Πανελλαδικές: Τα θέματα στην Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Πληροφορίες για τα τρία μαθήματα

12/06/2024

Ενημερώθηκε: 12/06/2024, 23:08

Άκουσε το άρθρο

Με την εξέταση στα μαθήματα Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών  και Σπουδών Υγείας)   και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) πέφτει  σήμερα , Τετάρτη,   η “αυλαία” των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους  των ΓΕΛ.

Για να δείτε τα θέματα πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω:

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών  και Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά   Μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 18 μέχρι και 28 Ιουνίου, στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)  ορίστηκε  το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 17-6-2024 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2024.

Ιστορία

Για την εξέταση του μαθήματος «Ιστορία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν τα εξής:

1. Η Ιστορία ως μάθημα Προσανατολισμού, εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κ.τ.λ.) και η κατανόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.τ.λ.). Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους υποψηφίους σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, δια- γράμματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους υποψηφίους γραπτώς.

Φυσική

Για την εξέταση του μαθήματος «Φυσική» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ισχύουν τα εξής:

Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέματα που θα συνοδεύονται από πίνακα δεδομένων και τύπων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες. Τα θέματα έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Οικονομία

Η εξέταση του μαθήματος «Οικονομία» της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

β) Η δεύτερη αποτελείται από μία ερώτηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες.

γ) Η τρίτη αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/ες γραπτώς.

 

Σχόλια (7)

Αρετή
|

Απαράδεκτη η επιτροπή που έβαλε τα θέματα φέτος, από την αρχή με την έκθεση έως Ιστορία, Φυσική. Προωθούν τα συμφέροντα της κυβέρνησης εις βάρος των τόσων παιδιών πού δύο χρόνια τωρα προσπαθούν να πετύχουν τον στόχο τούς και τα όνειρα τους.
Κρίμα και ντροπή τούς!!!!!

Αναστασια
|

Απαράδεκτες οι Παννεληνιες φάγανε τα παιδιά μας .Αισχος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΝ
|

Η σωστή διατύπωση είναι : . . . μεταξύ της πηγής (x = 0) και του σημείου Δ υπάρχουν ακριβώς δύο υλικά σημεία που . . .

Polar_Fish
|

Εκφώνηση 7 σελιδων?

Απαράδεκτο αυτό που γίνεται
|

με την φυσική επί χρόνια. Για χάρη των φροντιστηρίων το έχουν σακατέψει ως μάθημα. Έρχονται πρωτοετείς στο πολυτεχνείο, και δεν γνωρίζουν ούτε τα στοιχειώδη και μόνον στο άκουσμα της Φυσικής "βγάζουν σπυράκια". Τους είπα ότι θα τους βάλω στις εξετάσεις τα θέματα των πανελληνίων στα οποία εξετάστηκαν, και μου απάντησαν ότι δεν θα γράψει κανένας!
Εδώ χρειάζεται το ένα 1/4 του χρόνου εξέτασης μόνον για να κατανοήσει κανείς τις εκφωνήσεις! Είναι τόσες σελίδες που και αυτοί που βάζουν τα θέματα, τους ξεφεύγουν λάθη.
Τα μαθαίνουν σύστημα, με περιπτώσεις, στα φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα και μετά το καλοκαίρι δεν θυμούνται τίποτα.
Αντί να διορθώσουν αυτό το σύστημα που έχει στηθεί από τους μεγάλους ομίλους φροντιστηρίων και εκπαιδευτηρίων, θα τους βάλουν και ψηφιακό φροντιστήριο, να βλέπουν δωρεάν από την τηλεόραση, και στο τέλος δεν θα μπορούν να μην μπορούν να γράψουν τίποτε με τέτοια θέματα στις πανελλήνιες.
Αμ η παιδεία υπουργάκοι μου δεν είναι πατάς ένα κουμπί (σαν τον Κιμ) και όπου λάχει κι άμα λάχει.

ΠΕ02
|

Πως λέτε να κινηθούν οι βάσεις σε Νομικές / Ψυχολογίες -αναλογιζόμενοι- πάντα όλα τα μαθήματα και κυρίως Αρχαία κι Ιστορία;

NN
|

Για τα θέματα της Φυσικής.
Με μια πολύ γρήγορη ματιά, στο Θέμα Γ, στην εκφώνηση δίνεται ότι:
"Την ίδια χρονική στιγμή μεταξύ της πηγής (x = 0) και του σημείου Δ υπάρχουν δύο υλικά σημεία που βρίσκονται στην ακραία θετική τους απομάκρυνση (y = +A)."
Με τη διατύπωση αυτή, δεν αποκλείεται να βρίσκονται και άλλα (πέραν των δύο) σημείων στην ίδια απομάκρυνση.
Θα έπρεπε να είναι κάπως έτσι (προσθήκη «μόνον ακόμη»):
"Την ίδια χρονική στιγμή μεταξύ της πηγής (x = 0) και του σημείου Δ υπάρχουν ---μόνον ακόμη--- δύο υλικά σημεία που βρίσκονται στην ακραία θετική τους απομάκρυνση (y = +A)."

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ