Εισήγηση: Eγγραφή μαθητών στην Α' τάξη Δημοτικού μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των έξι ετών

Κρίνεται αναγκαία η στενή παρακολούθηση της πορείας των μαθητών Α' και Β' τάξης Δημοτικού προς την κατάκτηση του γραπτού κώδικα (γραφή και ανάγνωση), καθώς και του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης και εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων

26/05/2024

Ενημερώθηκε: 27/05/2024, 14:55

Άκουσε το άρθρο

Eγγραφή μαθητών στην Πρώτη τάξη Δημοτικού μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των έξι ετών, η οποία είναι η μικρό- τερη ηλικία που συναντάται στις χώρες εισηγείται ο Ο Πρόεδρος της  ΑΔΙΠΠΔΕ και της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Pisa Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, μέσω σχετικής έκθεσης  (σ.σ. Σήμερα η  εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου   απευθύνεται σε μαθητές/τριες ηλικίας (έξι) 6 ετών που διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο).

Ειδικότερα ο Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, αναφέρει, μεταξύ άλλων τα εξής:

Για την πρόληψη λοιπόν του φάσματος του λειτουργικού αναλφαβητισμού, φαινόμενο που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών, πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα σε δύο φάσεις;

(α) της πρόληψης και

(β) της αντιμετώπισης του φαινομένου.

Στην πρώτη φάση, της πρόληψης, μεταξύ άλλων το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εγγραφόμενοι μαθητές στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού σχολείου έχουν ήδη κατακτήσει τον αναγκαίο βαθμό μαθησιακής, γλωσσικής, γνωστικής (ή νοητικής) και κοινωνικο-συναισθηματικής ετοιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της πρώ- της γραφής και ανάγνωσης, καθώς και του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης και της εκτέλε- σης μαθηματικών πράξεων. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ήδη γίνει σχετικές εισηγήσεις προς το ΥΠΑΙΘΑ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση για έγγραφή μαθητών στην Πρώτη τάξη Δημοτικού μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των έξι ετών, η οποία είναι η μικρότερη ηλικία που συναντάται στις χώρες της ΕΕ. 

Έρευνα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) της Κύπρου διαπιστώνει ότι «υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις ομάδες ρίσκου του αναλφαβητισμού διαπιστώθηκε ότι έχουν τα αγόρια, μαθητές που δεν είχαν συμπληρώσει τα έξι τους χρόνια κατά την εισδοχή τους στην Α’ Δημοτικού και μαθητές με ξένη υπηκοότητα.» (Κ.Ε.Ε.Α. 2011:3).

 Πρέπει λοιπόν να επανεξετασθεί το ηλικιακό όριο εγγρα-φής στην Α’ τάξη Δημοτικού στη χώρα μας και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη γίνει σχετικές εισηγήσεις και στο πρόσφατο παρελθόν.

Σε δεύτερη φάση, της αντιμετώπισης της κατάστασης, κρίνεται αναγκαία η στενή παρακολούθηση της πορείας των μαθητών Πρώτης και Δευτέρας τάξης Δημοτικού προς την κατάκτηση του γραπτού κώδικα (γραφή και ανάγνωση), καθώς και του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης και εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων. 

Δεδομένου ότι τέτοια προβλήματα θα υπάρξουν, παρά τα προληπτικά μέτρα, προτείνεται η αντιμετώπισή τους να γίνει οργανωμένα με τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών Ποιότητας (ΠΕ.Σ.Ε.Π., άρθρο 6, ν. 4823/2021), το οποίο υπό την προεδρία του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας και με τη συμμετοχή ειδικών στα θέματα αυτά Εποπτών Ποιότητας να οργανώσει ένα «Τμήμα Αλφαβητισμού και Λειτουργικού Εγγραμματισμού» (Τ.Α.Λ.Ε.), το οποίο θα οργανώσει και θα στηρίζει ένα πλάνο με συγκεκριμένες δράσεις. 

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης πρέπει να αναλάβουν την υλοποίηση του πλάνου δράσης, για την πορεία του οποίου ο Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης θα ενημερώνει το ΠΕ.Σ.Ε.Π..

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα: Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών-Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Δεξιότητες και Ικανότητες

 Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως πρόγραμμα: Σχολική Βία - Εκφοβισμός και Σχολική Διαμεσολάβηση

Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης

Προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σχόλια (12)

@ Πειραματικός
|

Ποτέ δεν γράφονταν πριν τα πεντέμισι. Στο Δημοτικό μας καλή μαθήτρια που πήγε με τη μεγάλη της αδελφή στην Πρώτη, έφτασε άνετα μέχρι την Εκτη, αλλά λόγο ηλικίας δεν μπορούσε να πάρει απολυτήριο Δημοτικού και επανέλαβε την Εκτη!!
Από όσους αρχίσατε στην Πρώτη Δημοτικού, πόσοι πήγατε/περάσατε στο Γυμνάσιο και πόσοι τελειώσατε την Έκτη Γυμνασίου;
Όλοι ή κατά πολύ λιγότεροι;
Ο πατέρας μου έλεγε ότι ξεκίνησαν από τη γειτονιά του όλοι Δημοτικό, τα 2/3 πέρασαν Γυμνάσιο και από αυτούς λίγοι το τελείωσαν και λιγότεροι συνέχισαν σπουδές. Και όχι πάντα για οικονομικούς λόγους.
Συμβουλευτείτε κανένα βιβλίο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.

@ Μάλλον
|

Μάλλον έχετε πρόβλημα κατανόησης!
ΟΙ εισηγήσεις του προέδρου δεν περιορίζονται στο μέτρο της ηλικίας, το γράφει σαφώς: «… στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ για έγγραφή μαθητών στην Πρώτη τάξη Δημοτικού μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των έξι ετών …»

@Νίκος Δημ.
|

Ως προς το Υ.Γ. η παρατήρηση αποτελεί το πρώτο βήμα της επιστημονικής μεθόδου. Ακολουθεί η υπόθεση και το πείραμα, το οποίο ακόμα και αν δεν επιβεβαιώσει την υπόθεση, ποτέ δεν αναιρεί την παρατήρηση!

ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
|

Μακάρι να υλοποιηθεί. Καλό είναι το ΥΠΑΙΘΑ να ιδρύσει και Τ.Ε. για τη στήριξη των μαθητών με γενικές ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γιατί έχουμε 20 γνωματεύεις για ίδρυση Τ.Ε. και επειδή δεν ιδρύουν, αν και συγκεντρώνουν χρόνια τώρα αιτήματα από τα σχολεία, τα παιδιά μένουν χωρίς την ουσιαστική υποστήριξη που θα τα βοηθούσε.

Νίκος Δημ.
|

Επιτέλους. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Όλα τα παιδιά δεν ωριμάζουν πνευματικά στην ίδια ηλικία και είναι κρίμα κάποια (ειδικά μικρότερα) να υστερούν και να φτάνουν σε σημείο να χάνουν και σχολική χρονιά, άρα και το περιβάλλον της τάξης που είχαν.
Υ.Γ. Καλό είναι κάποιοι να μην κρίνουν "ἐξ ἰδίων τά ἀλλότρια", δεν είναι και πολύ επιστημονικό.

προβληματικές προτάσεις , απλές λύσεις
|

μικρός αριθμός μαθητών σε α-β τάξη. εξάσκηση με τις ώρες , όχι μπαρούφες , ουσία. άλλα βιβλία *αυτά είναι για πέταμα

Γιώργος Κ.
|

Επίσης, η ηλικία είναι μόνο ένας παράγοντας από πολλούς. Από μόνος του ίσως δεν είναι αρκετός να ερμηνεύσει την κατάσταση.

Γιώργος Κ.
|

Το πρόβλημα είναι η ύλη. Να προσαρμοστεί η ύλη και να δοθεί χρόνος για εμπέδωση. Το προγραφικό στάδιο χρειάζεται να ξαναμπεί στην Α Δημοτικού. Οι ρυθμοί πρέπει να είναι πιο αργοί στις τάξεις του Δημοτικού σχολείου, ώστε να προλαβαίνουν οι μαθητές να εμπεδώσουν.

Το προβλημα
|

δεν είναι η ηλικία εγγραφής αλλά η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν είναι τυχαίο που το προβλημα εντοπίζεται κυρίως σε μαθητές των οποίων οι γονείς δεν μπορούν ή δεν έχουν το χρόνο να βοηθήσουν τα παιδιά τους

Μάλλον
|

ανακάλυψαν ότι ένα σοβαρό ποσοστό μαθητών μετά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό υστερεί σε γραφή, ανάγνωση και αριθμητικές πράξεις και νομίζουν ότι το πρόβλημα είναι η ηλικία εγγραφής στην Α τάξη δημοτικού.
Και μετά ξύπνησα..........

Ελένη
|

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω (;)

Πειραματικός
|

Τα παλιά τα χρόνια γραφόμασταν ακόμα και πριν τα πεντέμισι εμείς οι μικρότεροι! Και δεν μας ξεχώριζε κανείς από τους μεγαλύτερους συμμαθητές μας...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ