Πρυτανεία ΠΑΔΑ: Προπομπός ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Παν. Καλδής: Η στρατηγική επιδίωξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για μετατροπή της Σχολής Μηχανικών σε Πολυτεχνική Σχολή γίνεται άμεση πραγματικότητα

16/05/2024

Άκουσε το άρθρο

Τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και να λαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ναυπηγού Μηχανικού, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ99 (ΦΕΚ 187/5.11.2018), αναμένεται να έχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυπηγών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του Άρθρου 66 του ν. 4610/2019, για την αντιστοίχιση του Τμήματός τους με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής και την επικείμενη έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Τα παραπάνω αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττκής, ενώ σημειώνονται τα εξής:

 • Η  γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ήταν ομόφωνα θετική και πλέον το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ καθίσταται το πρώτο Τμήμα από τη Σχολή Μηχανικών του Ιδρύματος που προτείνεται για την εν λόγω αντιστοίχιση. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συνεχών, μεθοδικών και οργανωμένων προσπαθειών των ανθρώπων του Τμήματος υπό τον επιτυχή συντονισμό της Σχολής Μηχανικών, καθώς και των στοχευμένων παρεμβάσεων με υψηλό αντίκτυπο της Πρυτανείας του Ιδρύματος.
 • Οι απόφοιτοι Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί του Τμήματος θα λαμβάνουν πλέον τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους συναδέλφους τους από την αντίστοιχη Σχολή του ΕΜΠ.
 • Η θετική γνωμοδότηση για το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών αποτελεί προπομπό για αντίστοιχες θετικές γνωμοδοτήσεις για τα υπόλοιπα επτά Τμήματα Μηχανικών του ΠΑΔΑ, που τελούν σε αναμονή σχετικών αποφάσεων. 

Με τον τρόπο αυτό, η στρατηγική επιδίωξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για μετατροπή της Σχολής Μηχανικών σε Πολυτεχνική Σχολή γίνεται άμεση πραγματικότητα, όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, επισημαίνοντας την υψηλή ποιότητα του προσωπικού και της τεχνογνωσίας που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ από το ακαδ. έτος 2019-2020 παρέχει πενταετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα και οδηγεί στη χορήγηση Διπλώματος Ναυπηγού Μηχανικού, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020).

Παρότι οι απόφοιτοι του Τμήματος έβρισκαν απασχόληση στον χώρο της Ναυτιλίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε μεγάλες εταιρείες και ναυπηγεία του εξωτερικού, καθώς και θέσεις για Μεταπτυχιακές ή/και Διδακτορικές σπουδές σε αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, η προαναφερθείσα ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση και παγίωση των υψηλών όρων της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κατάστασης των αποφοίτων του, σημειώνει ο Πρόεδρος του Τμήματος, Αν. Καθηγητής Δημήτριος Κουμπογιάννης, προσθέτοντας ότι «Η επιτυχία του Τμήματος σε συνδυασμό με τη δεδομένη προσφορά εργασίας στον χώρο της Ναυτιλίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αναμένεται να οδηγήσει στην ποιοτική αναβάθμιση του φοιτητικού του δυναμικού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ακτινοβολία του Τμήματος στην Ελλάδα και διεθνώς.»

Παρατίθεται, τέλος, σύντομη αναδρομή της πορείας του Τμήματος:

 • 1984:Ίδρυση του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας.
 • 2011:Ένταξη των ΤΕΙ στα ΑΕΙ ως τον Τεχνολογικό Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (ν. 4009/2011).
 • 2018:Ίδρυση του ΠΑΔΑ (ν. 4521/2018). Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΠΑΔΑ ξεκινά το ακαδ. έτος 2018-2019 τετραετές πρόγραμμα σπουδών 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
 • 2019:Δημιουργία (με βάση το ν. 4610/2019) νέου πενταετούς προγράμματος σπουδών 300 ECTS (ΦΕΚ 2323/τ. Β’/13.6.19) που εφαρμόζεται από το ακαδ. έτος 2019-2020.
 • 2022: Κατάθεση φακέλου προς την Επιτροπή του Άρθρου 66 του ν. 4610/2019 για την αντιστοίχιση με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.
 • 2023: Πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος από Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών, σύμφωνα με τις διαδικασίες και την Πολιτική Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ, με άριστα αποτελέσματα λαμβάνοντας την ανώτατη διάκριση.
 • 2024:Διατύπωση θετικής εισήγησης στο αίτημα αντιστοίχισης από την Επιτροπή του  Άρθρου 66 (29/04/2024).
   

Σχόλια (42)

@22 Μάιος 2024 12:20
|

Οι μηχανικοί Τ.Ε. δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ αξιοποιούν γιατί το κράτος μας είναι αστείο, αναφέρονται σε σχολές υπομηχανικών(και δεν μιλάμε για το "μικρό" Πολυτεχνείο), με ΒΔ του 1970, στις οποίες ουδέποτε φοίτησαν και οι οποίες ήταν ΑΝΩΤΕΡΗΣ βαθμίδας. Τα ΤΕΙ ανήκουν στην ΑΝΩΤΑΤΗ, με γνωστικό αντικείμενο διαφορετικό και με αξιολογήσεις τις οποίες οι ίδιοι οι φορείς του κράτους επέβαλλαν και ήταν ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΕΣ, κάποιες φορές και ανώτερες από αντίστοιχα τμήματα των Πολυτεχνικών σχολών. Οπότε όχι, αυτά τα "επαγγελματικά δικαιώματα" δεν είναι των μηχανικών Τ.Ε., το κράτος παρανομεί εδώ και 40 χρόνια που υποτίθεται ότι όφειλε να έχει εκδόσει επ. δικαιώματα, και τώρα για ακόμα μια φορά θα παρανομήσει, αν δεν φροντίσει για την εξομοίωση των παλιών αποφοίτων των ΤΕΙ(προ του '19) , όπως έγινε σε μια σειρά περιπτώσεις άλλων σχολών(π.χ. ΤΕΦΑΑ).

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΔΑ
|

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρίαση με γνωμοδοτικό χαρακτήρα της Επιτροπής του άρθρου 66 του ν.4610/2019 που αφορούσε στo Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής και στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής, το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής αντιστοιχίζεται με Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ενώ το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή, χωρίς απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς αυτό δεν είναι δυνατό επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχο υφιστάμενο Τμήμα σε Πολυτεχνική Σχολή στην Ελλάδα και σχετική βασική ειδικότητα στο ΤΕΕ.
Συνεπώς, και τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Μηχανικών αποκτούν τη δυνατότητα ένταξης σε Πολυτεχνική Σχολή, μετά και την έκδοση των σχετικών ΚΥΑ που αναμένονται κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.
Κωνσταντίνος Στεργίου – Κοσμήτωρ Σχολής Μηχανικών
Γεώργιος Πρινιωτάκης – Πρόεδρος Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Ιωάννης Καλατζής – Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

ΠΑΔΑ
|

Η ΚΥΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ αποσύρθηκε από την έκδοση στο εθνικό Τυπογραφείο.
Οι αποφάσεις δεν βγήκαν σε ΚΥΑ ενώ είναι έτοιμες.
Πρέπει να δοθεί μια απάντηση από το Υποδομών τι θα γίνει .

LSD
|

Οι υπογραφές των ΚΥΑ και η έκδοση των ΦΕΚ θα γίνει μετά την λήξη των φετινών μηχανογραφικών. Ο λόγος είναι απλός για να επχουν περισσότερη πελατεία τα ιδιωτικά κολέγια. Υπομονή λοιπόν για το φθινόπωρο του 2024 και μετά. Εξετάσεις δυστηχώς στο ΤΕΕ πιθανότατα το 2025. Υπομονή στους άνεργους απόφοιτους διπλωματούχους μηχανικούς

Π ΠΑΔΑ
|

Πέρασαν τρεις εβδομάδες και οι αποφάσεις των 5 σχολών Μηχανικών ΠΑΔΑ δεν εκδόθηκαν σε ΚΥΑ από τα αρμόδια υπουργεία.
Γιατί αυτή η στασιμότητα ?
Αν γνωρίζετε παρακαλώ ενημερώστε .

ΠΑΔΑ
|

Γνωρίζετε πότε θα δημοσιευτεί η ΚΥΑ των ναυπηγων στο εθνικό τυπογραφείο?

###ΠΑΠΕΛ ΗΜΜΥ
|

Μήπως τίποτα νεώτερο για την αξιολόγηση από την ΕΘΑΑΕ για το τμήμα ΗΜΜΥ του ΠΑΠΕΛ?

@Θεόλογος
|

Ολόσωστός. Οι εισακτέοι στα τμήματα μηχανικών πρέπει να μειωθούν στο 1/4 και λίγο λέω. Αυτή η αστεία ιστορία ξεκίνησε με την ίδρυση αρχικά πολυτεχνικών τμημάτων σε κάθε περιφέρεια, ειδικότερα στις παραμεθόριες, και ύστερα με την ίδρυση και αργότερα εξομοίωση των ΤΕΙ σε πολυτεχνεία. Κρίμα για τα παιδιά που πηγαίνουν ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΠΠ και μετά πληρώνουν τις συνέπειες επιλογών που δεν ήταν δικές τους.

Θεολόγος
|

Με τόσες πολυτεχνικές σχολές και τόσους αποφοίτους, τα πτυχία αυτά δεν έχουν μεγάλη αξία στο εσωτερικό.

Ο αριθμός των μηχανικών στην Ελλάδα βάση του πληθυσμού της είναι αστείος, ειδικά των πολιτικών μηχανικών! Κρίμα για τους νέους που θα πάθουν τεράστιο σοκ μόλις αρχίσουν να αναζητούν εργασία στο αντικείμενό τους.

Πρωί/απόγευμα, εξαήμερο, υπερωρίες, ΙΧ, εμπειρία, λίγο πολύ τα πάντα, και μισθός ΑΝ σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, εκεί είναι η στοίβα με τα βιογραφικά. Μάτσο πια οι πτυχιούχοι μηχανικοί. Και πείτε τους για επίπεδα και για ψευτομάστερ να γελάσουν και τα μπετά.

ΠΑΔΑ@@@
|

Άνοιξε ο δρόμος για την ίδρυση πολυτεχνικής σχολής; Ποτέ το 2050 ;

Breaking news
|

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής του Άρθρου 66 την 29η Απριλίου και 22α Μαΐου (σήμερα), μετά από ομόφωνη απόφαση (συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσωπων του ΤΕΕ), ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προβλεπόμενη από το άρθρο 66 του Ν. 4610 διαδικασία αντιστοίχισης των Τμημάτων:

Ναυπηγών Μηχανικών,

Μηχανολόγων Μηχανικών,

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσπάθειας με ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής, έρχεται ως επιστέγασμα της ποιοτικής δουλειάς που αποδεδειγμένα πλέον γίνεται στα Τμήματα από όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/Διοικητικό προσωπικό, της συστηματικής προεργασίας και άριστης παρουσίασης των Τμημάτων στο πλαίσιο της Επιτροπής και της άριστης οριζόντιας συνεργασίας των Τμημάτων στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ σε όλα τα προβλεπόμενα καθοριστικά βήματα, καθώς και τη συμπαράσταση εκ μέρους του Πρύτανη του ΠΑΔΑ.

Η συνεδρίαση για Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών πιθανότατα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24/5.

Όσον αφορά στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, μετά την επιτυχία να αναγνωριστεί το Πρόγραμμα Σπουδών του ως Integrated Master, εύλογα αναμενέται η περαιτέρω θετική πορεία του στο πλαίσιο του Άρθρου 66.

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο Τμήμα που του δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο πανεπιστήμιο μια και δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο στην Ελλάδα. Η αναγνώριση της αξίας του επιβεβαιώθηκε όταν μετά την παρουσίαση του Τμήματος η ΕΘΑΑΕ για πρώτη φορά δέχθηκε να το ισοτιμήσει με Τμήμα του εξωτερικού. Εξελίσσεται διαδικασία εξέτασης του τρόπου συμμετοχής του στην Πολυτεχνική Σχολή στο πλαίσιο του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου.

pan
|

Πλέον όλες οι σχολές μηχανικών στο ΠΑΔΑ έχουν αναγνωρισθεί ως Integrated Master. Άνοιξε πλέον ο δρόμος για την δημιουργία πολυτεχνικής σχολής στο ΠΑΔΑ

@Alex
|

Οι παλαιοί απόφοιτοι έχουν επαγγελματικά δικαιώματα ( αυτά που έχουν... ) Οι νέοι με υψηλότερη εκπαίδευση και περισσότερα χρόνια σπουδών δεν έχουν τίποτα....

Alex
|

Σε ενα κρατος δικαιου θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους παλιούς απόφοιτους.
Εξετάσεις, εμπειρία, μεταπτυχιακά. Μπορεί κάποιος απο το εξωτερικό να πάρει την ισοτιμία/αντιστοιχία και όχι απο το εσωτερικό.

Σε όλες τις χωρες (Αγγλια,ΗΠΑ) για να εγγραφεί κάποιος σε έναν σύλλογο (ΡΙΝΑ ΣΝΑΜΕ) μπορεί να το πετύχει ακόμα κ χωρις πτυχίο.

Μην ξεχναμε οτι τα επαγγελματικα δικαιώματα δίνουν και άλλες ευκαιρειες.
Ακόμα νομίζω οτι θα μπορούσε να δημιουργηθει μία φορμουλα για αναγνώριση διακαιωμάτων ναυτικής μηχανολόγίας

@ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ | 17 Μάιος 2024 16:50
|

Γνωρίζεις ότι η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 22 Μαΐου;

##ΠΑΠΑΛ ΗΜΜΥ
|

Τι είδους λάθη έκανε η επιτροπή αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ;

ΠΑΠΕΛ ΗΜΜΥ
|

Κάντε υπομονή θα ανακοινωθεί η απόφαση σύντομα για το τμήμα ΗΜΜΥ του ΠΑΠΕΛ.Έγιναν και κάποια λάθη από την ΕΘΑΑΕ τα οποία έπρεπε να διορθωθούν οπότε πήγε λίγο πίσω η διαδικασία.

ΠΑΠΕΛ ΗΜΜΥ
|

Κάντε υπομονή θα ανακοινωθεί η απόφαση σύντομα για το τμήμα ΗΜΜΥ του ΠΑΠΕΛ.Έγιναν και κάποια λάθη από την επιτροπή τα οποία έπρεπε να διορθωθούν οπότε πήγε λίγο πίσω η διαδικασία.

#ΠΑΠΕΛ ΗΜΜΥ
|

1. Η σχολή κατέθεσε αίτηση για αξιολόγηση στην ΕΘΘΑΕ τον Μάρτιο του 2022
2. Η ΕΘΑΑΕ δεν ήταν ικανοποιημένη από τα στοιχεία του φακέλου και ζήτησε επιπλέον στοιχεία τον Ιανουάριο του 2023
3. Η ΕΘΑΑΕ έκανε έλεγχο του φακέλου ( εντός της σχολής ) τον Ιούλιο του 2023
Το πόρισμα της αξιολόγησης " αγνοείται " ...
Δεν υπάρχει σχολή στην Ελλάδα, που να έχουν περάσει δύο χρόνια από την ημέρα που κατέθεσε φάκελο για αξιολόγηση στην ΕΘΑΑΕ και να μην έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση.
Φοβάμαι ότι, η πραγματικότητα που έχουν δει τα μέλη της επιτροπής της ΕΘΑΑΕ ( στον επί τόπου έλεγχο ) δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που πρέπει να έχει μια σχολή για να χαρακτηρίζεται σε επίπεδο 7. Παράλληλα δεν μπορούν να την κατατάξουν στην κατηγορία 6, γιατί δεσμεύονται από την απόφαση του υπουργείου που την είχε χαρακτηρίσει master ( επιπέδου 7 ), που η απόφαση πάρθηκε από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο υπουργείο και όχι από επί τόπου έλεγχο.
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ... ΑΓΝΩΣΤΟ !!!

@@ΠΑΠΕΛ ΗΜΜΥ
|

Η αναγνώρηση ενός προγράμματος σπουδών σαν master απο το υπουργείο είναι η θετική αξιολόγηση του φακέλου που υποβάλλει κάθε τμήμα ( πρόγραμμα σπουδών, εργαστήρια, υποδομές, καθηγητές κ.α.).
Η ΕΘΑΑΕ δεν αξιολογεί φακέλους αλλά πραγματικές καταστάσεις ( η αξιολόγηση γινεται επι τόπου ).
Εκεί υπάρχει το προβλημα, δεν μπορεί να έχουν περάσει τοσα χρόνια και δεν βγαίνει καμμια απόφαση. Μαλλον τα στοιχεία του φακέλου που κατατέθηκε για να χαρακτηριστει το πρόγραμμα σπουδών σαν master δεν ανταποκρινεται στη πραγματικότητα.

@@ΠΑΠΕΛ ΗΜΜΥ
|

Κάτι γίνετε με την αξιολόγηση και δεν μας το λενε. Οταν καταθέτει μια σχολή ενα φάκελο στο Υπουργείο για να χαρακτηρίσει το πρόγραμμα σπουδών της, περιγραφει τα παντα , διαδικασίες, είδη εργαστηριων, υποδομες, αριθμο καθηγητων κ.α. ( δηλαδη μελετη )
Οταν ερχεται η ΕΘΑΑΕ για ελεγχο θελει να δει την μελετη στην πραξη και οχι στα χαρτια .
Κατι δεν βρισκουν και ζητανε συνεχεια πλητοφοριες απο το τμημα. Ειναι παραλογο να εχουν περασει χρονια απο την στιγμη που κατατεθηκε ο φακελος και να ανακοινωνει κανεις το πορισμα της αξιολογησης

ΠΑΠΕΛ ΗΜΜΥ
|

Επίπεδο 7 διότι το τμήμα προσφέρει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών integrated master.Σύντομα θα ανακοινωθεί και η απόφαση από την ΕΘΑΑΕ αν και έπρεπε ήδη να έχει ανακοινωθεί όπως κάνανε για τα τμήμα του ΠΑΔΑ και του ΕΛΜΕΠΑ όπου ανακοινώθηκαν πολύ γρήγορα.

@ΠΑΠΕΛ ΗΜΗΥ
|

Δεν μας λες η αξιολογηση εοναι για επιπεδο 6 ή7

ΠΑΠΕΛ ΗΜΜΥ
|

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αξιολογήθηκε στις 12/7/2023 την ΕΘΑΑΕ. Το αποτελέσματα της πιστοποίησης είναι 9 στα 12 με πλήρως συμμόρφωση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί στην σελίδα της ΕΘΑΑΕ η απόφαση μαζί με την έκθεση. Θα μπορούσε βέβαια να είχε ανακοινωθεί και νωρίτερα όπως έγινε και στα αντίστοιχα τμήματα του ΠΑΔΑ και του ΕΛΜΕΠΑ.

@ΜΑΡΙΑ
|

Αυτό που ακούγεται είναι ότι όλες οι σχολές που έχουν πιστοποιηθεί με 7 από την ΕΘΑΑΕ θα αντιστοιχηθούν. Η σειρά θα είναι :.
ΠΑΔΑ ( επτά σχολές ) : θα υπάρχουν τα παρακάτω group
α) Ναυπηγοί, τοπογράφοι, ηλεκτρολόγοι, πληροφορική
β) Μηχανολόγοι, πολιτικοί ( μικρές δυσκολίες )
γ) Βιοιατρικών ( μεγάλες δυσκολίες )
ΕΛΠΕΠΑ ( δύο σχολές ) : ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι
ΠΑΠΕΛ ( μία σχολή ) : ηλεκτρολόγοι ( εφόσον πιστοποιηθούν με 7 από την ΕΘΑΑΕ )
Για τις άλλες σχολές κανείς δεν ξέρει.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
|

Για να δουμε τι θα γινει στις 22 του Μαιου κ με τα υπολοιπα τμηματα...

Γεώργιος Φαρ.
|

Μεγάλη υποβάθμιση για την ΑΣΠΑΙΤΕ η ένταξη της ως τετραετές Τμήμα εκπαιδευτικών στο ΕΚΠΑ

@Μηχανολογων
|

Eίναι το ίδιο Παν. Θεσ. και ΔΠΘ και Παν. Δυτ. Μακ. με ΕΜΠ και ΑΠΘ.
Αστεια αυτα που λες.

ΜΑΡΙΑ
|

Για τις υπόλοιπες σχολές τι κάνετε;
Τι γίνεται με τα επαγγελματικά δικαιώματα;
Τι γίνεται με τα πτυχία των αποφοίτων ΤΕΙ;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ