Η νέα διάταξη για τις αναφορές για σχολική βία

10/07/2024

Άκουσε το άρθρο

Τροποποιητική διάταξη για τις αναφορές για σχολική βία, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο "σκούπα" του υπουργείου Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η διάταξη έχει ως εξής:

Συνδρομή των αποδεκτών αναφορών της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού από Ειδικούς Συμβούλους - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 5029/2023

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5029/2023 (Α’ 55), περί αρμοδίων οργάνων εξέτασης αναφορών και περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, προστίθενται νέα εδάφια τέταρτο και πέμπτο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.Αποδέκτες των αναφορών για περιστατικά εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι οι τετραμελείς ομάδες δράσης που συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 10, οι οποίες αναπτύσσουν, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και ειδικότερα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, δράσεις υποστηρικτικές και επιμορφωτικές, ενώ ασκούν εποπτεία σχετικά με τον χειρισμό των υποθέσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Οι ομάδες αυτές παρακολουθούν, επιβλέπουν και συνεπικουρούν τις σχολικές μονάδες στον χειρισμό των σχετικών κρίσεων, ιδιαίτερα σε σοβαρά περιστατικά που έχουν αντίκτυπο στη σχολική και στην κοινωνική ζωή. Επιλαμβάνονται, ιδίως, αν παρατηρείται καθυστέρηση στον χειρισμό και την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ενδοσχολικής βίας ή σημειώνεται αδυναμία επίλυσης του περιστατικού, στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία.

Οι αποδέκτες-υπεύθυνοι υποδοχείς αναφορών σε επίπεδο σχολικής μονάδας του άρθρου 7 και οι τετραμελείς ομάδες δράσης των προηγούμενων εδαφίων δύνανται να συνεπικουρούνται σχετικά με ειδικά επιστημονικά θέματα και κατευθύνσεις από Ειδικούς Συμβούλους στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και φορέα του δημοσίου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́143) ή ιδιωτικού φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την πρόσληψη και τη δαπάνη απασχόλησής τους. Οι ως άνω Ειδικοί Σύμβουλοι τελούν υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και εμπίπτουν ως προς τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περ. Δ της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 35692/ΓΔ4/8.4.2024 (Β’ 2176) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περί της δημιουργίας και λειτουργίας Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού, όπως εκάστοτε ισχύει.»

Εκστρατείες ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας - Δράσεις για τη διαχείριση των αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα -Προσθήκη περ. στ) στο άρθρο 3 του ν. 5029/2023

Στο άρθρο 3 του ν. 5029/2023 (Α ́55), περί δράσεων και προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, προστίθεται περ. στ) ως εξής:

«στ) την υλοποίηση από φορείς του δημοσίου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́143) ή από ιδιωτικούς φορείς εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό καθώς και τη διαχείριση των αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του άρθρου 6 του παρόντος. Οι δράσεις και τα προγράμματα της παρούσας περίπτωσης δύνανται να υποστηρίζονται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αποτελούνται από στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι ως άνω επιτροπές έχουν ως αντικείμενο:

(i) την εποπτεία και την παροχή οδηγιών στους φορείς του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης όσον αφορά στο περιεχόμενο του υλικού των εκστρατειών ενημέρωσης,
(ii) την έγκριση της ορθότητας, της πληρότητας και της ποιότητας του υλικού-παραδοτέου των εκστρατειών ενημέρωσης,
(iii) τη διενέργεια πάσης φύσεως ενεργειών για την υλοποίηση των εκστρατειών ενημέρωσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,
(iv) την υπόδειξη του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, όταν απαιτείται, ο οποίος αναλαμβάνει μέσω μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την κάλυψη των αναγκών πρόσληψης και απασχόλησης των Ειδικών Συμβούλων της παρ. 1 του άρθρου 8.».

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ