Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

1,5 εκ ευρώ από τον ΟΠΑΠ για το ΕΥΖΗΝ στα Δημοτικά και Γυμνάσια-Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

Δημοσίευση: 15/04/2013
Με το ποσό του  1.500.000 ευρώ για το διάστημα από το τρέχον έτος 2013 μέχρι και το 2017 θα χρηματοδοτήσει ο ΟΠΑΠ το πρόγραμμα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου ΕΥΖΗΝ, σύμφωνα με τα πρακτικά της απόφασης.

Tα Πρακτικά  για τη χορηγία από τον ΟΠΑΠ

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Παπαδόπουλου συνήλθε σήμερα 10-10-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της, οδός Ελ. Βενιζέλου 70, στην Καλλιθέα. Παρόντες είναι οι κ.κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αντιπρόεδρος, Κοσμάς Παυλόπουλος, Αναπληρωματικό Μέλος, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Μέλος, Μαρία Νικολαϊδου, Μέλος και ο Γραμματέας της Επιτροπής κ. Δημήτριος Σουλιώτης.
Πρακτικά τηρεί ο κ. Δημήτρης Σουλιώτης, Γραμματέας της Επιτροπής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 Θέμα 2ο : Προγράμματα
2.1 Νέα Προγράμματα
A. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών διαβάζει την αίτηση υπ΄αριθμ. Γ-2012-0778/03-10-2012 του κου Λάμπρου Συντώση, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, για την αποδοχή της διαχείρισης του προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 ευρώ, ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού με τον χρηματοδότη και ημερομηνία λήξης την 31/08/2017, με τον ίδιο ως Επιστημονικά Υπεύθυνο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε.
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ενημερώνει ότι η Τριμελής Επιτροπή Πιστοποίησης Έργου θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη που προέκυψαν κατόπιν δημόσιας κληρώσεως που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου βάσει του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) και την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : 1. Αντωνία Ματάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 2. Κοσμάς Παυλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 3. Γεώργιος Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής.
Μετά από συζήτηση και μετά από σχετική ενημέρωση του Προέδρου ότι εξετάστηκαν οι όροι του προγράμματος, η Επιτροπή εγκρίνει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με Κ.Ε. 222 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Λάμπρο Συντώση και αποδέχεται τη σύσταση της ανωτέρω επιτροπής για την πιστοποίηση του έργου. Ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού με τον χρηματοδότη και ημερομηνία λήξης η 31/08/2017. Η παρακράτηση υπέρ ΕΛΚΕ, ορίζεται σε ποσοστό 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.
Η παρούσα απόφαση αναρτάται σύμφωνα με το Ν.3861 /2010.
Ακριβές απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών
Αθήνα , 11/10/2012
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής


Επανέρχεται με νέα ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ

Σχετικά με το θέμα ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας  κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, οι οποίοι  επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με χορηγία του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., βρίσκει αντίθετους το σύνολο των αρμόδιων φορέων (ΟΛΜΕ, Επιστημονικά Σωματεία Φυσικής Αγωγής, Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής) οι οποίοι διατυπώνουν ενστάσεις για την κατάλυση του Αναλυτικού Προγράμματος Φυσικής Αγωγής και την αναστάτωση που προκαλεί η εφαρμογή του στη σχολική ζωή.
Επιπρόσθετα, εκφράζουν την ανησυχία που προκαλεί το ενδεχόμενο να διαρρεύσει σε ιδιωτικές εταιρείες η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί και θα αφορά ολόκληρο το μαθητικό πληθυσμό της χώρας, ενώ  ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε παρόμοια προγράμματα που είχαν εφαρμοστεί σε μικρότερη κλίμακα στο παρελθόν με χρηματοδότηση από πολυεθνικές εταιρείες.
Οι βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό αν θα αναστείλει την εφαρμογή του Προγράμματος και αν θα λάβει πρωτοβουλία για τη διαχρονικότητα υλοποίησης παρόμοιου προγράμματος με ευθύνη της Υπουργείου, ενώ ζητούν να ενημερωθούν για τις ενέργειές του για τη διασφάλιση του απόρρητου των προσωπικών δεδομένων που θα συλλεχθούν. Ακόμα, ζητούν να εξεταστεί το ενδεχόμενο συσχετισμού ιδιωτικών εταιρειών συμβούλων διατροφής με συντελεστές του ερευνητικού προγράμματος ΕΥΖΗΝ και τέλος θέτουν το ζήτημα της αποσύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από ιδιωτικά συμφέροντα.
Τέλος, οι βουλευτές ζητούν να κατατεθούν τα συμφωνητικά που υπεγράφησαν τόσο μεταξύ Χαροκοπείου και Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., όσο και μεταξύ Υπουργείου και Χαροκοπείου, τα πορίσματα-συμπεράσματα της εφαρμογής του προγράμματος την περίοδο 2008-2011, καθώς και το έγγραφο έγκρισης του προγράμματος ΕΥΖΗΝ από τη Διεύθυνση Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α .


 ΣΤΟ Μεζούρες και ζυγαριές στα Δημοτικά και Γυμνάσια για το ΕΥΖΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Στο Δημοτικό Σχολείο το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις.
Στην Α’ φάση καλούνται οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών  Σχολείων στο πλαίσιο του μαθήματός τους, να διενεργήσουν τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης και οι Νηπιαγωγοί μόνο τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης έως 31/3/2013, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες και να καταγράψουν σε έντυπα τα
αποτελέσματα. Ο απαραίτητος εξοπλισμός (μετροταινία, ζυγαριά κ.α.) είναι διαθέσιμος από τη διενέργεια του προγράμματος τα προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει (π.χ. Νηπιαγωγεία) θα αγοραστεί με δαπάνη του σχολείου.
Στη Β΄ φάση η οποία θα διαρκέσει από 1/4/2013 έως 31/5/2013 θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στο οποίο θα εισαχθούν και τα δεδομένα των μετρήσεων της α’ φάσης (σωματική διάπλαση & φυσική κατάσταση των μαθητών). Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς τους στο πλαίσιο κάποιας εκδήλωσης στο σχολείο. Η Β’ φάση του προγράμματος θα διεξαχθεί στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων. Πριν την έναρξη της Β’ φάσης θα προηγηθεί αναλυτική εγκύκλιος με οδηγίες.
Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των
μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα θα γίνεται μόνο με τη χρήση του
Αριθμού Μητρώου.
Για την επιτυχή διεξαγωγή του εγχειρήματος, απαιτείται η συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11, ΠΕ19/20 και ΠΕ70 και η εφαρμογή των επισυναπτόμενων αναλυτικών οδηγιών.
Οι αξιολογήσεις συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών θα
γίνουν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος (Καθηγητής Λ. Συντώσης).
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Στο Γυμνάσιο το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις.
Στην A΄ φάση καλούνται οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) των Γυμνασίων της χώρας, στο πλαίσιο του μαθήματός τους, να διενεργήσουν τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης έως 31/3/2013, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες και να καταγράψουν σε έντυπα τα αποτελέσματα. Οι προτεινόμενες δοκιμασίες εμπεριέχονται στα βιβλία Φυσικής Αγωγής των Α,΄Β΄ και Γ΄ τάξεων στις ενότητες Φυσική Κατάσταση (Α΄ Γυμνασίου), Δοκιμασίες αξιολόγησης της Φυσικής Κατάστασης των μαθητών (Β΄ Γυμνασίου) και Κλασσικός Αθλητισμός και Φυσική Κατάσταση (Γ΄ Γυμνασίου).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός (μετροταινία και ζυγαριά) θα αγοραστεί με δαπάνη του σχολείου.
Στη B΄ φάση η οποία θα διαρκέσει από 1/4/2013 έως 31/5/2013, θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στο οποίο θα εισαχθούν και τα δεδομένα των μετρήσεων της α΄ φάσης (σωματική διάπλαση & φυσική κατάσταση των μαθητών). Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς τους στο πλαίσιο κάποιας εκδήλωσης στο σχολείο. Η B΄ φάση του προγράμματος θα διεξαχθεί στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων. Πριν την έναρξη της B΄ φάσης θα προηγηθεί αναλυτική εγκύκλιος με οδηγίες.
Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των
μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα θα γίνεται μόνο με τη χρήση του
Αριθμού Μητρώου.
Για την επιτυχή διεξαγωγή του εγχειρήματος, απαιτείται η συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους καθηγητές ΠΕ11 και ΠΕ19/20 και η εφαρμογή των επισυναπτόμενων αναλυτικών οδηγιών.
Οι αξιολογήσεις συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών θα
γίνουν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος (Καθηγητής Λ. Συντώσης).

ΟΛΜΕ:Σχετικά με  το Πρόγραμμα «Ε.Υ.Ζ.Η.Ν»

Με αφορμή τη «Διενέργεια του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ» στη Δ.Ε. που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας και καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11, ΠΕ19-20 να υλοποιήσουν  σε δύο φάσεις επισημαίνουμε ότι:
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  να συμβάλουν σε μια διαδικασία, χωρίς να γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος, τους στόχους του, το πού και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του, πώς εξασφαλίζεται η ανωνυμία και η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (καταγράφεται ο αριθμός μητρώου των μαθητών) και τέλος, αν και με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων των μετρήσεων.
Είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα χρονοβόρο, με αμφίβολα δεδομένα και με ανατροπή της ροής του προγράμματος των σχολικών μονάδων.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 1.500.000 ευρώ για το διάστημα 2013-2017, όπως φαίνεται  από το έγγραφο που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 12 Οκτωβρίου 2012 με ΑΔΑ: Β4364691ΒΣ-758 http://et.diavgeia.gov.gr/f/HUA/ada/Β4364691ΒΣ- και την επιστημονική ευθύνη έχει καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, ο οποίος είχε την ευθύνη και για το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών Γ΄ και Ε΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τη χρονική περίοδο 2008-2011 και από το οποίο τα αποτελέσματα δεν ανακοινώθηκαν στη σχολική κοινότητα ούτε έγινε γνωστό που χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα και αν είχαν κάποιο όφελος για τους μαθητές.
Πάγια θέση της  ΟΛΜΕ είναι οι δράσεις της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας στη σχολική κοινότητα να είναι ενταγμένες στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γίνονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, να είναι επιστημονικά στοχευμένες, προγραμματισμένες, συστηματικές και να βασίζονται στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής, με την αξιοποίηση του ίδιου του δυναμικού των εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Δεν είμαστε αντίθετοι στην επιστημονική έρευνα. Αλλά κάθε παρόμοια έρευνα οφείλει να είναι ενταγμένη στη προσπάθεια υλοποίησης μιας άλλης πολιτικής για τη φυσική αγωγή στο σχολείο, να είναι συστηματική κι όχι “τυχαία”, να είναι οργανωμένη και να υπακούει σε συγκεκριμένο πλαίσιο-στόχους, να καλύπτει πληθυσμιακά και γεωγραφικά ένα συγκεκριμένο δείγμα, επομένως να είναι αντικειμενική.
Επίσης οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φ.Α., με επιστολή διαμαρτυρίας τους (8-3-2013) θέτουν πολλά και σημαντικά ερωτηματικά για την μεθοδολογία υλοποίησης και αντικειμενικότητας της έρευνας.
Η υλοποίηση του προγράμματος ΕΥΖΗΝ δεν ανήκει στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Πρώτο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του δημόσιου σχολείου που πλήττεται από την υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις.
Το Δ.Σ. της  ΟΛΜΕ ζητάει  από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α:
•    Να δώσει διευκρινήσεις για το πώς, γιατί και για ποιον γίνεται η έρευνα.
•    Να εξασφαλίσει τη νομιμότητα και την ασφάλεια, τόσο για τους συναδέλφους, όσο και για τους μαθητές.
•    Να σταματήσει την υλοποίηση το προγράμματος μέχρι να καλύψει όλα τα κενά που προκύπτουν από τα έγγραφα που έχει αποστείλει στα σχολεία και να δώσει όλες τις σχετικές διευκρινήσεις.


Προς: Ο.Λ.Μ.Ε.
Θέμα: Διευκρινήσεις για το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν
Αθήνα 12/4/2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α) θα απαντήσει στα ερωτήματα που θέτετε σχετικά με το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. Εγώ θα
ήθελα να σας δώσω μερικά τεχνικά στοιχεία για το πρόγραμμα και να διορθώσω κάποιες
ανακρίβειες που υπήρχαν στην ανακοίνωσή σας.
1. Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΔΕΝ είναι έρευνα, αλλά πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για παροχή
πολύτιμων πληροφοριών στους γονείς σχετικά με την υγεία των παιδιών τους.
2. Το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και
Γυμνασίων της χώρας (περίπου 1.000.000 μαθητές), και κάθε έτος θα αξιολογεί το ρυθμό
ανάπτυξης (ύψος – βάρος), τις διατροφικές συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και το
επίπεδο της φυσικής κατάστασης των μαθητών.
3. Οι μετρήσεις θα γίνονται στο χώρο του σχολείου απο εκπαιδευτικούς πολλών ειδικοτήτων.
Η αξιολόγηση των μετρήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, πάλι στο χώρο του σχολείου, χωρίς
την παρέμβαση τρίτων. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών
ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα ονόματά τους, αλλά κωδικοί, γνωστοί μόνο στο σχολείο τους.
4. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για κάθε μαθητή θα ενσωματώνονται στην Ατομική του
Αναφορά, η οποία θα παράγεται αυτόματα στον υπολογιστή του σχολείου, και η οποία θα
στέλνεται σε κλειστό φάκελο απο το Διευθυντή του σχολείου στους γονείς/κηδεμόνες του,
μαζί με κατάλληλες συστάσεις.
5. Ο καθολικός χαρακτήρας του προγράμματος θα επιτρέψει την πρόσβαση όλων των
μαθητών σε πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν την υγεία τους, ακόμα και σε
περιπτώσεις όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων
περιορισμών.
6. Παράλληλα με τις αξιολογήσεις διατροφής και φυσικής δραστηριότητας που θα γίνονται
κάθε σχολική χρονιά, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. θα υλοποιεί και άλλες δράσεις υγείας στο πλαίσιο της
υποστήριξης μαθητών και των οικογενειών τους εν καιρώ κρίσης.
7. Για διασφάλιση της ποιότητας, την παρακολούθηση του έργου έχει αναλάβει επιτροπή με
μέλη καθηγητές διατροφής και εργοφυσιολογίας απο τα Πανεπιστήμια Χαροκόπειο,
ΕΚΠΑ, ΔΠΘ και ΑΠΘ. Στην επιτροπή μετέχουν επίσης Σύμβούλοι Φυσικής Αγωγής και
άλλοι επιστήμονες απο τους τομείς της διατροφής, φυσικής αγωγής και υγείας.
8. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έγιναν στις Γ’ και Ε’ τάξεις του Δημοτικού
σχολείου το χρονικό διάστημα 2008-2011 στάλθηκαν στους γονείς σε κλειστούς φακέλους,
όπως θα γίνει και φέτος για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και Γυμνασίου. Στατιστικά
στοιχεία έχουν ανακοινωθεί επανειλημμένα απο το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και τη Γ.Γ.Α και
εμφανίστηκαν εκτενώς στον τύπο.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προγράμματος. Το σημαντικό είναι ότι κανένας μαθητής δεν θα
πρέπει να στερηθεί τις υπηρεσίες που η Πολιτεία μπορεί να του προσφέρει.
Λάμπρος Συντώσης, Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος__

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.