Μεταθέσεις εκπαιδευτικών με σοβαρές παθήσεις και αναπηρία

22/04/2024

Άκουσε το άρθρο

"Προκειμένου για την ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, λόγω ασθένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 13 του ΠΔ 50/1996 (όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 17 του N. 3402/2005), σύμφωνα με τις οποίες, για την απόδειξη των λόγων αυτών, απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας" τονίζει η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, σε γραπτή απάντηση στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ Αναστ. Μπαρτώκα, και σημειώνει τα εξής: 

Κατά προτεραιότητα, και συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις [Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Γ’ Ειδικές Κατηγορίες Μετάθεσης της με αρ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπ/κών Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ)].

Διευκρινίζεται ότι η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και αποσπάσεις, όσο και για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 περί υπεραριθμίας.

Ειδικότερα στο άρθρο 13 του Π.Δ 50/96 §1, περ. α και γ προσδιορίζονται οι ασθένειες εκείνες οι οποίες αιτιολογούν την ένταξη του εκπαιδευτικού σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, ως εξής:

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. 

Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn.

Μετά την έκδοση του Ν. 4589/2019 δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α ́/20-11-03) σύμφωνα με την οποία «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13τΑ’), όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 ορίζεται ότι «οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α' 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.».

Προκειμένου να ενισχυθούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί με προβλήματα υγείας, στo πλαίσιo της διαδικασίας των αποσπάσεων όσοι έχουν σοβαρούς λόγους υγείας, που δεν εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία, μοριοδοτούνται ως προς το ποσοστό αναπηρίας. 

Συγκεκριμένα λαμβάνουν α. 5 μονάδες για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, 20 μονάδες για ποσοστό 67-79% και 30 μονάδες για ποσοστό 80% και άνω, των ίδιων των εκπαιδευτικών, των τέκνων ή των συζύγων τους, β. 1 μονάδα για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και 3 μονάδες για ποσοστό 67% και άνω, των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών, που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση και γ. 5 μονάδες για ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω των αδελφών τους, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους.

Επίσης, οι αιτήσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών, καθώς και όσων δεν αποσπώνται κατά την Α ́ και Β ́ φάση αποσπάσεων διαβιβάζονται στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ