Ποια σχολεία θα συμμετάσχουν στην έρευνα για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι προαιρετική και ανώνυμη

14/05/2024

Άκουσε το άρθρο

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., διεξάγει έρευνα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.).

Οι σχολικές μονάδες έχουν επιλεγεί με αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία, ώστε να γίνει συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας.

  • Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί
  • Πατήστε εδώ για δείτε τα σχολεία Ε.Α.Ε.
  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες προς τα σχολεία και συμμετέχοντες

Η έρευνα διεξάγεται μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών ερευνών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) https://yourview.sch.gr/ με χρήση κλειδάριθμου ανωνυμοποίησης, τόσο ως προς τα φυσικά πρόσωπα όσο και ως προς τα σχολεία, και απευθύνεται σε μέλη της σχολικής κοινότητας, δηλαδή:

α) μαθητές/τριες της Ε ́ και της Στ ́ τάξης του Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α ́ τάξης του Λυκείου,

β) εκπαιδευτικούς και

γ) γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων .

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί ως δείγμα, η έρευνα απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών των αντίστοιχων τάξεων στις οποίες απευθύνεται η έρευνα.

Για την ομαλή πραγματοποίηση της έρευνας ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής και της παρακολούθησης των διαδικασιών της έρευνας στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής τους και έχουν την υποχρέωση επίλυσης τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στην έρευνα (π.χ. τοπικοί εορτασμοί/αργίες, σοβαρά κωλύματα ασθένειας), αντικαθίσταται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από άλλη σχολική μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Η ενημέρωση της νέας μονάδας για τη συμμετοχή της στην έρευνα γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας στα σχολεία ευθύνης τους που περιλαμβάνονται στο δείγμα σχολικών μονάδων.

3. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας των προπαρασκευαστικών ενεργειών στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, όπως περιγράφονται στην ενότητα Α ́ της παρούσας εγκυκλίου. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στην έρευνα, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ενημερώνει άμεσα την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάστασή της από άλλη μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά.

4. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας από τους/τις μαθητές/τριες διενεργείται με βάση το χρονοδιάγραμμα .

5. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι προαιρετική και ανώνυμη. Ωστόσο, η συμπλήρωσή τους είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα συνεισφέρει στην αποτύπωση μιας σαφέστερης και πληρέστερης εικόνας σχετικά με περιστατικά Ε.Β.Ι.Ε., η οποία θα βασίζεται στις μαρτυρίες των μελών της σχολικής κοινότητας.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καλεί, εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τους/τις Διευθυντές/ντριες των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων που επισυνάπτεται, να ενημερώσουν το σύνολο των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων ή των εχόντων/ουσών την επιμέλεια των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας τους, για τα ακόλουθα:

Α. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας

Α1. Έντυπο Συναίνεσης για συμμετοχή μαθητών/τριών στην έρευνα

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που μετέχουν στην παρούσα έρευνα, διανέμουν άμεσα (έως 15-05-2024), για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Γενικής Εκπαίδευσης, στους/στις μαθητές/τριες των τάξεων στις οποίες απευθύνεται η έρευνα, το Έντυπο Συναίνεσης Γονέα ή Έχοντα/ουσας την Επιμέλεια για Συμμετοχή στην Έρευνα, και ζητούν να επιστραφεί υπογεγραμμένο την επόμενη ημέρα.

 Για τα Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η ενέργεια αυτή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 16-18 Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης το έντυπο Συναίνεσης  διανέμεται σε όλους τους γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών έως 15-05-2024, και ζητείται να επιστραφεί υπογεγραμμένο την επόμενη ημέρα.

Α2. Δημιουργία κλειδάριθμων από τα σχολεία

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που μετέχουν στην παρούσα έρευνα, δημιουργούν τους κλειδάριθμους με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Α για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς ή τους/τις έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

• Γυμνάσια - Τάξεις Α ́, Β ́, Γ ́: 16-17 Μαΐου 2024
• Δημοτικά - Τάξεις Ε ́, Στ ́: 21-22 Μαΐου 2024 
• Λύκεια - Τάξη Α ́ σχολικού έτους 2023- 2024 *: 19-20 Σεπτεμβρίου 2024

*Αναφορικά με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών που το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στην Α ́ Λυκείου, σημειώνεται ότι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν θα είναι πλέον μαθητές/τριες της Β ́ Λυκείου.

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι κλειδάριθμοι αφορούν μόνο σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών των αντίστοιχων τάξεων στις οποίες απευθύνεται η έρευνα (της Ε ́ και της Στ ́ τάξης του Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α ́ τάξης του Λυκείου) και δημιουργούνται στο χρονικό διάστημα 16-17 Μαΐου 2024.

Οι παραπάνω αναφερόμενες προθεσμίες είναι αυστηρές. Αν παραβιαστούν, το σχολείο ενδεχομένως να μην έχει δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα.

Α3. Διανομή κλειδάριθμων στους/στις συμμετέχοντες/ουσες

• Η διανομή των κλειδάριθμων στους/στις μαθητές/τριες θα γίνει με τυχαίο τρόπο και χωρίς καταγραφή από τον/την εκπαιδευτικό του σχολείου που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/η, για τη διαχείριση των αναφορών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού κατά την ημέρα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (ενότητα Β ́). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κωλύματος του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού, την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας.

• Η διανομή των κλειδάριθμων, καθώς και των οδηγιών του Παραρτήματος ΣΤ, σε εκπαιδευτικούς, γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών, θα γίνει με τυχαίο τρόπο και χωρίς καταγραφή από τον υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ή τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (ενότητα Β ́).

Β. Διενέργεια έρευνας (συμπλήρωση ερωτηματολογίου) Β1. Σε μαθητές/μαθήτριες

• Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους/τις μαθητές/τριες θα γίνεται κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με χρήση των υπολογιστών του σχολείου (π.χ. εργαστήριο πληροφορικής) και χρόνο συμπλήρωσης έως δύο (2) διδακτικές ώρες.

• Ο/Η εκπαιδευτικός του σχολείου που έχει οριστεί υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των αναφορών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, θα υποστηρίξει τους μαθητές/τριες στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και θα επιλύει τυχόν απορίες τους που μπορεί να προκύπτουν, κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται και πάλι ότι στην περίπτωση κωλύματος του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού, την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας.

• Ειδικότερα, πριν την έναρξη της έρευνας ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός παρακαλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του Παραρτήματος Β και να ενημερώσει τους μαθητές/τριες για τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ.

Χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου:

- Γυμνάσια - Τάξεις Α ́, Β ́, Γ ́: 20-24 Μαΐου 2024
- Δημοτικά - Τάξεις Ε ́, Στ ́:  27-31 Μαΐου 2024
- Λύκεια Τάξη Β ́ σχολικού έτους 2024- 2025: 23-27 Σεπτεμβρίου 2024
 
Β2. Σε γονείς και σε έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών

• Ο/Η Διευθυντής/ντρια παραδίδει με τυχαίο τρόπο και χωρίς καταγραφή σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα στην έρευνα γονέα ή έχοντα/ουσα την επιμέλεια μαθητή/τριας τον κλειδάριθμο και εκτυπωμένες τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ που αφορούν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

• Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι/ες μαθητές/τριες από την ίδια οικογένεια φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα και στις τάξεις που θα λάβουν μέρος στην έρευνα, τότε θα δοθεί ξεχωριστός κλειδάριθμος για κάθε μαθητή/τρια για να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια.

• Οι γονείς ή οι έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητή/τριας, ακολουθώντας τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ, προχωρούν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

• Χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου γονέων ή εχόντων/ουσών την επιμέλεια μαθητών/τριών: Ίδιο με των μαθητών/τριών.

Β3. Σε εκπαιδευτικούς

• Ο/Η Διευθυντής/ντρια διανέμει το Έντυπο Συναίνεσης Εκπαιδευτικού για Συμμετοχή στην Έρευνα στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου (Παράρτημα Ε).

• Ο/Η Διευθυντής/ντρια παραδίδει με τυχαίο τρόπο και χωρίς καταγραφή σε κάθε εκπαιδευτικό του σχολείου που συμμετέχει στην έρευνα τον κλειδάριθμο και τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ.

• Οι εκπαιδευτικοί, ακολουθώντας τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ, προχωρούν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είτε από το σχολείο είτε από την οικία τους.

• Χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: Ίδιο με των μαθητών/τριών.
 

Σχόλια (8)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|

Εκεί στο ΙΕΠ έχουν επαφή με την πραγματικότητα; Ενδιαφέρουσα η έρευνα αλλά άκαιρη. Γιατί τόσο βιασύνη; Είναι δυνατόν να ζητούν από τα σχολεία την περίοδο αυτή, που οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί έχουν τόσο φόρτο εργασίας; Όλα γίνονται για το θεαθήναι. Η ΟΛΜΕ που είναι;

Φ.Π
|

Ό,τι του φανεί του Λωλοστεφανή, όπου και ό, τι να’ναι!!!! Εδώ τρέχουμε να τελειώσουμε την ύλη , να βάλουμε διαγωνίσματα (όσα ακόμα δεν προφτάσαμε !),να βγάλουμε ύλη , να μας μείνει κανένα δίωρο για επαναλήψεις και έρχεται το ΙΕΠ και ζητάει δίωρα και ώρες για να κάνει έρευνα !Ήμαρτον !!!!!!!!!!

Ελένη
|

Ως τις 15/5 μοιράζουν το έντυπο συναίνεσης, το οποίο ζητούν να επιστραφεί συμπληρωμένο την επόμενη ημέρα!!! Πόσο μακριά είστε από τη σχολική πραγματικότητα!!!

Τζιμ
|

Αναμένεται επιχορήγηση για αγορά χαρτιού για την εκτύπωση εντύπων συναίνεσης. Νο μανευ Νο χανευ

Ερώτημα
|

Το έντυπο συναίνεσης γιατι χρειάζεται εκτύπωση και συμπλήρωση από όσους δεν επιθυμούν / συναινουν??

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|

Δεν εμφανίζονται τα Δημοτικά Σχολεία που έχουν επιλεγεί, στο link.

προαιρετική άρα;
|

κανείς καμία σημασία (και υποχρεωτική να ήταν , οργανωθείτε ΜΙΑ φορά να μην κάνει κανείς τίποτα και να δούμε αν το υπουργείο τότε που θα έχει τοίχο τους πάντες αντιδράσει σοβαρά. μέχρι τότε μούγκα ! )

Γιώργος Σ
|

Υπάρχει κανείς στο ΙΕΠ που έχει επαφή με τη σχολική πραγματικότητα ; Ζητάνε από τα Γυμνάσια σε τόσο στενές προθεσμίες να κάνουν τόσα πολλά; Ακόμη εκκρεμούν διαγωνίσματα τετραμήνου, επαναλήψεις , καθορισμός εξεταστέας ύλης, προετοιμασία εξετάσεων, εμπλοκή καθηγητών με Πανελλήνιες και πρέπει π.χ. να πάρουν οι μαθητές έντυπα συναίνεσης, να τα επιστρέψουν σε 1 μέρα (!) , να πάρουν κλειδάριθμους και την άλλη εβδομάδα στο εργαστήριο Πληροφορικής 20, 20 μαθητές (αν χωράνε 20 στο εργαστήριο), να περνάνε ένα δίωρο να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο; Κάνουμε αγώνα να μη γίνει μπάχαλο το σχολείο τις τελευταίες εβδομάδες και τώρα να γίνουμε μπάχαλο με τη σφραγίδα του ΙΕΠ;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ