Στεγαστικό επίδομα σπουδαστών ΣΑΕΚ (π. ΙΕΚ): Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

22 ερωτήσεις-απαντήσεις

20/06/2024

Ενημερώθηκε: 20/06/2024, 16:41

Άκουσε το άρθρο

Ξεκίνησε, από σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουνίου, η υποβολή αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ – πρώην ΙΕΚ) για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά είτε απευθείας, μέσω της σελίδας https://stegastiko.minedu.gov.gr/, είτε μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση», μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα έχουν επίσης αναρτηθεί το θεσμικό πλαίσιο, η σχετική εγκύκλιος, το εγχειρίδιο χρήσης καθώς και αρχείο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής. Η υπηρεσία αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

1. Πώς θα εγγραφώ στην υπηρεσία ώστε να υποβάλλω ηλεκτρονική αίτηση για στεγαστικό επίδομα;

Για την εγγραφή ή είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο δικαιούχος (γονέας ή καταρτιζόμενος) θα χρησιμοποιήσει
το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των
στοιχείων του.

2. Πώς διαμορφώνεται το χορηγούμενο ποσό του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος για τους καταρτιζόμενους των
Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για το εκπαιδευτικό έτος
2022-2023;

Για τους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Στην περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικεί με άλλον καταρτιζόμενο και εφόσον οι Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου και του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα,
χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

3. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση εκπρόθεσμα;

Η δημιουργία και η υποβολή αιτήσεων επιτρέπεται μόνον στα εκάστοτε καθορισμένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. χρονικά
διαστήματα.

4. Πώς είμαι σίγουρος ότι η αίτησή μου για το στεγαστικό επίδομα υποβλήθηκε;

Οι υποβεβλημένες αιτήσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της
αίτησής σας στην καρτέλα «Οι αιτήσεις μου». Μια οριστικά υποβεβλημένη αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση
«Υποβληθείσα».

5. Στην καρτέλα "Οι αιτήσεις μου" γράφει ότι η αίτηση είναι σε κατάσταση "Προσωρινά Αποθηκευμένη". Τι
σημαίνει αυτό;

Οι αιτήσεις που είναι σε κατάσταση "Προσωρινά Αποθηκευμένη" δεν έχουν ακόμα υποβληθεί οριστικά.
Θα πρέπει να προβείτε στην οριστική υποβολή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ώστε να είναι δυνατή η
αξιολόγησή της αίτησης από την αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ..

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ορισθείσας προθεσμίας, καμία αίτηση δεν θα μπορεί να υποβληθεί και να
αξιολογηθεί.

6. Πώς μπορώ να εκτυπώσω την αίτησή μου;

Ο δικαιούχος (γονέας ή καταρτιζόμενος) αφού συνδεθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή με το όνομα χρήστη (username)
και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet, για την
εκτύπωση της υποβεβλημένης αίτησής του επιλέγει το πεδίο «Οι Αιτήσεις μου» και στη συνέχεια το εικονίδιο
«Εκτύπωση» στην υποβεβλημένη αίτηση που επιθυμεί να εκτυπώσει.

7. Είμαι διαζευγμένος. Ποιος από τους δύο γονείς πρέπει να υποβάλει την αίτηση για το στεγαστικό επίδομα του
παιδιού μας;

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο
καταρτιζόμενος και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

8. Επιχειρώ να δημιουργήσω αίτηση ως καταρτιζόμενος άνω των 25 ετών, αλλά η εφαρμογή μου εμφανίζει μήνυμα
ότι είμαι κάτω των 25 ετών και δε με αφήνει να συνεχίσω. Τι πρέπει να κάνω;

Επειδή η αίτηση αφορά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, το ηλικιακό κριτήριο ικανοποιείται εφόσον ο καταρτιζόμενος
έχει γεννηθεί μέχρι τις 31-12-1996. Εάν έχει γεννηθεί μετά την 01-01-1997, την αίτηση θα πρέπει να υποβάλει ο γονέας
τον οποίο βαρύνει ο καταρτιζόμενος και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

9. Οι γονείς μου είναι κάτοικοι εξωτερικού, αλλά ταυτόχρονα στοιχειοθετώ δικαίωμα υποβολής αίτησης και μέσω
άλλης κατηγορίας (π.χ. είμαι άνω των 25 ετών). Ποια κατηγορία επιλέγω;

Την κατηγορία «Οι γονείς μου είναι κάτοικοι εξωτερικού» θα πρέπει να την επιλέξει ο καταρτιζόμενος μόνο αν δεν
στοιχειοθετεί δικαίωμα υποβολής αίτησης μέσω καμίας άλλης κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή και μόνο υποχρεούται
να προσκομίσει στη Σ.Α.Ε.Κ. όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή του κατάσταση,
τόσο του δικού του όσο και των γονέων του ή του γονέα τον οποίο βαρύνει στις περιπτώσεις που οι γονείς του είναι
διαζευγμένοι ή ο γονέας είναι άγαμος-η ή έχει αποβιώσει ο ένας γονέας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό.

Τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα και η κατοικία της
αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου.

10. Ποια είναι τα εκπαιδευτικά κριτήρια της δράσης;

Τα εκπαιδευτικά κριτήρια της δράσης, για τα οποία γίνεται έλεγχος ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας με το
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και στη συνέχεια ελέγχονται από την αρμόδια
Σ.Α.Ε.Κ. του καταρτιζόμενου, είναι τα ακόλουθα:

• Ο καταρτιζόμενος απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του εκπαιδευτικού έτους
για το οποίο αιτείται το επίδομα, εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο Βεβαίωση Φοίτησης για το
Α και Β εξάμηνο. Για την περίοδο της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται Βεβαίωση Ολοκλήρωσης/Περάτωσης Πρακτικής
Άσκησης.

• Επιπλέον, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να μην έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που
απαιτούνται για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισής του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας
των Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ.

11. Είμαι ήδη κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης/κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και φοιτώ για την απόκτηση
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έχω δικαίωμα στο στεγαστικό επίδομα;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν δικαιούνται να λάβουν το στεγαστικό επίδομα όσοι καταρτιζόμενοι είναι
κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή είναι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

12. Ως μισθωτής της μισθωμένης κατοικίας στην πόλη κατάρτισης εμφανίζεται ο/η αδερφός/ή του καταρτιζόμενου
και ως εκ τούτου το σχετικό κριτήριο δεν επαληθεύεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Χάνεται το δικαίωμα στο
στεγαστικό επίδομα;

Όχι, αν ως μισθωτής εμφανίζεται ο/η αδελφός/ή του καταρτιζόμενου ή ο γονέας τον οποίο δεν βαρύνει ο καταρτιζόμενος (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων) και δεν επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση, το κριτήριο εγκρίνεται από την αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ. στην οποία υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος.

13. Είμαι καταρτιζόμενος και προέχομαι από μετεγγραφή και ικανοποιείται αθροιστικά για τα δύο σπίτια που
νοίκιαζα το κριτήριο των έξι μηνών. Η εφαρμογή ωστόσο δεν επιτρέπει να δηλωθούν και τα δύο μισθωτήρια συμβόλαια
και εμφανίζει ότι δεν ικανοποιείται το κριτήριο. Τι μπορεί να γίνει;

Στην ηλεκτρονική αίτηση ο δικαιούχος (γονέας ή καταρτιζόμενος) θα πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του μισθωτηρίου
της πόλης, στην οποία σπουδάζει ο καταρτιζόμενος. Μετά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστούν στην
αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ. εκτυπωμένες και οι δύο ηλεκτρονικές δηλώσεις των μισθώσεων στην Α.Α.Δ.Ε..

14. Η κύρια κατοικία του πατέρα μου βρίσκεται στη Ραφήνα ενώ εγώ σπουδάζω στη Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. Κερατσινίου
και μισθώνω διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή του Κερατσινίου. Γιατί το σύστημα με βγάζει μη επιλέξιμο;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο καταρτιζόμενος πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών
του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία
άλλης κατοικίας.

Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από 20 χιλιόμετρα
θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,
καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα.

15. Έχω επικαρπία ακινήτου στην πόλη κατάρτισης, γιατί το σύστημα με βγάζει μη επιλέξιμο;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο καταρτιζόμενος πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών
του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία
άλλης κατοικίας.

16. Πώς υπολογίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα; Ποιο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει;

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων
τέκνων του, από κάθε πηγή. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

17. Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Μπορώ να υποβάλω αίτηση επανεξέτασης;

Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος εντός προθεσμίας ενός
(1) μηνός από τη γνωστοποίηση του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο,
είτε από τον έλεγχο που διεξάγεται στη Σ.Α.Ε.Κ.. Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται έντυπα προς τη Σ.Α.Ε.Κ., όπου και
προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Η αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ.
μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης επανεξέτασης,
η οποία και εξετάζεται από την διοίκηση της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ.

18. Ποια στοιχεία που αφορούν τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά την υποβολή
αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, στις περιπτώσεις συγκατοίκησης καταρτιζόμενων (για το εκπαιδευτικό έτος
2022-2023);

Σε περίπτωση όπου ο καταρτιζόμενος για τον οποίο γίνεται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος συγκατοικεί με άλλον
καταρτιζόμενο Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., συμπληρώνονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

• Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,
• Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

19. Τι γίνεται αν η αίτησή μου έχει εγκριθεί αλλά τα στοιχεία συγκατοίκησης απορριφθούν; Χάνω το επίδομα;

Σε περίπτωση απόρριψης των στοιχείων συγκατοίκησης από την αρμόδια Σ.Α.Ε.Κ., παραμένει σε ισχύ η έγκριση της
αρχικής αίτησης των 1.500 ευρώ.

20. Τι κριτήρια πρέπει να ισχύουν για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο ώστε να λάβω το ποσό των 2.000 ευρώ;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο είναι τα ακόλουθα:

• Ο συγκατοικών καταρτιζόμενος φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον
καταρτιζόμενο για τον οποίο γίνεται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος.
• Ο Α.Φ.Μ. που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου καταρτιζόμενου ταυτίζεται με τον
Α.Φ.Μ. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου ή συμπεριλαμβάνει τον καταρτιζόμενο ως προστατευόμενο τέκνο
στη δήλωσή του.
• Το μισθωτήριο της αίτησης περιλαμβάνει ως μισθωτή τον Α.Φ.Μ. που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα
καταρτιζόμενο.

Τονίζεται ότι ο συγκατοικών καταρτιζόμενος πρέπει να είναι ενεργός καταρτιζόμενος Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για το εκπαιδευτικό έτος υποβολής της αίτησης.

21. Ο συγκάτοικός μου είναι προπτυχιακός φοιτητής ΑΕΙ. Μπορώ κι εγώ να καταχωρίσω στοιχεία συγκατοίκησης;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το επαυξημένο επίδομα των 2.000 ευρώ χορηγείται μόνο στην περίπτωση
καταρτιζόμενου που συγκατοικεί με άλλον καταρτιζόμενο και εφόσον οι Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου και του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα.

22. Πού μπορώ να απευθυνθώ αν έχω οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ερώτημα για τη δράση;

Για περισσότερες απορίες ή υποστήριξη για τη χρήση της εφαρμογής, μπορείτε να απευθύνεστε στη Σ.Α.Ε.Κ. σας. Δείτε
τα στοιχεία επικοινωνίας με της Σ.Α.Ε.Κ. σας, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ