Πρότυπα Σχολεία: Επιστολή Γονέα στην αρμόδια Επιτροπή του υπ. Παιδείας

Το διευκρινιστικό αυτό έγγραφο δημιουργεί υπόνοιες, αν όχι βεβαιότητα, περί του διαβλητού των εξετάσεων

23/05/2024

Ενημερώθηκε: 23/05/2024, 07:16

Άκουσε το άρθρο

Με το υπ΄αριθμ πρωτ 82/ΔΕΠΠΣ/21-05-2024 έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας για την εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια», διευκρινίζεται ρητά ότι «Η επιτροπή διευκρινίζει επίσης ότι στις ερωτήσεις εννέα (9), δεκαπέντε (15) και είκοσι τρία (23), είτε λόγω αστοχιών στη διατύπωση είτε εξ αιτίας περισσοτέρων από μια σωστών επιλογών, όλες οι απαντήσεις θα βαθμολογηθούν ως ορθές».

Από τις ορθές απαντήσεις που ανακοινώθηκαν στις 18/05/2024, αμέσως μετά τις εξετάσεις, στο https://depps.minedu.gov.gr/, δηλαδή στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων, διαπιστώσαμε ότι ο υποψήφιος μαθητής, γιος μας, έχει απαντήσει ορθά τουλάχιστον τις δύο από τις τρεις προαναφερόμενες ερωτήσεις και δη, έχει απαντήσει στην ερώτηση εννέα (9) την απάντηση «Γ», επειδή ανέπτυξε μία συλλογιστική ότι η λέξη «εισαχθεί» προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα «άγω» και όχι από το ρήμα «αγωνιώ», από το οποίο προέρχεται το ουσιαστικό «αγωνία». 

Ωστόσο, σύμφωνα με το ανωτέρω διευκρινιστικό έγγραφο, οι υποψήφιοι μαθητές που απάντησαν την επιλογή «Β», δηλαδή τη λέξη «εισακτέος», η οποία εξόφθαλμα και με οποιαδήποτε διατύπωση της ερώτησης δεν μπορεί να αποτελέσει ορθή απάντηση, θα βαθμολογηθούν με δύο (2) βαθμούς, ενώ δεν θα λάμβαναν κανέναν από αυτή την απάντηση, όπως και όσοι υποψήφιοι απάντησαν τις λοιπές, πλην του «Γ» απαντήσεις. 

Ομοίως, στην ερώτηση 23, ο υποψήφιος γιος μας απάντησε την ορθή απάντηση «Α», αφού, βάσει των κανόνων του συλλαβισμού, που οι μαθητές έχουν διδαχθεί από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ο ορθός συλλαβισμός είναι αυτός της απάντησης «Α». 

Στην ερώτηση 15 δεν δύναται να θυμηθεί ποια απάντηση σημείωσε ως ορθή, σε κάθε περίπτωση όμως έχει απαντήσει λανθασμένα σε άλλες ερωτήσεις (όχι δηλαδή στην 9 και στην 23), είτε από απροσεξία είτε από άγνοια, για τις οποίες όμως δεν θα συνυπολογιστούν οι λανθασμένες απαντήσεις του και δεν θα του αυξήσουν τη βαθμολογία του. 

Συνεπώς, σύμφωνα με το άνω διευκρινιστικό έγγραφο, ο μέγιστος βαθμός του υποψηφίου γιου μας θα είναι το 76/100 ή 78/100.

Παρατηρείται όμως η εξής αδικία που μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον μέσο λογικό άνθρωπο, ενήλικα ή ανήλικο.

Ένας υποψήφιος μαθητής που είχε γράψει επί παραδείγματι, σύμφωνα με τις ορθές απαντήσεις που αναρτήθηκαν χωρίς τις διευκρινίσεις, 74/100, και υπό την εκδοχή ότι απάντησε λανθασμένα και στις τρεις παραπάνω ερωτήσεις (9,15 και 23), αυτομάτως αυξάνει τη βαθμολογία του σε 80/100, προσπερνάει δηλαδή βαθμολογικά τον υποψήφιο γιο μας, ο οποίος απάντησε ορθά στις άνω ερωτήσεις και συγκέντρωσε 76/100 ή 78/100, αφού δεν πήρε «bonus» έξι (6) βαθμούς από λανθασμένες απαντήσεις, και πιθανότατα, κατά λογική ακολουθία, τον αποκλείει από την εισαγωγή του στα πρότυπα Γυμνάσια που έχει δηλώσει. 

Χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε την προσπάθεια κανενός υποψηφίου, ακόμη δηλαδή και αν ο γιος μας είχε λανθασμένες απαντήσεις στις άνω ερωτήσεις, εκτιμούμε ότι η μεταστροφή στη βαθμολόγηση, που επιχειρείται με την άνω διευκρίνιση, είναι αναξιοκρατική. 

Κατανοούμε ότι την ίδια αγανάκτηση και κατάφορη αδικία συναισθάνονται όλοι οι γονείς των μαθητών που απάντησαν ορθά στις ερωτήσεις 9, 15 και 23 και μάλιστα όχι τυχαία, αλλά κατόπιν λογικής σκέψης και γνώσεων, όπως προελέχθη. 

Η λογική και η δικαιοσύνη υπαγορεύουν ότι, εφόσον τα θέματα στη Γλώσσα βρίθουν ανακριβειών και αστοχιών και προκειμένου οι εξετάσεις να είναι αδιάβλητες, θεμιτές και δίκαιες, είτε θα πρέπει ακυρωθούν εν συνόλω οι εξετάσεις, είτε απλά να αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν οι απαντήσεις, όπως αναρτήθηκαν επισήμως στις 18/05/2024, χωρίς τις διευκρινίσεις.

Το διευκρινιστικό αυτό έγγραφο δημιουργεί υπόνοιες, αν όχι βεβαιότητα, περί του διαβλητού των εξετάσεων, αφού πολύ εύκολα, από καταγγελίες/διαμαρτυρίες/παράπονα γονέων, μπορεί να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι δεν απάντησαν ορθά στις συγκεκριμένες ερωτήσεις, ούτως ώστε να προηγηθούν βαθμολογικά κατ΄αυτόν τον τρόπο, δεν διασφαλίζεται δηλαδή, σε καμία περίπτωση η αξιοκρατία, ενώ η δήλωση στο έγγραφο ότι «Τονίζουμε ότι οι υποψήφιοι για τα Πρότυπα Γυμνάσια βαθμολογούνται με τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο, ο οποίος ανταμείβει τους κόπους και τις προσπάθειες των ίδιων και των οικογενειών τους», μόνο εμπαιγμό και ματαίωση των προσδοκιών των μαθητών και των οικογενειών τους αποτελεί, καθώς μόνο αξιοκρατικός και αμερόληπτος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ο εν λόγω τρόπος βαθμολόγησης.

Όπως όλοι οι γονείς, επιθυμούμε από ένα ευνομούμενο κράτος να παρέχει σε όλους τους πολίτες του δημόσια και δωρεάν Παιδεία υψηλού επιπέδου.

 Επιθυμούμε όλα τα δημόσια σχολεία να είναι «πρότυπα» και σ΄αυτά να αναπτύσσεται στα παιδιά μας η κριτική σκέψη και η φιλομάθεια, επιθυμούμε, όπως όλοι οι γονείς, τα παιδιά μας να φοιτούν σε σχολεία που θα τους κάνουν σκεπτόμενους, ώριμους και μορφωμένους ανθρώπους που θα επιδιώξουν και (μακάρι) να καταφέρουν να διορθώσουν όλα όσα αστόχησαν ή παρέβλεψαν να επιτύχουν οι προηγούμενες γενιές, μεταξύ των οποίων και η δική μας, οι γονείς τους. 

Επιθυμούμε ένα δημόσιο «Πρότυπο» σχολείο που θα μαθαίνει στα παιδιά την αξιοκρατία, θα τους μαθαίνει ότι πρέπει να εργαστούν πρώτα για το σύνολο και έπειτα για τον εαυτό τους και να επιτύχουν με την αξία τους. 

Για τους λόγους αυτούς επιλέξαμε να συμμετέχει ο γιος μας στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα πρότυπα, καθώς, πειστήκαμε ότι ένα Πρότυπο Γυμνάσιο θα μπορούσε να του εμφυσήσει τα παραπάνω, ίσως πιο αποτελεσματικά από ένα Δημόσιο σχολείο, επειδή επικεντρώνεται στις ικανότητες και στις κλίσεις κάθε μαθητή, παρόλο που έχουμε την οικονομική δυνατότητα ο γιος μας να φοιτήσει σε ιδιωτικό σχολείο, επιλογή που από μόνη της όμως, αναιρεί τις παραπάνω επιθυμίες μας και υποβαθμίζει τη Δημόσια Παιδεία, την οποία εμπιστευόμαστε, προερχόμενοι και οι ίδιοι από Δημόσια σχολεία και όντας απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων. Αντιθέτως με τις ουτοπικές προσδοκίες μας για μια καλύτερη Δημόσια Παιδεία, με το παραπάνω διευκρινιστικό έγγραφο, ο γιος μας, έμαθε ήδη στην πράξη ότι θα πρέπει να μάχεται να αποδείξει την αξία του σε ένα διαβλητό, αναξιοκρατικό, άδικο και σαθρό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν προτίθεται να αλλάξει.

Η εν λόγω επιστολή θα σταλεί άμεσα στον Τύπο και ενδεχομένως σε άλλα ΜΜΕ, ούτως ώστε και άλλοι γονείς από τους υποψηφίους που συμμετείχαν και απάντησαν ορθά στις άνω ερωτήσεις, και οι οποίοι είναι σίγουρα πολλοί, να μπορέσουν, ομοίως με εμάς, να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την επιχειρούμενη αδικία και να ανατρέψουμε την απόφαση αυτή σχετικά με τη βαθμολόγηση, ενώ οπωσδήποτε θα κινηθούμε νομικά σε περίπτωση που ακολουθηθεί αυτή η βαθμολόγηση. 

Οι γονείς υποψηφίου μαθητή για την εισαγωγή του σε Πρότυπα Γυμνάσια.  

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (20)

@Γονεας
|

Λέμε και ξαναλέμε να κινηθούμε νομικά. Πώς θα οργανωθούμε;

@Γονεας
|

Λέμε και ξαναλέμε να κινηθούμε νομικά. Πώς θα οργανωθούμε;

Γονεας
|

Δυστυχώς και το δικό μου παιδί,είναι από αυτά που είχαν απαντήσει σωστά και στις 3 ερωτήσεις με αποτελεσμα να μην περάσει.Ομως παιδιά που είχαν χαμηλότερη βαθμολογία και τους χωρίστηκαν άλλες 6 μονάδες πέρασαν.
Πρέπει να κινηθούμε μαζικά

Επιτροπη Εξετασεων
|

Συμφωνα με τον νομο η Επιτροπη

θ) Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

ι) Αποφασίζει για τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής των μαθητών των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ύστερα από γνώμη των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων, και εγκρίνει τις αποφάσεις των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων για τη δημιουργία των ομίλων.

ι)α) Αποφασίζει για την κατ' εξαίρεση εγγραφή και φοίτηση σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία μαθητών με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 44.

Αρα ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΒΟΥΛΗΣΗ ( κοινως πολιτικη εντολη ανωθεν) ολα μπορουν να ρυθμιστουν καταλληλα και διορθωτικα

Αν οχι , θα ναι επειδη δε θελουν

Γονιός μαθητή
|

Συγχαρητήρια στους γονείς για την επιστολή διαμαρτυρίας. Είμαστε στην ίδια ακριβώς θέση και συμφωνούμε απόλυτα. Είναι βέβαιο ότι οι εξετάσεις είναι διαβλητές και αδικούν χιλιάδες μαθητές που μοχθησαν μια ολόκληρη χρονιά για να επιτύχουν. Πολλοί θα χάσουν την εισαγωγή τους γιατί θα τους προσπερασουν μαθητές με τους επιπλέον 6 βαθμούς. Θα έπρεπε απλά να προσθέσουν επιπλέον βαθμούς σε όσα παιδιά απάντησαν σωστά στις συγκεκριμένες ερωτήσεις και απλά η συνολική βαθμολογία να γίνει 106. Έστω και μια σωστή απάντηση ενός μαθητή, μπορεί να κάνει την διαφορά στην επιτυχία. Γιατί του το στερούν, η επιτροπή και το Υπουργείο Παιδείας. Όσοι βέβαια αποτύχουν για 6 βαθμούς, θα κινηθούν νομικά.

γονιός
|

Βλέπω ότι δημιουργείται ατμόσφαιρα ερωτοαπαντήσεων . Αν βοηθάει οκ

Γεώργιος Κοκκίνης
|

Μα πώς είναι δυνατόν να εξισώνονται τα παιδιά που απάντησαν ορθά και δαπάνησαν πολύτιμο χρόνο σύμφωνα με τις αρχικές απαντήσεις της Επιτροπής με τα παιδιά που ενδεχομένως τις προσπέρασαν τις ερωτήσεις ως μη κατανοητές. Η οριζόντια πριμοδότηση+6 οδηγεί σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και εάν παρατηρήσει κανείς τις βάσεις οι 6 μονάδες είναι πάρα πολλές φέρνοντας τα πάνω κάτω σχετικά με το ποια παιδιά θα εισαχθούν. Επίσης είναι λυπηρό που το θέμα δεν έχει λάβει τις διαστάσεις που πραγματικά του αναλογεί. Σκληρό μάθημα για τα παιδιά που κόπιασαν.Φιλότιμο ανύπαρκτο!
Ίσως όπως έχω αναφέρει και σε άλλο σχόλιό μου ένα μπάλωμα θα ήταν οριζόντια πριμοδότηση 1 μονάδα (αντί για 2) για τις αναγνωρισμένες ως άστοχες ερωτήσεις και αύξηση των εισακτέων τουλάχιστον κατά 10% οριζόντια.

Γονεας υποψηφιας
|

Βλεπω δυστυχως οτι καποιοι επιμενουν να θεωρουν οτι για τις ερωτησεις 9 και 23 υπαρχουν σωστες απαντησεις.

Αν εμεις που θελουμε να βρουμε το δικιο μας δεν μπορουμε να σκεφτουμε δικαια μη περιμενουμε απο τους αλλους να το κανουνε.

Πιο συγκεκριμενα παραθετω ακριβως το πως εχει αιτιολογηθει η μη υπαρξη σωστης απαντησης για τις συγκεκριμενες ερωτησεις

Ερώτηση 9

Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με τη λέξη «εισαχθεί»;
Α. Αγωγή Β. Εισακτέος Γ. Αγωνία Δ. Αγέλη

Η διατύπωση του ερωτήματος είναι λάθος αφού και οι τέσσερις λέξεις ανήκουν στην ίδια οικογένεια,

Όλες οι λέξεις ετυμολογικά προκύπτουν από το ρήμα "άγω".
Αγωνία>αγών>άγω

Ερώτηση 23

Σε καμία από τις τέσσερις δυνατές επιλογές δεν υπήρχε η σωστή απάντηση ως προς το συλλαβισμό της λέξης.
Σύμφωνα με το Βιβλίο Γραμματικής Χατζησαββίδη, (Γραμματική Α Β Γ Γυμνασίου), σελ. 26 - Συλλαβισμός Παρατηρήσεις Γ και Στ.
"Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν μόνο όταν αρχίζει ελληνική λέξη με τουλάχιστον τα δύο πρώτα από αυτά." Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση εστιάζουμε στο "κτ" (κτίριο).
Άρα, έ - κτρο - χί - α - ζε.

Αρα ουτε για την 9 και ουτε για την 23 οι απαντησεις που δοθηκαν ειναι σωστες και ειναι ολες ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πως δηλαδη καποια παιδια απαντησαν σωστα? Μπορω να συμφωνησω με το σκεπτικο για την ερωτηση 23 οτι απο τις υπαρχουσες απαντησεις η πιο σωστη ηταν η Α αλλα αυτο δεν την κανει και σωστη διοτι δεν ειναι.

Αρα η αιτιολογηση οτι εμενα το παιδι μου σκεφτηκε ή ηξερε οτι στην 9 η αγελη ειναι απο το αγω και καποιος αλλος που το παιδι του επελεξε τελικα την αγωνια και αυτος θα σου πει οτι τελικα η λεξη προερχεται επσης απο το αγω.

Θα πρεπει να βρεθει μια λυση για αυτες και μονο τις 2 ερωτησεις ( θα συμφωνησω με καποιους που ανεφεραν οτι στη τριτη ερωτηση απο τη στιγμη που υπαρχουν 2 σωστες απαντησεις ( και υπαρχουν σωστες απαντησεις και οχι να ειναι ολες λαθος ) θα επρεπε να βαθμολογηθουν μονο αυτες.

Το προβλημα και η ελλειψη αξιοκρατιας και ισονομιας ειναι οτι καποια παιδια ( και το δικο μου ) απαντησαν ''Σωστα "" κατα τη πρωτη εκτιμηση του Υπουργειου αλλα σπαταλησαν πολυ χρονο με αποτελεσμα η κορη μου να αφησει ενα θεμα στα μαθηματικα και απο τη βιασυνη της να μη μεταφερει μια απαντηση σωστη απο το προχειρο με αποτελεσμα να χασει 2 ερωτησεις που με λιγο χρονο θα τις ειχε ειτε λυσει ειτε θα την ειχε μεταφερει απο το προχειρο στο επιση γραπτο , για να μην υποθεσω οτι αν ειχε χρονο μπορει καποια απο τα αλλα λαθη που εκανε μπορει να τα ειχε διορθωσει και αυτο δεν μπορει να εκτιμηθει ουτε να διορθωθει δυστυχως

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΕΚΤΡΟΧΙΑΖΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΩΣ ΤΟ ΟΡΘΟ ΕΙΝΑΙ Ε-ΚΤΡΟ- (ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΤΡ ΞΕΚΙΝΑ ΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΑΖΙ .
ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΕΩΡΩ ΟΡΘΟ ΤΟ Α ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΚ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ. ΤΙ ΝΑ ΠΩ.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
|

είναι αδιάφοροι όπως για τα Τέμπη και τόσα άλλα...

Υπάρχει πλατφόρμα να αξιολογήσουμε το Υπουργείο Παιδείας;
|

Πότε θα αξιολογήσουμε τον υπουργό και τους συνεργάτες του;

ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΕ ΤΟ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ
|

ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΑ ΠΑΕΙ ΜΠΑΧΑΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικός σε Πειραματικό
|

Συμφωνώ με τη φράση του γονέα
"Αντιθέτως με τις ουτοπικές προσδοκίες μας για μια καλύτερη Δημόσια Παιδεία, με το παραπάνω διευκρινιστικό έγγραφο, ο γιος μας, έμαθε ήδη στην πράξη ότι θα πρέπει να μάχεται να αποδείξει την αξία του σε ένα διαβλητό, αναξιοκρατικό, άδικο και σαθρό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν προτίθεται να αλλάξει"

Γονέας
|

Μετά από όσα έχουν διαδραματιστεί τις τελευταίες μέρες, θα ήθελα να εκφράσω τις ανησυχίες μου σχετικά με την ακεραιότητα των εξετάσεων. Οι αμφιβολίες δημιουργήθηκαν παρατηρώντας:
(1) Διαφορετικές ώρες παράδοσης των θεμάτων στα σχολεία. Αυτή η μεγάλη διαφορά στην ώρα δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την αδιάβλητη φύση της διαδικασία. Τα θέματα φαντάζομαι με email στέλνονται στα εξεταστικά κέντρα και όχι με περιστέρι.
(2) Τα λάθη στις ερωτήσεις και απαντήσεις τα οποία εν μέρη το επιβεβαίωσε και η Επιτροπή.
Αυτά τα αλαλούμ με οδηγούν να αναρωτηθώ εάν υπήρχε κάποια δεύτερη σκοπιμότητα ή πρόκειται για μία σειρά τυχαίων περιστατικών, που όμως πλήττουν την αξιοπιστία των εξετάσεων.

Απάντηση σε Αναστασία
|

Πέρα από την ερώτηση 15, η ερώτηση 23 έχει μία μοναδική σωστή απάντηση και είναι η Α, σύμφωνα με τους κανόνες συλλαβισμού.
Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι υποκρύπτεται κάτι πίσω από την ακύρωση των συγκεκριμένων ερωτήσεων καθώς και άλλες ερωτήσεις έχουν αναδειχθεί ως προβληματικές, ωστόσο δεν ακυρώθηκαν.

Απάντηση προς Αναστασία
|

Για την ερώτηση με τον συλλαβισμό (23) υπάρχει σωστή απάντηση και είναι το Α. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλαν ως λάθος. Εκτιμώ ότι ήταν μια σπασμωδική κίνηση που δυστυχώς οδήγησε σε μεγαλύτερα προβλήματα.

Αναστασία
|

Πέρα από την ερώτηση με δύο σωστές απαντήσεις που θα πρέπει να θεωρηθούν σωστοί όσοι έδωσαν μια από εκείνες τις δύο (η ερώτηση 15 νομίζω), στις υπόλοιπες δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει "απάντησε σωστά" την στιγμή που ΔΕΝ υπήρχε σωστή απάντηση. Επομένως οι δύο ερωτήσεις με τις λάθος απαντήσεις πρέπει κατ' εμέ να ακυρωθούν για όλους. Μπορεί κάποια παιδιά να είχαν πιο σωστό συλλογισμό, το κατανοώ , αλλά από την στιγμή που όλες οι απαντήσεις είναι λάθος, δεν μπορεί να πάρει βαθμό ο καλύτερος συλλογισμός σε λάθος απαντήσεις.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Εύγε, άγνωστε γονέα, σπουδαίε πολίτη!

και εμείς ίδια περίπτωση...
|

αλλά δυστυχώς θεωρώ πολύ απίθανο να αλλάξει γνώμη η επιτροπή, καθώς ήδη εκτέθηκε ακυρώνοντας τις τρεις ερωτήσεις. Πιστεύω πως καθαρά για λόγους "γοήτρου" δεν πρόκειται να κάνει περαιτέρω κινήσεις.

Έχετε δίκιο
|

Το δικό μας παιδί έχει απαντήσει και τις τρεις επίμαχες ερωτήσεις σωστά. Είναι οριακά στο να περάσει στο σχολείο επιλογής του με βάση τις περσινές βάσεις εισαγωγής που είναι υψηλή (82)
Αν κάποιος δεν έχει απαντήσει καμία από αυτές σωστές, το προσπερνάει άδικα.
Οι μόνοι που βλάπτονται από αυτή την εξέλιξη είναι όσοι έγραψαν καλύτερα.
Περιμένουμε να δικαιωθουμε

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ