Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Δέκα επισημάνσεις και ερωτήματα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Δημοσίευση: 31/07/2014

του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Με έγγραφό του ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος ζητά μέχρι το τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης για να ακολουθήσει το Σεπτέμβριο η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολείων και έπειτα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κατά προτεραιότητα όσων το ζητήσουν.
Μερικές σύντομες επισημάνσεις και ερωτήματα:
1.Το χρονικό όριο του ενός μήνα για την αξιολόγηση των στελεχών είναι πολύ μικρό και αν γίνει κατορθωτή η αξιολόγησή τους εντός του Αυγούστου θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό γεγονός για τα δεδομένα του ελληνικού δημόσιου τομέα.
2.Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολείων. Σημειωτέον ότι υπάρχουν Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα μόλις προς ολίγων ημερών, είναι δε πιθανό να μην ανέλαβαν ακόμη επισήμως τα καθήκοντά τους. Αυτοί αντικατέστησαν συνταξιοδοτηθέντες Διευθυντές Εκπαίδευσης. Για ποιο έργο θα αξιολογηθούν αυτοί που μόλις ανέλαβαν τα καθήκοντά τους; Επιπλέον οι ίδιοι δεν έχουν επιμορφωθεί για το πώς γίνεται η αξιολόγηση. Θα υπάρξει ταχύρυθμη επιμόρφωσή τους ή η αξιολόγηση των Διευθυντών σχολείων των Διευθύνσεων αυτών δεν θα γίνει και ακολούθως ούτε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών; Και αν υπάρξει ταχύρυθμη επιμόρφωσή των Διευθυντών Εκπαίδευσης που τώρα ανέλαβαν υπηρεσία, αυτοί θα αξιολογούν χωρίς να έχουν πριν οι ίδιοι αξιολογηθεί;
3.Ομοίως υπάρχουν Σχολικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές σχολικών μονάδων που ανέλαβαν τώρα υπηρεσία αντικαθιστώντας συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους που κατείχαν τις θέσεις αυτές. Και για αυτούς ισχύει ομοίως αφενός ότι δεν μπορούν να αξιολογηθούν αφού μόλις ανέλαβαν καθήκοντα και αφετέρου ότι δεν έχουν επιμορφωθεί να αξιολογούν. Πως λοιπόν θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων ευθύνης τους;
4.Ως γνωστόν, στο τέλος Ιουλίου 2015 λήγει η θητεία όλων των στελεχών εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου εντός της άνοιξης του ερχόμενου έτους 2015, οπότε θεωρητικά θα γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη νέα επιλογή στελεχών εκπαίδευσης που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Εκπαιδευτικοί που πιθανόν θα ενδιαφέρονται για την κατάληψη μίας εκ των πολλών αυτών θέσεων ευθύνης θα αξιολογούνται την περίοδο αυτή από συναδέλφους τους που ήδη κατέχουν τις θέσεις ευθύνης, και πιθανότατα θα διεκδικούν εκ νέου μαζί με όσους αξιολογούν τις θέσεις αυτές. Πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η κρίση και η αξιολόγηση που υπόκειται ένας «συνδιεκδικητής» μιας θέσης ευθύνης από έναν άλλο; Είναι σαφές ότι θα υπάρξουν πλήθος ενστάσεων και πιθανότατα δικαστικές προσφυγές για το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών.
5.Η χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος αποτελεί βασική παράμετρο που δεν φαίνεται να έχει λυθεί. Υπάρχουν ειδικότητες, όπως αυτή των Θεολόγων –για να αναφερθώ στην οικεία σε μένα ειδικότητα-  στις οποίες ο αριθμός των Σχολικών Συμβούλων είναι πολύ  μικρός και οι περιοχές ευθύνης τους πολύ μεγάλες. Ποιος αλήθεια θα καλύψει τα έξοδα ενός Σχολικού Συμβούλου που έχει στην ευθύνη του πλήθος σχολείων της νησιωτικής Ελλάδας και θα πρέπει να μεταβαίνει για την αξιολόγηση ενός μόνο εκπαιδευτικού σε κάθε νησί για περισσότερες από τρεις φορές (προβλέπεται η παρακολούθηση δύο διδασκαλιών αλλά και συναντήσεις πριν και μετά την παρακολούθηση αυτή); Αλλά και χρονικά, πως θα καλύψει ένας Σχολικός Σύμβουλος τις απαιτήσεις του έργου της αξιολόγησης εκπαιδευτικών σχολείων μιας τεράστιας περιοχής ευθύνης;
6.Σημαντικό θέμα παραμένει η ποσόστωση στις αξιολογήσεις. Τι θα γίνει με το περίφημο 15% των «ανεπαρκών»; Επίσης, πως θα καθορίζονται τα ποσοστά των συντελεστών αξιολόγησης; Ανά Διεύθυνση, ανά σχολείο, ανά ειδικότητα; Όσοι πάντως θεωρούν ότι το μόνο πρόβλημα είναι ποιοι θα χαρακτηριστούν «ανεπαρκείς», θα βρεθούν προ ενστάσεων και προσφυγών ακόμη και για τη μικρή διαφορά στη βαθμολογία αξιολόγησης, έστω κι αν αυτή είναι πολύ υψηλή και ελάχιστα χαμηλότερη από εκείνη άλλου συναδέλφου.
7. Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση έρχεται νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους εκπαιδευτικούς, που θα έχει εφαρμογή από το 2015. Ποια θα είναι η σχέση της αξιολόγησης με την μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, μάλιστα δε με τα δεδομένα του νέου μισθολογίου; Αν όπως διατείνονται κάποιοι, δεν θα υπάρχει καμία σύνδεση των δύο, τότε ποιο το περιεχόμενο και ο σκοπός μιας πολυδάπανης διαδικασίας αξιολόγησης που θα φέρει τεράστια αναστάτωση στους συλλόγους διδασκόντων; Υπάρχουν σήμερα χιλιάδες εκπαιδευτικοί καθηλωμένοι μισθολογικά λόγω της πρόβλεψης του ισχύοντος μισθολογίου ότι χωρίς αξιολόγηση δεν μπορούν να αλλάξουν βαθμό. Ωστόσο ακόμη και αν αξιολογηθούν μέχρι τις αρχές του 2015 δεν πρόκειται να αλλάξουν βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο σήμερα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων. Τι θα προβλέπει το νέο μισθολόγιο για τις περιπτώσεις αυτές;
8. Αν δεχθούμε ότι πραγματικός στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης, αλήθεια, ποιος πιστεύει ότι η παρακολούθηση δύο διδασκαλιών από το Σχολικό Σύμβουλο αποτυπώνει πραγματικά και ρεαλιστικά το ποιόν της εργασίας ενός εκπαιδευτικού μέσα στην  τάξη; Οι δύο αυτές διδασκαλίες μπορούν πράγματι να οργανωθούν υποδειγματικά και όταν ο Σύμβουλος απέλθει, ο εκπαιδευτικός να επιστρέψει στις συνήθεις του πρακτικές, καλές ή κακές. Αυτά λέγονται μεταξύ των εκπαιδευτικών και δεν απέχουν από την αλήθεια των πραγμάτων.
9. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι μόλις προ ολίγων ημερών ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ Γιάννης Κουμέντος σε συνέντευξή του στο esos.gr ανέφερε σχετικά με την αξιολόγηση: «Υπάρχουν αναπάντητα θέματα σε σχέση με το πώς θα καθορίζονται τα ποσοστά προαγωγής  (σχολείο, διεύθυνση, ειδικότητα κλπ), πως θα γίνεται η επιμόρφωση, αλλά και θέματα κόστους  υλοποίησης  (μετακινήσεις αξιολογητών). Χρειάζεται σοβαρή συζήτηση για τα θέματα αυτά». Επιλύθηκαν άραγε όλα αυτά τα αναπάντητα θέματα τώρα που ξεκινά η αξιολόγηση ή στην πορεία θα αναζητούνται λύσεις;
10. Υπάρχει και μια πολιτική παράμετρος στο όλο ζήτημα. Η επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δύναται να οδηγήσει τη χώρα σε βουλευτικές εκλογές. Και το αποτέλεσμα τους δεν είναι βέβαιο ότι θα αφήσει ανεπηρέαστη τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Σχόλια (7)

 
Νίκος
31 Ιουλ 2014 14:37

Απόλυτα σωστές οι επισημάνσεις σου, συνάδελφε, εκτός από την περίπτωση 6. Η ποσόστωση (25-60-15%) ως προς την αξιολόγηση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Αυτό που φηφίστηκε με το ΦΕΚ 4250/2014 είναι η τροποποίηση του άρθρου 7 του ΠΔ. 318/1992 (ΦΕΚ 161Α) με τίτλο "Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ".Βέβαια, για να μην χαλαρώνουμε, υπάρχει η ποσόστωση του 4024 (νέο μισθολόγιο) σε ό,τι αφορά τη μετάβαση από βαθμό σε βαθμό στην οποία θα γίνεται η μεγάλη σφαγή...Προφανώς έχει πολύ μέλλον αυτή η κουβέντα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση προσφυγών όσων θεωρήσουν ευατούς ως θιγόμενους, όπως ακριβώς αναφέρεις στην τελευταία πρόταση της περίπτωσης 6.Οψόμεθα...

 
aa
31 Ιουλ 2014 15:04

και επίσης να μας πει το Υπουργεί αν μπορεί αυτός που έχει βαθμό Γ να αξιολογήσει εκείνον που έχει βαθμό Β, κλπ

 
Σπύρος Δημουλής
31 Ιουλ 2014 20:05

Όπως έχει καθοριστεί να γίνει η αξιολόγηση, είναι μια στρεβλή, άδικη και αναποτελεσματική διαδικασία, χωρίς να φαίνεται να λύνει προβλήματα της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά μια τρύπα στο νερό. Κρίμα!!

 
Στράτος
01 Αυγ 2014 01:56

Συγγνώμη, αλλά η παραπληροφόρηση με την υποτιθέμενη ποσόστωση (και όχι μόνο) έχει αγγίξει ανατριχιαστικά ύψη. Έχουμε, καιρό τώρα, κανάλια και εφημερίδες να αναφέρονται σε περικοπές συντάξεων, αξιολόγηση, ποσοστώσεις κλπ αποφεύγοντας _συνειδητά_ να διευκρινίσουν αν μιλούν για ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (πόσο μάλλον για εκπαιδευτικούς).Να πιστέψω πως το esos δημοσιεύει άρθρα με τέτοια καραμπινάτα λάθη από αμέλεια ή εκ παραδρομής; Να το πιστέψω. Δεν μπορώ, όμως, να πιστέψω πως εκπαιδευτικός κάθισε, έγραψε και έστειλε άρθρο δίχως να ελέγξει τα στοιχεία του μετά από το σούργελο που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες.Δε φταίει, όμως, ο συνάδελφος. Φταίει το υπουργείο με τις πρόχειρες αποφάσεις της τελευταίας στιγμής και τα συνδικάτα που κάνανε παντιέρα το έλασσον θέμα της αυτοαξιολόγησης ξοδεύοντας τον αγώνα τον εκπαιδευτικών και περιμένουν να φτάσει το αυγό στην ...έξοδο για να μιλήσουν (με προτάσεις και επιχειρήματα) για το θέμα της αξιολόγησης.Καλά να πάθουμε….

 
Ιωάννης Τάτσης
01 Αυγ 2014 10:13

Προς αποφυγή της παραπληροφόρησης λοιπόν:Το Π.Δ. 152 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (ΦΕΚ τ.Α΄ 240/2013) δεν προβλέπει ποσόστωση αλλά «Ποιοτικό αξιολογικό χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών» ανάλογα με τη βαθμολογία τους («ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός», «εξαιρετικός»). Όμως για τους εκπαιδευτικούς ισχύει το νέο μισθολόγιο (Ν.4024/2011), το οποίο βέβαια πιθανότατα θα αλλάξει αφού η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει άλλο νεότερο μισθολόγιο, με εφαρμογή από τις αρχές του 2015. Ο ισχύων πάντως νόμος του μισθολογίου προβλέπει ποσοστώσεις για τη μετάβαση από βαθμό σε βαθμό.Δυστυχώς μέχρι στιγμής οι δύο νόμοι φαίνεται πως συνδέονται. Μακάρι να αποσυνδεθεί ο ένας από τον άλλο. Για το λόγο αυτό άλλωστε μένουν καθηλωμένοι μισθολογικά πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αλλάξει βαθμό λόγω της μη αξιολόγησής τους. Με αυτά τα δεδομένα, πόσο «ανεξάρτητος» μπορεί να είναι ένας κακός ποιοτικός χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού από την ποσόστωση στη βαθμολογική εξέλιξη που προβλέπει ο νόμος του μισθολογίου.Εξάλλου για τη σύνδεση των δύο (αξιολόγηση-μισθολόγιο) είχε κάνει επισημάνσεις και η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων τονίζοντας: «Το ΔΣ της ΠΕΣΣ εκτιμά ότι, όσο η αξιολόγηση συνδέεται με ποσοστώσεις του Ν.4024/2011 οι οποίες οδηγούν σε μισθολογικές καθηλώσεις και παραμένει αποσυνδεδεμένη από την επιμόρφωση, δεν μπορεί να επιτελέσει τον διαμορφωτικό της ρόλο της και εξ’ αντικειμένου εντάσσεται σε μοντέλα του παρελθόντος τα οποία διεθνώς έχουν υποστεί κριτική και εγκαταλείπονται». http://www.esos.gr/arthra/sxolikoi-symboyloi/sxolikoi-symboyloi-eidiseis...Όλα βέβαια αυτά ίσως ανατραπούν (προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, θα το δούμε) όταν ψηφιστεί το νέο (νεότερο) μισθολόγιο.

 
Στράτος
02 Αυγ 2014 00:49

Είδατε, λοιπόν, για ποιο πράγμα μιλάω κ. Τάτση; Έχουμε κάποιον που υπογράφει ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, που προφανώς έχει πρόσβαση στη νομολογία και πιθανότατα πέρασε από σεμινάρια για την αξιολόγηση. Και όμως _δεν_ έχει καταλάβει ακόμη πως άλλη η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013) και άλλη αυτή των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων (Ν.4250/2014). Σημειώνω παράλληλα εκφράσεις όπως "φαίνεται πως", "Μακάρι να", "ίσως ανατραπούν", "θα το δούμε" που, επιτρέψτε μου, δεν έχουν θέση σε κείμενο με επισημάνσεις (διαπιστώσεις)Το θέμα της ένωσης των Σ.Σ. δεν το συζητώ καν: Δεν την αναγνωρίζουν οι περισσότεροι σύμβουλοι όπως άλλωστε και την 'Ένωση Διευθυντών'.Χρειαζόμαστε, λοιπόν σωστή ενημέρωση, κριτική σκέψη και εντοπισμό-κατάδειξη των σημείων που η διαδικασία μπορεί να πάει στραβά ωστε να προλάβουμε τα χειρότερα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ