Πρότυπα Σχολεία: Η απάντηση της Διοικούσας του υπ. Παιδείας σε ένσταση Γονέα

Δείτε την ένσταση του γονέα

27/05/2024

Ενημερώθηκε: 28/05/2024, 08:05

Άκουσε το άρθρο

"Σας ενημερώνουμε ότι η αρμόδια επιτροπή ενημερώθηκε για το αίτημα σας και κρίθηκε ότι τo εν λόγω θέμα δεν χρήζει διευκρινίσεων".

Την απάντηση αυτή έλαβε γονέας, από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων Σχολείων του υπουργείου Παιδείας, σε ένταση κατά της εγκυρότητας των εξετάσεων  , την οποία κατέθεσε στις   24.05.2024.

Ακολουθεί το κείμενο της ένστασης του γονέα

 Σε συνέχεια της ένστασης που υπέβαλα κατά της εγκυρότητας των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια της 18.05.2024 με επιστολή που απέστειλα την 24.05.2024, (με αριθμό πρωτοκόλλου ...), επικοινωνώ μαζί σας γραπτώς για να σας επισημάνω ουσιώδες λάθος διατύπωσης στην Ερώτηση 49 (Μαθηματικά) των ανωτέρω εξετάσεων, το οποίο πρακτικά καθιστά το συγκεκριμένο ζήτημα άκυρο. 

Επισημαίνω εκ των προτέρων ότι η ανωτέρω απόφανση δεν αποτελεί υποκειμενική άποψη, αλλά το εμπεριστατωμένο πόρισμα που εξήγαγα δυνάμει της επιστημονικής μου κατάρτισης, η οποία μου παρέχει πλήρη αντιληπτική επάρκεια των αντιφάσεων και του σφάλματος που εμπεριέχει η Ερώτηση 49. Όπως θα αποδείξω δε στη συνέχεια πρόκειται για σφάλμα ουσίας που δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές, ειδικά υπό τις συνθήκες έντονης ψυχολογικής πίεσης στις οποίες υπόκεινται εν ώρα εξετάσεων.

Όσον αφορά την επιστημονική μου κατάρτιση και επάρκεια να κρίνω τα θέματα των εξετάσεων, δηλώνω ότι διαθέτω τους εξής τίτλους σπουδών:

1.    Πτυχίο Φυσικής – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός: Άριστα).

2.    Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (MSc) στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός: Άριστα).

3.    Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (MSc) στη Φυσική – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Όσον αφορά την Ερώτηση 49, αυτή τέθηκε στις εξετάσεις της 18.05.2024 ως εξής: 

Όπως προκύπτει από την εκφώνηση της Ερώτησης 49, η σχέση των παιδιών που προτίμησαν μήλο, βύσσινο, αχλάδι είναι: μήλο = 2 · βύσσινο = 2 · (2 · αχλάδι)

Η παραπάνω σχέση για το διάνυσμα (μήλο, βύσσινο, αχλάδι) μπορεί να ικανοποιηθεί από δύο σύνολα τιμών  βάσει της πληροφορίας που παρέχεται στο διάγραμμα. Συγκεκριμένα:

(α) από το σύνολο τιμών (40, 20, 10) ή

(β) από το σύνολο τιμών (20, 10, 5).

Προκειμένου ο μαθητής να επιλέξει ένα από τα δύο σύνολα τιμών, τού δίνεται η πρόσθετη πληροφορία ότι «Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν ροδάκινο». Βάσει όμως της στοιχειώδους έννοιας του ποσοστού, όπως αυτό ορίζεται μαθηματικά, η παραπάνω πρόταση σημαίνει ότι αναλογικά σε κάθε 100 μαθητές που επιλέγουν ροδάκινο, 115 μαθητές επιλέγουν πορτοκάλι. Αυτή η σχέση αναλογίας όμως δεν ικανοποιείται από κανένα από τα υπολειπόμενα ζεύγη τιμών, διότι αντίστοιχα έχουμε:

Στην (α) περίπτωση, οι υπολειπόμενες τιμές είναι το 5 και το 25, και προφανώς το 25 δεν είναι μεγαλύτερο κατά 15% από το 5 (το 25 είναι 5πλάσιο του 5).

Στην (β) περίπτωση, οι υπολειπόμενες τιμές είναι το 25 και το 40, και προφανώς το 40 δεν είναι μεγαλύτερο κατά 15% από το 25 (το 40 είναι κατά 60% μεγαλύτερο από το 25).

Το αδιέξοδο στο οποίο καταλήγει η προσπάθεια επίλυσης του Ερωτήματος 49, είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης διατύπωσης που υπάρχει στη φράση «Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν ροδάκινο». Να σημειώσουμε εδώ ότι η έννοια του ποσοστού είναι σαφώς ορισμένη, όπως άλλωστε όλες οι μαθηματικές έννοιες, και ως εκ τούτου δεν επιδέχεται διασταλτικής ερμηνείας. Διότι τα Μαθηματικά είναι μια ακριβής επιστημονική γλώσσα διατύπωσης σχέσεων μεταξύ καλώς ορισμένων εννοιών, για τις οποίες υπάρχει πάντα σαφής και καθολικός ορισμός, ο οποίος εξασφαλίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα των Μαθηματικών, καθ’ υπέρβαση των ανθρώπινων γλωσσών. 

Να επισημάνουμε επίσης εδώ – και μάλιστα με τη μέγιστη δυνατή έμφαση –  το εξής:

Είναι απολύτως αδιανόητο να αναμένει ή να επιζητά κανείς από 12χρονα παιδιά υπό συνθήκες μέγιστου άγχους, στην πρώτη μεγάλη εξέταση της ζωής τους να υπερβούν τα επιστημονικά λάθη και τις ανακρίβειες των θεμάτων. Διότι στην περίπτωση αυτή θα ήταν απολύτως οξύμωρο να ζητείται από μαθητές Δημοτικού να δώσουν ορθές απαντήσεις απέναντι σε μια Επιτροπή που τους δίνει θέματα με «αστοχίες στη διατύπωση».

Για τους ανωτέρω λόγους, και εν συνδυασμώ με την υποβληθείσα ένστασή μου την 24.05.2024, (Αρ. πρωτοκόλλου 55193), θεωρώ ότι οι Εξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια της 18/05/2024, παρουσιάζουν σοβαρά σφάλματα. Ως εκ τούτου καλώ τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κ. Πιερρακάκη και τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων να κηρύξουν άκυρες τις διενεργηθείσες εξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια της 18.05.2024 και να προκηρύξουν εν ευθέτω χρόνω τη διεξαγωγή νέων εξετάσεων που θα διασφαλίζουν την ισοτιμία των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων και την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών.

Σχετικώς δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα προσβολής της  εγκυρότητας των διεξαχθεισών εξετάσεων της 18.05.2024 ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

Με εκτίμηση,

 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα: Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών-Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Δεξιότητες και Ικανότητες

 Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως πρόγραμμα: Σχολική Βία - Εκφοβισμός και Σχολική Διαμεσολάβηση

Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης

Προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σχόλια (25)

Inheritor
|

@@inheritor και γενικά

Τί αντίλογο να δεχτώ; Μαθηματικός είμαι, δεν θα δεχτώ το λάθος ως σωστό επειδή δεν το καταλαβαίνετε ή δεν θέλετε να το καταλάβετε μερικοί!
Όταν λέμε ότι "το y είναι 15% μεγαλύτερο του x" αυτό σημαίνει μία και μόνο μία σχέση.
Ότι y = x + 15%x ή πιο απλά y = 1,15x. Με ή χωρίς διάγραμμα.
Δεν αλλάζει στα μαθηματικά κανένα δεδομένο όταν υπεισέρχονται και άλλα δεδομένα. Μονάχα ο συνδυασμός τους επιτρέπεται και στην άσκηση 49 δεν είναι καν εφικτός!
Σας τα έχουμε πει χίλιες φορές, ότι το να τα σκέφτεστε ανάποδα είναι λάθος!
Τελικά εσείς δεν ακούτε κανέναν, ούτε όσους από τους μαθηματικούς που βγήκαμε και το τονίσαμε εξαρχής!
Τέλος δεν υπάρχουν ασκήσεις που έχουν στόχο να μπερδέψουν. Αυτά τα λένε όσοι έβαλαν λάθος ασκήσεις για να μην πουν ότι έκαναν λάθος!
Και αν δεν βγήκε η ΕΜΕ με ανακοίνωση (κακώς) ήταν επειδή ήταν εξετάσεις μαθητών Δημοτικού! Μπείτε σε μαθηματικά φόρουμ και θα το δείτε ότι είναι λάθος η 49!
Χαρείτε τώρα όμως τους "άριστους", που μετά το λάθος στην άσκηση 49, συνέχισαν με λάθος και στις πανελλαδικές εξετάσεις με το Θέμα γ στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ, πάλι σε άσκηση στατιστικής!

@inheritor και γενικά
|

Σε όλες σας τις αναρτήσεις δεν δέχεστε τον αντίλογο και επιμένετε να βγάλετε το 49 λάθος. Δεν είναι λάθος. Και εξηγείται:
Δεν λέει ποσοστά για το μήλο και το αχλάδι. Λέει τα μισά και τα διπλάσια. Έχει δίπλα σχήμα το οποίο πρέπει να δούνε, και να χρησιμοποιήσουν τα παιδια. Έτσι από το σχήμα πρέπει να αποκλείσεις από ποσοστό του βύσσινου το Δ 25% ( γιατί δεν έχει στο διάγραμμα μισα και διπλάσια), Να αποκλείσεις το Γ 5% γιατί δεν έχει στο διάγραμμα μισα, και από τις δύο άλλες περιπτώσεις να δεις πως επαληθεύεται η υπόθεση της σχέσης πορτοκάλι ροδάκινο. Αν βάλεις το 20% τότε πορτοκάλι πήραν 25 % και ροδάκινο 5% δηλαδή διάφορα 20% , ενώ αν βάλεις το 10% για βύσσινο τότε πορτοκάλι 40% και ροδάκινο 25%.

Και ανάποδα να το κάνεις, να βάζεις ένα ένα τις απαντήσεις, αν είναι το βύσσινο, πάλι βγαίνει. Υπόθεση. Έστω ότι είναι βύσσινο 20%. Τότε μήλο 40%, αχλάδι 10% και περισσεύουν τα άλλα δύο που έχουν διαφορά 20% μεταξύ τους άρα είναι λάθος. Έστω ότι είναι βύσσινο 10%. Τότε μήλο 20%, αχλάδι 5%, τα άλλα δύο 40 % και 25%, δηλ διάφορα μεταξύ τους 15% άρα βγαίνει. Έστω ότι είναι βύσσινο 5%. Δεν υπάρχει μισό, άρα δεν βγαίνει έστω ότι είναι 25% δεν υπάρχει διπλάσιο, άρα δε βγαίνει.

Επίσης
Για τα άλλα που λένε άλλοι:
Ούτε το 26 είναι λάθος, (επίτηδες έχει το 33 για να μπερδέψει)
Ούτε το 46. Έχει σχήμα και πάει ο ένας στον άλλον. Αν δεν είχε σημασία δεν θα είχαν βάλει το σχήμα δίπλα.

Οι ερωτήσεις για διαγωνισμούς μαθηματικών τύπου Πυθαγόρα, Καγκουρό, Poincaré, έχουν παρόμοια θέματα είναι με αντίστοιχα ερωτήματα.

Inheritor
|

Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, να γράψετε τη μαθηματική σχέση που τη χαρακτηρίζει:

"Μήλο πήραν 100% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν βύσσινο"
"Αχλάδι πήραν 50% λιγότερα παιδιά από αυτά που πήραν βύσσινο"
"Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν ροδάκινο"
"Το ποσοστό των παιδιών που πήραν πορτοκάλι είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των παιδιών που πήραν ροδάκινο κατά 15%"

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|

Καλύτερα να μην απαντούσαν καθόλου. Όταν απαντάμε σε μία ένσταση οφείλουμε να τεκμηριώνουμε με αιτιολογία μας την κρίση στην οποία καταλήξαμε. Εντάξει έμαθα τουλάχιστον πως όταν λέμε 15% περισσότερα παιδιά εννοούμε ποσοστό 15% παραπάνω από το άλλο ποσοστό. Αυτό είναι το αυτονόητο λοιπόν και δεν θέλει διευκρινήσεις. Τι να πω. Ένα μεγάλο μπράβο τουλάχιστον στον άνθρωπο που έκανε την ένσταση και τεκμηρίωσε αυτήν.

Βασίλης
|

Η άσκηση δεν ήταν δύσκολη. Απλώς ήταν λανθασμένη. Αν αντί του 15% υπήρχε άλλο νούμερο τότε θα λυνόταν απλά. Πιστεύω ότι ήθελαν να γράψουν 15 και όχι 15%. Πολύ καλή επιτροπή. Θέματα δημοτικού και τα έκαναν μπάχαλο.

@ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ
|

Συγγνώμη, αλλά δεν πήρα απάντηση ή δεν την κατάλαβα.

Κανένα θέμα της γλώσσας του λυκείου δεν μπήκε στα δημοτικά! Έχει γίνει χοντρή παρανόηση: το λάθος θέμα που αναφέρετε (αν κατάλαβα καλά είναι το 24) είναι λάθος τόσο για την ύλη του δημοτικού, όσο και του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι λάθος και στην καθημερινή εφαρμογή του, καθώς προσωπικά το χρησιμοποιώ πολύ στην πράξη και μπορώ να σας διαβεβαιώσω για αυτό!

Στα μαθηματικά; Ποιο είναι από την ύλη του γυμνασίου; Αυτό δεν το έχω καθόλου υπόψιν. Μήπως εννοείτε ότι είναι στην κοινή ύλη α' γυμνασίου και στ' δημοτικού; Ως μαθηματικός σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ των δύο τάξεων. Δεν μπορώ όμως να ισχυριστώ ότι όσα είναι στην κοινή ύλη δεν πρέπει... να μπαίνουν σε εξετάσεις του δημοτικού!

Τα παραπάνω τα γράφω, διότι φοβάμαι ότι με τα άσχημα όλης αυτής της ιστορίας, κατηγορούμε και όσα είναι ωραία και ωφέλιμα. Προσωπικά μου αρέσει αυτό που γίνεται στις εξετάσεις των προτύπων κι όχι μόνο: θέματα που απαιτούν όχι μόνο τις απλές μαθητικές γνώσεις, αλλά και ικανότητες σκέψης (όχι απαραίτητα "μαθηματικές").

Εκτός αν θεωρούμε όσους σκέφτονται ότι κάνουν κάτι... εκτός ύλης...

ΑΡΕΤΗ ΣΤΡΑΦΙΩΤΟΥ
|

Η ΕΕΜ Μαθηματικών έχει εκφέρει άποψη για το θέμα; Δεν θα έπρεπε; Ή τα θέματα τα βάζουν δάσκαλοι;

Εκτος Υλης
|

Κυριε-κυρια που ρωτατε ειναι ο,τιδηποτε δεν ανηκει στην υλη του Δημοτικου Σχολειου, ειτε τη διδαξαν ειτε οχι
Αυτο οριζει ο νομος
Εφοσον καθηγητες Λυκειων βεβαιωνουν οτι υπαρχουν θεματα Λυκειου στη Γλωσσα και Γυμνασιου στα Μαθηματικα, καταλαβαινετε οτι ειναι ΚΑΠΩΣ υπερβολικο, μια και δεν διαγωνιστηκαν διαννοιες για την εισοδο τους στα αει απ τα 12 ουτε στο ΜΙΤ

@ @Σαΐνης Χρήστος | 28 Μάιος 2024 15:00
|

Η όλη διαδικασία έχει τρανταχτά προβλήματα.
Κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται.
Ειδικά πριν δυο χρόνια υπήρχαν πάλι εξόφθαλμα λάθη.

Από την στιγμή που ανακοίνωσαν απαντήσεις και κάποιοι απάντησαν "ορθά" σύμφωνα με τις ανακοινωμένες απαντήσεις" αυτό έπρεπε να ισχύσει.
Το αν είναι λάθος ή όχι οι ανακοινωμένες απαντήσεις, δεν αφορά την διαδικασία.
Είναι αντιεπιστημονικό; Ναι. Αλλά νομικά επί της διαδικασίας, στέκει.
Τώρα που μέτρησαν όλες τις απαντήσεις ή αν ακύρωναν όλες τις λάθος ερωτήσεις, υπάρχει αλλοίωση αποτελέσματος(επί τυπικού της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας γιατί είτε μέτραγαν, όπως τώρα είτε τις ακύρωναν την ίδια επίδραση θα είχαν επί της βαθμολογίας)
Νομικά όποιος προσφύγει τώρα μπορεί να δικαιωθεί ως προς το σκέλος της παρέκκλισης από την διαδικασία και το μόνο που θα (αν) πετύχει είναι η ακύρωση όλου του διαγωνισμού.
Νομικά τώρα στέκουν οι αγωγές και οι νομικές διαδικασίες, γιατί υπάρχει παρέκκλιση της διαδικασίας και έμμεση αναβαθμολόγηση που απαγορεύεται από την προκήρυξη.

@Σαΐνης Χρήστος
|

Συγνώμη αλλά πως δηλαδή "να αφήσουν όπως ήταν" τις λύσεις; Αν είναι λάθος η λύση την αφήνουμε όπως είναι; Εδώ μιλάμε για ασκήσεις στις οποίες είναι είτε λάθος είτε σωστό. Η "λύση" δεν ήταν λύση. Είναι ασυναρτησίες, τουλάχιστον στην περίπτωση της ερώτησης με το περίφημο 15%. Δεν υπάρχει "ολίγον έγκυος". Δεν αγοράζουμε ντομάτες στη λαϊκή "δεν πειράζει άστο λίγο παραπάνω".

Inheritor
|

"Σας ενημερώνουμε ότι η αρμόδια επιτροπή ενημερώθηκε για το αίτημα σας και κρίθηκε ότι τo εν λόγω θέμα δεν χρήζει διευκρινίσεων".

Αφού λοιπόν δεν χρήζει διευκρινήσεων, τότε έστω και σιωπηρά η αρμόδια επιτροπή συμφωνεί και αυτή ότι το θέμα 49 είναι λάθος και απλά τα κουκουλώνουν!
Δηλαδή παίζουνε με τις λέξεις οι της επιτροπής!
Λες και ο γονέας ζήτησε διευκρινήσεις...
Δεν ζήτησε διευκρινήσεις ο κύριος που έκανε την ένσταση, ζήτησε να βγουν επιτέλους και να παραδεχθούν ότι η άσκηση 49 είναι λάθος και να πράξουν τα δέοντα.
Το λιγότερο που έχουν να κάνουν οι της επιτροπής είναι να παραιτηθούν, οι εξετάσεις να βγουν άκυρες και να γίνουν καινούριες.

ΑΠΟΡΙΑ
|

Θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει ποιο θέμα ήταν φέτος εκτός ύλης;

Να διευκρινίσω κάτι: μπορεί να μην το είχαν διδαχθεί οι μαθητές με ευθύνη των δασκάλων ή λόγω δυσκολιών της κάθε τάξης. Δεν ρωτάω όμως αυτό.

Προσωπικά από τα φετινά θέματα δεν είδα κάποιο που είναι εκτός ύλης. Για τις άλλες χρονιές θυμάμαι ένα τέτοιο (2020 ή 2021). Άλλο όχι.

Το ρωτάω, διότι πολύ συχνά το λένε πολλοί, ακόμα κι ο υπουργός(!!).

Σαΐνης Χρήστος
|

Από την στιγμή που ανακοίνωσαν λύσεις είτε μετρούσαν όλες τις απαντήσεις σωστά είτε τις ακύρωναν, αλλοίωση θα υπήρχε.
Προφανώς δεν θέλησαν να χαλάσουν στην βαθμολόγηση στην 100βαθμια κλίμακα και γι΄ αυτό τις μέτρησαν για όλους ως σωστές.
Αδικημένοι νιώθουν (και είναι) όσοι απάντησαν ορθά σύμφωνα με τις απαντήσεις που εδωσε η επιτροπή στην δημοσιότητα. Αυτό γιατί και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά πρόπερσι υπήρχαν παρόμοια προβλήματα με εφέτος.
Εφέτος για κάποιο λόγο η επιτροπή αποφάσισε να τα κάνει ... χειρότερα τα πράγματα.

Δύο πράγματα θα έπρεπε να γίνουν.
Ή να αφήσουν τις .λύσεις όπως τις ανακοίνωσαν(όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια)
Ή να επαναλάμβαναν την διαδικασία.

Προσωπική μου γνώμη είναι ότι έπρεπε να αφήσουν τις λύσεις όπως τις έδωσαν.
Τώρα υπάρχει αλλοίωση αποτελεσμάτων και ίσως να στέκει νομικά η οποιαδήποτε προσφυγή.
Αν άφηναν τις λύσεις όπως ήταν δεν θα υπήρχε κανέναν νομικό θέμα, μιας και δεν νομίζω ότι είναι αρμόδια τα δικαστήρια να κρίνουν την ορθότητα των απαντήσεων.
Είναι όμως καθ ύλην αρμόδια να κρίνουν την νομιμότητα της διαδικασίας που καταστρατηγήθηκε απο την επιτροπή.

@Λαϊκή Επαγωγή - Ασκησιολόγιο - Κονσέρβα
|

Σας ενημερώνω ότι δυστυχώς εσείς (όπως και πολλοί άλλοι, και δεν το λέω με πρόθεση προσβολής) δεν κατανοήσατε σωστά τόσο την εκφώνηση όσο και την ερμηνεία της. Δεν είναι προσωπική μομφή αυτό, αφορά πολύ κόσμο και είναι ένας από τους λόγους που και οι μαθητές τα πηγαίνουν χάλια σε απλά ερωτήματα τύπου PISA κλπ.

Ναι, η φράση "το ψ είναι 15% περισσότερο από το χ" σημαίνει ότι ψ=χ+0,15χ, με την προϋπόθεση ότι χ και ψ μετρώνται σε φυσικές μονάδες π.χ αριθμός παιδιών, και ΟΧΙ ποσοστά.

Αν ήθελαν η σωστή απάντηση να είναι ψ=χ+15 τότε τα χ και ψ θα έπρεπε να είναι ποσοστά και η εκφώνηση να λέει ότι το ποσοστό ψ είναι 15 μονάδες μεγαλύτερο από το χ ή κάτι ισοδύναμο.

Το ότι εσείς ή εγώ, ή αυτός που έφτιαξε την ερώτηση καταλάβαμε λάθος, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την πρόταση της εκφώνησης και απαντάμε λάθος δε σημαίνει ότι η ερώτηση ήταν σωστή. Υπάρχει ορθή και μη ορθή ανάγνωση/ερμηνεία μιας πρότασης. Η γραμματική, το συντακτικό, η λογική, όλα αυτά υπάρχουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν επειδή η πλειοψηφία (ίσως) δεν το καταλαβαίνει σωστά. Το ότι αυτοί που διατύπωσαν την ερώτηση προφανώς την έκαναν "σαλάτα" δε σημαίνει ότι η ερώτηση πρέπει να θεωρηθεί σωστή "γιατί, τί να κάνουμε;".

ΔΕΠ
|

Ο γονέας φυσικά έχει δίκιο, και η "απάντηση" που έλαβε είναι κατάπτυστη. Προφανώς η νοοτροπία ήταν "ο σκοπός (να τελειώνουμε με τα αποτελέσματα) αγιάζει τα μέσα ".

Λαϊκή Επαγωγή - Ασκησιολόγιο - Κονσέρβα
|

Ο ντόρος με το ερώτημα 49 των Μαθηματικών προκύπτει με λίγα λόγια ως εξής: επειδή το ασκησιολόγιο των σχολικών Μαθηματικών έχει πέντε ασκήσεις του τύπου "το ψ είναι 15% περισσότερο από το χ" σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμφραζομένων, με τη συμπαρομαρτούσα ερμηνεία ψ=15%*χ+χ, "θα πρέπει" όπου βλέπουν οι μαθητές κάτι παρόμοιο να κάνουν μηχανικά το ίδιο. Επιπροσθέτως, αν, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της βαθμολογίας πανελλαδικών γραπτών (κλίμακα του 100) πει κάποιος ότι "ο υποψήφιος Α πήρε 25% και ο υποψήφιος Β πήρε 40%, δηλαδή ο υποψήφιος Β πήρε 15% περισσότερο από τον Α", θα πεταχτεί κάποιος "μαθηματικός" και θα του πει ότι "στο σχολικό μαθηματικό ασκησιολόγιο δεν το λέμε έτσι". Δεν αξίζει στα παιδιά μας αυτή η μαθηματική εκπαίδευση, μην επιμένετε και μην δυσφημείτε την επιστήμη των μαθηματικών.

@ΘΑΝΟΣ
|

Συμφωνώ.
Οπως πιστευω και το ότι παράνομα (το λέει ρητά ο σχετικός νόμος δηλ.) έβαλαν εκτός ύλης θέματα, γυμνασίου κι ακόμη και...Λυκείου. Αφού τα παιδιά δεν έδιναν για ΜΙΤ η για φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ως διάννοιες, σε θέματα όπου πολλοί ακαδημαικοι διαφωνούσαν κι άκρη δεν έβγαλαν(!!!!) ας έβρισκαν έστω έναν πιο δίκαιο τρόπο βαθμολόγησης. Είπαν ότι ο νόμος δεν προβλέπει αναβαθμολόγηση. Ναι αλλα ούτε εκτός ύλης Δημοτικού προβλέπει.

Θάνος
|

Άσχετα αν έγιναν λάθη ή όχι, η αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων χρειάζεται μία αρετή που λέγεται ΔΙΑΚΡΙΣΗ. Δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν οι εξετάσεις και να ξαναγίνουν, όσα δίκια κι αν έχεις...

Ή για να χρησιμοποιήσουμε και το πρόσφατο παράδειγμα διαιτησίας του τελικού κυπέλλου, κανένας δεν κατηγόρησε τη διαιτητή ότι έκανε αδικίες. Όμως όλοι λένε (δεν ξέρω αν ισχύει) ότι ειδικά στην αρχή του αγώνα το παράκανε με τα σφυρίγματα.

Δεν αρκεί να είμαστε δίκαιοι...

Ζητάτε από την επιτροπή
|

Που έβαλε τα θέματα και δεν ζήτησε συγνώμη για το μπλέξιμο και δεν παραδέχεται το λάθος αλλά το ονομάζει αστοχία, τί ακριβώς; Ποια είναι η προσδοκία σας; Πώς θα διαχειριστεί επικοινωνιακά το θέμα; Μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία, μην το ξεχνάτε...

Απαξίωση
|

Η απάντηση αυτή είναι περιφρονητική και απαξιωτική απέναντι στον άνθρωπο που έστειλε την ένσταση και όλους τους υπόλοιπους που ταυτιζόμαστε με όλο αυτό το χάλι.. και δεν είμαστε λίγοι. Ντροπή και πάλι ντροπή.. Ο θυμός διογκώνεται μέρα με τη μέρα..

Μητέρα
|

Τί απάντηση είναι αυτή; Ζήτησε κανείς διευκρινίσεις; Οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα;

Επιτέλους!
|

Κάποιος θέτει επίσημα και την 49! Αν απαντήσουν επίσημα ότι η διατύπωσή τους είναι σωστή, να παραδώσουν και τα πτυχία τους!

Ελένη
|

Άρχισαν τα όργανα....

41τακατο
|

ξα μας τι θέτε , η εξουσία είναι ενήμερη και έτοιμη να απαντάει

Μητέρα
|

Τί απάντηση είναι αυτή; Ζήτησε κανείς διευκρινίσεις; Οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ