«Ακτινογραφία» και λογοδοσία σε όλα τα τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με δύο εκθέσεις της ΑΔΙΠ

18/07/2014

Ενημερώθηκε: 18/07/2014, 10:18

Άκουσε το άρθρο

Ετοιμη είναι η πρώτη εκτεταμένη , με πολλές διαπιστώσεις, έκθεση της ΑΔΙΠ, που περνά λεπτομερή «ακτινογραφία» όλων των τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Στο τέλος του μήνα ο πρόεδρος της ΑΔΙΠ. Καθηγητής Ευάγγελος Κουφουδάκης (στη φωτό με το μέλος της ΑΔΙΠ Καθηγητής Κλ. Οικονόμου) θα παραδώσει την έκθεση στον πρόεδρο της Βουλής, τον πρόεδρο Μορφωτικών Υποθέσεων της βουλής καις τον υπουργό παιδείας Α. Λοβέρδο.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ωστόσο σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη και ουσιαστική έκθεση της ΑΔΙΠ, όπου ουσιαστικά ζητείται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να απαντήσουν σε ποιες ενέργειες προέβησαν όσον αφορά στις υποδείξεις (διαπιστώσεις-προτάσεις) που έκαναν οι εξωτερικοί αξιολογητές σε όλα τα τμήματα των ΑΕΙ.
Ενώ θα έπρεπε μέχρι τέλος Αυγούστου να ολοκληρωθεί η έκθεση , αυτό δεν είναι δυνατόν διοτι πολλά ΑΕΙ  εκτιμούν ότι αδυνατούν να απαντήσουν στις ημερομηνίες που έθεσε η ΑΔΙΠ, προβάλλοντας ως αιτιολογία καθυστέρησης, τις απεργίες των υπαλλήλων και την έλλειψη προσωπικού μετά τη διαθεσιμότητα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ Καθ. Ευάγγελος Κουφουδάκης, με έγγραφο, από τον περασμένο Απρίλη,  που απέστειλε προς όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ζητά  να συντάξουν έκθεση, με συγκριμένα στοιχεία . Η δεύτερη αυτή έκθεση  εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το «εργαλείο» του δεύτερου Σχεδίου Αθηνά.
Α.Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το   έγγραφο της ΑΔΙΠ με το οποίο ζητείται η έκθεση αυτοαξιολόγησης με συγκεκριμένα στοιχεία
Β.Πατήστε εδώ για να  ανοίξετε το Προοίμιο
  Ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, Καθηγητής κ. Ευάγγελος Κουφουδάκης, σε πρόσφατη Συνέντευξη Τύπου προς τους εκπαιδευτικούς συντάκτες,δίνοντας αναλυτικά στοιχεία για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, καθώς και για την Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση, αφού υπογράμμισε την καλή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ήρθαν οι αξιολογητές από το εξωτερικό και περίμεναν ότι θα συναντήσουν το χάος. Αντίθετα είδαν ότι τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα λειτουργούν ικανοποιητικά, έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα το ανθρώπινο δυναμικό τους και οι όποιες αδυναμίες τους μπορούν να θεραπευτούν αρκεί να υπάρχει σχέδιο και αποφασιστικότητα».  
 ΕΤΟΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2008     5
2009     0
2010     38
2011     83
2012     46
2013     125
2014     92
ΣΥΝΟΛΟ     389
Πρώτες παρατηρήσεις από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης 2013-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Θετικές παρατηρήσεις
Τα μέλη ΔΕΠ είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.
-Αξιόλογο ερευνητικό έργο και διεθνείς συνεργασίες
-Ικανοποιητικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
-Ανάπτυξη δεσμών με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς.
-Ανεπτυγμένη κινητικότητα φοιτητών.
-Σύνδεση διδασκαλίας – έρευνας.
Αρνητικές παρατηρήσεις
Παρατεταμένη διάρκεια φοίτησης (Ρύθμιση με τον Ν. 4009/2011).
-Χαμηλό ποσοστό παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές.
-Ασάφειες προγραμμάτων σπουδών. Επικαλύψεις με άλλους τομείς του ίδιου ΠΣ ή άλλων ΠΣ ή ΠΜΣ. Αναγκαιότητα εφαρμογής προαπαιτούμενων μαθημάτων.
-Απαιτείται αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.
-Υπερβολικά μεγάλος αριθμός μαθημάτων και μάλιστα επιλογής. Μεγάλος φόρτος φοιτητών.
-Συνένωση Διαθέσιμων Πόρων (Pooling of Resources) για ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών.
Πρώτες παρατηρήσεις από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης 2013-2014 ΤΕΙ
Θετικές παρατηρήσεις
-Πρόγραμμα σπουδών: Σωστά δομημένο, εναρμονισμένο με το ECTS, εφάμιλλο αντίστοιχων τμημάτων του εξωτερικού.
-Υψηλός βαθμός απασχόλησης και ικανοποίησης αποφοίτων.
-Το Ε.Π. είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, ιδιαίτερα τα μέλη που διοριστήκαν πρόσφατα.
-Υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με φορείς (νοσοκομεία, παραγωγικοί φορείς, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ενδιαφέροντος).
-Απαιτούνται προσδιορισμός και επιδίωξη περιοχών
Απαιτούνται προσδιορισμός και επιδίωξη περιοχών εφαρμοσμένης έρευνας. Δεν υφίσταται μακροπρόθεσμη στρατηγική καθώς και ένα όργανο εποπτείας της έρευνας.
Αρνητικές παρατηρήσεις
-Ανεπαρκής αριθμός μόνιμων μελών ΕΠ.
-Απαιτούνται καλύτερες υποδομές σε εργαστηριακούς χώρους.
-Μη θεσμική κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων (σε ορισμένα Τμήματα μόνο).
-Παρατεταμένη διάρκεια φοίτησης (Ρύθμιση με τον Ν. 4009/2011).
-Ποικίλο ακαδημαϊκό επίπεδο στους πρωτοετείς φοιτητές, ιδιαίτερα εκείνων που εγγράφονται μέσω διαφορετικών διαδικασιών εισαγωγής.
-Συνένωση Διαθέσιμων Πόρων (Pooling of Resources) για ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών.
Ενδεικτικά παραδείγματα αποτίμησης εξωτερικής αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πάτρας - Τμήμα Φαρμακευτικής
-Τα μέλη ΔΕΠ είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και επιτελούν άρτιο διδακτικό έργο.
-Πλούσια και αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασίες.
-Κινητικότητα μελών ΔΕΠ.
-Το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται αναθεώρηση με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και την αποφυγή επικαλύψεων.
-Απαιτείται αναβάθμιση του εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού.
-Υπερβολικός αριθμός εισακτέων.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Κτηνιατρικής
-Το προπτυχιακό και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι υψηλού επιπέδου.
-Ανεπτυγμένη σύνδεση με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
-Υπερβολικός φόρτος διδασκαλίας των φοιτητών
-Το σύστημα εξετάσεων πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.
-Ανεπάρκεια μέσων ΤΠΕ στη διδασκαλία και εργαστηριακής υποδομής.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Βιολογίας
-Πολύ καλές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
-Η ερευνητική δραστηριότητα είναι αξιόλογη, παρά την έλλειψη πόρων.
-Υπερβολικός φόρτος μαθημάτων, ιδιαίτερα στα δύο πρώτα έτη.
-Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων δεν είναι νομικά κατοχυρωμένα.
-Ελλιπής ερευνητική υποδομή.
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας
-Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
-Τα μέλη του μόνιμου & έκτακτου ΕΠ είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
-Πλήρης αξιοποίηση ΤΠΕ.
-Αξιόλογη & διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα.
-Ανεπτυγμένη σύνδεση με ΚΠΠ φορείς.
-Υπερβολικός φόρτος εργασίας των φοιτητών.
-Χαμηλή αναλογία διδασκόντων διδασκομένων.
-Υπερβολικός αριθμός εξετάσεων.
-Έλλειψη διοικητικού προσωπικού.
ΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας
-Υψηλής ποιότητας συγγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό από τα μέλη ΕΠ.
-Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
-Απαιτείται αύξηση του αριθμού μόνιμων μελών ΕΠ.
-Περιορισμένη ερευνητική δραστηριότητα εξαιτίας του φόρτου εργασίας και των περιορισμένων πόρων.
-Ελλιπής εργαστηριακός & ερευνητικός εξοπλισμός.
ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Ραδιολογίας–Ακτινολογίας
-Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο (επίπεδο Bachelor) με αντίστοιχα προγράμματα διεθνώς.
-Τα μέλη ΕΠ είναι υψηλού επιπέδου.
-Πολύ καλές υποδομές φοιτητικής μέριμνας(σίτιση, περίθαλψη, κτλ).
-Το αυστηρό πλαίσιο που θέτει το Υπουργείο περιορίζει την ευελιξία του προγράμματος σπουδών, με επιπτώσεις κυρίως στην κλινική εκπαίδευση.
-Απαιτείται αναβάθμιση μέρους του εργαστηριακού εξοπλισμού.
-Έλλειψη χώρων για γραφεία, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας.
-Απαιτείται εξορθολογισμός της εξεταστικής διαδικασίας (τυποποίηση μοριοδότησης, εξωτερικοί εξεταστές, αυστηρότερη επιτήρηση, εξομάλυνση βαθμολογίας, κτλ).
-Περιορισμένη και όχι συστηματοποιημένη ερευνητική δραστηριότητα.
-Παρατεταμένη διάρκεια φοίτησης, μεγάλος αριθμός λιμναζόντων φοιτητών.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ