Η πρώτη εικόνα των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές

Την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των ονομάτων των επιτυχόντων .

18/06/2024

Ενημερώθηκε: 18/06/2024, 19:38

Άκουσε το άρθρο

Ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση των γραπτών των συμμετεχόντων  στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τουλάχιστον στη Γλώσσα, Αρχαία, Βιολογία  και Μαθηματικά, στα περισσότερα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας.

Η ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων θα γίνει στις  28 Ιουνίου.

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει:

Ειδικά μαθήματα: Την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη  να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες  στα  ειδικά μαθήματα.

Τη  δεύτερη  εβδομάδα του Ιούλη : Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Την τελευταία εβδομάδα του  Ιούλη: Ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των ονομάτων των επιτυχόντων .

Η πρώτη εικόνα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συνέλεξε το  esos, από διαφορετικές πηγές, οι οποίες συγκλίνουν μεταξύ τους, προκύπτουν τα εξής:  

Στη Φυσική :

 • το 65% των υποψφίων φέρεται να έχει γράψε κάτω από τη βάση
 • το 20% έγραψε πάνω από 80
 • το 15 % πέτυχε μεσαίες βαθμολογίες.

Στη Γλώσσα:

 • Το 20% των γραπτών έχει βαθμολογηθεί με πάνω από 80
 • Το 50 κάτω από τη βάση.

Στα Αρχαία Ελληνικά :

 • το 20 με 25 % πάνω από 80, και,
 • το 45 με 50% κάτω από τη βάση.

Στη Βιολογία:

 • το 20% έγραψε πάνω από 85, και ,
 • κάτω από τη βάση το 35 με 40%.

Στη Χημεία:

 • το 20% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 80, και
 • το 35-40% κάτω από τη βάση

Στα Μαθηματικά:

 • πάνω από 85 έχε βαθμολογηθεί το 15% των γραπτών ,και
 • το 45-50% κάτω από τη βάση.

Τρόπος υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους (ΓΕΛ) των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές   Πανελλαδικές Εξετάσεις   για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας,  (δείτε εδώ τους Συντελεστές Βαρύτητας).

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

β. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Αρχαία Ελληνικά, Β ́ Ιστορία, Γ ́ Λατινικά, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Μαθηματικά, Β ́ Φυσική, Γ ́ Χημεία, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Βιολογία, Β ́ Χημεία, Γ ́ Φυσική, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Μαθηματικά, Β ́ Οικονομία, Γ ́ Πληροφορική, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα,

i) εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με μέγιστο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

ii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των τριών υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

iii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των δύο υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα, που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

δ. Αν μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης ε.

ε. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των
κριτηρίων της ανωτέρω περ. γ, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο τέταρτο μάθημα της ανωτέρω περ. β.

Σχόλια (57)

Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (ΔΕΠ)
|

@Inheritor
Εχετε απόλυτο δίκιο. Αν συγκρίνετε τον χαμό που γίνεται για τις Πανελλήνιες στην κοινωνία μας (συγκινητική η προσπάθεια των νέων και των οικογενειών τους, συνεπές σαμποτάρισμα των προσπαθειών τους απο το βαθυ Ελληνικό κράτος) , σε σχέση με την ελάχιστη επίπτωση που έχει τελικά η Παιδεία του Ελλαδιστάν που έχουμε φτιάξει, στην προκοπή της χώρας ένα εύστοχο σχόλιο είναι το "ὤδινεν ὄρος καί ἔτεκεν μῦν"

Inheritor
|

@Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Το πρόβλημα είναι ότι αντί να γίνουν προσλήψεις στα σχολεία, τα έχουμε υποστελεχωμένα και υπολειτουργούν. Την ίδια στιγμή οι εξετάσεις γίνονται σαν τα σχολεία να λειτουργούσαν στην εντέλεια και χωρίς ελλείψεις.
Η ίδια η κοινωνία έπρεπε να απαιτήσει δημόσια σχολεία χωρίς ελλείψεις αντί να στέλνει τα παιδιά της στο φροντιστήριο. Αποτέλεσμα; Η ίδια η κοινωνία "ξέπλυνε" την πολιτική υπολειτουργικότητας της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κοινωνία δεν ξέρει τί της γίνεται.

Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
|

@INHERITOR

Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο σας για τις εξεταστικές. Σαν συνέχεια της λογικής των Πανελλήνιων, και τα Πανεπιστήμια έχουν γίνει δυστυχώς εξεταστικά κέντρα με 3 εξεταστικές ετησίως + εμβόλιμες κλπ κλπ. Αρκεί πλήρως, κάθε φοιτητής να εξετάζεται με σοβαρές εξετάσεις (και να εξαρτάται η παραμονή του στο Παν/μιο από αυτές) σε 3-4 επιλεγμένες περιοχές της επιστήμης που σπουδάζει (όπου κάθε περιοχή θα συνδυάζει 3-4 μαθήματα της προηγούμενης φάσης των σπουδών του), ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ 2 φορές στην διάρκεια των σπουδών του: Μια φορά στο 4ο ή 5ο εξάμηνο, και άλλη μια στο 8ο ή 9ο. Αποτυχία σε οποιαδήποτε εξέταση απο αυτές, συνεπάγεται το δικαίωμα μίας μοναδικής επανάληψης της. Δεύτερη αποτυχία να σημαίνει διαγραφή από τον Πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό η κοινωνία αναγκαστικά θα βάλει τις σωστές προτεραιότητες στην Παιδεία, δηλαδή μακριά από την παπαγαλία και τις σκοταδιστικές επιλογές των Πανελληνίων, και θα δώσει έμφαση στο κατα πόσον ο φοιτητής ταιριάζει πραγματικά με τον κλάδο που σπουδάζει, ώστε μόνο αυτοί που επέλεξαν σωστά (και οχι μέσω της τυχαιότητας των μορίων των Πανελλαδικών) τον κλάδο τους να ολοκληρώνουν τις Σπουδές τους . Ετσι λογικά θα αναστηθεί και το Λύκειο, λυτρωμένο από τον θανάσιμο εναγκαλισμό των Πανελλήνιων, των Φροντιστηρίων, των θεματοδοτών κλπ και να ανεβεί το επίπεδο των σχολείων μας στις διεθνείς αξιολογήσεις/ συγκρίσεις

Inheritor
|

@FK

Αφού είσαι αριστούχος τότε τί μας λες ότι τάχα δεν γίνεται να ξεπεράσει κάποιος με συστηματικό διάβασμα από μικρή ηλικία τα 15000 μόρια;
Φαντάζομαι πως έκανες ό, τι έκανα κι εγώ, διάβαζα από μικρός.
Οι ώρες που διάβαζα ήταν πολύ περισσότερες από τις ώρες που έκανα μάθημα.
Τί άλλο πρέπει να μαντέψω δηλαδή;

Νόμος: Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι
|

@FK 21 Ιουν 2024 15:15
Αγαπητέ μαθητή/μαθήτρια, σε καμία χώρα του κόσμου δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί άριστοι, όπως δεν μπορούν να γίνουν άριστοι όλοι οι μαθητές, όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι οι υπάλληλοι, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Οι χιλιάδες επιτυχημένοι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, από την ίδια χώρα, από το ίδιο δημόσιο σχολείο, με τους ίδιους εκπαιδευτικούς και με το ίδιο σύστημα εξετάσεων πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Αργότερα ως επιστήμονες, στο εξωτερικό βρήκαν καλύτερες συνθήκες και περισσότερες ευκαιρίες, επιλογές, μέσα και χρηματοδότηση και εξελίχθηκαν.
ΥΓ. Ούτε το αυγό του Κολόμβου θα "ανακαλύψουμε" σήμερα, ούτε ποιο είναι το κεφάλι και ποια η ουρά του ψαριού.

Inheritor
|

@Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (ΔΕΠ)

Με την ίδια λογική να μην έχουμε εξεταστικές περιόδους ούτε στα πανεπιστήμια γιατί έτσι τροφοδοτείται η παραπαιδεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

FK
|

@Inheritor

Σε μένα απευθύνεσαι συγκεκριμένα? Εγώ είμαι αριστουχος και στο απολυτήριο αλλά και στις πανελλαδικές. Μάντεψε τι έκανα για να ξεπεράσω τα 15000 μόρια.

Inheritor
|

@FK

Τέτοια φτηνή προπαγάνδα να μας λείπει ότι τάχα δεν μπορεί κάποιος με συστηματικό διάβασμα να γράψει πάνω από 15.000 μόρια. Εφικτό είναι. Τόσοι και τόσοι γράφουν κάθε χρόνο πάνω από 15.000 μόρια. Ρώτα έναν που το κατάφερε να σου πει το πώς.
Όσοι έχετε όνειρα και φιλοδοξίες καθίστε να διαβάσετε αντί να εφευρίσκετε δικαιολογίες.
Και το κυριότερο. Ακόμα κι αν πέσουν τόσο δύσκολα θέματα και ελάχιστοι υποψήφιοι ξεπεράσουν έστω και οριακά τα 15000 μόρια θα είναι σαν να έγραψαν 20.
Σας αξιολόγησαν για πρώτη φορά στη ζωή σας και κάνετε έτσι;
Έχετε συνειδητοποιήσει τουλάχιστον ότι 12 χρόνια σας έβαζαν πλασματικούς βαθμούς ή τζάμπα γράφω;
Καταλάβετε ότι οι πανελλήνιες είναι μία πολύ απαιτητική δοκιμασία και ξεχάστε τους βαθμούς-δώρο που βλέπατε (κακώς) στο σχολείο.

FK
|

@Νόμος: Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι

Δεν ξέρω αν θα ήταν αρκετό αν γίνονταν όλοι σαν τον κ.Νανοπουλο και κ.Δασκαλακη. Θα ήταν όμως μια καλή αρχή να σταματήσουμε μια μπίζνα χωρις αποτελεσμα σε βάρος των παιδιών και των γονιών τους. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της . Ευτυχώς οι δύο διακεκριμένοι επιστήμονες χρειάστηκε να φύγουν για έχουμε σήμερα να λέμε ότι έχουμε μερίδιο στην επιτυχία τους.
Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει όπως σωστά λέτε . Δεν μας λέτε όμως ποιο είναι το κεφάλι. Ας συμφωνήσουμε αρχικά σε αυτό για να μην βρισκόμαστε μόνιμα σε ατέρμονο κύκλο. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.

Νόμος: Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι
|

@FK 21 Ιουν 2024 10:10
"Ας ξεκινήσουν λοιπόν από την αξιολόγηση όλων αυτών που έρχονται σε επαφή με μένα και με τα υπόλοιπα παιδιά της Ελλάδας που έχουν όνειρα και στόχους"!
Εννοείτε τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου σχολείου?
Δεν έχουν αξιολογηθεί επί μακρόν ("περάσει από κόσκινο") μέσω εξετάσεων, πτυχίων, επιμορφώσεων, πιστοποιήσεων, ακόμα και μέσω διαγωνισμών ή διαδικασιών μοριοδότησης-επιλογής του ΑΣΕΠ και δεν έχουν κριθεί ως ικανοί όταν διορίστηκαν?
Μετά το διορισμό τους παύουν να είναι πια ικανοί?
Μετά το διορισμό τους δεν επιμορφώνονται και δεν καθοδηγούνται από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, ώστε να εξακολουθούν να είναι ικανοί?
Ή μήπως δεν στηρίζουν τα "παιδιά της Ελλάδας που έχουν όνειρα και στόχους"?
Τέλος, εάν αύριο γινόταν όλοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας "Νανόπουλοι και Δασκαλάκιδες" (μπορεί άραγε να γίνει αυτό σε οποιαδήποτε χώρα και επάγγελμα?) θεωρείτε ότι τότε ένας μαθητής θα έγραφε "βαθμούς άνω των 15000 φοιτώντας σε δημόσιο σχολείο και έχοντας σύμμαχο ένα φροντιστήριο"?

Βιοπληροφορική
|

@FK- Να φύγουν οι πληροφορικές από το πεδίο της Πληροφορικής; Προφανώς, δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος.

FK
|

@Extinction

Αντί να ενσωματωθούν τα τμήματα των Μαθηματικών στο 4ο πεδίο, μήπως να επιστρέψουν οι πληροφορικές εξολοκλήρου στο 2ο πεδίο και να δοθεί η Κοινωνιολογία εκεί που ανήκει μιας και οι σχολές παρέμειναν στο 4ο πεδίο? Σε λίγο θα βλέπουμε υποψήφιο Θετικών Επιστημών και θα τον βγάζουμε στα κανάλια ως Πολεμιστή του Φωτός.

FK
|

Αγαπητοί,
όσοι συμμετέχετε σε αυτόν τον διάλογο, που έχει αναπτυχθεί κάτω από αυτό το άρθρο, που αποδεικνύει περίτρανα ότι κάτι δεν γίνεται σωστά στην όλη διαδικασία της μετάβασης των μαθητών στα πανεπιστήμια της Ελλάδας, θα ήθελα να αναφέρω τα παρακάτω:
Μαθητής της Γ Λυκείου με συστηματικό διάβασμα από τα πρώτα σχολικά του χρόνια έως και σήμερα είναι αδύνατο να γράψει βαθμούς άνω των 15000 φοιτώντας σε δημόσιο σχολείο και έχοντας σύμμαχο ένα φροντιστήριο. Δυστυχώς δεν υπάρχει Παιδεία αλλά πλέον ούτε παραπαιδεία. Οι γονείς έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο με ενισχυμένη διδασκαλια σε ιδιαίτερα παράλληλα με φροντιστήρια και σχολείο (που πλέον παίζει το ρόλο της φύλαξης). Υπάρχουν φυσικά και κάποιες εξαιρέσεις αλλά δυστυχώς ο κανόνας είναι αυτός που πάει μία κοινωνία μπροστά. Όλα τα άλλα είναι για να είχαμε να λέγαμε. Μαύρο χρήμα προς ανακύκλωση και φροντιστήρια που βάζουν γονείς να σκέφτονται από το ροζ συννεφάκι που έχουν δημιουργήσει. Ματαιότητα ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης.
Ας ξεκινήσουν λοιπόν από την αξιολόγηση όλων αυτών που έρχονται σε επαφή με μένα και με τα υπόλοιπα παιδιά της Ελλάδας που έχουν όνειρα και στόχους!

Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (ΔΕΠ)
|

@Dimitri

Δηλαδή σε τι ακριβώς διαφωνείτε με όσα γράφω; Πέρα από το οικονομικό όφελος το οποίο αποκομίζουν κάποιοι λίγοι (φροντιστήρια, εκδοτικοί οίκοι με την έκδοση βιβλίων όπου ανακυκλώνονται σε ελάχιστα μεταλλαγμένες μορφές διαχρονικά το πολύ 100 διαφορετικές ασκήσεις, και ελάχιστοι άλλοι που έχουν κάνει τις Πανελλήνιες επάγγελμα) σε ποιον άλλο είναι χρήσιμη αυτή η "αδιάβλητη" διαδικασία; Αυτό που κυρίως κάνει είναι να αποβλακώνει μέσω της ανάγκης για παπαγαλία τους νέους (δίνοντας λόγω του εφαρμοζόμενου ανεγκέφαλου σχήματος δυσκολίας των θεμάτων) στους παπαγάλους πραγματικό προβάδισμα για είσοδο στα ΑΕΙ (όπου αφού μπουν ως επι το πλείστον βαλτώνουν). Οι Πανελλήνιες (πέρα από την υποχρηματοδότηση της Παιδείας και της έρευνας) είναι λόγω της απόλυτης υποβάθμισης του Λυκείου και επαγγελματικού αποπροσανατολισμού που προκαλούν, βασικότατος παράγοντας υπανάπτυξης στην Ελλάδα. Η σύγκριση με το σύστημα των στρατοπέδων θανάτου των Ναζί που έκανα στο προηγούμενο σχόλιο μου δεν νομίζω ότι είναι υπερβολική ή άδικη: Kαι σ' αυτα (οπως και στις Πανελλήνιες) το μόνο "θετικό" τους στοιχείο ήταν το αδιάβλητο μιας τερατώδους διαδικασίας επιλογής (όπου στα στρατόπεδα των Γερμανών όλοι οι κρατούμενοι επιλέγονταν χωρίς διακρίσεις, αδιάβλητα, για τους θαλάμους των αερίων).

Dimitri
|

@Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (ΔΕΠ)
Πραγματικά στενοχωριέμαι πολύ πού είστε μέλος ΔΕΠ και έχετε τέτοιες απόψεις οι οποίες απέχουν από την πραγματικότητα και "ανακατεύετε" και τους Ναζί!
Εσείς θεωρείτε σωστόν τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνετε τα επιχειρήματά σας; Είστε ακαδημαϊκός! Περιμένουμε πολλά από σας!

Dimitri
|

@FK
>>Το βασικό υπόβαθρο που πρέπει να έχεις ένας φοιτητής της Πληροφορικής είναι τα >>Μαθηματικά και όχι η πληροφορική που διδάσκεται στην Γ τάξη του Λυκείου.

Αν και είμαι της Πληροφορικής, επειδή όμως έχω διδάξει και στην Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια Προγραμματισμό υπολογιστών C, Java, C#, Python etc, αλλά και ΓΛΩΣΣΑ (μια εξελληνισμένη Pascal), ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!
Τα Μαθηματικά έχουν "προαπαιτούμενα", ο Προγραμματισμός (ΓΛΩΣΣΑ) όχι. Ένας μέτριος μαθητής, εάν ξεκινήσει προετοιμασία από τα μέσα της Β' Λυκείου, όπως γίνεται πλέον, μπορεί να γράψει άριστα στον Προγραμματισμό! Στα Μαθηματικά δεν είναι έτσι. Και θα "προεκτείνω" λίγο την σκέψη, και θα βάλω στο παιχνίδι και τη Φυσική. ΟΧΙ ως γνωστικό αντικείμενο αυτό καθ' εαυτό, αλλά ως "άσκηση" αλγοριθμικής σκέψης για το μυαλό! Ένα πρόβλημα Φυσικής έχει πολλά στάδια. Όπως ένα Υπολογιστικό πρόβλημα. Πρέπει να λύσουμε το κάθε υποπρόβλημα ξεχωριστά και μετά να κάνουμε την σύνθεση (in Computer programming - algorithms).
Προσωπικά έδωσα με Δέσμες. Ήμουν 1η Δέσμη ΜΑΘ. - ΦΥΣ. - Χημεία - Έκθεση. Με τους αλγορίθμους τα πάω τέλεια και δεν είχα κάνει προγραμματισμό-αλγοριθμική στο σχολείο! Άρα???

Dimitri
|

@πολλά πολυτεχνικά
Συμφωνώ απολύτως μαζί σου! Τα τμήματα Μηχανικών Υπολογιστών πρέπει να μείνουν στο 2ο πεδίο. Το μάθημα της Φυσικής για τα τμήματα αυτά είναι ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ!
Βέβαια, θέλω να δω τι θα γίνει στο μηχανογραφικό με τα τμήματα μηχανικών ΗΥ ΠΑΔΑ (πρώην ΤΕΙ Αθήνας), ΠαΠΕΛ (πρώην Πληροφορική Τρίπολης) και ΕΛΜΕΠΑ (πρώην ΤΕΙ Κρήτης !!!), αν θα ανήκουν ΚΑΙ στο 4ο πεδίο.

Διότι μπορεί έτσι να δημιουργηθεί μια στρέβλωση: Είμαι στο 4ο πεδίο (Πληροφορική-Οικονομία) και μπορώ να δηλώσω ΠΑΔΑ, το οποίο όμως είναι (πλέον) αντίστοιχο με το ΕΜΠ (ας πούμε). Οπότε μπορώ να γραφτώ και στο ΤΕΕ μετά!

Ερώτηση (πολύ σημαντική!!): Αν περάσω ΠΑΔΑ, ΠΑΠΕΛ, ΕΛΜΕΠΑ Μηχανικός ΗΥ, μπορώ να πάρω και μετεγγραφή σε ΕΜΠ, ΑΠΘ, Χανιά, Βόλος, Ξανθή, Κοζάνη τα οποία ΔΕΝ είναι στο 4ο πεδίο στο μηχανογραφικό? Ιδού η απορία! Δηλ. πηγαίνω 4ο πεδίο που είναι ευκολότερα μαθήματα (και ας μην λέμε «Μαθηματικά Πληροφορικής», αυτό αφορά τα Μαθηματικά που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο, όχι στο Σχολείο, και αυτά είναι: Αναλυση1, Γραμμική Άλγεβρα, Διακριτά Μαθηματικά, Στατιστική, Αριθμητική Ανάλυση, Θεωρία Υπολογισμών. Δεν έχει τα «βαριά»: Αναλυση2 (λέμε τώρα), Αναλυση3, Πραγματική Ανάλυση κλπ., τα οποία και δεν χρειάζονται στην Πληροφορική). Συνεχίζουμε λοιπόν: είμαι 4ο πεδίο και περνάω ΠΑΔΑ, το οποίο μπορώ να δηλώσω (μέχρι πέρυσι τουλάχιστον). Σίγουρο Δεδομένο: Όταν πάρω πτυχίο, θα είναι ισότιμο με του ΕΜΠ, γράφομαι ΤΕΕ κλπ., και όλα αυτά από το 4ο πεδίο! Ερώτηση: Μετεγγραφή μπορώ να πάρω στο ΕΜΠ, όταν πληρώ όλες τις προϋποθέσεις; Εδώ είναι το πρόβλημα!

Περιμένουμε την 8η Ιουλίου, όπου ξεκινάει η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών. Αν κάποιος γνωρίζει από τώρα κάτι ας το καταθέσει. Ευχαριστώ.

Βιοπληροφορική
|

@FK- Τα έχεις μπλέξει λίγο, τα σχολικά Μαθηματικά που ορίζουν λανθασμένα αυτό καθαυτό το σύνολο των πραγματικών αριθμών ως ένωση των άρρητων με τους ρητούς (κραυγαλαία πατάτα) δεν είναι προϋπόθεση ούτε για τα τμήματα Πληροφορικής, ούτε για πουθενά. Ο Δομημένος Προγραμματισμός, οι βασικές Δομές Δεδομένων και η βασική Αλγοριθμική, δηλαδή το μάθημα της Πληροφορικής των Πανελλαδικών είναι. Και που ξανακούστηκε μια τρίτη επιστήμη να είναι πιο βασική από την επιστήμη αυτή καθαυτή. Και σε ποια σελίδα ακριβώς δημοσιεύονται τα στατιστικά που αναφέρουν από ποια πεδία προέρχονται οι εισαχθέντες στα διάφορα τμήματα;;

Βιοπληροφορική
|

@Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (ΔΕΠ) - Θεωρώ ότι το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι το ιδεολόγημα περί διακύμανσης των βαθμολογιών. Δηλαδή δεν μπορεί, και θεωρείται κακό, να γράψουν όλοι 20, θα πρέπει ο ένας να γράψει 20, ο άλλος 19.99, ο τρίτος 19.98, με το ζόρι, ντε και καλά. Αυτό είναι που παράγει θέματα σαν και τα πρόσφατα της Φυσικής. Δηλαδή, αντί να δίνεται έμφαση στην εξέταση των βασικών εννοιών που απαιτούνται για την παρακολούθηση των σπουδών, η έμφαση μετατοπίζεται στην παραγωγή της προκρούστειας διαβάθμισης-διακύμανσης. Και τι θα γίνεται στην ισοβαθμία; Κλήρωση, γιατί να φοβόμαστε την τυχαιότητα; Έτσι κι αλλιώς στα "δύσκολα" θέματα χρειάζεται τύχη κανείς για να γράψει (όπως έδειξα και σε ένα σχόλιο σε άλλο ποστ). Άλλωστε, στα θεμέλια του σύμπαντος που κατανοούμε με την Κβαντομηχανική (την κανονική, όχι αυτήν που δεν ξέρει ποια ποσά είναι αντίστροφα) η τυχαιότητα είναι βασική συνιστώσα! Πάντως, ευτυχώς, στο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα ακόμα και ας ελπίσουμε να μην έχουμε στο μέλλον. Τα θέματα είναι πάντα σε λογικά πλαίσια, με έμφαση στις απαιτούμενες γνώσεις και όχι στην με το ζόρι διακύμανση. Φυσικά, αυτό δέχεται την κατηγορία του "εύκολου". Πάλι, με το ζόρι, τα πράγματα πρέπει ντε και καλά να είναι δύσκολα. Γιατί; Η Πληροφορική κάνει τη ζωή εύκολη, αυτή είναι η αποστολή της!

FK
|

@Βιοπληροφορικη
Το βασικό υπόβαθρο που πρέπει να έχεις ένας φοιτητής της Πληροφορικής είναι τα Μαθηματικά και όχι η πληροφορική που διδάσκεται στην Γ τάξη του Λυκείου. Άλλωστε φαντάζομαι ξέρετε ότι η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη. Και αδιαμφισβήτα ο φοιτητής με καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα για το πτυχίο. Τα στατιστικά μπορείτε να τα δείτε μέσα από τα τμήματα των αντίστοιχων σχολών που σας ενδιαφέρουν. Το πεδιο που συγκεντρώνει τους λιγότερους υποψηφιους είναι αυτό που φαντάζει πιο δύσκολο για τους ίδιους, τους καθηγητές και τους γονείς τους !

Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (ΔΕΠ)
|

Είναι ακατανόητο ότι το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων το οποίο μόνο κακά έχει σωρεύσει (μεταξύ πολλών άλλων: καλλιέργεια παπαγαλίας, καταστροφή του Λυκείου ως Σχολείο, γιγάντωση ενός παρασιτικού οικονομικού συστήματος φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων...), καταφέρνει να βρίσκει κάποιους υπερασπιστές, κυρίως λόγω του υποτιθέμενου αδιάβλητου χαρακτήρα του. Η μόνη αναλογία που θα μπορούσε να υπάρξει είναι αν οι Γερμανοί Ναζί υπερασπίζονταν το σύστημα των στρατοπέδων εξόντωσης που είχαν φτιάξει, λόγω της αδιάβλητης διαδικασίας με την οποία τα θύματα επιλεγόταν για τους θαλάμους αερίων.
Τελικά, οι πραγματικοί λόγοι που κάποιοι υπερασπίζονται το δικό μας σύστημα Πανελλήνιων, που παράγει ανήκεστη βλάβη στην Νεολαία και στην Κοινωνία, δεν πρέπει να είναι και τόσο αθώοι και αδιάβλητοι...

Polar_Fish
|

Mε 10000 μορια πανω κάτω εισαγεσαι σε ένα τμημα Πληροφορικής. Αν πραγματικά σε ενδιαφέρει η πληροφορική και όχι τα οικονομικά, και δεν εχεις προβλημα να εξεταστεις σε οικονομια και πληροφορική θα πας στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Αν δεν εισαχθεις σε τμημα πληροφορικης, σημαίνει οτι θα έχεις λιγότερο απο 10000 μορια και επομένως ουτε στο 2ο επιστημονικό πεδίο θα εμπαινες κάπου. Αλλα στο 4ο επειδη ο μεσος ορος ειναι πιο χαμηλος ισως έχεις ακόμα επιλογές και κάτω απο τα 9500 μορια. Αυτη ειναι η πραγματικοτητα. Τα παιδια που δεν εχουν ως πρώτη επιλογή τα τμηματα πληροφορικης αλλά άλλα τμηματα θετικης κατευθυνσης με μεγαλυτερες βάσεις θα δοκιμάσουν το 2ο επιστημονικο πεδιο. Ετσι και αλλιως μεχρι το επιπεδο των 9500 μορίων θα εχουν αφθονες επιλογές.

Extinction
|

Με αυτές τις επιδόσεις στο 2ο πεδίο, προβλέπεται τα τμήματα Μαθηματικών να σβήνονται από τον χάρτη. Μήπως οι πρόεδροι των τμημάτων πρέπει να δράσουν άμεσα και να ζητήσουν την εισαγωγή των τμημάτων Μαθηματικών και στο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής; Εξάλλου, όπως έχει ειπωθεί επανειλημμένα, το πεδίο αυτό έχει δύο άμεσα συναφή αντικείμενα με τα Μαθηματικά (Μαθηματικά και Πληροφορική), ενώ το 2ο έχει μόνο τα Μαθηματικά.

Βιοπληροφορική
|

@FK: Από που προκύπτει ότι το 70% των φοιτητών της Πληροφορικής είναι από το 2ο πεδίο; Η Πληροφορική του Πειραιά μάλιστα έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας στην Πληροφορική από ό,τι στα Μαθηματικά στο 4ο πεδίο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, μήπως αυτός είναι ο λόγος που καθυστερούν να πάρουν τα πτυχία τους - από ό,τι λέγεται (αφού μπαίνουν χωρίς κανένα υπόβαθρο στο βασικό αντικείμενο των σπουδών τους).

FK
|

@Βιοπληροφορικη

Επιπρόσθετα, νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι τα θέματα των Μαθηματικών είναι κοινά για τα δύο πεδία? Πως αλλιώς θα μπορούσε το 70% των τμημάτων της Πληροφορικής να έχει φοιτητές από το 2ο πεδίο? Η μόνη σχολή που δεν ενδιαφέρει τους υποψήφιους του 2ου πεδίου είναι αυτή του Οικονομικού Πανεπιστημίου για ευνόητους λόγους. Ακόμα και αυτή του Πειραία έχει φοιτητές του 2ου πεδίου

FK
|

@Βιοπληροφορικη
Τα τμήματα πληροφορικής έχουν 35 συντελεστή στα μαθηματικά. Μήπως να αλλάξει και να μπει το.μαθημα της Πληροφορικής με μεγαλύτερο συντελεστή? Τα μαθηματικά καλώς ή κακώς είναι προαπαιτουμενα για αυτούς που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα αντίστοιχα τμήματα της Πληροφορικής. Δεν είναι τυχαίο που η σχολή στο ΕΚΠΑ δεν αγγιζεται από υποψήφιους του 4ου πεδίου.

πολλά πολυτεχνικά
|

τμήματα μηχανικών υπολογιστών δίνουν δικαιώματα εφαρμογών φυσικής (τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικής-ηλεκτρολογίας) στους αποφοίτους τους (λ.χ. εγγράφονται ως ηλεκτρονικοί μηχανικοί στο ΤΕΕ). Επομένως πρέπει να εξετάζονται σε φυσική όπως οι υπόλοιποι μελλοντικοί μηχανικοί για την εισαγωγή τους και να μην μπαίνουν με ευκολότερα θέματα.

Βιοπληροφορική
|

@Dimitri - Δεν είναι εύκολα τα μαθήματα του 4ου Πεδίου, οι μαθητές είναι καλοί όταν τα μαθήματα έχουν άμεση σχέση με τις σκοπούμενες σπουδές τους και δίνουν τα απαραίτητα εφόδια για αυτές. Τα μαθήματα της Πληροφορικής και της Οικονομίας έχουν αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Όποιος θέλει του χρόνου μπορεί να επιλέξει το Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής.

Δημήτριος
|

@Dimitri ουδέποτε στις πανελλήνιες υπήρχε "ποσοστοση θέσεων" στα τμήματα ΑΕΙ που είναι σε 2 ή 3 ή 4 πεδία. Από τη μία ο μαθητής θα διαλέξει συνήθως για τμήματα πληροφορικής το 4ο Πεδίο (και όχι το 2ο) και από την άλλη το Υπ. Παιδείας να μη λέει σε όλους ναι, όταν εισηγούνται να μπουν και σε άλλο πεδίο (προφανώς για να γεμίσουν τις προσφερόμενες θέσεις προπτυχιακών φοιτητών).

Dimitri
|

@Σπυρος
Πολύ σωστό αυτό που λέτε!
Δεν μπορεί να συγκριθεί η δυσκολία Φυσικής-Χημείας με Πληροφορική-ΑΟΘ.
Στις σχολές Πληροφορικής που ειναι κοινές στο 2ο και 4ο πεδίο πρέπει να υπάρχει ποσόστοση για καθε πεδίο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ