Από το 2025 οι πρώτες διαγραφές φοιτητών που ξεπερνούν την ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης

Οι ποινές για τα ΑΕΙ που δεν θα διαγράψουν φοιτητές-Δώδεκα ερωτήσεις- απαντήσεις για τις διαγραφές φοιτητών

03/07/2024

Ενημερώθηκε: 03/07/2024, 11:47

Άκουσε το άρθρο

Από  το 2025  θα ξεκινήσουν  οι  πρώτες διαγραφές φοιτητών , σύμφωνα με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν , πριν δυο χρόνια, στη Βουλή.

1. Ποιο  θα είναι το ανώτατο όριο φοίτησης;

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά  εξάμηνα.

Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε διαγραφές φοιτητών ;

Αυτό σημαίνει ότι μετά το ανώτατο όριο φοίτησης, οι φοιτητές θα διαγράφονται από το Πανεπιστήμιο.

3. Οι διαγραφές αφορούν και τους ήδη φοιτούντες στα ελληνικά Πανεπιστήμια, το ακ. έτος 2020-21, όταν ψηφίστηκαν οι σχετικές διατάξεις;

Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους  εισερχόμενους φοιτητές τους ακαδημαϊκού έτους 2021- 22, ενώ για τους ήδη φοιτούντες   το ακ. έτος 2020-21  υπάρχει μεταβατική διάταξη.

4. Τι θα ισχύσει για τους ήδη εγγεγραμμένους  το ακ. έτος 2020-21, αλλά δεν είχαν τότε υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ;

Για τους φοιτητές που ήταν  ήδη εγγεγραμμένοι το ακ. έτος 2020-21 και δεν έχουν υπερβεί  την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 και εκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, προσαυξημένης κατά τέσσερα εξάμηνα για τους τετραετούς φοίτησης και κατά έξι εξάμηνα  για πενταετή  ή εξαετή τμήματα.

Παράδειγμα εάν ένας φοιτητής που θα είναι στο 3ο έτος  το επόμενο ακαδημαϊκό  έτος 2021-22, σε τετραετές τμήμα, έχει υπόλοιπο έξι (4+2) χρόνια.  Μετά διαγράφεται.

Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι  πενταετούς φοίτησης έχει υπόλοιπο οκτώ (5+3) χρόνια, αρχίζοντας τον υπολογισμό αυτό από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

5. Τι θα ισχύσει για τους φοιτητές που ήδη   έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ;

Οι φοιτητές που ήδη έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης τους δίνεται επιπλέον  χρόνος φοίτησης  ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του τμήματός τους, ξεκινώντας τον υπολογισμό από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22.

Για παράδειγμα εάν ένας φοιτητής βρίσκεται (το ακ. έτος 2020-21) στο δέκατο έτος σε τμήμα τετραετούς φοίτησης έχει δικαίωμα φοίτησης άλλα τέσσερα χρόνια ,  ξεκινώντας από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22. Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι  πενταετούς φοίτησης έχει άλλα πέντε χρόνια.

6. Γιατί το υπουργείο Παιδείας δίνει περισσότερο συνολικό χρόνο φοίτησης σε όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε έτος εντός της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, καθώς και στους λεγόμενους “αιώνιους” φοιτητές, σε σχέση με αυτούς που θα εισαχθούν από την επόμενη χρονιά;

 Εδώ υπάρχει νομικό ζήτημα. Υπήρξε εκτίμηση νομικών  του υπουργείου Παιδείας ότι  θα μπορούσε να προσβληθεί η διάταξη,  για έλλειψη δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς το Κράτος, εάν το όριο φοίτησης για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές ήταν πολύ στενό.

7. Θα υπάρξουν διαγραφές φοιτητών;

Με τη συμπλήρωση  της ανώτατης διάρκειας φοίτησης , η Κοσμητεία της Σχολής είναι υποχρεωμένη να εκδώσει πράξη διαγραφής.

8. Εάν ένα Πανεπιστήμιο αρνηθεί να διαγράψει φοιτητές, όπως έγινε και στο παρελθόν με το νόμο 4009/11, θα υπάρξουν επιπτώσεις;

Γι αυτά τα Πανεπιστήμια θα υπάρξει “ποινή” ως προς τη χρηματοδότηση.

9. Εάν ένας φοιτητής έχει προβλήματα υγείας διαγράφεται;

Με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΕΙ  καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

10. Εάν ένας φοιτητής έχει αντικειμενικούς λόγους που δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση των σπουδών στον χρόνο που προβλέπει η παραπάνω ρύθμιση, θα διαγραφεί;

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία καθώς και οι αθλητές κατά τη διάρκεια των σπουδών  τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και

βα) για όσα έτη καταλαμβάνουν  διάκριση 1ης  έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα  ατομικών αθλημάτων  με συμμετοχή τουλάχιστον  12 αθλητών και 8 σωματείων  ή αγωνίζονται σε ομάδες  των δύο ανώτερων κατηγοριών  σε ομαδικά αθλήματα  ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων  σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα  ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις  υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

ββ/ συμμετέχουν έστω άπαξ,κατά τη διάρκεια  της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών  για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών,δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής.  

11. Τι ισχύει για τους φοιτητές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης;

Για τους φοιτητές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κάθε εξάμηνο στο οποίο φοιτούν υπό το καθεστώς αυτό, προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώσουν  προς παρακολούθηση και να εξετάζονται  σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου  που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών .

12. Οι φοιτητές   μπορούν να τη διακόψουν τη φοίτηση τους;

Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτηση τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται  κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (39)

Inheritor
|

Το ζητούμενο είναι κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τί είδους παιδεία θέλουμε στη χώρα μας. Και αυτό το μοντέλο να εφαρμοστεί για 15-20 χρόνια ανεπηρέαστο. Δεν γίνεται κάθε 5 χρόνια να αλλάζουμε μοντέλο και να ξεκινάμε έτσι κάθε φορά από μία λευκή κόλλα χαρτί. Δεν κάνει καθόλου καλό αυτό. Πουθενά.

@ @@ Φιλελεύθερος | 5 Ιουλ 2024 11:45
|

Η εκπαίδευση δεν είναι χομπυ.

@ Apostolos | 5 Ιουλ 2024 13:30
|

Επειδή έχω διδάξει 11 χρόνια και στο εξωτερικό, αυτό που λέτε ισχύει: τα ποσοστά επιτυχίας είναι >60% στα μεγαλύτερα έτη συνήθως. Όμως έχω βάλει παρόμοια θέματα σε ουσιαστικά το ίδιο πυπχρεωτικό μάθημα στην Ολλανδια και σε κεντρικό ΑΕΙ στην Αθήνα που εργάστηκα. Σε παρρόμοιας δυσκολίας θέματα στην ελλάδα έπαιρνα σταθερά μικρότερα ποσοστά. Η δυνατότητα να δίνουμε το κάθε μάθημα όσες φορές θέλουμε κάνει πολλούς φοιτητές να προσπαθούν λιγότερο

Apostolos
|

Επειδή κάποιοι αναφέρονται στο εξωτερικό και επειδή έχω σπουδάσει ΚΑΙ στο εξωτερικό το μόνο που έχω να πω είναι το εξής: Αν κάποιος καθηγητής βάζει θέματα όπου περνάει μόνο το 10% των φοιτητών πάει απλά σπίτι του την άλλη μέρα!
Δεν μιλάμε για Cambridge και Oxford, γιατί και κανένα Ελληνικό ΑΕΙ δεν είναι ισάξια αυτών.
Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Όλη η κουβέντα γίνεται για να έχουν χαμηλό ανταγωνισμό "τα δικά μας παιδιά" που έχουν πάρει ή θα πάρουν πτυχίο.

@@ Φιλελεύθερος
|

Για μένα δεν είναι το πρώτο πτυχίο αλλά το τρίτο. Εργάζομαι αποδεδειγμένα. Ο μπαμπάς μου δεν είχε χρήματα να με στείλει στο Havard. Με στήριξε στο πρώτο πτυχίο. Το δεύτερο πτυχίο και τα πέντε μεταπτυχιακά τα έκανα μόνος μου. Δεν αναγνωρίζω σε κανένα το δικαίωμα να με διαγράψει. Κάτω τα χέρια από ανθρώπους που προσπαθούν. Οι διαγραφές θα ανοίξουν το ασκό του αιόλου.

@ Dimitri | 4 Ιουλ 2024 21:09
|

Αν ήταν 1% οι αιώνιοι δε θα μιλούσε κανείς. Στο τμήμα μου οι ενεργοί "αιώνιοι" είναι το 20%. 20% των πόρων (χρόνος, εργαστήρια -- κάνετε λάθος για τα εργαστήρια, όταν το μάθημα διδάσκεται σε αυτά, πχ εργαστήρια υπολογιστών, βιβλία καθώς και οι αιώνιοι παίρνουν δωρεάν βιβλία αν αλλάξουν μαθήματα επιλογής) δεν πηγαίνει σε αυτούς που είναι συνεπείς. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Αυτά που γράφετε δεν είναι ακριβή.

Dimitri
|

@@ STERGIOS | 3 Ιουλ 2024 17:33
"Επιβαρύνουν: εξετάσεις, διδάσκοντες, εργαστήρια, διοικητικό φόρτο, δωρεάν συγγράμματα που τα πληρώνεις εσύ".
Παρακαλώ πολύ, ας μην διατυπώνουμε τέτοια επιχειρήματα που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα!
Εξετάσεις: 1 θέση παραπάνω σε ένα έδρανο δεν κοστίζει τίποτα.
Διδάσκοντες: Ο διδάσκων θα έχει ένα φόρτο +1% (maximum) για να διορθώσει το 1 παραπάνω γραπτό.
Εργαστήρια: τα εργαστήρια τα παρακολουθεί κάποιος φοιτητής ΜΟΝΟΝ μια φορά. Αν κοπεί, δίνει μόνον εξετάσεις, ΔΕΝ ξαναπαρακολουθεί, άρα ΔΕΝ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρυματος με παραπανω εργαστηριακά τμηματα.
Διοικητικό φορτίο: Ποιο είναι το διοικητικό φορτίο; Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Οι εγγραφές στα εξάμηνα και στα μαθήματα γίνονται ηλεκτρονικά από τους φοιτητές. Η γραμματεία ΔΕΝ επιβαρύνεται.
Δωρεάν συγγράμματα: Οι «αιώνιοι» ΔΕΝ δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα! Παίρνεις συγγράμματα την ΠΡΩΤΗ φορά που θα δηλώσεις το μάθημα. Αν δεν το περάσεις και κάποια στιγμή αλλάξει το σύγγραμμα ΔΕΝ δικαιούσαι το καινούριο βιβλίο! Πας στην βιβλιοθήκη ή βρίσκεις μεταχειρισμένο από κάποιον που έχει περάσει το μάθημα κλπ.

Ας εξετάζουμε πρώτα την εκάστοτε νομοθεσία και μετά να διατυπώνουμε κάποια άποψη. Το λέω με όλον τον σεβασμό.

Μέλος ΔΕΠ
|

Έχει κανείς αναρωτηθεί για την ψυχολογική πίεση που θα ασκηθεί στους διδάσκοντες από άτομα που είναι υπό διαγραφή;

ΔΕΠ
|

Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το όριο σπουδών. Είναι το όριο δυνατών εξετάσεων ανά μάθημα. Θα μπορούσε να υπάρχει όριο εξέτασης πχ 3 φορές για κάθε μάθημα και να μην υπάρχει όριο σπουδών. Έτσι δε θα ενοχλούνταν οι εργαζόμενοι ούτε οι αναξιοπαθούντες. Έχω όμως την υποψία ότι αυτή η λύση πάλι δε θα άρεσε σε αυτούς που σκίζονται να υποστηρίξουν την παρούσα ασύδοτη κατάσταση.

Θιο
|

Διαβάζοντας τα σχόλια έμαθα ότι ανάμεσα μας ζουν οχι μονο προστάτες των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη αλλά και άτομα που πιστεύουν ότι η χώρα μας έχει δωρεάν παιδεία.

@ Game Theory | 4 Ιουλ 2024 17:25
|

Προσυπογράφω το σχόλιό σας. Ως ΔΕΠ σε πολυπληθές τμήμα κεντρικού ΑΕΙ έχω δει μεγάλη αύξηση των εξεταζόμενων μετά την ψήφιση του νόμου Κεραμέως στο ίδιο (υποχρεωτικό) μάθημα που διδάσκω εδώ και 9 χρόνια. Τώρα ακόμα και πολλοί αιώνιοι έρχονται διαβασμένοι, δίνουν εργασίες και έχει αυξηθεί η συνέπεια και τα ποσοστά επιτυχίας.

Game Theory
|

Μια παρατήρηση για όσους σκίζουν τα ρούχα τους εδώ σχετικά με τη μεγιστη διάρκεια σπουδών: πρώτον υπάρχει σε όλα τα μέρη του κόσμου. δεύτερον, αυτό που δεν υπολογίζουν οι περισσότεροι σχολιαστές είναι το αποτέλεσμα που θα έχει η εφαρμογή της στη συμπεριφορά των φοιτητών. Όταν γνωρίζεις ότι έχεις απεριόριστες ευκαιρίες για να περάσεις το μάθημα, πτυχίο, κλπ, τότε συμπεριφέρεσαι και δρας διαφορετικά σε σχεση με την περίπτωση όπου ξέρεις ότι μετά από το πολύ 6 (ή 12 για μερική φοίτηση) χρόνια ο χρόνος τελειώνει (οπότε συμμαζεύεσαι, δείχνεις ενδεχομένως περισσότερη υπευθυνότητα, τακτοποιείς αλλιώς τις προτεραιότητές σου, δεν πας να εξεταστείς στα κουτουρού αλλά μόνο έχοντας προετοιμαστεί). Μην υποτιμάτε την ανθρώπινη φύση. Φυσικά όλοι θέλουμε άπειρες ευκαιρίες και ελάχιστους περιορισμούς, αλλά όταν μπουν οι περιορισμοί οι άνθρωποι προσαρμόζονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ θεμιτό να υπάρχει ανώτατο όριο, αυτή τη στιγμή είμαστε μοναδική παγκόσμια πατέντα με τα καμώματά μας πάνω σ'αυτό....

@Apostolos
|

όχι βέβαια, το "δίκαιο" είναι να μπορεί να δίνει εξετάσεις στα ίδια και τα ίδια μαθήματα μέχρι τα βαθειά γεράματα, ή όσο θέλει τέλος πάντων!

@@@Ανθιστη
|

Δε χρειάζεται να ντρέπεστε, όπως λετε, για λογαριασμό μου. Έχω αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στη ζωή μου αλλά ποτέ δεν περίμενα να με ξελασπώνει επ' άπειρον κάποιος (π.χ το κράτος) ή να δεσμεύω πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα άλλοι. Το κράτος (δηλαδή όλοι μας) δίνουν κάποιες ευκαιρίες, με προσωπικό τους/μας κόστος. Αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι εφ'όρου ζωής. Οι περισσότεροι θα μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν ορθά, και καλά θα κάνουν, γι'αυτό τους τις δίνουμε. Κάποιοι δε θα θελήσουν ή δε θα μπορέσουν, για 1000 λόγους. Είναι μέρος της ζωής και αυτό.

@@@Ανθιστη
|

Μάλλον άλλος τραβάει το ζόρι. Εγώ σπουδασα και δούλεψα και πήρα πτυχίο στην ώρα μου. Το "ο φορολογούμενος πληρώνει" δεν είναι καραμέλα, είναι η σκληρή πραγματικότητα. Το για τα "προνόμια που καταργούνται" είναι η πραγματική καραμέλα. Οι αιώνιοι φοιτητές που εξετάζονται 20 φορές στο κάθε μάθημα μέχρι να τύχει να περάσουν απασχολούν προσωπικό και απορροφούν πόρους. Και συν τοις άλλοις πήραν τη θέση κάποιου άλλου φοιτητή που θα είχε τελειώσει 2 και 3 φορές στο ίδιο διάστημα. Αυτό δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε ορθολογικό. Γνωρίζετε εσείς κάποια χώρα στην οποία ο φοιτητής μπορεί να εξετάζεται απεριόριστες φορές χωρίς όριο φοίτησης; Αν όχι μάλλον θα πρέπει να προβληματιστείτε. Η "δωρεάν παιδεία" δεν είναι τζάμπα.

@Apostolos
|

Ναι. Να φροντίσει να τα τελειώσει εγκαίρως. Και 50 χρόνια να βάλουμε το όριο σπουδών θα υπάρξει κάποιος που θα ρωτήσει, "καλά με 50 χρόνια μου λείπει 1 μάθημα, γιατί να με διαγράψετε";

@ @@Ανθιστη |04/07/2024 - 10:59
|

Γιατί να σταματήσει "η καραμέλα" Είναι αλήθεια. Αν θέλουν να έχουν παραπάνω έτη ας συμβάλλουν όλοι ν' αλλάξει το Σύνταγμα και να πληρώνουν οι γονείς/οι ίδιοι για >ν+2 ή >ν+3 φοίτηση. Δε θα πληρώνω εγώ τη χαλαρότητα ή την ανικανότητα του καθενός.

Πλατάρος Γιάννης
|

@Αποστολος. Μια σοβαρή απάντηση, καλό σενάριο, ειναι ότι όποιος χρωστάει 2-3 μαθήματα, λαμβάνει βεβαίωση σπουδών ότι έχει περατωσει και ποια μαθήματα.
Μετά κάνει αίτηση σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και του λένε ποια μαθήματα πρέπει να περάσει για να λάβει πτυχίο.
Βεβαιως ο > 4+2 φοιτητής, δεν επιβαρύνει το κράτος. Επιβαρύνει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Το κράτος επιβαρύνεται με μια κόλλα αναφοράς και ο διορθωτής με 1% παραπάνω χρόνο. Διότι όσοι διακόπτουν διακόπτουν δια βίου πλην όσων επανακαπτουν, ελαχίστων.
Ισως πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις πλαισιωμένες, νομικά προβλεπόμενες.
Αν χρωστάει 1-3 μαθήματα παρέχεται ένα εξαμηνο παραπάνω με απλή Πλειοψηφία του τμήματος.
Αν χρωστάει 4-7 μαθήματα του παρέχονται 2 εξάμηνα, με Πλειοψηφία 2/3.
Αν χρωστάει έως 10, παρέχονται έως 2 εξάμηνα με ομόφωνη απόφαση.
Οι αποφάσεις ειναι με μυστική ψηφοφορία, ηλεκτρονικές.
Αν χρωστάει πάνω από 10, κανένα μέτρο.
Οποίος φτάνει το όριο του 4+2, και χρωστά μπόλικα κάνει διακοπή, πάει σπίτι του, διαβάζει και όταν αισθανθεί ετοιμος, πάει και τα δίνει όλα στο 8ο εξάμηνο που λίγο πριν την λήξη του έκανε διακοπή.

@ Σακης | 3 Ιουλ 2024 21:21
|

Στην διακοπή φοίτησης δεν γίνεται δεκτός ως λογος "η φοίτηση σε άλλο Ίδρυμα Εκπαίδευσης του Εσωτερικού και του Εξωτερικού". Λέτε να είναι αποδεκτή η προετοιμασία για πανελληνιες;

Apostolos
|

O συγκεκριμένος Νόμος είναι γενικός και επομένως δεν είναι δίκαιος. Τα τμήματα των 4 ετών έχουν από 40 ως 50 σχεδόν μαθήματα. Δεν είναι το ίδιο όταν κάποιος χρωστάει στο τέλος των 6 ετών πάνω από το 50% των μαθημάτων με κάποιον που χρωστάει το 10% των μαθημάτων δηλαδή μέχρι 4~5 μαθήματα. Όταν ξέρουμε μάλιστα ότι ο μέσος όρος είναι τα 6 έτη φοίτησης. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και να βοηθάει τους φοιτητές που χρωστούν λίγα μαθήματα. Και όταν λέμε λίγα ενοούμε το 10%.

@ Apostolos | 4 Ιουλ 2024 11:49
|

Να μη χρωστάει ή να πάρει διακοπή σπουδών. Όταν πάτε στην Αγγλία να σπουδάσετε έχετε τέτοιες απορίες;

Apostolos
|

Αν κάποιος φθάσει στα 6 έτη σπουδών και χρωστάει ακόμα 1~3 μαθήματα θα χάσει το πτυχίο? Είναι δίκαιο αυτό?

Δυστυχώς
|

Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο εμφανίζονται - βέβαια ο νόμος είναι νόμος και κάποτε πρέπει να εφαρμοστεί.

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό ή γραφειοκρατικό κόστος των αιωνίων, αλλά το ποιος θα πάρει την ευθύνη και θα καλύψει το κόστος των καταλήψεων που θα ακολουθήσουν μετά την πρώτη διαγραφή. Το θέμα είναι υπαρξιακό για όλους τους φοιτητές, και το νούμερο ένα "κεκτημένο" των αγώνων τους. Όλοι, φοιτητές και μή, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης θα συμπαρασταθούν στους διαγραφέντες. Οι καταλήψεις αυτές είναι βέβαιο ότι θα κλονίσουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση τολμήσει να προχωρήσει σε διαγραφές.

@@Ανθιστη
|

Αυτή η καραμέλα του "πληρώνει ο φορολογούμενος" να σταματήσει. Κανένας φοιτητής δεν φύτρωσε. Όλοι έχουν γονείς που πληρώνουν φόρους, ακόμα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι φοιτητές πληρώνουν φόρους.
Επιπλέον, αφού περάσουν τα χρόνια που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σταματάνε τα προνόμια (πάσο, φοιτητική λέσχη, συγγράμματα κλπ).
Όσο για τις γνώσεις που έχουν ξεπεραστεί όταν λαμβάνεται πτυχίο μετά από 4+2++++ όσα χρόνια.... ελάτε τώρα που σας ενδιαφέρει αυτό.
Στην τελική, εσείς τι ζόρι τραβάτε;;;;

@ Σακης | 3 Ιουλ 2024 21:21
|

Όποιος θέλει να ξαναδώσει πανελλήνιες μπορεί να κάνει διακοπή φοίτησης.

@ STERGIOS | 3 Ιουλ 2024 17:33
|

Επιβαρύνουν: εξετάσεις, διδάσκοντες, εργαστήρια, διοικητικό φόρτο, δωρεάν συγγράμματα που τα πληρώνεις εσύ.

Σακης
|

Αν καποιος εχει χασει μια χρονια για να ξαναδωσει πανελλαδικες εχει +1 ετος και αν εχει μια ατυχια για 1 η 2 μαθηματα θα χανει τη σχολη? Τι λετε ρε

@ @Ανθιστη
|

Κανένας δεν ξεκινά όχι μονο τις σπουδές του αλλά και οτιδήποτε άλλο στη ζωή του με σκοπό να είναι ασυνεπής και μάλιστα ασυνεπής προς τον εαυτό του. Η ζωή έχει τόσες αναπάντεχες καταστάσεις που σε υποχρεωνουν να δώσεις την προσοχή σου αλλού. Ανάμεσα μας υπάρχουν αξιόλογα άτομα που σταμάτησαν για μεγάλη περίοδο της ζωής τους τις σπουδές τους για οικογενειακό λόγους η για άλλους σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Επανήλθαν αργότερα, αποφοίτησαν και σήμερα συνεισφέρουν στην κοινωνία μας. Λυπάμαι για τρόπο που σκέφτεστε και σας εύχομαι να μην σας τύχει να βρεθείτε σε δύσκολη θέση και να έχετε απέναντι σας κάποιον με τις δικές σας απόψεις δηλ να σας κοιτάει και να υπολογίζει πόσο του κοστίζει η ζωή σας.

Χρύσα
|

Μετά το ν+2 δεν πληρώνει κανείς τίποτα. Κόψτε την πιπίλα, ότι τάχα μου πληρώνετε. Ούτε πάσο δικαιούσαι, ούτε συγγράματα παίρνεις. Τα προβλήματα υγείας είναι ένα ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και κάποιος που γονάτισε εξαιτίας τους, είναι δύσκολο να ξαναβρεί ρυθμό. Κάποιοι τα καταφέρνουν γρηγορότερα, κάποιοι όχι τόσο. Πρέπει να υπάρξει ειδική επιτροπή, που θα το αξιολογεί αυτό.

STERGIOS
|

Αυτό που λέει η Άνθιστη ,για 4 + 2 χρόνια να έχουν τα φοιτητικά δικαιωματα,μετά να παύουν και να ανακτουνται με αίτηση τον ακριβή χρόνο των εξεταστικών περιόδων που θα συμμετέχουν από εκεί και στο εξής ,με αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνουν κανένα και τίποτε παρά μονο δυσκολεύουν την ευμετάβλητη ιδιωτική εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ