Σχολική βία: Οδηγίες προς τα Ιδιωτικά Σχολεία, Ξένα Σχολεία της ημεδαπής και όσα λειτουργούν πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ)

Για τη λειτουργία της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας υποβολής αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

30/05/2024

Ενημερώθηκε: 30/05/2024, 20:22

Άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιο με οδηγίες προς τα Ιδιωτικά Σχολεία, Ξένα Σχολεία της ημεδαπής καθώς και τα Ιδιωτικά Σχολεία που λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ), για τη λειτουργία της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας υποβολής αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, σλυμφωνα με την εγκύκλιο:

  • Καλούνται οι Δ/ντές των εν λόγω σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τον Αριθμό Μητρώου Μαθητών στους γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια αυτών, προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν αναφορές ενδοσχολικής βίας και περιστατικών εκφοβισμού στην Ειδική Ψηφιακή Πλατφόρμα.
  • Τονίζεται ότι καθώς το Π.Σ. Myschool δεν υποστηρίζει πλήρως στην παρούσα φάση τα ξένα προγράμματα σπουδών και το πρόγραμμα του Διεθνές Απολυτήριο (ΙΒ), οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων δε θα μπορούν, πέραν της καταχώρησης των μαθητών σε Τάξεις, να προβούν σε άλλες ενέργειες (ένταξη σε Τμήμα, έκδοση αποτελεσμάτων, αναφορές, απολυτήριους τίτλους κλπ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού ΠΣΔ σε μαθητές/ήτριες της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Ακολουθούν οδηγίες προς τα σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ (είναι ίδιες με τις οδηγίες των σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης):

1. Η δημιουργία και η διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) πραγματοποιείται από το διαχειριστικό περιβάλλον https://register.sch.gr/students/admins/

2. Η πρόσβαση στο περιβάλλον αυτό γίνεται με τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου στο ΠΣΔ, δηλ. αυτού που χρησιμοποιείται για το email του σχολείου και όχι για το ΠΣ Myschool. Αν το σχολείο δεν διαθέτει λογαριασμό στο ΠΣΔ, μπορεί να αποκτήσει με τις οδηγίες που αναγράφονται στο Παράρτημα Β.

3. Ο διαχειριστής του σχολείου (π.χ. ο διευθυντής/τρια ή εκπαιδευτικός που του/της έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος) καταχωρεί στο ανωτέρω αναφερόμενο διαχειριστικό περιβάλλον τα στοιχεία των μαθητών/τριών, ανά σχολικό τμήμα. Κατόπιν προχωρά στην ενεργοποίηση των μαθητικών λογαριασμών.

4. Ο διαχειριστής εκτυπώνει τις κάρτες και διανέμει σε κάθε μαθητή/τρια την προσωπική κάρτα του/της με τα στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού του.

5. Ο/η μαθητής/τρια χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του, αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ και άλλων φορέων, περιλαμβανομένου και του https://stop-bullying.gov.gr.

Προς διευκόλυνση, στην αρχική σελίδα του https://register.sch.gr/students/admins/, ο διαχειριστής μαθητικών λογαριασμών, μετά την σύνδεσή του, θα βρει απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα (FAQ) σχετικά με τη διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών. Επίσης, στην επιλογή «Βοήθεια για το διαχειριστή» (κάτω μέρος του αριστερού μενού) είναι αναρτημένο ένα πλήρες εγχειρίδιο. Στην ενότητα 3 περιγράφεται η διαδικασία «Δημιουργίας Μαθητικών Λογαριασμών».

Περισσότερα: https://register.sch.gr/students/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Διαδικασία εγγραφής σχολείου ιδιωτικής εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

1. Η εγγραφή σχολικής μονάδας της ιδιωτικής (αλλά και της δημόσιας) εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο https://www.sch.gr/manual/registerintro/#dimiourgia-logariasmou-monadas

2. Για την εγγραφή διατίθεται σχετική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, η οποία αφού συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από την μονάδα, πρέπει να αποσταλεί στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk) του ΠΣΔ. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον/την διευθυντή/τρια (ή τον/την αναπληρώνοντα αυτόν/ην) του σχολείου ή της μονάδας.

3. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών ΠΣΔ είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://www.sch.gr/helpdesk/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ή Διαδικασία εγγραφής Ξένων Σχολείων της ημεδαπής με ελληνικό ξένο πρόγραμμα σπουδών καθώς και σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης που λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και δη μιουργία λογαριασμών ΠΣΔ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές αυτών 

1. Τα Ξένα Σχολεία της ημεδαπής με ελληνικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν τις διαδικασίες των Παραρτημάτων Α και Β.

2. Όσα Ξένα Σχολεία της ημεδαπής με ελληνικό ή ξένο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και Ιδιωτικά Σχολεία που λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) δεν έχουν λογαριασμό στο ΠΣΔ θα πρέπει να τον δημιουργήσουν ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον σύνδεσμο:
https://www.sch.gr/manual/registerintro/#dimiourgia-logariasmou-monadas. Το helpdesk του ΠΣΔ θα τους καθοδηγήσει κατάλληλα ανά περίπτωση.

3. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί του εν λόγω σχολείου μπορούν να εγγραφούν στο ΠΣΔ από τον σύνδεσμο:
https://www.sch.gr/manual/registerintro/#registerhowteacher.
Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει ώστε να μπορεί ο/η διευθυντής/ντρια του εν λόγω σχολείου να τους καταχωρήσει στο https://stop-bullying.gov.gr ως χειριστές αναφορών ενδοσχολικής βίας.

4. Το σχολείο από τον σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/admins/ μπορεί να δημιουργήσει μαθητικούς λογαριασμούς και να τους μοιράσει στους μαθητές του. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει μόνο για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη δράση “stop-bullying”, καθώς οι μαθητές της πρωτοβάθμιας δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αναφορών γιατί τις υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αναφορά ενδοσχολικής βίας στον σύνδεσμο: https://stop-bullying.gov.gr με τον μαθητικό λογαριασμό τους στο ΠΣΔ.

5. Τα Ξένα Σχολεία της ημεδαπής με ξένο πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα Ιδιωτικά Σχολεία που λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) θα πρέπει να καταχωρήσουν οπωσδήποτε τους μαθητές τους (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στο ΠΣ myschool, ώστε να έχουν δικαίωμα υποβολής αναφορών ενδοσχολικής βίας και οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών των σχολείων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορούν να υποβάλουν αναφορά.

Ακολουθούν οδηγίες για το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) Μyschool.

ΟΔΗΓΙΕΣ για το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) Μyschool

Για το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) Μyschool, ως προς τα ξένα σχολεία της ημεδαπής με ξένο πρόγραμμα σπουδών και τα Ιδιωτικά Σχολεία που λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ), ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Α) Έχουν εισαχθεί όλα τα Ξένα Σχολεία της ημεδαπής που λειτουργούν ξένο πρόγραμμα σπουδών και έχουν κωδικό.
 Β) Όσα Ιδιωτικά Σχολεία λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) καλούνται να στείλουν τα στοιχεία τους (επωνυμία σχολικής μονάδας, απόφαση-ΦΕΚ ίδρυσης ή αριθμός άδειας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης) στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (email: adie@minedu.gov.gr) προκειμένου να εισαχθούν στο Π.Σ. Myschool. Θα ενημερωθούν τα εν λόγω σχολεία για την ολοκλήρωση της καταχώρισης.

2. Η καταχώρηση των στοιχείων στο Π.Σ. Myschool γίνεται από τα κατά τόπους και καθ’ ύλην αρμόδια όργανα ως ακολούθως:

Α) Η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης καταχωρίζει τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού (ιδιωτικών και αλλοδαπών εκπαιδευτικών) στην καρτέλα της Ιδιωτικής Μονάδας που τηρείται στο Π.Σ. Η εισαγωγή ακολουθεί την ίδια ακριβώς ροή εργασιών για την καταχώριση των στοιχείων όλων των εκπαιδευτικών της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Η εισαγωγή των εκπαιδευτικών στο Π.Σ. απαιτεί ελληνικό ΑΦΜ (9ψηφιο).

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος παρέχονται στο site του Π.Σ. (https://myschool.sch.gr/).

ΠΡΟΣΟΧΗ, ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Πριν την έναρξη του σχολικού έτους, οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα παραλαμβάνουν από τα εν θέματι Σχολεία καταστάσεις με τους εκπαιδευτικούς που θα χρησιμοποιήσουν, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτεί το Π.Σ. Εν συνεχεία, για την εισαγωγή των εν λόγω εκπαιδευτικών στο Μητρώο του Π.Σ. ακολουθείται η ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για τους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

ii. Θα κάνουν εισαγωγή μόνο των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών και των συνολικών ωρών. Δεν θα τους εντάσσουν σε μαθήματα. Επισημαίνεται ότι όσους εκπαιδευτικούς βρίσκουν στο Π.Σ., δεν χρειάζεται να ξαναπεράσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, παρά μόνο να τους τοποθετήσουν στη Σχολική Μονάδα καθώς και το σύνολο των διδακτικών ωρών.

iii. Δεν θα χρησιμοποιηθούν οι υπόλοιπες επιλογές και εργασίες του Πληροφοριακού Συστήματος, όπως ένταξη σε Τμήματα, έκδοση αποτελεσμάτων, αναφορές, απολυτήριους τίτλους κλπ.

i. Όσες σχολικές μονάδες δεν έχουν πρόσβαση στο Π.Σ. Myschool θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), ακολουθώντας τις οδηγίες και διαδικασίες του ακόλουθου συνδέσμου https://www.sch.gr/manual/registerintro/ (σημείο 4. Δημιουργία λογαριασμού μονάδας).

ii. Ο Υπεύθυνος της Σχολικής μονάδας θα εισαγάγει για πρώτη φορά όλα τα προσωπικά στοιχεία κάθε μαθητή/τριας που απαιτούνται.
Κατόπιν, θα τοποθετήσει όλο το μαθητικό δυναμικό σε Τάξεις.

Σημείωση: Σε περιπτώσεις μαθητών που η Τάξη τους στο Ξένο Πρόγραμμα Σπουδών ξεπερνά την Τάξη της αντίστοιχης βαθμίδας που υπάρχει στο Π.Σ., θα επιλέγεται η ένταξη του μαθητή/τριας στην τελευταία Τάξη. Για παράδειγμα:

• Αν το Δημοτικό Σχολείο με ξένο πρόγραμμα σπουδών έχει 7 Τάξεις, ο μαθητής/τρια της 7ης θα εντάσσεται στην 6η Τάξη που έχει το Π.Σ. Αντίστοιχα και για περιπτώσεις διαφοροποίησης τάξεων Γυμνασίου ή/και Λυκείου.

• Για το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ): μαθητής/τρια της 1ης τάξης του ΙΒ θα εισαχθεί στη Β’ Τάξη Λυκείου του Π.Σ. ενώ μαθητής/τρια της 2ης τάξης θα εισαχθεί στην Γ’ τάξη Λυκείου του Π.Σ.

iii. Δεν θα χρησιμοποιηθούν οι υπόλοιπες επιλογές και εργασίες του Πληροφοριακού Συστήματος, όπως, ένταξη σε Τμήματα, βαθμοί, έκδοση αποτελεσμάτων, αναφορές, απουσίες, έκδοση τίτλων κλπ. iv. Η Σχολική Μονάδα οφείλει, πριν την έναρξη του σχολικού έτους, να αποστείλει στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης κατάσταση με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που θα χρησιμοποιήσει, όπως απαιτείται
από το Π.Σ. Τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά:

Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Συνολικές ώρες διδασκαλίας, Αλλοδαπός Εκπαιδευτικός ή Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός του Ν. 682/77.

Προς το παρόν δεν υποστηρίζεται από το Π.Σ. Myschool το ξένο πρόγραμμα σπουδών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς από τη Σχολική Μονάδα. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κατάσταση ΔΕΝ υποκαθιστά τη διαδικασία και τις προθεσμίες που πρέπει να ακολουθήσει το Ξένο Σχολείο και προβλέπονται στη με αριθμό 52422/Ν1/30-03-2018 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα άδειας διδασκαλίας αλλοδαπού εκπαιδευτικού και να αποσταλεί η σχετική Απόφαση.

Β) Η καταχώριση των στοιχείων του μαθητικού δυναμικού γίνεται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας κάθε Σχολικής Μονάδας.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος παρέχονται στο site του Π.Σ. (https://myschool.sch.gr/). ΠΡΟΣΟΧΗ, ισχύουν τα ακόλουθα:

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 106273/Ν1/17-8-2020 (ΑΔΑ: Ω91Υ46ΜΤΛΗ-46Η).

Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες: Ομάδα Υποστήριξης του Π.Σ. Myschool, τηλ. 801 200 80 40 / 214 416 9749 ή σχετική καταγραφή προβλήματος και αποστολή με email.

Σχόλια (1)

Σαχλαμάρες
|

Αφήστε τα ιδιωτικά ήσυχα, ναι ΟΚ, να στείλουν πληροφορίες, αλλά στα ιδιωτικά όταν είδαμε περιστατικά βίας, οι θύτες έφυγαν σούμπιτοι από το σχολείο και πήγαν αλλού. Τους διώξανε. Στα δημόσια που μετά από 2-3 μέρες ξανά είναι στην ίδια τάξη θύμα και θύτες, εκεί κοιτάξτε τι θα κάνετε!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ