Από σήμερα ισχύει το νέο "ποινολόγιο" για τα κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία

Ερωτήσεις- Απαντήσεις

13/05/2024

Ενημερώθηκε: 13/05/2024, 07:10

Άκουσε το άρθρο

Το νέο "ποινολόγιο" των μαθητών   για την κατοχή κινητών τηλεφώνων και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου, ισχύει από σήμερα Δευτέρα,   με την επάνοδο των μαθητών στις σχολικές μονάδες, μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Αξιωματούχος  του υπουργείου Παιδείας δήλωσε στο esos ότι η απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 29 Απριλίου, βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

Το esos ετοίμασε ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την χρήση κινητών από τους μαθητές στα σχολεία, μετά την πρόσφατη  έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Ερ. Επιτρέπεται η κατοχή κινητού τηλεφώνου εντός του σχολείου;

Απ. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

Ερ. Μπορούν να κατέχουν οι μαθητές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές;

Απ.Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.

Ερ. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός με τους μαθητές της τάξης να χρησιμοποιήσουν  ηλεκτρονικές συσκευές για το μάθημα;

Απ.Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

Ερ. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του ηλεκτρονικό εξοπλισμό;

Απ.Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α'/2006).

Ερ. Ποιες συνέπειες θα έχει ο μαθητής που μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της,

Απ.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή κατά τη διάρκεια της προσέλευσης ή αποχώρησης ότι ο/η μαθητής/τρια μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της, τότε ο Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ζητά άμεσα από τον/τη μαθητή/τρια να απενεργοποιήσει τη συσκευή και να την παραδώσει, καλώντας τους γονείς/κηδεμόνες των εμπλεκομένων να προσέλθουν στο σχολείο, προκειμένου να λάβουν γνώση του περιστατικού.

Παράλληλα, οφείλει να αξιολογήσει παιδαγωγικά το περιστατικό, και ανάλογα με τη βαρύτητά του, είτε να επιληφθεί ο/η ίδιος/α είτε να το παραπέμψει στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

Αν ο/η Διευθυντής/ντρια επιληφθεί ο/η ίδιος/α, υποχρεωτικά εφαρμόζει το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες, ενώ, αν παραπέμψει στο Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο τελευταίος υποχρεωτικά εφαρμόζει το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες.

Ερ. Εάν η μαγνητοφώνηση, φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση αφορά σε ιδιαιτέρως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Απ.Σε περίπτωση που η μαγνητοφώνηση, φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση αφορά σε ιδιαιτέρως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών υποχρεούται να εφαρμόσει το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τον/τη μαθητή/τρια που προέβη στις ανωτέρω ενέργειες.

Ερ. Τι ισχύει με την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων;

Απ.Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α ́ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Ερ. Επιτρέπονται κάμερες  ασφαλείας στους σχολικούς χώρους;

Απ.Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β ́/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.

Σχόλια (34)

Μαθήτρια σε επαγγελματικό λύκειο στην Ρόδο.
|

Πιστεύω ότι τα κινητά δεν θα έπρεπε να απαγορευτούν μόνο εντός σχολείου αλλά έπρεπε κανονικά μέχρι την ηλικία των 13 ετών να απαγορεύονται να έχουν γενικά δικό τους κινητό τηλέφωνο ακόμη και στο σπίτι τους αριθμό κινητού τηλεφώνου και συσκευή κινητού τηλεφώνου επίσης πιστεύω ότι θα έπρεπε να απαγορεύονται να έχουν δικό τους λογαριασμό στα sosial media τύπου viber, WhatsApp, messenger, Snapchat κ.α. παρόμοια μέχρι την ηλικία των 13 ετών και επίσης βασικά θα έπρεπε να απαγορεύονται να έχουν δικό τους λογαριασμό στα sosial media τύπου Instagram, Facebook, Pinterest, twitter, tiktok κ.α. παρόμοια μέχρι και την ηλικία των 16 ετών και τέλος θα έπρεπε να απαγορεύονται να αποκτήσουν τους δικό τους λογαριασμό στα sosial media χωρίς την συγκατάθεση και εποπτεία από γονείς και κηδεμόνες μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Δηλαδή, ο Ιωάννου, ο Καραγάτσης, ο Ελύτης, ο Μύρης αργότερα, δεν είχαν πρόσωπο όταν έγραφαν;
Ούτε ο Αρκάς έχει πρόσωπο;
Όλοι έχουμε πρόσωπο είτε δημοσιοποιούμε αυτό που γράφει η αστυνομική μας ταυτότητα είτε ένα ψευδώνυμο είτε έξι όπως εγώ. Στο πρώτο συνέδριο του esos θα αποκαλύψω κι αυτό του ληξιαρχείου.

Φιλόλογος απών
|

@Πλατάρος Γιάννης | 15 Μάιος 2024 14:58
Αγαπητέ Πλατάρο:
α) Ακολουθείς την ίδια ακριβώς διαστρεβλωτική τακτική που εφαρμόζει και το φίλιο κόμμα σου, το οποίο, ενώ διαθέτει στις τάξεις του τους κορυφαίους εκφραστές του ακραίου λαϊκισμού (π.χ. Άδωνις), δε δυσκολεύεται να αποδίδει επίμονα αυτόν το χαρακτηρισμό στην αριστερά! Εννοώ δηλαδή ότι, ενώ εσύ εκσφενδονίζεις κατά ριπάς και σε μένα και σε πολλούς άλλους συναδέλφους τους άγαρμπους προσωπικούς χαρακτηρισμούς σου, παριστάνεις τελικά και το θύμα και πασχίζεις να μου φορτώσεις αυτό το χούι την ώρα που σου έχω εξηγήσει άπειρες φορές ότι Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ!!!!
β) Αναρωτιέμαι αν σε προβληματίζει στο ελάχιστο ότι τα περισσότερα σχόλιά σου αντιμετωπίζονται χλευαστικά από πληθώρα σχολιαστών, πολύ συχνότερα μάλιστα απ' ό,τι το κάνω εγώ! Το ότι σπανίως τους απαντάς, αλλά σε μένα το κάνεις συνεχώς και μάλιστα με τοξικές φραστικές ρουκέτες, όπως στο απρεπέστατο παρόν σχόλιό σου, αποδεικνύει ότι αισθάνεσαι τουλάχιστον άβολα που μπορώ μάλλον εύστοχα και με συγκροτημένο λόγο να απογυμνώνω τις ρητορικές σου πομφόλυγες.
γ) Επιμένεις να παριστάνεις το ελεύθερο πνεύμα που δε διστάζει να λέει επώνυμα τις απόψεις του, ενώ θεωρείς εμένα (και μαζί μου το 99% των σχολιαστών που γράφουν με ψευδώνυμο) ως ύπουλο, δόλιο, υποκριτή και ...παλιάνθρωπο! Εγώ λοιπόν, πέρα από τις αμέτρητες απαντήσεις που έχεις λάβει από πολλούς σχολιαστές κατά καιρούς για το ίδιο θέμα, θα αντέστρεφα τους χαρακτηρισμούς - όχι αυτόν της "παλιανθρωπιάς", γιατί τον προσπερνώ ως απλή ανοησία - αλλά αυτόν της υποκρισίας. Ξέρεις κάτι; Η επιδεικτική επωνυμία δε μου φαίνεται και τόσο άδολη, εφόσον μέσω αυτής μπορεί κανείς καλύτερα να προωθεί την αφεντιά του στην εκπαιδευτική ιεραρχία ή σε άλλες στοχεύσεις! Σα να φωνάζει δηλαδή: Ιδού κύριοι, εγώ είμαι ο Γιάννης Αγιάννης, το λέω και το φωνάζω, γιατί έχω τη μεγαλύτερη ευρυμάθεια από τους 150.000 ασήμαντους εκπαιδευτικούς, έχω άριστη γνώση της νομοθεσίας και της διοίκησης και είμαι και ομοϊδεάτης σας! Δοξάστε με... Όχι! Αξιοποιήστε με, ήθελα να πω. Πού θα βρείτε καλύτερο; Αχ, και να 'ξερες πόσο παγερά αδιάφορο με αφήνουν όλα αυτά!
δ) Έχω την περιέργεια ωστόσο να μου πεις επιτέλους αν γνωρίζεις, αν διάβασες κι αν κατάλαβες το ποίημα "Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης" του διορατικού Κ.Π. Καβάφη...

Master chef ("άναψε το τσιγάρο δωσ' μου φωτιά…
|

@Πλατάρος Γιάννης
"Και δεν υπάρχει προστασία από τα κακοήθη προσωπικά υβριστικά σχόλια".
Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.... αλλά ίσως να έχετε προστατευθεί 1000δες φορές και να μην το γνωρίζετε.
Ίσως επίσης θα πρέπει ν' αναρωτηθείτε, για το τι είναι αυτό που τροφοδοτεί και αναζωπυρώνει τέτοιου είδους σχόλια, αφού ούτε σας γνωρίζουν προσωπικά ούτε έχουν να χωρίσουν τίποτα χωράφια (με ελιές) μαζί σας.

Πλατάρος Γιάννης
|

@ Φιλόλογος απών.
Δεν είσαι πρόσωπο. Το πρόσωπο έχει ταυτότητα. Δεν δικαιούσαι να διαμαρτυρεσαι για παραποίηση της παραποιημενης από σένα ταυτότητας σου
Στην Ελλάδα τα τελευταία 50.χρονια, έχουμε πλήρη δημοκρατία και ιδιως ελευθεροτυπία.
Εσύ, καίτοι δεν έχεις υπαλληλικη ιδιότητα, δεν γράφεις με ονοματεπώνυμο. Εκ πρώτης όψεως είναι ανεξήγητο, αφού έχεις πλήρεις απόψεις επί παντός του επιστητού, μιλάς για την προσφορά σου στην κοινωνία και ΚΥΡΙΩΣ, επιτιθεσαι σε μένα που γράφω επωνυμως τις απόψεις μου, όχι στις απόψεις μου, αλλά ως πρόσωπο, με προσωπικούς χαρακτηρισμους και όχι με επικριτική των απόψεων. Ούτε - μάλλον σε ξέρω, ούτε - μάλλον με ξέρεις, αλλά αντί να αντιπαρατεθείς σε όσα γράφεις με κατηγορείς ως πρόσωπο.
Σε καλώ να σχολιάζεις τα γραπτά μου, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμους και υπαινιγμούς, όπως προτάσσει η δεοντολογία.
Εγω, αναγκαστικά, γράφω σε σχέση με το ποιος είμαι. Εσύ υποδύεσαι όποιον θες ασφαλώς. Δεν μπορεί κάποιος να σε συλλάβει αντιφασκονα μεταξύ έργων και λόγων κατά την εκπαίδευση. Υποθέτω ότι δεν είσαι υπερήφανος για την δράση σου και κρύβεσαι. Δικαίωμα σου να κρύβεσαι, αλλά δεν θα χαρακτηρίζεις εμένα ανώνυμως Είναι σίγουρο ότι καταλαβαίνεις την δεοντολογία, δεν συμμορφωνεσαι, δίνοντας μου το δικαίωμα να εικάζω βασιμως ότι είσαι υποκριτής και έχεις πομπές να κρύψεις.
Είναι πολύ εύκολο να συμμορφωθείς, αφού γράφεις πιο ελεύθερα από μένα, επί παντός θέματος, τα πάντα, ενω εγώ θεωρητικώς αυτολογοκρίνομαι
Αυτό που κάνεις, η κοινωνία το λέει "παλιανθρωπιά" ένας χαρακτηρισμός, που ΔΕΝ είναι προσωπικός, αφού δεν διαθέτεις πρόσωπο, ων/ούσα/ ον, να είσαι ο οιοσδηποτε.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

- Μπαμπά, υπάρχουν ανορθόγραφοι θεοί;
- Στη γη μόνο, στο θέατρο.
- Μα αυτός εδώ… εδώ στο esos - πετά!
- Ααα, αυτός; Αυτός, παιδί μου, είναι ένας ανορθόγραφος αιθεροβάμων άνθρωπος που πεταρίζει άτεχνα προσπαθώντας να μιμηθεί τα πετούμενα του Δημιουργού!

Φιλόλογος απών
|

@Πλατάρος Γιάννης | 14 Μάιος 2024 22:46
Τι να πω πια με σένα!
Διαστρέφεις το προσωνύμιό μου με εμφανή ειρωνική διάθεση. Μπράβο σου!
Επαίρεσαι για την ...ευρυμάθειά σου, πράγμα που αποτελεί αυταπόδεικτη γελοιότητα εκ μέρους ενός ανθρώπου που πασχίζει αγωνιωδώς και αποτυχημένα να πείσει τους συναδέλφους του ότι μπορεί έστω και στο ελάχιστο να αφουγκραστεί την ουσιαστική εκπαιδευτική πραγματικότητα αιθεροβατώντας μεταξύ αυτοαποθέωσης και αυταρχικού μεσαιωνισμού. Υποθέτω ότι αποδεικτικά της ευρυμάθειάς σου είναι και οι τακτικές φυσιογνωστικές, γλωσσολογικές και νομικές διατριβές που μας έχεις παρουσιάσει! Πιθανότατα ο οξυδερκής Κ.Π. Καβάφης από σένα εμπνεύστηκε πριν από έναν αιώνα το άκρως διδακτικό του ποίημα "Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης"! Για ρίξ' του μια ματιά...
Πάντως, επειδή προκαλείς (για πολλοστή φορά) με την αυτοπροσδιοριζόμενη ευρυμάθειά σου, θα υποκύψω στον πειρασμό να ακολουθήσω κι εγώ (για μία και μόνη φορά) τον μικροπρεπή σου κομπασμό και να σε αφυπνίσω από τη χαριτωμένη πλάνη σου βεβαιώνοντας ότι ούτε καν μπορεί να περάσει από το μυαλό σου η ευρύτητα των δικών μου πολιτιστικών, πνευματικών και συλλεκτικών ενδιαφερόντων (στους τομείς της γλωσσολογίας, της ποίησης, του θεάτρου, του κινηματογράφου και της μουσικής έρευνας και αρχειοθέτησης)...

Πλατάρος Γιάννης
|

@φιλολογος παρών.
Εχω ενσυναισθηση, δηλαδή νοιώθω τα παιδιά που δεν αντέχουν και βγάζουν το κινητό στην τάξη.
Ακριβώς χρησιμοποίησα την λέξη.
Οι Άγγλοι λένε εμπάθεια. Empathy. Εμείς το ελληνικό, επειδή είχε κακή σημασία το μεταφρασαμε "ενσυναισθηση" Δηλ. την ικανότητα να κατανοείς τα συναισθήματα του άλλου.
Εσύ δεν έχεις ενσυναισθηση, αλλά εμπάθεια γιατί σε ενοχλεί που είναι ευρυμαθεστερος εσου πλην της ορθογραφίας!
@Χουρδακης Μ.
Έγραψα προσεκτικά, ότι αν δεν μπορεί ο δάσκαλος να παρακίνησει το ενδιαφέρον μέσω τπε δεν μπορεί να κάνει μαθημα καλό. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί τπε, χρειάζεται να την χρησιμοποιεί και σωστά, υποχρεωτικά.
Πρέπει να ξέρει καλά τι είναι "προστιθεμενη αξια" μέσω του λογισμικού.
Τωρα όμως τα πράγμα έχουν γίνει φιλικά και για τους άσχετους.
Δεν θέλει ο υπολογιστής πρόσθετα για να παίξει. Πάνε οι τζαβες, σοκπλεϊερ, μπλαμπλαπλεϊερ, τέρμα! Όλα κουμπώνουν σε HTML5, παίζουν παντού, ονλαϊν, αμέσως, με πλήρεις δυνατότητες και όλα τα Μαθηματικά έχουν γίνει ένα λογισμικό, σε υποενότητες, το Geogebra.Προστίθενται κάθε μέρα νέες δυνατότητες
Στο εμπλουτισμένο βιβλίο έχουμε αρχεία που παίζουν αμέσως, είναι εγκεκριμένα, έτοιμα. Πλάκα πλάκα, από το 1992, προσφέρονται ως Sketchpad, cabri, σταχτομπουτα,χελωνοκοσμο, και καμιά εκατοστή αλλά.
Ενα τώρα...εκτός από τον χελωνοκοσμο που έχει λογική υβριδική μαθηματική και προγραμματιστικη, έχουν φύγει σιγά σιγά....
Οποίος μαθηματικός δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει ένα δυναμικό γεωμετρικό λογισμικό, έχει αναπηρία άρσιμη. Αν δεν θέλει να μάθει, έχει ανίατη αναπηρία.
Μόνο "παλιοί" είναι σε αυτή την κατηγορία. Λίγοι ευτυχως.... Στους νέους βλέπω άριστη χρήση τπε. Σε όλους.
Τωρα με την Τ. Ν., θα γελάσει ο κάθε πικραμενος: Ή θα κάνουν μάθημα ξεκάθαρα με έμφαση στην κριτική ικανότητα ή θα κάνουν μία διάτριτη αστειοτητα οιονει μάθημα.
Το υπουργείο, ναι μεν παρεχει δεκαετίες σεμινάρια Β, Β1, Β2 στις τπε., με πιστοποίηση.
Υπό τον φόβο του συνδικαλισμου, δεν τα έκανε υποχρεωτικά.
Λέω : Όσοι δεν ξέρουν το geogebra, στην γεωμετρική υποεκδοση, να το μάθουν....
Εννοείται ότι όλοι είναι ενήλικοι και έχουν "άποψη" . Δεν ακούνε κανέναν.... Δεν είμαι τεχνολαγνος. Είμαι όμως ο πιο αρχαίος επιμορφωτής Β και προτείνω τα ελάχιστα. . Πως μου το είπε ένας χαζός με ανωνυμο σχόλιο; (Δεν ήταν κάποιο παιδί) Είναι οι δοκισησοφοι ημιμαθείς ευήθεις, εμπλεοι βεβαιότητας εχθροπαθειας μισαλλοδοξιας, και βλακειας...
Και δεν υπάρχει προστασία από τα κακοήθη προσωπικά υβριστικά σχόλια.
Τα επιτρέπω μεν απεριοριστως από τους γνωστούς ανώνυμους ρυπαρογραφους σε προσωπικό επίπεδο, αλλά όρια υπάρχουν πάντα για τους ειρωνες βλάκες, που δεν λένε την άποψη τους για ένα θέμα, αλλά απροκλητα υβρίζουν τον άλλο.

Χουρδάκης Μιχαήλ
|

Το τελικό συμπέρασμα που βγαίνει από όσους μιλάν εδώ μέσα και όσους βγαίνουν σε κανάλια (πολύ στοχευμένα) είναι οτι ο δάσκαλος που δεν ξέρει ΤΠΕ είναι ανίκανος να κρατήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και έτσι αναγκαστικά οι μαθητές πρέπει να ξεδώσουν στα κινητά.

Από τη στιγμή που θεωρούμε το παραπάνω ως σοβαρή πρόταση, δεν υπάρχει κανένα νόημα στη συζήτηση των κινητών.

Το σχολείο δεν μπορεί να ακολουθήσει την τεχνολογία. Είναι δεδομένο αυτό, αν εξαιρέσεις αυτούς που πιστεύουν ότι με μια επιμόρφωση στις ΤΠΕ μπορείς να καταλάβεις τι κάνεις. Φυσικά και δεν μπορείς. Όπως όλες οι σοβαρές επιστήμες, πρέπει να στρώσεις καρέκλα στο διάβασμα χρόνια. Το σχολείο δεν είναι η δουλειά του ούτε να κάνει το μάθημα ενδιαφέρον, ούτε να είναι up to date με την τεχνολογική έξαρση - αυτό είναι αδύνατον. Η τεχνολογία αιχμής είναι για λίγους που θα στρώσουν καρέκλα.

Από την άλλη, οι μαθητές είναι παντελώς άσχετοι με τεχνολογία. Εδώ δεν ξέρουν να γράφουν μια πρόταση σωστά και θα ήταν σχετικοί με κάτι που απαιτεί τεράστιο διάβασμα; Ναι είναι πιο γρήγοροι στην πληκτρολόγηση και στην αναζήτηση και στο παίξιμο παιχνιδιών φτιαγμένων για την ηλικία τους. Από εκεί και ύστερα, αν ρωτήσεις ένα παιδί τι διαφορά πχ έχει η μνήμη ram από τον σκληρό δίσκο δεν έχει ιδέα, ή αν μπορεί να σου ρυθμίσε την κάρτα γραφικών για τίποτα περισσότερο από τα FpS σε ένα παιχνίδι δεν έχει ιδέα. Πόσο μάλλον για πολύ δυσκολότερες έννοιες τεχνητής νοημοσύνης πέρα από τα φιλολογικά τετριμμένα που ακούμε κατά καιρούς από διάφορους. Δηλαδή το παιδί ξέρει να σου πει για machine learning, για τένσορες, για παλινδρομήσεις, γιά πολυπύρηνη επεξεργασία ή είναι ικανό να κατανοήσει τέτοιες έννοιες όταν δεν ξέρει να κάνει μια διαίρεση;

Φυσικά, ούτε ο επιμορφούμενος ΤΠΕ έχει ιδέα για όλα αυτά (γιατί διδάσκεται θεωρητικολογίες), για αυτό και τελικά καταλήγουμε σε ένα αγώνα δρόμου ΤΠΕ μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στον οποίο ούτε οι μεν, ούτε οι δεν έχουν ιδέα για τίποτα οπότε επικρατούν τα παιδιά ως νεότερα και ταχύτερα.

Η λύση σε όλα αυτά είναι να κατανοήσουν και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και το υπουργείο ότι το σχολείο δεν μπορεί να ανταγωνίζεται την τεχνολογία με σκοπό να γίνει το μάθημα "πιο ενδιαφέρον". Αυτό είναι 100% αδύνατο, ειδικά με τη σημερινή τεχνολογία. Το σχολείο δεν είναι ταινία του Netflix που πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα.

Το σχολείο η δουλειά του είναι να προσφέρει βασική γνώση και υποδομή στα παιδιά να μπορούν μετά από κόπο διαβάσματος να κατανοήσουν μόνα τους ανώτερες έννοιες. Οι θεωρίες ότι το σχολείο πρέπει να είναι χαρά και παιχνίδι και το μάθημα ελκυστικό είναι από τις πιο μεγαλες μπούρδες που αναμασώνται συνέχεια από τους δήθεν παιδαγωγούς. Πότε το διάβασμα δεν ήταν ούτε μπορούσε να είναι ελκυστικό. Το διάβασμα είναι κοπιαστικό γιατί έτσι πρέπει να είναι αλλίως δεν γίνεσαι επιστήμονας, αλλά φακίρης.

Επομένως, το να λέμε ότι απαγορεύονται τα κινητά είναι άκρως αντίθετο με τη θεωρία του "ελκυστικού σχολείου" και του "ενδιαφέροντος μαθήματος".

Η θα έχουμε το μάθημα όπως πρέπει να είναι με σκοπό να μάθουν τα παιδιά, ή, αν θέλουμε τα παιδιά να βγούν ανίκανα όπως βγαίνουν αλλά το σχολείο να είναι "ελκυστικό" και τα συναφή "παιδαγωγικά" κόλπα, τότε όχι μόνο θέλουμε, αλλά χρειαζόμαστε απαραιτήτως το κινητό.

Λοιπόν, ας αποφασίσουμε. Εδώ μέσα εγώ ίσως είμαι ο μόνος που λέω ότι το κινητό είναι άκρως απαραίτητο για το μάθημα - Ίσως όμως ο εκπαιδευτικός που το διδάσκει πλέον δεν είναι.

Εκπαιδευτικός εν δράσει
|

- Μιλώντας με παιδιά που πάνε στο σχολείο, πρώτα αυτά θα σας πουν για την εξάρτηση που έχουν με τα κινητά τους. Θέλετε πιο ήρεμα παιδιά στο σχολείο ή πιο αποβλακωμένα;
- Αυτό που κάποιοι νομίζουν ότι το τέλος των κινητών στο σχολείο θα φέρει τεχνολογική αγραμματοσύνη να το κοιτάξετε λίγο... Θα υπάρχουν υπολογιστές και τάμπλετ, με τα οποία τα παιδιά θα ασχολούνται σχετικά με τα αντίστοιχα μαθήματα. Θα γίνουν πιο καλοί χρήστες της τεχνολογίας και δε θα αποσπώνται από τα βιντεοπαιχνίδια και την "εύκολη επικοινωνία" που είδαμε τι κινδύνους ενέχει στα σχολεία... παράνομες βιντεοσκοπήσεις, επικοινωνία με αμφίβολα εξωσχολικά άτομα κτλ...
- Ό,τι συμβαίνει μέσω κινητών smartphone στα παιδιά, εξαπατήσεις, δε θα αφορά το σχολείο ή σε ελάχιστο πια βαθμό. Θα είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων τους. Μπορούν να αντέξουν οι γονείς να τα δίνουν όλα έτσι αυθαίρετα στα παιδιά τους και να τα καταστρέφουν οι ίδιοι; Τι επίβλεψη ασκούν οι ίδιοι στα παιδιά τους;
- Η διάσπαση προσοχής και τα άλλα μαθησιακά προβλήματα ενδέχονται να περιοριστούν, βοηθώντας κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και το ειδικό/γενικό διδακτικό προσωπικό να εκτελέσει πιο καλά το έργο του, προς όφελος του μαθητή.
- Τέλος για οποιον μαθητή χρειαστεί, καλό θα ήταν να προβλεφθεί η κατοχή απλού κινητού τηλεφώνου με κουμπάκια για κλήση και sms, χωρίς κάμερα, το οποίο θα παραμένει κλειστό στη διάρκεια παραμονής στο σχολείο, ώστε να ειδοποιούν τους γονείς τους οταν φτάνουν σε / φεύγουν από αυτό.
- Τα υπόλοιπα ειναι φθηνές δικαιολογίες, αφήστε το σχολείο να κάνει τη δουλειά του και να αναπνεύσει, χωρίς να το κατακλύζετε κάποιοι γονείς με την τοξικότητά σας και την παρεμβατικότητά σας, παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του. Εάν έχετε σοβαρές ενστάσεις, ενισχύστε ομαδικά το σύλλογο γονέων και το ρόλο του μέσα στη σχολική κοινότητα ή ατομικά να ενδιαφέρεστε πραγματικά για το παιδί σας και να πηγαίνετε να ρωτάτε τακτικά, υπάρχουν στιγμές κατάλληλες και μπορούν να οριστούν αντίστοιχα χρόνοι επικοινωνίας.

Ηλιας
|

Επι covid τρεχανε ομως να κανουν μαθημα μεσω κινητου διοτι ουτε ολα τα παιδια ειχαν υπολογιστη ουτε κανενας φροντισε να τα διδαξει απο πριν για τη χρηση τους μονο θεωρητικα- το ψαλιδι μπορει να σκοτωσει αλλα το χρησιμοποιουμε και στη χειροτεχνια στις μικρες ταξεις να το καταργησουμε κι αυτο

Φιλόλογος πρώην
|

@Πλατάρος Γιάννης | 13 Μάιος 2024 20:09
Τουλάχιστον ατυχής η χρήση της λέξης "ενσυναίσθηση". Ίσως θα θέλατε να πείτε "επίγνωση" ή απλή γνώση, όχι όμως "ενσυναίσθηση" που βεβαίως σημαίνει τελείως άλλο πράγμα από αυτό που στη συνέχεια περιγράφετε! Ατυχώς η ενσυναίσθηση απουσιάζει ολοσχερώς από το πνεύμα των καταιγιστικών και υπεροπτικών σχολίων σας επί παντός θέματος, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την κατακλείδα του παρόντος.

ΓΙΩΡΙΚΑΣ
|

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ...ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ!!!!

Απαράδεκτο
|

Για άλλη μια φορά οι καθηγητές είναι εκτεθειμένοι. Αν ο μαθητής βιντεοσκοπεί και μάλιστα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πως θα το αποδείξει ο καθηγητής; Γνωρίζουν αυτοί που γράφουν νόμους, πως υπάρχουν εφαρμογές που αποθηκεύουν βίντεο και φωτογραφίες κρυπτογραφημένα στο κινητό; Θα ανοίξει ο μαθητής το κινητό, θα σου δείξει το φάκελο με τις φωτογραφίες και θα σου πει "ορίστε δεν έχω κάτι" Οι καθηγητές θα κάνουν τους ντετέκτιβ; Που είναι ο ρόλος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τόσο σοβαρές κατηγορίες; Ζήτω η ασχετοσύνη, αυτοί νίπτουν τα χέρια τους, μιας και τα "απαγόρευσαν" καλή τύχη στους καθηγητές ντετέκτιβ, είμαι σίγουρος πως τα παιδιά θα βγουν "αθώα" μιας και οι αποδείξεις θα είναι καπνός, κρυπτογραφημένος

@Πλατάρος Γιάννης
|

"Τι να του πει ο δάσκαλος που δεν ξέρει καθόλου ΤΠΕ"...σοβαρά; Για τον εαυτό σας μιλάτε μήπως;

Σταυρος
|

Τα βρέφη δεν έγιναν παιδιά κ μαθητες απο μονα τους.
Κάποιοι τα αναθρεψαν,τα μεγαλωσαν κ τα γαλουχησαν.
Γονεις αντι να κάνετε υποδείξεις για την κακη απόφαση νουθετηστε τα παιδιά σσς οτι το κινητο κλειστο στην τσαντα ΔΕΝ ειναι προβλημα!
Το πρόβλημα ξεκινάει οταν ανοιχτό γαρ χρησιμοποιείται για ετερους και οχι πολυ αθώους σκοπούς.

Πλατάρος Γιάννης
|

Διαθέτω πλήρη ενσυναισθηση για τα κινητά.
Πρώτος το έχω εγώ. Δεκαετίες...
Βεβαιως το κόλλημα με τα κινητά δεν είναι τα μνμ όπως την αρχαία εποχή. Είναι μέιλ, φέις παιγνίδια , αναζήτηση Google, συν κάποιες άλλες ατομικές προτιμήσεις σε εφαρμογές από τις δεκάδες χιλιάδες που υπάρχουν.
Το μέσον είναι φοβερό και τρομερό. Με τους δικτυακούς φίλους, μπορείς να συζητάς πράγματα που δεν μπορούσες στις καφετέριες.
Δεν το αναλύω, ό, τι έγινε, ο, τι γίνεται έχει απίστευτη δυναμική γι αυτό γίνεται...
Το κόλλημα, είναι ΑΚΑΤΑΝΊΚΗΤΟ.
Δεν ελέγχεται η τάση χρησιμοποιήσης, ΙΔΙΩΣ όταν έχεις γεννηθεί με κινητό στο χέρι και βλέπεις το στατικό μάθημα του άλλο με την κιμωλία και την φωνη
Το μέσον ειναι:
1. Μια καρικατούρα.
2. Μια φωνή μέσου όρου.
Τωρα το μέσον ειναι:
Κινούμενη εικόνα με φωνή, ενισχυμένη πραγματικότητα, τα πάντα.
Πως να μην έχει απόσπαση προσοχής!
Τι να του πει ο δάσκαλος που δεν ξέρει καθόλου ΤΠΕ.
Μόνο αυτό, τα άλλα σκεφθείτε τα!

Γιάννης εκπαιδευτικός
|

Ο νόμος για τη χρήση των κινητών και ηλεκτρονικών συσκευών εντός του σχολείου δεν έχει αλλάξει και παραμένει ίδιος όπως συμπληρώθηκε και αναθεωρήθηκε το 2018. Αυτό που αλλάζει από σήμερα είναι η αυστηροποίηση των ποινών για τη χρήση του εντός του σχολείου. Απευθύνομαι στους γονείς κηδεμόνες. Το παιδί/μαθητής από το σπίτι του μέχρι την είσοδο του στο σχολείο και με ευθύνη του και των γονιών/ κηδεμόνων του, μπορεί να φέρει πάνω του κινητό τηλέφωνο αρκεί όταν εισέρχεται στο σχολείο να το απενεργοποιεί και να το βάζει μέσα στη τσάντα του και να το ενεργοποιεί ξανά όταν βγει από το σχολείο κατά το σχόλασμα. Οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουμε σωματικό έλεγχο στους μαθητές ούτε έχουμε συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρονικών συσκευών για τις τσάντες τους. Οι μαθητές οφείλουν να μη κάνουν χρήση του κινητού τηλεφώνου (κάτι που δυστυχώς δε συμβαίνει) κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολείο. Επίσης το σχολείο διαθέτει τηλέφωνο επικοινωνίας για ο,τι χρειαστούν για το παιδί τους αφού από τις 08:15 μέχρι τις 14:10 που ολοκληρώνονται τα μαθήματα την ευθύνη για τους μαθητές φέρει η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου. Δε μπορεί ο γονέας να επικοινωνεί με το παιδί του μέσω κινητού στη διάρκεια του σχολείου χωρίς να το γνωρίζει η διεύθυνση του σχολείου...!!!
Και για να μην εθελοτυφλούμε. 21+ χρόνια μπαίνω σε τάξη δεν έχω δει ούτε μία φορά μαθητής να κάνει χρήση του κινητού για "σοβαρούς οικογενειακούς"λόγους! 10 φορές στις 10 για χαβαλέ, μπούλινγκ, για γελοιοποίηση του διδάσκοντα κατά τη διδακτική ώρα κλπ... 21+ χρόνια, αυτά έχουν πέσει στην αντίληψη μου.
Τώρα, εάν αυτές οι ποινές είναι δίκαιες, παιδαγωγικά σωστές κλπ, είναι μία άλλη συζήτηση, απλά να επισημάνω πως φτάσαμε ως εδώ καθαρά από την ανώριμη διαχείριση του θέματος του κινητού ως γονείς /κηδεμόνες πριν απ'ολα και μετά ως πολιτεία. Διότι το φυσιολογικό δεν είναι όταν ένα παιδί βλέπει δύο άλλα παιδιά να πλακώνει το ένα το άλλο στο διάλειμμα, αυτό που κάνει αντανακλαστικά είναι να βγάζει το κινητό για να βιντεοσκοπίσει το περιστατικό αντί να πάει να τους χωρίσει...!!! Και σα να μη φτάνουν όλα αυτά, να το ανεβάζει μετά στο διαδίκτυο για να κάνει ρεζίλι αυτόν που τις έφαγε... Κάτι μας έχει ξεφύγει ως γονείς αρχικά και ως πολιτεία κατόπιν!

Δόμνα
|

Πολύ καλά θα κάνει η κυβέρνηση.Εγώ είμαι της παλιάς γενιάς και μεγάλωσα χωρίς κινητό. Ούτε καν σταθερό! Είχαμε πολύ καλύτερη επικοινωνία. Επικοινωνία! Όχι μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Προσωπική.

ΑΝΑΡΧΟΚΟΥΜΟΥΝΙ08
|

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Απαγόρευση κινητών στα σχολεία
|

Πιστεύω ότι καλά κάνατε που απαγορεύσετε τα κινητά από σήμερα διότι το κινητό δεν έχει καμία θέση στο σχολείο και επίσης ένα που θα έπρεπε κάνετε έναν κάποιος έχει ανάγκη το κινητό του θα έπρεπε να το αφήνει στα ντουλαπάκια και στις εκδρομές αν πάλι το έχει ανάγκη να υπάρχει μια ειδική τσάντα για κινητά για τα παιδιά που έχουν ανάγκη να το έχουν μαζί τους και τελευταίο που θα έπρεπε είναι να υπάρχει ένα τηλεφωνείο στις πολυμερές εκδρομές όπως υπάρχουν στις κατασκηνώσεις που να τους επιτρέπει να παίρνουν τηλέφωνο μόνο συγκεκριμένες ώρες τέλος θα έπρεπε για τους μαθητές που έχουν ανάγκη το χρησιμοποιούν κινητό για π.χ. λόγους υγείας να έπρεπε να επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί με ειδική εγράφη άδεια και οπωσδήποτε με εποπτεία κάποιου μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού.

Demi
|

Έχω μια απορία. Και αν συμβεί κάτι στο παιδί την ώρα που πηγαίνει, η την ώρα που αποχωρεί από το σχολείο επιστρέφοντας στο σπίτι του?
Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
Την ευθύνη ποιος θα την πάρει?
(Να σκεφτούμε λίγο ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον Ελλάδα. Έχει μαζέψει ότι υπάρχει από όλο τον πλανήτη).
Βιάζουν, σκοτώνουν, απειλούν, χτυπάνε κ.λ.π.
Τι φταίνε τα παιδιά μας?

Μητέρα μαθητών
|

Ντροπή σας και μόνο! Αυτό δεν είναι λύση. Δε μου λέτε όταν τα παιδιά μου φεύγουν από το σχολείο για να γυρίσουν σπίτι χωρίς κινητο, πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους και να είμαι ήσυχη; Αντί να βρείτε τρόπους να αναβαθμίσετε τα σχολεία και να μάθετε στα παιδιά να αγαπάνε το σχολείο τα διώχνετε ακόμα πιο μακριά. Συμφωνώ να μην χρησιμοποιούν το κινητο εν ώρα α σχολείου αλλά να βρίσκεται κλειστό στην τσάντα τους, που είναι το πρόβλημα;;;

Γιωργος
|

Τεχνολογικά αναλφαβητοι. Ανίκανοι για άλλη μια φορά .Αντί να αναδείξουν την αξία της τεχνολογιας μέσω εκπαίδευσης, να την δαιμονοποιουν. ΚαΤι τέτοιοι Α(Χ)ΡΙΣΤΟΙ πήραν την διάσπαση του ατόμου και την έκανα ΒΟΜΒΑ....

Q
|

Καλή ιδέα, ας μην κάνουμε τίποτα για να γίνει το ελληνικό σχολείο πιο ενδιαφέρον ή πιο ευχάριστο, αλλά ας το κάνουμε ακόμα πιο δικτατορικό για να ρέει καλύτερα το μάθημα. Λες και τα παιδιά θα σταματήσουν να φέρνουν κινητά και να βιντεοσκοπουν, απλά θα γίνεται κρυφά και άμα τα πιάσουν καλή τύχη στην προσπάθεια τους να τα εξορίσουν. Θα δούμε τι θα έχουν να πουν οι γονείς του για κάτι τόσο βλακωδες

Μαθήτρια σε επαγγελματικό λύκειο στην Ρόδο.
|

Καιρός ήταν να απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα διότι τα κινητά απαγορεύονται στα σχολεία διότι δεν είναι καθόλου χρήσιμα επίσης δεν προσφέρουν τίποτα κάτι καλό στο σχολείο ευτυχώς που τουλάχιστον δεν έφερνα ποτέ ούτε μια φορά το κινητό μου τηλέφωνο και ούτε κάν και στην τσάντα μου στο σχολείο αλλά η αλήθεια πως ότι έχω δικό κινητό τηλέφωνο επειδή είμαι συνήθως πολλές ώρες εκτός σπιτιού και το έχω παντού μαζί εκτός φυσικά από το σχολείο μου.

@Πάλι αστοχιες
|

Ασχετος είσαι εσύ. Ο νόμος υπέρεχει έναντι οποιουδήποτε "εσωτερικού κανονισμού".

Κατρίνα
|

Άσχετοι σε όλα!!Πάντα οι μαθητές φταίνε για όλα !Ήμαρτον.

Αναστασία
|

Ναι την Τρίτη θα του δώσουμε πενθήμερη να την εκτίσει του χρόνου. Βρε πάτε καλά;

Κωστας
|

Τα παλιά κινητά με πλήκτρα χωρίς κάμερες και ηχογράφηση επιτρέπονται?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ