμενης αναφοράς, εφόσον καταχωρηθεί από τον/τη χρήστη, ε) ο αριθμός μητρώου της μονάδας, όπου συνέβη το περιστατικό, στ) η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η αναφορά, ζ) τα αρχεία που έχουν επισυναφθεί, καθώς και η) οι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα από την σχολική μονάδα.

Τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία και δεδομένα  είναι προσβάσιμα σε τρίτους;

Τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία και δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε τρίτους, εκτός από τους αποδέκτες που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 5029/2023 (Α’ 55) και κατωτέρω στα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος και τηρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη.

Οταν η ψηφιακή πλατφόρμα λαμβάνει μά καταγγελία ποια διαδικασία ακολουθείται;

1. Κάθε αναφορά που υποβάλλεται καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας και αποστέλλεται, μέσω αυτής, στους υπευθύνους αποδέκτες αναφορών της σχολικής μονάδας, προκειμένου να διερευνηθούν τα περιστατικά που περιγράφονται στην αναφορά και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Επίσης, αποστέλλεται άμεσα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους υπευθύνους αποδέκτες αναφορών της σχολικής μονάδας και στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας καθώς και σε όλα τα μέλη της τετραμελούς ομάδας δράσης.

2. Παράλληλα, η αναφορά κοινοποιείται αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας, στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ ντρια Εκπαίδευσης και στα υπόλοιπα μέλη της τετραμελούς ομάδας δράσης , για την ενημέρωσή τους και για την παρακολούθηση της αντιμετώπισης των αναφορών εκ μέρους των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

3. Η αναφορά καταχωρίζεται και στον προσωπικό λογαριασμό του/της υποβάλλοντα/ουσας.

Πως χειρίζονται οι υπεύθυνοι την καταγγελία;

Για τον χειρισμό μίας αναφοράς, οι υπεύθυνοι/ ες αποδέκτες αναφορών της σχολικής μονάδας καλούνται να εξακριβώσουν αρχικά αν η αναφορά που έχει υποβληθεί.

Αν το περιστατικό που περιγράφεται στην αναφορά δεν συνιστά ενδοσχολική βία και εκφοβισμό, τότε οι υπεύθυνοι/ες αποδέκτες αναφορών επιλέγουν το πεδίο, που τιτλοφορείται «εκτός αρμοδιότητας πλατφόρμας», αιτιολογώντας επαρκώς την επιλογή αυτή και η υποβληθείσα αναφορά δεν εξετάζεται.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί ότι το περιεχόμενο της αναφοράς εμπίπτει στην ενδοσχολική βία και εκφοβισμό ελέγχεται η βασιμότητα ή μη της αναφοράς και οι υπεύθυνοι/ες αποδέκτες αναφορών επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «Αβάσιμη» αν η αναφορά αξιολογηθεί ως ανυποστήρικτη ή ακατάληπτη ή αναπόδεικτη αιτιολογώντας την επιλογή αυτή και η αναφορά δεν εξετάζεται περαιτέρω.

Αντίθετα, εφόσον κριθεί ότι η υπό εξέταση αναφορά είναι βάσιμη, τότε επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «Βάσιμη» και ύστερα καταγράφουν διαδοχικά στην ψηφιακή πλατφόρμα όλες τις μεμονωμένες ενέργειες, στις οποίες προβαίνει η σχολική μονάδα για τη διερεύνησή της, δηλαδή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σταδιακά για την εξέταση του περιεχομένου της αναφοράς και τον τρόπο διαχείρισης, ενώ τέλος καταγράφεται και η παιδαγωγική αντιμετώπιση που έτυχαν τόσο ο/η μαθητής/τρια που δέχθηκε τη βία/τον εκφοβισμό όσο και εκείνος/η που την/τον άσκησε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (17)

Σωτηριος Ανατ. Αττική
|

Διοριστε ανθρώπους να ασχολούνται μόνο με αυτό. Γιατί ο διευθυντής πια...δε βγαίνει μάνα μου

πρόταση
|

κάντε τον πλάταρο Υπουργό να διαβούμε το βουνό

ελάτε τώρα
|

θα βάζει του Υπουργείο να μιλάνε τα παιδιά με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα θα διορθώνονται αμέσως....αντε με 2-3 συνεδρίες..τι ανησυχείτε βρε κουτά;

Η παραβατική συμπεριφορά επιβραβεύεται!
|

Πουθενά δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο θα φέρουμε τον γονέα του παραβατικού μαθητή στο σχολείο για να μιλήσουμε μαζί του. Δεν φταίει το παιδί, πάντα κάτι σοβαρό γίνεται σπίτι του.
Χρειάζεται θεραπεία ο γονέας. Δύο τρεις συζητήσεις μαζί του και κάπως καλυτερεύουν τα πράγματα... Ιδίως εάν αρχίζει να μιλάει με τον σχολικό ψυχολόγο...
Όμως πρέπει να υποχρεωθεί να έρθει! Η πλατφόρμα δεν δίνει λύσεις!
Ούτε θεραπεία είναι να αφήσουμε τον κακοποιητή την ημέρα της αποβολής του να είναι στο σχολείο και να απειλεί πάλι τα θύματα!
Τελικά το θύμα δεν έρχεται 3-4 ήμερες στο σχολείο, πάει σε ψυχολόγο και μερικές φορές αλλάζει σχολείο.
Η παραβατική συμπεριφορά θριαμβεύει και συνεχίζεται και στην κοινωνία... Για ποιο λόγο το υπουργείο είναι τόσο κακοποιητικό απέναντι στα θύματα και τους εκπαιδευτικούς;

Καθηγήτρια Λυκείου για τα αλαλούμ του Υπ. Παιδείας
|

Δεν υπάρχει κάποιος επιστημονικός σύμβουλος (ψυχολόγος, δάσκαλος, καθηγητής) με πολυετή υπηρεσία στα δημόσια σχολεία (όχι με αποσπάσεις σε γραφεία ούτε προϊστάμενοι και σχολικοί σύμβουλοι που παρατηρούν από μακριά) ώστε να συμβουλέψει τον υπουργό , την υφυπουργό και τους παρατρεχάμενους;
Τι αλαλούμ είναι αυτά συνάδελφοι; Πώς το ανεχόμαστε; Είμαστε μέσα σε ένα τρένο και πάμε για καταστροφή!
Δεν μιλάω κομματικά, είναι βαθιά ανησυχία για το μέλλον!

Πλατάρος Γιάννης
|

Κάθε νεο μέτρο, πρέπει να υποστηρίζει τους διευθντες.
Το μόνο υποστηρικτικο των διευθυντών είναι η βεβαίωση σπουδων
Είπαμε μπράβο τρεις φορές.
Είπαμε να κάνει καμία 30αριά ομοειδη.
Δεν έχει γίνει κάτι...
Η γραφειοκρατία των διευθυντών αυξανει.
Ο συνδικαλισμός χαίρεται... Μην το εκλαβετε ως κακία, είναι αρχαίο φαινόμενο.... "Να μην γινοσαστε εξουσία... Να έλθετε μαζι μας σε ανατροπή και ανυπακοή"....
Την "επιστημονική ένωση διευθυντών" δεν την ακούω... Διαλύθηκαν;;;
Όλο το πλαίσιο που εξαγγελθηκε αυξάνει τα καθήκοντα όλων και πιο πολύ των διευθυντών.
Είπαμε η έκτιση ποινής στο σπίτι...
Είπαμε πλήρης απαγόρευση κατοχής κινητού...
Εκθεσανε επανορθωτά τον υπουργό...
Να μαζέψει πίσω αυτά τα δύο θέματα....

Πέτρος Θ.
|

Αρκετά με τον υπουργό.Ας αποχωρήσει. Δεν μπορεί και δεν θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;
|

μια πλατφορμα να καταγγελονται οι αστοχιες τα λαθη οι ανοησιες η ελλειψη επιστημονικων μεθοδων απο τους ανευθυνους του υπουργειου.
Στελνω 4 παιδια μου στο δημοσιο εκπαιδευτικο συστημα και πρεπει να λουζονται τις ανοησιες του υπουργου που δεν θελει να δωσει λυση σε τιποτα

Στο μεγαρο Μαξίμου δεν υπάρχει καποιος να δει τι γίνεται
|

στο υπουργείο Παιδείας;

Δεν βλέπει η ΝΔ ότι με τόσο άσχετο υπουργό αμαυρώνεται η εικόνα της κυβέρνησης;

Spiros
|

Πολυ σημαντική ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο το σχολείο δε θα μπορεί να κρύψει τις καταγγελίες και θα αναγκάζεται ο Δντης να ασχοληθεί.

Με βεβαιότητα
|

Σε ένα μήνα θα φτάσει τις 200 για να έχουμε να ασχολούμαστε.

Ούτε φορολογική δήλωση δεν θα κάνω
|

@Κατατέθηκαν στην πλατφόρμα
Να σας πω την αμαρτία μου, εγώ μετά τις "νόμιμες συνακροάσεις" και τα δεν ξέρω, δεν είδα, δεν μου είπανε.... που ακούστηκαν από επίσημα χείλη, για όσα άκουσαν τα επίσης επίσημα αφτιά του.... η μόνη πλατφόρμα που μπαίνω (κι εκείνο με επιφύλαξη) είναι αυτή του esos....
Φαντάσου να γράψεις σήμερα κάτι για το παιδί σου στην πλατφόρμα του Υπουργείου.... και να το δεις μεθαύριο να σχολιάζεται από καμιά κυρία Τατιάνα σε πρωινάδικο πανελλαδικής εμβέλειας....

Κατατέθηκαν στην πλατφόρμα
|

Ε και;

Στράτος
|

Η διαχείριση των περιστατικών ενδοσχολικού εκφοβισμού γίνεται (και πρέπει να γίνεται) μέσω επικοινωνίας δια ζώσης ή έστω τηλεφωνικής των γονέων με το σχολείο. Δεν γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται μέσα από απρόσωπες πλατφόρμες που μπορούν να λειτουργήσουν και ως επικίνδυνο μέσο εκτόνωσης γονέων, που νομίζουν ότι θα εκδικηθούν εκπαιδευτικούς γράφοντας κατεβατά με απειλές, υπερβολές και λοιπές εξυπνάδες. Ο μικρός αριθμός υποβληθέντων αναφορών στην πλατφόρμα είναι σίγουρα μια καλή είδηση, παρά τα δικαιολογημένα "δάκρυα" των παραγόντων του ΥΠΑΙΘΑ που ήλπιζαν και ελπίζουν να απορροφήσουν μερικά κονδύλια ΕΣΠΑ και μέσω αυτής της "καινοτόμου" δράσης. Αναγκαία είναι η ενημέρωση των γονέων για τις ποικίλες ευθύνες (ακόμη και ποινικές) που μπορούν να προκαλέσουν σε βάρος τους έγγραφες (στην πλατφόρμα) καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος τρίτων προσώπων (μαθητών, εκπαιδευτικών κ.α.). Τα νομίσματα έχουν δύο όψεις και το ΥΠΑΙΘΑ προσπαθεί τεχνηέντως να κρύψει τη μία από αυτές.

Βασίλης
|

Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία. Οι άνθρωποι θέλουν να πετάξουν το καυτό ζήτημα των κοινωνικών προβλημάτων στους διευθυντές, τους οποίους κοντεύουν να τους χαζέψουν, αν δεν τους έχουν χαζέψει ακόμα. Οι ίδιοι οι κυβερνώντες το παίζουν τρελίτσα, ότι δεν ξέρουν και δεν φταίνε σε τίποτα.

Ο εκπαιδευτικός
|

πρέπει να γίνει πέρα από δάσκαλος, αστυνομικός, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, νομικός, σεκιούριτι στο προαύλιο, ελεγκτής στα σοσιαλ για να δει τις δημόσιες. ..
Οι γονείς άφαντοι

στις πόσες φτάσαμε σήμερα;
|

αριθμό έχουτε;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ