ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Δέκα επισημάνσεις και ερωτήματα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Δημοσίευση: 31/07/2014

του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Με έγγραφό του ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος ζητά μέχρι το τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης για να ακολουθήσει το Σεπτέμβριο η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολείων και έπειτα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κατά προτεραιότητα όσων το ζητήσουν.
Μερικές σύντομες επισημάνσεις και ερωτήματα:
1.Το χρονικό όριο του ενός μήνα για την αξιολόγηση των στελεχών είναι πολύ μικρό και αν γίνει κατορθωτή η αξιολόγησή τους εντός του Αυγούστου θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό γεγονός για τα δεδομένα του ελληνικού δημόσιου τομέα.
2.Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολείων. Σημειωτέον ότι υπάρχουν Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα μόλις προς ολίγων ημερών, είναι δε πιθανό να μην ανέλαβαν ακόμη επισήμως τα καθήκοντά τους. Αυτοί αντικατέστησαν συνταξιοδοτηθέντες Διευθυντές Εκπαίδευσης. Για ποιο έργο θα αξιολογηθούν αυτοί που μόλις ανέλαβαν τα καθήκοντά τους; Επιπλέον οι ίδιοι δεν έχουν επιμορφωθεί για το πώς γίνεται η αξιολόγηση. Θα υπάρξει ταχύρυθμη επιμόρφωσή τους ή η αξιολόγηση των Διευθυντών σχολείων των Διευθύνσεων αυτών δεν θα γίνει και ακολούθως ούτε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών; Και αν υπάρξει ταχύρυθμη επιμόρφωσή των Διευθυντών Εκπαίδευσης που τώρα ανέλαβαν υπηρεσία, αυτοί θα αξιολογούν χωρίς να έχουν πριν οι ίδιοι αξιολογηθεί;
3.Ομοίως υπάρχουν Σχολικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές σχολικών μονάδων που ανέλαβαν τώρα υπηρεσία αντικαθιστώντας συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους που κατείχαν τις θέσεις αυτές. Και για αυτούς ισχύει ομοίως αφενός ότι δεν μπορούν να αξιολογηθούν αφού μόλις ανέλαβαν καθήκοντα και αφετέρου ότι δεν έχουν επιμορφωθεί να αξιολογούν. Πως λοιπόν θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων ευθύνης τους;
4.Ως γνωστόν, στο τέλος Ιουλίου 2015 λήγει η θητεία όλων των στελεχών εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου εντός της άνοιξης του ερχόμενου έτους 2015, οπότε θεωρητικά θα γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη νέα επιλογή στελεχών εκπαίδευσης που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Εκπαιδευτικοί που πιθανόν θα ενδιαφέρονται για την κατάληψη μίας εκ των πολλών αυτών θέσεων ευθύνης θα αξιολογούνται την περίοδο αυτή από συναδέλφους τους που ήδη κατέχουν τις θέσεις ευθύνης, και πιθανότατα θα διεκδικούν εκ νέου μαζί με όσους αξιολογούν τις θέσεις αυτές. Πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η κρίση και η αξιολόγηση που υπόκειται ένας «συνδιεκδικητής» μιας θέσης ευθύνης από έναν άλλο; Είναι σαφές ότι θα υπάρξουν πλήθος ενστάσεων και πιθανότατα δικαστικές προσφυγές για το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών.
5.Η χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος αποτελεί βασική παράμετρο που δεν φαίνεται να έχει λυθεί. Υπάρχουν ειδικότητες, όπως αυτή των Θεολόγων –για να αναφερθώ στην οικεία σε μένα ειδικότητα-  στις οποίες ο αριθμός των Σχολικών Συμβούλων είναι πολύ  μικρός και οι περιοχές ευθύνης τους πολύ μεγάλες. Ποιος αλήθεια θα καλύψει τα έξοδα ενός Σχολικού Συμβούλου που έχει στην ευθύνη του πλήθος σχολείων της νησιωτικής Ελλάδας και θα πρέπει να μεταβαίνει για την αξιολόγηση ενός μόνο εκπαιδευτικού σε κάθε νησί για περισσότερες από τρεις φορές (προβλέπεται η παρακολούθηση δύο διδασκαλιών αλλά και συναντήσεις πριν και μετά την παρακολούθηση αυτή); Αλλά και χρονικά, πως θα καλύψει ένας Σχολικός Σύμβουλος τις απαιτήσεις του έργου της αξιολόγησης εκπαιδευτικών σχολείων μιας τεράστιας περιοχής ευθύνης;
6.Σημαντικό θέμα παραμένει η ποσόστωση στις αξιολογήσεις. Τι θα γίνει με το περίφημο 15% των «ανεπαρκών»; Επίσης, πως θα καθορίζονται τα ποσοστά των συντελεστών αξιολόγησης; Ανά Διεύθυνση, ανά σχολείο, ανά ειδικότητα; Όσοι πάντως θεωρούν ότι το μόνο πρόβλημα είναι ποιοι θα χαρακτηριστούν «ανεπαρκείς», θα βρεθούν προ ενστάσεων και προσφυγών ακόμη και για τη μικρή διαφορά στη βαθμολογία αξιολόγησης, έστω κι αν αυτή είναι πολύ υψηλή και ελάχιστα χαμηλότερη από εκείνη άλλου συναδέλφου.
7. Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση έρχεται νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους εκπαιδευτικούς, που θα έχει εφαρμογή από το 2015. Ποια θα είναι η σχέση της αξιολόγησης με την μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, μάλιστα δε με τα δεδομένα του νέου μισθολογίου; Αν όπως διατείνονται κάποιοι, δεν θα υπάρχει καμία σύνδεση των δύο, τότε ποιο το περιεχόμενο και ο σκοπός μιας πολυδάπανης διαδικασίας αξιολόγησης που θα φέρει τεράστια αναστάτωση στους συλλόγους διδασκόντων; Υπάρχουν σήμερα χιλιάδες εκπαιδευτικοί καθηλωμένοι μισθολογικά λόγω της πρόβλεψης του ισχύοντος μισθολογίου ότι χωρίς αξιολόγηση δεν μπορούν να αλλάξουν βαθμό. Ωστόσο ακόμη και αν αξιολογηθούν μέχρι τις αρχές του 2015 δεν πρόκειται να αλλάξουν βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο σήμερα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων. Τι θα προβλέπει το νέο μισθολόγιο για τις περιπτώσεις αυτές;
8. Αν δεχθούμε ότι πραγματικός στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης, αλήθεια, ποιος πιστεύει ότι η παρακολούθηση δύο διδασκαλιών από το Σχολικό Σύμβουλο αποτυπώνει πραγματικά και ρεαλιστικά το ποιόν της εργασίας ενός εκπαιδευτικού μέσα στην  τάξη; Οι δύο αυτές διδασκαλίες μπορούν πράγματι να οργανωθούν υποδειγματικά και όταν ο Σύμβουλος απέλθει, ο εκπαιδευτικός να επιστρέψει στις συνήθεις του πρακτικές, καλές ή κακές. Αυτά λέγονται μεταξύ των εκπαιδευτικών και δεν απέχουν από την αλήθεια των πραγμάτων.
9. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι μόλις προ ολίγων ημερών ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ Γιάννης Κουμέντος σε συνέντευξή του στο esos.gr ανέφερε σχετικά με την αξιολόγηση: «Υπάρχουν αναπάντητα θέματα σε σχέση με το πώς θα καθορίζονται τα ποσοστά προαγωγής  (σχολείο, διεύθυνση, ειδικότητα κλπ), πως θα γίνεται η επιμόρφωση, αλλά και θέματα κόστους  υλοποίησης  (μετακινήσεις αξιολογητών). Χρειάζεται σοβαρή συζήτηση για τα θέματα αυτά». Επιλύθηκαν άραγε όλα αυτά τα αναπάντητα θέματα τώρα που ξεκινά η αξιολόγηση ή στην πορεία θα αναζητούνται λύσεις;
10. Υπάρχει και μια πολιτική παράμετρος στο όλο ζήτημα. Η επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δύναται να οδηγήσει τη χώρα σε βουλευτικές εκλογές. Και το αποτέλεσμα τους δεν είναι βέβαιο ότι θα αφήσει ανεπηρέαστη τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ