Το σκεπτικό της μη αντιστοίχησης 104 πανεπιστημιακών τμημάτων για τις μετεγγραφές φοιτητών

Η μη αντιστοίση αφορά αποκλειστικά για την διαδικασία των μετεγγραφών ενώ σε καμία περίπτωση δεν αφορά στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

03/07/2024

Άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε έγγραφα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), για τη μη αντιστοίχηση  πανεπιστημιακών τμημάτων για τις μετεγγραφές των φοιτητών το Ανώτατο Συμβούλιο λαμβάνει  υπόψη:

  •     τα στοιχεία της συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών,
  •     την ενδεχόμενη απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων και τις σχετικές προγενέστερες αποφάσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ),

Μεταξύ των στοιχείων συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών εξετάζονται:

  •     ιδίως η ύπαρξη κοινών μαθημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70%,
  •     η ύπαρξη του ελάχιστου αναγκαίου αριθμού μελών ΔΕΠ για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών,
  •     το πλήθος και η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ των προσφερόμενων κατευθύνσεων σπουδών,
  •     η διάρκεια σπουδών σε εξάμηνα καθώς και τα έτη από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών και η συνακόλουθη επιτυχής ολοκλήρωση και υλοποίηση του αρχικού ακαδημαϊκού σχεδιασμού.

 Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία κριτήρια συντελούν στη διαφοροποίηση μεταξύ νέων και υφιστάμενων -με πολυετή λειτουργία-Τμημάτων (εν συντομία παλαιών). Διότι τα μεν νέα Τμήματα βρίσκονται στην έναρξη υλοποίησης ενός ακαδημαϊκού σχεδιασμού, τα δε υφιστάμενα έχουν ήδη ολοκληρώσει και επαναλάβει τον πλήρη κύκλο διάρκειας του προγράμματος σπουδών και έχουν παραγάγει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα φοιτητών και αποφοίτων.

Σημειώνεται ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 «ως αντίστοιχα για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται δύο Τμήματα αν με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων».

Δεδομένου ότι για τα νέα Τμήματα δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών, ώστε να κριθεί εάν αποκτώνται οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων, διαπιστώνεται η έλλειψη των προϋποθέσεων για τη σύγκριση μεταξύ νέων και παλαιών ομότιτλων Τμημάτων.

Το Ανώτατο Συμβούλιο θέτει  ως προϋπόθεση για την αντιστοίχιση των νέων Τμημάτων ότι «ιδιαίτερα στην περίπτωση νέων Τμημάτων, το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη λειτουργία τους επί τουλάχιστον 4 ή 5 χρόνια, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη συνάφειά τους ή για την αντιστοίχισή τους με άλλα τμήματα».

Επιπλέον, ο ν. 4653/2020, άρθρο 8, παρ. 1, α και γ, θεσμοθέτησε την υποχρέωση των Ιδρυμάτων να προβαίνουν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των Τμημάτων και νέων προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εκπλήρωση των κριτηρίων οργάνωσής τους ως εξής: «Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους μονάδες και πιστοποιεί αν πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου 3 κύκλου,...γ) πιστοποιεί τα νέα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από αίτημα του οικείου Α.Ε.Ι. και της αντίστοιχης ακαδημαϊκής του μονάδας,...». Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα νέα Τμήματα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί.”.

Σημειώνεται ότι Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και αφορά στον καθορισμό της αντιστοιχίας Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών αποκλειστικά για την διαδικασία των μετεγγραφών ενώ σε καμία περίπτωση δεν αφορά στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Σχόλια (50)

Φανης
|

@Σωτηρης
"Εαν δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα δε θα έκαναν τις αντιστοιχίσεις,ούτε σαν προεκλογικό πυροτέχνημα.Κατι τέτοιο θα τους εξέθετε ανεπανόρθωτα και αυτή τη στιγμή η θέση της κυβέρνησης είναι αρκετά κλονισμένη και δεν έχει πολλά περιθώρια να φαίνεται ασυνεπής."
Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Οι ευρωεκλογές παρήλθαν, όμως η ικανότητα των κυβερνώντων να ανακαλύπτουν νομικά αδιέξοδα παραμένει ανεξάντλητη. Το ίδιο και η καλλιέργεια τεχνητών εντάσεων (μηχανικοί του 19 vs μηχανικοί του 9). Υπ' όψιν ότι με την συνδρομή των φιλικών τους μέσων εύκολα θα ξεσηκώσουν κύματα «δίκαιων» αντιδράσεων ενάντια στην πολυτεχνειοποίηση. Οψόμεθα...

Σωτηρης
|

@Φανης
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών αυτών είναι θέμα λίγων μηνών το πολύ.Εαν δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα δε θα έκαναν τις αντιστοιχίσεις,ούτε σαν προεκλογικό πυροτέχνημα.Κατι τέτοιο θα τους εξέθετε ανεπανόρθωτα και αυτή τη στιγμή η θέση της κυβέρνησης είναι αρκετά κλονισμένη και δεν έχει πολλά περιθώρια να φαίνεται ασυνεπής.Επιπλεον δεν επιθυμεί με τίποτα να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα τεράστιο μέτωπο φοιτητών,διπλωματούχων και ακαδημαϊκων που δεν πρόκειται να της χαριστούν και αν το θέμα πάει δικαστικά,που δε νομίζω ότι θα χρειαστεί,οι σχολές θα δικαιωθούν άμεσα καθώς σαν πολυτεχνικές δικαιούνται επαγγελματικά δικαιώματα.

Φανης
|

@ Δημοσθένης

Εντυπωσιάζομαι που ο εύλογος προβληματισμός μου ταυτίζεται με χαιρεκακία. Δυστυχώς για τους αναγνώστες του esos και τους αγωνιώντες φοιτητές και αποφοίτους είμαστε και οι δύο ανώνυμοι ή ψευδώνυμοι σχολιαστές οπότε οι γνώμες μας βαραίνουν το ίδιο. Επειδή λοιπόν τυγχάνει κι εγώ να έχω γνώση των αφόρητων συντεχνιακών πιέσεων που ακυρώνουν την πολυτεχνειοποίηση με την επίκληση ή την επινόηση προσκομμάτων που θα μπορούσαν να ξεπεραστούν ΑΜΕΣΑ, δεν πείθομαι. Το αναγνωρίζω, είμαι καχύποποπτος. Ελπίζω μόνο να μην επαναλάβουμε την ίδια συζήτηση τον Σεπτέμβρη.

Αναστασης
|

@ELENI
Ξέχασα στο προηγούμενο σχόλιο μου να αναφέρω και το τμήμα Πληροφορικής ΠΑΠΕΙ,το οποίο είναι και αυτό αξιόλογο και το προπτυχιακό του πρόγραμμα έχει αρκετά κοινά με αυτό του ΟΠΑ

Αναστάσης
|

@ELENI
Κατανοώ απόλυτα τον προβληματισμό σας,δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές σχολές πληροφορικής στην Αθήνα.Το θέμα είναι τι ακριβώς ψάχνετε.Μην παρασυρθείτε από το καλό όνομα ενός ιδρύματος γιατί μπορεί να καταλήξετε να σπουδάσετε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχατε στο μυαλό σας.Για παράδειγμα οι σχολές πληροφορικής και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΟΠΑ(ΑΣΟΕΕ) και ΕΚΠΑ αντίστοιχα,προσφέρουν ένα καλό επίπεδο γνώσεων αλλά κάπως πιο θεωρητικό καθώς στο ΟΠΑ εμπλέκονται και αρκετά μαθήματα Οικονομικών που είναι μια χαρά αν κάποιος θέλει να συνδυάσει και τα δύο άλλα μπορεί να είναι λίγο βαρετό για κάποιον που δεν τον ενδιαφέρουν τα Οικονομικά και θέλει να εστιάσει μόνο στην Πληροφορική.Το τμήμα του ΕΚΠΑ είναι αρκετό δύσκολο με αρκετά θεωρητικά μαθήματα και εστιάζει κυρίως στο θέμα των Τηλεπικοινωνιών.Για μένα αν σας ενδιαφέρει κυρίως η Πληροφορική,το καλύτερο τμήμα είναι αυτό του ΠΑΔΑ το οποίο βγάζει μηχανικούς πενταετούς φοίτησης integrated master και εστιάζει καθαρά στο κομμάτι της Πληροφορικής.Ειναι η μοναδική σχολή μηχανικών πληροφορικής στην Αθήνα με αξιόλογο προπτυχιακό πρόγραμμα.Το Χαροκόπειο δε θα το διάλεγα για Πληροφορική αλλά κυρίως για Επιστήμες Διατροφηε,Διαιτολογιας και Υγείας και Αγωγης.Οπως και να είναι,καλό είναι να μπείτε στα sites των σχολών και να μελετήσετε το προπτυχιακό πρόγραμμα των σχολών για να καταλήξετε σε αυτό που σας καλύπτει περισσότερο

@Δημοσθενης
|

Μήπως γνωρίζεις τι συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ΚΥΑ και ΦΕΚ των τμημάτων μηχανικών στο ΠαΔΑ? Ευχαριστώ.

ELENI
|

Καλησπέρα σας! Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, αυτό βλέπω!
Αν υπάρχει κάποιος που πραγματικά να γνωρίζει, ας μου λύσει μια απορία : μεταξύ τμηματος μηχανικών πληροφορικής ΠΑΔΑ και λοιπών τμημάτων πληροφορικής (ΠαΠει, Χαροκόπειου, ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΣΟΕΕ) τί θα επιλέγατε?
Πρακτικά, ποια η διαφορά του πληροφορηκάριου 4ετους φοίτησης από τον μηχανικό πληροφορικής του ΠΑΔΑ? Τί θα συμβουλεύατε ένα νέο παιδί? Σας ευχαριστώ!!

Ηλίας
|

Διευκρινίσεις από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ

Με αφορμή τα εύλογα ερωτήματα που δέχεται το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΤΗΗΜ) μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025» (ΦΕΚ 3836/3.7.2024), και στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης του, το ΤΗΗΜ επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ΥΑ:

1. αφορά αποκλειστικά και μόνο στις διαδικασίες μετεγγραφής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25,
2. δεν αφορά σε καμία περίπτωση τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.
Το ΤΗΗΜ προσφέρει σπουδές μηχανικού πενταετούς φοίτησης που οδηγούν σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) στην ειδικότητα του Τμήματος (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020).
Το ΤΗΗΜ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι στις 22/5/2024 η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 66 του Νόμου 4610/2019 εισηγήθηκε ομόφωνα, μετά από σχετική ψηφοφορία, την αντιστοίχιση του ΤΗΗΜ με τα Τμήματα/Σχολών των ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών/Πολυτεχνείων.
Το ΤΗΗΜ δεσμεύεται να συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια το γνωστικό αντικείμενο, να διακρίνεται για την συνεισφορά του στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

Δημοσθενης
|

@Φάνης
Αγαπητέ Φανή,δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα σου.Ισως είσαι και εσύ ένας από τους χιλιάδες δυσαρεστημ4νους αποφοίτους ΤΕΙ που ελπίζεις χαιρεκακα να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.Εδω όμως έχουμε να κάνουμε με μια εντελώς διαφορετικη περίπτωση.Οι σχολές αυτές αξιολογήθηκαν,βαθμολογήθηκαν και αντιστοιχηθηκαν με τις αντίστοιχες πολυτεχνικές. .και όλο αυτό έχει κάποιο οικονομικό κόστος ,ειδικά όταν πρέπει να φέρεις και αρμόδια άτομα από το εξωτερικό για την αξιολόγηση,οπότε δεν πρόκειται για προεκλογικό πυροτέχνημα Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουν πίσω,όχι γιατί έχω εμπιστοσύνη στις ελληνικές διοικήσεις,αλλά γιατί ξέρουν ότι από τη στιγμή που ουσιαστικά πολυτεχνειοποίησαν αυτές τις σχολές,τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι μονόδρομος,διαφορετικά τους περιμένει η Δικαιοσύνη και αυτή τη φορά όχι με ψωραλέες αποζημιώσεις όπως αυτές των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ αλλά με πολύ χειρότερες συνέπειες και οικονομικές αλλά κυρίως ισχυρές συγκρούσεις και ανοικτά μέτωπα με τους πανεπιστημιακούς φορείς που έχουν τη δύναμη να κλονίσουν ακόμη περισσότερο την ήδη κλονισμένη εικόνα της Κυβέρνησης.Επιπλεον,επειδή εργάζομαι στο Εθνικό Τυπογραφείο,τυχαίνει να γνωρίζω τον πραγματικό λόγο που επιστράφηκε η ΚΥΑ των Ναυπηγών προς διόρθωση,για να γίνουν όλα σωστά και να αλλάξουν την ισχύ της απόφασης,ώστε να μην πιάνει φοιτητές που ακολούθησαν κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα των πρώην ΤΕΙ και μόνο ενα έτος το νέο πενταετές,με αποτέλεσμα στη συνέχεια να διεκδικήσουν και παλαιότεροι απόφοιτοι τα ίδια δικαιώματα.

Φάνης
|

@Ελένη "απλώς έχει προκύψει ένα τεχνικό θέμα με την ισχύ"...το οποίο έχετε την ακλόνητη βεβαιότητα ότι θα λυθεί επειδή εμπιστεύεστε την ελληνική Διοίκηση. Τα λέμε λοιπόν από Σεπτέμβρη.

Φανφάρας
|

@ Ακαδημαϊκός
4 Ιουλ 2024 07:58
@ Σοφοκλής
4 Ιουλ 2024 22:17

"Σε πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν πολύ καλύτερα"
Έχεις επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ ήταν εύκολα ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι "κακοί" φοιτητές? Η πρώην ΑΔΙΠ ποτέ δεν ανέφερε κάτι τέτοιο. Περιμένω να μου αναφέρεις τις πηγές σου.

"Έχεις γνώση πόσοι εγκατέλειψαν τις σπουδές επειδή άλλαξε η ύλη και ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων από ΤΕΙ σε ΑΕΙ;"
Για πες μου πόσοι εγκατέλειψαν τις σπουδές? Περιμένω να μου αναφέρεις την πηγή της συγκεκριμένης πληροφορίας. Προσωπικά αμφιβάλω ότι έκανες έρευνα να βρεις τέτοια στοιχεία διότι τα λεγόμενά σου απλά δεν στέκουν.

Ελένη
|

@Φανης
Μην παραπληροφορειτε τον κόσμο.Ουδεμια σχέση έχουν οι μετεγγραφές με τα επαγγελματικά δικαιώματα.Ηδη έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για τους Ναυπηγούς ΠΑΔΑ και αναμένεται το ΦΕΚ.Εχουν ήδη δρομολογηθεί οι ΚΥΑ και των υπολοίπων σχολών,απλώς έχει προκύψει ένα τεχνικό θέμα με την ισχύ.Ενδεχομενως να υπάρξει κάποια αλλαγή και η ισχύς του να είναι όχι από το 2020 αλλά από το 2022 που είναι και το πιο λογικό.Μεχρι τον Σεπτέμβρη το αργότερο θα έχουν εκδοθεί τα ΦΕΚ όλων των προς Πολυτεχνειοποιηση σχολών.

Φανης
|

@5 Ιουλ 2024 10:25

Eσείς που θεωρείτε θετική την απουσία μετεγγραφών πιστεύετε ότι ΘΑ εκδοθεί σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που ΘΑ αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα στο τμήμα σας; Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 66 έγιναν ενόψει Ευρωεκλογών για καθησυχάσουν τους φοιτητές και τους αποφοίτους των συγκεκριμένων τμημάτων. Άλλωστε δηλώνεται σαφώς οτι η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ και ότι η αντιστοίχιση σχολών "σε καμία περίπτωση δεν αφορά στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων".

Τασος
|

Γνωρίζει κάποιος με βεβαιότητα αν οι απόφοιτοι Ναυπηγοί μηχανολόγοι έχουν και τα δικαιώματα των μηχανολόγων; Κάποιοι λένε ναι,κάποιοι άλλοι όχι και υπάρχουν και κάποιοι που ισχυρίζονται ότι παίρνουν κάποια από τα δικαιώματα των μηχανολόγων μηχανικών.Τελικα τι ισχύει;

Αρθούρος
|

Συμφωνώ με τους σχολιαστές της είδησης ότι υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην ίδια πόλη κι αυτό είναι άδικο. Όμως δεν είναι άδικο μόνο γιά την ποιότητα των παλαιών ιδρυμάτων που έχουν αυτά τα τμήματα. Αυτό είναι μία πολύ σοβαρή έλλειψη των νόμων του Γαβρόγλου και αυτών που στη συνέχεια τους επικύρωσαν.
Το πρόβλημα είναι αλλού. Στην επίτευξη μεγαλύτερης συγκέντρωσης του πληθυσμού πάλι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κάποιοι δηλαδή κατάφεραν να πείσουν τα κέντρα εξουσίας ότι είναι σωστό να έρχεται κόσμος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα γιά να αντιμετωπίζει το τεράστιο αδιέξοδο των ψηλών ενοικίων. Αντί να γίνει το αντίστροφο έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές των ενοικίων σ΄ αυτές τις περιοχές, έγινε το απευκταίο. Ως γνωστό, αυτές οι τιμές των ενοικίων γιά φοιτητική κατοικία, συμπαρασύρουν και τα υπόλοιπα είδη κατοικιών.
Παράλληλα, με το σύστημα των αντιστοιχιών ομοειδών τμημάτων στην ίδια πόλη συνυπάρχει η άλλη αδικία της συνύπαρξης αυτών των τμημάτων στην ίδια Περιφέρεια, οπότε και η Περιφερειακή ανάπτυξη πάει περίπατο.
Παραδείγματα γι' αυτό δεν είναι μόνο τα Πανεπιστήμια της Αττικής που φέρνουν όλο το φοιτητικό κόσμο της Στερεάς Ελλάδας στην Αττική εφόσον εκεί δε λειτουργεί Πανεπιστήμιο, αλλά και τα Πανεπιστήμια στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που λειτουργεί σχολή στην Πάτρα και τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.
Οι Περιφέρειες οφείλουν ν' αντιδράσουν σ' αυτήν την εξέλιξη εφόσον βλάπτεται άμεσα η Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αττική. Γιά να αλλάξεις κάτι πρέπει να το πιστέψεις κι όχι να δικαιολογείς την παρούσα κατάσταση και να προσαρμόζεσαι στα ενοίκια των 600ε.

@Φοιτητής ΗΗΜ ΠΑΔΑ
|

Πράγματι συμφέρει τους υποψηφίους που θα δηλώσουν του Ηλεκτρολόγους η απουσία μετεγγραφών. Λόγω του τεράστιου αριθμού ΔΕΠ (πολύ περισσότερους από Πάτρα και ΑΠΘ) γίνεται διάσπαση σε τμήματα και εξαιρετική δουλειά. Επίσης το πλήθος των εργαστηρίων και ο εξοπλισμός συγκρίνεται μόνο με του ΕΜΠ. Θεωρώ ότι είναι "λαχείο" το ότι δε θα πάρει φέτος μετεγγραφόμενους φοιτητές.

astro
|

Θα συμφωνήσω με τον χρήστη @civ_pada σχετικά με αυτά που γράφει για τις μετεγγραφές και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Η μετεγγραφή αφορά τους φοιτητές οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να μετακινηθούν από μια πόλη σε μια άλλη και να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί. Οπότε εφόσον υπάρχουν μόνο δύο τμήματα ναυπηγών και βρίσκονται στην Αθήνα, δεν θα έχει πολύ νόημα η μετεγγραφή.

@Νικος
|

Ναι

Οι μετεγγραφές
|

έχουν νόημα όταν οι σχολές είναι σε διαφορετικές πόλεις και υπάρχει οικονομοικό όφελος για την οικογένεια, όχι για να μπαίνει κάποιος στο Παδα με λιγότερα μόρια και να πηγαίνει στο ΕΜΠ. Επίσης αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα στις υποδομές του ΕΜΠ. Επομένως δεν πρέπει να υπάρξει αντιστοίχηση για σχολές στην ίδια πόλη.

Νικος
|

@civ_pada
Άρα οι Ναυπηγοί του ΕΜΠ δεν έχουν δίπλα δικαιώματα,αυτά του μηχανολόγου μηχανικού;Απλά εγγράφονται στο ΤΕΕ με αυτή την ονομασία;

Aννα
|

@civ_pada
Σε ευχαριστώ πολύ,ήσουν κατατοπιστικότατος!

Ο Μηθος με τις βασεις
|

Θα είχε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον να μάθουνε μετά τις περσινές μετεγγραφές τις νέες βάσεις κάθε τμήματος. Με αλλά λόγια να μάθουμε τότε φοιτητές με τα χαμηλότερα μόρια εισαγωγής ανά τμήμα μετά τις μετεγγραφές! Ιδιαίτερα όταν δεν απορρίπτονται αιτήσεις και ενστάσεις…..

Φοιτητής ΗΗΜ ΠΑΔΑ
|

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος των ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών έχει σχεδιαστεί βάση του τμήματος ΗΜΤΥ(όπως ήταν μέχρι το
2016) της Πάτρας και της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ ( με περισσότερη επιρροή από την Πάτρα). Το ελμεπα, που έχει ακριβώς τις ίδιες κατευθύνσεις, έχει πάρει την αντίστοιχη στις μεταγραφές. Αυτή η επιλογή παρότι παράδοξη, ίσως αποβεί θετική για το συγκεκριμένο τμήμα, καθώς θα μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων από μετεγγραφές, με αποτέλεσμα καλύτερες συνθήκες σπουδών, καλύτερης εμπειρία εργαστηρίων κλπ. Μην ξεχνάμε πως ως τμήμα έχει κιόλας τον μεγαλύτερο αριθμό μελών ΔΕΠ στο ΠΑΔΑ. Περιμένουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις για τα υπόλοιπα.

@ Κώστας Μρκ
|

Κάνεις δε μπορεί να απαντήσει στο ερώτημά σου. Λογικά θα ανέβουν.

@Κώστας Μρκ
|

500 έως1500 μόρια

Κώστας Μρκ
|

Καλησπέρα, έχει κάποιος μια εκτίμηση σχετικά με την άνοδο των βάσεων στη πολυτεχνική σχολή ΠαΔΑ; Ευχαριστώ.

@ Σοφοκλής
|

Το μέλλον αυτών που δε θα βγάλουν ποτέ το Πολυτεχνείο πώς θα το εξηγήσεις; Ή έχεις δει σε άλλη χώρα τέτοια ισοπέδωση σπουδών; Έχεις γνώση πόσοι εγκατέλειψαν τις σπουδές επειδή άλλαξε η ύλη και ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων από ΤΕΙ σε ΑΕΙ; Πραγματικά το μέλλον μιας χώρας θεωρείς ότι είναι να χρυσώσει το χάπι σε υποψηφίους που δε πρόκειται να τα καταφέρουν λόγω έλλειψης γνώσεων ή να υπάρξει τεχνική εκπαίδευση σε θέσεις που υπάρχει τεράστια έλλειψη;
Μη μπλέκεσαι με τη συνθήκη της Λισσαβόνας. Έχεις μπλέξει τα μήλα με τα πορτοκάλια.

civ_pada απάντηση προς @ΑΝΝΑ
|

Αν εννοείς τα επαγγελματικά δικαιώματα, τότε αντιστοιχήθηκαν με τα δικαιώματα των ηλεκτρολόγων & μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ωστόσο όπως είπα στην προηγούμενη μου ανάρτηση, είναι λίγο διαφορετικό το πρόγραμμα σπουδών οπότε δεν γίνεται να υπάρξει μετεγγραφή. Θεωρώ πως το μέλλον ίσως να υπάρξει το δικαίωμα μετεγγραφής αλλά καλύτερα να σου απαντήσει κάποιος ο οποίος φοιτά στο συγκεκριμένο τμήμα για να σου πει με ακρίβεια τις διαφορές (και ομοιότητες).

ΥΓ: Θέλω να κάνω μια διόρθωση σχετικά με τη προηγούμενη μου ανάρτηση στο σημείο που αναφέρομαι στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Ναυπηγών-Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Από ότι φαίνεται οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού εγγράφονται στο ΤΕΕ ως ΝΑΥΠΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ενώ οι απόφοιτοι του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ως ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Άρα εκεί που γράφω για διπλά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΜΠ δεν ισχύει, απλά εγγράφονται διαφορετικά στο ΤΕΕ (παρόλα αυτά δεν έχουν κάποια διαφορά στην επαγγελματική τους καριέρα).

Aννα
|

@civ_uniwa
Σε ευχαριστώ για την απάντηση.Για τους ναυπηγούς το κατάλαβα,έτσι και αλλιώς μόνο στην Αθήνα υπάρχουν αυτές οι σχολές,οπότε δεν τίθεται θέμα μετεγγραφής...όσον αφορά τους ηλεκτρολόγους ΠΑΔΑ,αφού ειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς,με ποια πολυτεχνικά τμήματα έγινε η αντιστοιχιση;

Σοφοκλής
|

Θα ήθελα να απαντήσω σε όσους "υποτιμούν" την πολυτεχνειοποιήση των Πανεπιστημίων εξηγώντας τους πως η Ελλάδα κοιτάζει το μέλλον. Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε (μην πω και του κόσμου) οι απόφοιτοι πανεπιστήμιων έχουν ισάξια επαγγελματικά δικαιώματα. Δυστυχώς, η Ελλάδα καθώς είναι "χωριό" μπροστά στην υπόλοιπη Ευρώπη είχε ( και έχει ) μια κλειστή κοινωνία και αγορά . Ωστόσο όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, δηλαδή πολυτεχνειοποιήση και οι σύμβαση της Λισαβόνας ( η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα που δεν την είχε ψηφίσει!) ακόμα και η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και εξευρωπαϊσμό της χώρας, ανοίγοντας την αγορά ισότιμα για όλους. Σταματήστε να είστε κολλημένοι στο παρελθόν και κοιτάξτε το μέλλον.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ