Οι αμοιβές των απασχολουμένων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Και γενικά των απασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών - δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων

12/06/2024

Ενημερώθηκε: 12/06/2024, 14:31

Άκουσε το άρθρο

Καθορίστηκαν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι αμοιβές των  απασχολουμένων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις   ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. και γενικά των απασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών - δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕ.Λ.,

Ειδικότερα, η απόφαση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ, από 1-1-2024, ορίζει τα εξής:

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων. (

α) Πρόεδρος: 800 €
β) Αντιπρόεδρος: 700 €
γ) Τακτικά Μέλη: 600 €
δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200 €
ε) Γραμματέας: 600 €
στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400 €
ζ) Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για τον καθένα: 12 €
η) Επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και ως δύο (2) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της ΚΕΕ, 120 € για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχουν.
θ) Ένας (1) ιατρός του Δημοσίου, ανά ημέρα εξέτασης, ο οποίος παρευρίσκεται εντός του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής, για κάθε ημέρα εξέτασης: 100,00 €.

Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

α) Πρόεδρος: 800 €
β) Αντιπρόεδρος: 700 €
γ) Τακτικά Μέλη: 600 €
δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200 €
ε) Γραμματέας: 600 €
στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400 €
ζ) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα: 12 €
η) Επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και έως ένας (1) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της Κεντρικής Επι- τροπής, 120 € για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχουν.
θ) Ιατρός του δημοσίου, που παρευρίσκεται στον χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής, για κάθε ημέρα εξέτασης: 100,00 €.».

Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων Γεν. Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

α) Πρόεδρος: 800 €
β) Αντιπρόεδρος: 700 €
γ) Τακτικά Μέλη και Γραμματέας: 600 €
δ) Έκτακτα μέλη - εισηγητές θεμάτων για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200 €
ε) Βοηθ. Γραμματέα: 400 €
στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 €
ζ) Υπάλληλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 350 €
η) Μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. των Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικός Δ.Ε. αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα, ένας (1) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της Κ.Ε.Ε.Μ.,120 € για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχει.
θ) Ιατρός του δημοσίου, που παρευρίσκεται στον χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής, για κάθε ημέρα εξέτασης: 100,00 €.».

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων των Ειδικών Κατηγοριών

α) Πρόεδρος: 800 €
β) Αντιπρόεδρος: 700 €
γ) Μέλος: 600 €
δ) Γραμματέας: 400 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 300 €
ε) Έκτακτα μέλη - εισηγητές για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200 €
στ) Γιατρός για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 €
ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 250 €

Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (Σ.Α.Μ.) θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Για κάθε εξεταστική διαδικασία και για την ηλεκτρονική μετάδοση των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ., των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων, στην τακτική εξεταστική περίοδο και για τις αντίστοιχες στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο συγκροτείται επιτροπή με την παρακάτω αποζημίωση για κάθε μία από τις εν λόγω 8 επιτροπές:
α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Γραμματέας: 300,00 €
γ) Μέλη: 300,00 €
δ) Επικουρία: 200,00 € ανά άτομο.»

Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων του εξωτερικού

α) Πρόεδρος: 350 €
β) Μέλη: 300 €
γ) Γραμματέας: 300 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280 €».

Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου μηχανογραφικών Αλλοδαπών - Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής

α) Πρόεδρος: 350 €
β) Μέλη: 300 €
γ) Γραμματέας: 300 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280 €».

Επιτροπή επιλογής αθλητών

α) Πρόεδρος: 350 €
β) Μέλη: 300 €
γ) Γραμματέας: 300 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 250 €».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1-1-2024.

Σχόλια (4)

Ιωαννα
|

Απαράδεκτες συνθήκες για τους βαθμολογητες. Ψίχουλα για τόσες ώρες μέσα στον καύσωνα κ ΣΒ όλη μέρα με την πίεση να βγουν γρήγορα οι φάκελοι. Μπορείς δεν μπορείς δυστυχώς σε υποχρεώνουν . Κάθε φορά θέλω μια βδομάδα να συνέλθω ..

δημος
|

σιγά τις αμοιβές, Για τόση ημέρα εργασία 200-300 ευρώ ενώ στις εκλογές πέφτουν τα 1000 ευρα βροχή σε όλους για 2 ημέρες εργασία και ακόμα σε αυτούς που δεν κάνουν τίποτα!

ΑΡΙΑΔΝΗ
|

Μόνο για τις επιτροπές υπάρχουν χρήματα. Για διορθωτές και επιτηρητες ψίχουλα. Όποιος γνωρίζει από μέσα τις συνθήκες ξέρει πως αυτοί βγάζουν όλη τη δουλειά.

Δημήτρης Πατιυχεας
|

Συνθήκες+μισθοί γαλέρας για τους διορθωτές. Μέσηη αμοιβή ανά ώρα < 3 ευρώ. Χωρίς κλιματιστικά με θερμοκρασία > 30 C. Αν προσθέσεις και τη ένταση της διόρθωσης τότε καταλαβαίνεις κανείς τις συνθηκε. Οι Σκλάβοι και το Φιλότιμο Τελειωσαν. Από του χρόνου να πηγαίνουν οι Άριστοι.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ