Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα- 300 ώρες – 12 ECTS

07/05/2024

Ενημερώθηκε: 07/05/2024, 08:23

Άκουσε το άρθρο

Δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε, για τον πλήρη οδηγό για τη νομική στήριξη εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης και την ερμηνεία θεμάτων εκπαιδευτικής νομοθεσίας.

Μοριοδοτεί για όλες τις περιπτώσεις  που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για διορισμό, πρόσληψη  και  επιλογή στελεχών εκπαίδευσης.

ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ

 Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

   Δ.Ε. : Νομικό Σύστημα
   Δ.Ε. : Θέματα λειτουργίας σχολικής μονάδας
   Δ.Ε. : Οργάνωση της Εκπαίδευσης
   Δ.Ε. : Επιστημονικές συγκρούσεις-η συναλλαγή των πολιτών
   Δ.Ε. : Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτικών
   Δ.Ε. : Πειθαρχικό δίκαιο

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος:

Το πρόγραμμα διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και 5 Ιουνίου.

 Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Βασικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μέσα από θεωρητικές αναλύσεις του θεσμικού πλαισίου αλλά και με σύγχρονα και πραγματικά παραδείγματα νομικών περιπτώσεων οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν συγκροτημένη αντίληψη των διαφόρων νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Συνάμα, η μελέτη και η ενδελεχής ανάδειξη και συζήτηση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολείων της δημόσιας αλλά και ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα τους βοηθήσει να λειτουργούν με ακόμη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων που εργάζονται στη δημόσια ή ιδιωτική τυπική εκπαίδευση ή και σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές μη-τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Δ.Ι.Ε.Κ., Φροντιστήρια, Κ.Δ.Β.Μ., Ι.Ι.Ε.Κ.)

Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Συντονιστές Εκπαίδευσης.

Διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, που ασχολούνται με την καθημερινή λειτουργία των σχολείων και τα υπηρεσιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών της αρμοδιότητάς τους.

Πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να εργαστούν στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση είτε ως εκπαιδευτικοί ή και ως στελέχη.

Φοιτήτριες και φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα νομικά ζητήματα που συνδέονται με την δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (π.χ. παιδαγωγικών σχολών).

Μοριοδότηση

  • 2 μόριασε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).
  • 2 μόριασε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019
  • 10 μόριαγια προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Υπουργική Απόφαση 48190/E1 ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019
  • 0,25 μόριαανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 (για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/2021):
  • 0,25 μόριαανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3 για την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), (Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, ΦΕΚ 1151, Β’, 29.03.2018)
  • Σύμφωνα με το νέο νόμο για το σύστημα διορισμού́ και προσλήψεων εκπαιδευτικών της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)  που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 20/12/2023 (νόμος 5078/2023), πέντε δέκατα της μονάδας ανά ώρα επιμόρφωσης (0,5 μονάδα/ώρα) και με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) μονάδες για πιστοποιημένη επιμόρφωση φορέα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από άλλο δημόσιο φορέα με σχετική αρμοδιότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (1)

Αντε πάλι
|

καλά αυτά αλλά δεν αρκούν. Η Ελλάδα έχει χιλιάδες νόμους αλλά και δεν εφαρμόζονται αλλά και ερμηνεύονται κατά περίπτωση μέσα στα δικαστήρια.
Το θέμα είναι να υπάρχουν σαφείς, απαράβατοι κανόνες και να εφαρμόζονται από όλους. Πώς θα γίνει αυτό;
Επιμορφώνετε για τους κανόνες , το πλαίσιο, τη συνεργασία με γονείς και πολίτες, το πλαίσιο για τη διδασκαλία κλπ το θέμα είναι εσείς που τα διδάσκετε αυτά πως εξασφαλίζετε ότι θα εφαρμοστούν;
Όταν ο κάθε γονέας που θεωρεί ότι για κάποιο θέμα αδικήθηκε το παιδί του είτε με τιμωρία είτε με βαθμό έρχεται με το δικηγόρο του στο σχολείο και υποβάλλει εξώδικο;
Όταν αρχίζει ο δικηγόρος και σκαλίζει όλα όσα έγιναν και βρίσκει και άλλα θέματα που το σχολείο δεν εφήρμοσε πράγματα (πχ εφημερία σε σχολεία με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ αιθουσών, σύλλογος στο διάλειμμα για ένα θέμα- τα παιδιά μόνα τους στο προαύλιο και τις τάξεις κλπ
Πώς θα βρείς το δίκιο σου όταν έχεις αναλάβει το πιό ανήσυχο τμήμα του σχολείου που απέφυγαν να πάρουν ο παλαιότεροι συνάδελφοι και είσαι αναπληρωτής και όταν φέρνεις τα θέματα που αντιμετωπίζεις με μαθητές στο σύλλογο οι άλλοι αδιαφορούν ή και σε κατηγορούν ότι δεν είσαι καλός εκπαιδευτικός και πρέπει να βρεις τη λύση μόνος σου, όπως έκαναν εκείνοι 25 χρόνια πρίν;
Αυτά δυστυχώς δεν λύνονται με νομικά πλαίσια και επιμορφώσεις όταν κανείς δεν θέλει να εφαρμόσει τον κανονισμό μην ακουστεί το σχολείο ή έρθει αντιμέτωπος με το δικηγόρο του γονιού, ή έχει τη λογική να περάσει η ημέρα ήσυχα σε εμένα και τι γίνεται αλλού δεν με αφορά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ