Τράπεζα Θεμάτων: Ξεκινά η βελτίωση της υποδομής και της διαδικασία κληρώσεων θεμάτων

Εξεταστέα και Διδακτέα ύλη και οδηγίες για τους μαθητές Α', Β' και Γ' Λυκείου

19/04/2024

Ενημερώθηκε: 19/04/2024, 11:38

Άκουσε το άρθρο

Ξεκινά η υλοποίηση στοχευμένων βελτιώσεων στην υποδομή και στη διαδικασία κληρώσεων θεμάτων της Πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων, με την ανάθεση του σχετικού έργου σε ιδιωτική εταιρεία από το ΙΕΠ, , προκειμένου να μην επαναληφθούν τα "παρατράγουδα" των περσινών εξετάσεων..

Συγεκκεριμένα τα έργα που θα γίνουν είναι τα εξής:

 1. Μεταφορά του περιεχομένου σε cloud υποδομή της Amazon, ειδικά με χρήση της υπηρεσίας AWS S3 και κατάλληλη κωδικοποίηση ώστε να είναι ανακτήσιμη από άλλες εφαρμογές.
 2. Παραμετροποίηση του AWS Content Delivery Network ώστε να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις (DDoS attacks).
 3. Μελέτη και κατάλληλη βελτιστοποίηση (optimization) της υφιστάμενης βάσης δεδομένων.
 4. Μεταφορά των υφιστάμενων php εφαρμογών σε cloud υποδομή της AWS και βελτιστοποίηση όπου αυτό απαιτείται με elastic τεχνολογίες.
 5. Υλοποίηση εναλλακτικού τρόπου διασύνδεσης με στοιχεία του TAXIS καθώς και διασύνδεση αυτού με το υφιστάμενο σύστημα.
 6. Δημιουργία εναλλακτικής αποστολής θεμάτων (π.χ. μέσω email) σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η web εφαρμογή.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες συμπληρωματικές / υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παραγωγική λειτουργία αλλά και τη συντήρησή του:

 1. Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση Απαιτήσεων
 2. Μελέτη Ασφάλειας
 3. Μελέτη Ιδιωτικότητας - Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 4. Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Plan)
 5. Υπηρεσίες Εγκατάστασης / Παραμετροποίησης και Aνάπτυξης συγκεκριμένων components του υφιστάμενου λογισμικού

Για την εταιρεία η απόφαση προβλέπει αμοιβή  35.340,00€.

Εξεταστέα και Διδακτέα ύλη και οδηγίες για τους μαθητές Α', Β' και Γ' Λυκείου

Οι εξετάσεις στο Λύκειο , μέσω της Τράπεζας Θεμάτων θα πραγματοποιηθούν με την ίδια διαδικασία που διεξήχθησαν τα δύο τελευταία σχολικά έτη και οι όποιες βελτιωτικές αλλαγές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ Σπ. Δουκάκη " δεν θα έρθουν απότομα στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά σε βάθος χρόνου με ενημέρωση και εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας".

Για να δείτε της Εξεταστέα και Διδακτέα  ύλη, πατήστε αντίστοιχα παρακάτω :

Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.)

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)

Διευκρινίσεις

Οδηγίες

Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο

Η πλατφόρμα

Μετά τα  προβλήματα ασφάλειας της πλατφόρμας που σημειώθηκαν στις εξετάσεις του περασμένου σχολικού έτους το πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων θα επανασχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο και προσβάσιμο, ενώ έχει ήδη ενισχυθεί η  ασφάλειά του, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Σχετική έγγραφη πρόσκληση  του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη προς το ΙΕΠ και την Κοινωνία της Πληροφορίας, προβλέπει κονδύλι 595.200 ευρώ  για την αναβάθμιση Συστήματος Κλήρωσης, Διανομής και Διαχείρισης Θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ , αυτό που εξετάζεται είναι:

 • Να επικαιροποιηθούν τόσο τα  τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων ,.
 • Να αφαιρεθούν κάποια θέματα  από αυτά που υπάρχουν σήμερα στην Τράπεζα Θεμάτων και να προστεθούν κάποια άλλα 
 • Στα θέματα να υπάρχει μια κλιμακούμενη δυσκολία 
 • Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αποστέλλονται  τα θέματα στα σχολεία  

Το ΙΕΠ έχει ετοιμάσει  24.166 θέματα ,  συνοδευόμενα από τις  ενδεικτικές απαντήσεις 125 μαθημάτων  της  Α΄, Β' και Γ’ τάξης  (ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ, Λύκεια ΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥ-Λ) .

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τα θέματα με  ενδεικτικές απαντήσεις σε μορφή  zip

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Γ' Τάξη

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία Ελληνικά
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Ιστορία
 4. Ιστορία Προσανατολισμού
 5. Χημεία
 6. Βιολογία
 7. Λατινικά
 8. Μαθηματικά Προσανατολισμού
 9. Φυσική Προσανατολισμού
 10. Οικονομία
 11. Πληροφορική

Β' Τάξη

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία Ελληνικά
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Ιστορία
 4. Άλγεβρα
 5. Γεωμετρία
 6. Βιολογία
 7. Αγγλικά
 8. Λατινικά
 9. Μαθηματικά Προσανατολισμού
 10. Φυσική Προσανατολισμού

Α' Τάξη

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία Ελληνικά
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Ιστορία
 4. Άλγεβρα
 5. Γεωμετρία
 6. Χημεία
 7. Φυσική 
 8. Αγγλικά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α'Τ'αξη

 1. Ιστορία
 2. Άλγεβρα
 3. Γεωμετρία
 4. Φυσική
 5. Χημεία
 6. Αγγλικά
 7. Νέα Ελληνικά

Β' Τάξη

 1. Άλγεβρα
 2. Γεωμετρία
 3. Φυσική
 4. Νέα Ελληνικά
 5. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης 
 6. Φυτική Παραγωγή
 7. Ζωική Παραγωγή  
 8. Αρχές Λογιστικής
 9. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
 10. Εισαγωγή στην Εφοδιστική
 11. Οικοδομικό Σχέδιο
 12. Τοπογραφία
 13. Κτηριακά έργα και δομικά υλικά
 14. Ελεύθερο Σχέδιο
 15. Γραμμικό Σχέδιο
 16. Ιστορία της Τέχνης  
 17. Ηλεκτροτεχνία
 18. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  και ηλεκτρολογικό υλικό
 19. Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά
 20. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου
 21. Στοιχεiα τεχνική θερμοδυναμικής
 22. Μηχανική Αντοχή Υλικών
 23. Τεχολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές
 24. Ναυτική Μηχανολογία
 25. Ναυσιπολοία Ι Ναυτική μετεωρολογία
 26. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών
 27. Υλικό και δίκτυα υπολογιστών
 28. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 29. Ανατομία φυσικολογίαΙ
 30. Υγεία και Διατροφή
 31. Διαπροσωπικές σχέσεις

Γ' Τάξη

 1. Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 2. Ανθοκομικά Φυτά
 3. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 4. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
 5. Δενδροκομία-Αμπελουργία
 6. Διατροφή Αγροτικών Ζώων
 7. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 8. Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 9. Ασφάλεια Τροφίμων
 10. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 11. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 12. Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Α΄Τάξη

 1.     Ιστορία
 2.     Άλγεβρα
 3.     Γεωμετρία
 4.     Νέα Ελληνικά
 5.     Φυσική
 6.     Χημεία
 7.     Αγγλικά

Β΄Τάξη

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Άλγεβρα
 3. Γεωμετρία
 4. Φυσική
 5. Φυτική Παραγωγή
 6. Ζωική Παραγωγή
 7. Αρχές Λογιστικής
 8. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 9. Εισαγωγή στην εφοδιαστική
 10. Ελεύθερο Σχέδιο
 11. Γραμμικό Σχέδιο
 12. Ιστορία της τέχνης
 13. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρολογικό υλικό
 14. Στοιχεία θερμοδυναμικής
 15. Τεχνολογία Μηχανολογικών κατασκευών
 16. Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 17. Ανατομία Φυσιολογία Ι
 18. Υγεία και Διατροφή
 19. Τοπογραφία
 20. Κτηριακά Έργα και Δομικά Υλικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (4)

Legend
|

Ωραία σκέψη η Τράπεζα, αλλά τελικά κατέληξε ένα πολυέξοδο τίποτα…

Χαρης
|

Καλο θα ειναι τα βιβλια του επαλ για τις ειδικοτητες να ξαναγραφτουν

ΣΠΥΡΟΣ
|

@panos τσάμπα τα λες συνάδελφε και τσάμπα τα γράφουμε -όσα και όσοι γράφουμε-.
Εδώ έχουν βγαλει και οδηγίες για διδακτέα ύλη πάνω σε βιβλία που είναι απαρχαιωμένα, με περιεχόμενα που πλέον δεν ισχύουν ή έχουν καταργηθεί και που ίσχυαν πριν απο 20 και βάλε χρόνια.
(Μιλάω για βιβλία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση)
Φαίνεται εξόφθαλμα πως οι ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων βγήκαν με "ανάθεση" από ΜΗ "ΜΑΧΙΜΟΥΣ" συναδέλφους. Οπότε, πήραν το βιβλίο και βγάλανε "θέματα" με ό'τι υπήρχε εκεί.
Καμία σοβαρή και σε βάθος έρευνα και μελέτη στα σχολεία, κανένας σχεδιασμός, κανένας προγραμματισμός για το μέλλον.
Μην ξεχνάμε δε πως, πολύ πρόσφατα, το ΙΕΠ ζητούσε τάχα μου "βοήθεια" από εθελοντές συναδέλφους μπας και κάνει καμια "ανακαίνιση" σε προγράμματα σπουδών και βιβλία.
Λογική του "πάμε και όπου βγει" κι εδώ.
Το βασικό τους μέλημα στα "υψηλά κλιμάκια" είναι να μην χαλάσει το αφήγημα της Αριστείας στην εκπαίδευση. Και φυσικά, να προωθηθεί ξεκάθαρα και ως νομοτέλεια, η πανάκεια της ιδιωτικοποίηση της Παιδείας. PISA και ξερό ψωμί!
Κι όπως όλοι βιώνουμε πλέον, όποιος διαμαρτυρηθεί, τρώει και μια ΕΔΕ στο κεφάλι, για να μην τολμήσει κανείς να εναντιωθεί στις πρακτικές και την λογική τους.
Αλλά, εντάξει, έχουμε διαδραστικούς πίνακες...

panos
|

τα λάθη τα οποια εχουν επισημανθει στα θεματα της τραπεζας θεματων ειναι παρα πολλα.να ειπωθουν ολα τα θεματα της τραπεζας στους μαθητες αδυνατον.αρα, αυτα που επισημαινονται απο τους εκπαιδευτικους εχει καλως.τα υπολοιπα ενεργουν εις βαρος των μαθητων με το κινδυνο να κληρωθουν και εκει να απαντηθουν λαθος.
να επισημανουμε και το γεγονος οχι της δυσκολιας των θεματων (αν και υπαρχει) αλλα της ασυναρτησιας πολλων θεματων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ