Aνέλαβε καθήκοντα ο νέος Περιφ. Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Γ. Καρατάσιος

07/01/2013

Ενημερώθηκε: 08/12/2014, 10:56

Άκουσε το άρθρο
Καθήκοντα ανέλαβε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δ. Καρατάσιος.
Ο κ. Καρατάσιος, ο οποίος έχει υπηρετήσει στην ίδια θέση και κατά την περίοδο 2004 -2010, είναι Μαθηματικός, διδάκτωρ της Πολυτεχνικής
Σχολής του Α.Π.Θ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και διδακτικό έργο στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται έξι επιστημονικές μονογραφίες και περισσότερες από τριάντα δημοσιευμένες εργασίες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διετέλεσε, κατόπιν επιλογής, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (2004-2010), Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης (2010 και εξής), Προϊστάμενος του 3ου Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (2002-2004), Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων (1990-1994) καθώς και αναπληρωτής Διευθυντής του Παραρτήματος του ΟΕΕΚ Θεσσαλονίκης, όπου πρωτοστάτησε στη δημιουργία των ΙΕΚ.
Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Καρατάσιος ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την τιμή προς το πρόσωπό του και εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την ανανέωση της καλής συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό κόσμο της Κεντρικής Μακεδονίας, «που δίνει τον αγώνα της σχολικής τάξης με αφοσίωση, αγωνιστικότητα και δημιουργικότητα, παρά τις δυσκολίες και συχνά το προσωπικό κόστος».
«Στο νέο αυτό κύκλο που ανοίγουμε σήμερα», επεσήμανε ο κ. Καρατάσιος, «το μέγεθος της ευθύνης αλλά και των προκλήσεων είναι πολλαπλάσιο. Η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα προωθήσουν τις μεταρρυθμιστικές τομές και θα ενισχύσουν την παιδαγωγική και μορφωτική αποστολή του ελληνικού σχολείου αποτελούν όχι απλώς προτεραιότητα, αλλά επιβεβλημένη αναγκαιότητα. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ξεκινάμε αμέσως δουλειά υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Ο νέος περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης παρουσίασε τους βασικούς άξονες των καθηκόντων που αναλαμβάνει και ευχαρίστησε το διοικητικό προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη εκπαίδευσης και τους αιρετούς εκπροσώπους για την κοινή τους πορεία κατά την περίοδο 2004-2010, συνοψίζοντας το συλλογικό έργο που επιτέλεσαν. Ευχαρίστησε, επίσης, και συνεχάρη τον απερχόμενο Περιφερειακό Διευθυντή, κ. Θεόδωρο Καρτσιώτη.
Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:
«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνω και πάλι να υπηρετήσω από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Κεντρικής Μακεδονίας και να συμβάλω τόσο στην υλοποίηση των εθνικών στόχων για την παιδεία, όσο και στη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς μας.
Ευχαριστώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την τιμή και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά μαζί με τον εκπαιδευτικό κόσμο της Κεντρικής Μακεδονίας, που δίνει τον αγώνα της σχολικής τάξης με αφοσίωση, αγωνιστικότητα και δημιουργικότητα, παρά τις δυσκολίες και συχνά το προσωπικό κόστος. Οι ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις της περιφέρειάς μας είναι δεδομένες, μεγάλες όμως και αξιόλογες είναι και οι δημιουργικές μας δυνάμεις.
Μέσα από το θεσμικό μας ρόλο θα επιδιώξουμε και αυτή τη φορά να εξασφαλίσουμε την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και των μεταρρυθμιστικών τομών που επιχειρούνται σε εθνικό επίπεδο, παράλληλα με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ορθότητα των αποφάσεων.
Σε λειτουργικό επίπεδο προτάσσουμε την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής, στελέχωσης και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μας μονάδων.
Υπηρετώντας τη διττή αποστολή της περιφερειακής διεύθυνσης ως φορέα διοίκησης αλλά και επιστημονικής –παιδαγωγικής καθοδήγησης, στοχεύουμε στην ισόρροπη προσφορά ευκαιριών μόρφωσης και ποιοτικής εκπαίδευσης προς όλους αδιακρίτως τους μαθητές και τις μαθήτριες της Κεντρικής Μακεδονίας, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα, με ουσιαστική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, με ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη.
Αποβλέποντας σε ένα σχολείο δημιουργικό και σε έναν μαθητή δραστήριο, κριτικά σκεπτόμενο και συμμετοχικό, ενισχύουμε την υλοποίηση των σχολικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων δράσεων. Δίνουμε έμφαση στην παιδαγωγική χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των δυνατοτήτων του ψηφιακού σχολείου. Αξιοποιούμε άμεσα τα αντισταθμιστικά προγράμματα και τους παρεμβατικούς θεσμούς του Υπουργείου μας. Θεωρώντας αλληλένδετη την πορεία δασκάλου και μαθητή, αποσκοπούμε στη διαρκή υποστήριξη του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου των μάχιμων εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων και την καλλιέργεια των επαγγελματικών μας δεξιοτήτων.
Κυρίως, όμως, αφουγκραζόμαστε την κοινωνική πραγματικότητα, επιχειρούμε να δώσουμε λύσεις και παρεμβαίνουμε άμεσα στα ποικίλα φαινόμενα που συνοδεύουν την εποχή της κρίσης και επηρεάζουν την καθημερινότητα παιδιών και εκπαιδευτικών.
Με ανάλογους στόχους και κατά την προηγούμενη φάση της θητείας μας (2004-2010), πορευτήκαμε όλοι μαζί με ακεραιότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, υλοποιώντας ένα έργο χειροπιαστό και αναγνωρίσιμο. Ενδεικτικά αναφέρω:
• Τη συστηματική προσπάθεια σε συνεργασία με τις αρχές αυτοδιοίκησης και τον ΟΣΚ για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος και τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων, με μείωση της διπλοβάρδιας από το 38% στο 10%
• Την εκπόνηση μελέτης για τη λειτουργία των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ)
• Την υποβολή πρότασης σχετικά με τη λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)
• Τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης για την υποστήριξη της διδασκαλίας των Μαθηματικών
• Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle.
• Τη συστηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ανταλλαγών.
• Tην εισήγησή μας για τη δημιουργία πιλοτικού δικτύου σπουδαστηρίων – βιβλιοθηκών σε σχολικά κτήρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ στην αξιοποίηση κατάλληλου λογισμικού
• Την επιμόρφωση 750 εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την ψηφιακή διαχείριση των Σχολικών Βιβλιοθηκών, το Συνέδριο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής και την έκδοση επιμορφωτικού οδηγού για τα ΚΠΕ της περιοχής ευθύνης μας
• Την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και στη Διοίκηση της εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)
• Τη συμμετοχή μας σε οργανωτικό, διοικητικό και επιστημονικό επίπεδο σε σημαντικά ερευνητικά Έργα και Πράξεις ΕΣΠΑ και ΕΠΕΑΕΚ.
• Την υλοποίηση μεγάλου αριθμού επιστημονικών συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων, αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.
• Την επίσκεψη μελέτης δεκαπέντε υψηλόβαθμων στελεχών εκπαίδευσης από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης με στόχο την εξοικείωσή τους με τις εκπαιδευτικές δομές της χώρας μας και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Στο νέο αυτό κύκλο που ανοίγουμε σήμερα, το μέγεθος της ευθύνης αλλά και των προκλήσεων είναι πολλαπλάσιο. Η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα προωθήσουν τις μεταρρυθμιστικές τομές και θα ενισχύσουν την παιδαγωγική και μορφωτική αποστολή του ελληνικού σχολείου αποτελούν όχι απλώς προτεραιότητα, αλλά επιβεβλημένη αναγκαιότητα. Η δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε ως μέλη της ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού και την ανανεωτική δύναμη της παιδείας ως μοχλού ανάκαμψης, συνοχής και προόδου. Αυτές τις ώρες που η χώρα μας κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα, η εκπαίδευση δηλώνει -όπως πάντοτε- το πιο μαχητικό και ανιδιοτελές «παρόν». Για αυτούς τους λόγους, η σύμπνοια και η αλληλεγγύη, είναι εξίσου σημαντικές με τον δημιουργικό διάλογο και την καλόπιστη κριτική.
Προσβλέποντας, λοιπόν, στην ανανέωση της καλής συνεργασίας που αναπτύξαμε κατά την προηγούμενη θητεία μου με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των υπηρεσιών μας, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τα στελέχη των ΠΕΚ, ΚΠΕ και ΚΕΔΔΥ καθώς και τους αιρετούς εκπροσώπους μας, είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας και των κεντρικών υπηρεσιών, όλοι μαζί, θα συνεχίσουμε την αναγεννητική προσπάθεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στον αγώνα αυτό σημαντική θα είναι η συμβολή της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των φορέων επιμόρφωσης, των συλλόγων γονέων, των τοπικών κοινωνιών και των εθελοντικών οργανώσεων.
Η εποχή που διανύουμε απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, εγρήγορση, αγώνα, ευαισθησία και περισυλλογή.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για μια εκπαίδευση διαχρονικών αξιών και ολοκληρωμένης αγωγής, ένα ποιοτικότερο σχολείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ένα αισιόδοξο μέλλον για τα παιδιά της Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε αμέσως δουλειά με την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους τους συντελεστές της εκπαίδευσης, γιατί η συνεργασία, η συμμετοχή και η προσφορά τους προσθέτουν αξία στο όραμα, δίνουν σάρκα και οστά στον σχεδιασμό, συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση και στον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής. Ευχαριστώ τον κ. Καρτσιώτη για το έργο του. Παραμένει συνεργάτης πρώτης γραμμής μέσα από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου.
Εύχομαι στο διοικητικό προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους, καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και δημιουργία».
Στη συνέχεια, ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής ζήτησε να ενημερωθεί άμεσα και προχώρησε σε συνεργασία με τα στελέχη διοίκησης, επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης καθώς και με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας.
 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Γεωργίου Δ. Καρατάσιου
Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γεώργιος Δ. Καρατάσιος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, γεννήθηκε το 1956 στο Καστράκι του Ν. Λάρισας. Είναι Μαθηματικός, πτυχιούχος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάκτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο διατμηματικό πρόγραμμα «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών». Είναι, επίσης, κάτοχος πτυχίου ΣΕΛΜΕ, καθώς και πιστοποίησης Α΄ και Β΄ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων επιμορφώσεων σε ποικίλους τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ως Ειδικός Επιστήμων (Π.Δ. 407/80), διδάσκει στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ με το ίδιο καθεστώς έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει προσφέρει διδακτικό έργο στο Α.Π.Θ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό και στο μητρώο επιμορφωτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται έξι επιστημονικές μονογραφίες και περισσότερες από τριάντα δημοσιευμένες εργασίες. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις του σε μεγάλο αριθμό ημερίδων και συνεδρίων, ενώ ασχολείται ερευνητικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΠΕΚ, ΟΕΠΕΚ, Π.Ι, ΕΚΔΔΑ, ΠΙΝΕΠ, Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, κτλ.).

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, στη διδακτική των Μαθηματικών, στη διά βίου μάθηση και κατάρτιση, τη στατιστική, τα παιδαγωγικά, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και τη δημόσια διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνδύασε το διοικητικό με το διδακτικό έργο. Υπηρέτησε τόσο ως στέλεχος διοίκησης, όσο και επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης. Διετέλεσε, κατόπιν επιλογής, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (2004-2010), Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης (2010 και εξής), Προϊστάμενος του 3ου Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (2002-2004), Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων (1990-1994) καθώς και αναπληρωτής Διευθυντής του Παραρτήματος του ΟΕΕΚ Θεσσαλονίκης, όπου πρωτοστάτησε στη δημιουργία των ΙΕΚ.

Υπήρξε Πρόεδρος Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Οργανωτικών και Επιστημονικών Επιτροπών καθώς και της Επιτροπής Επιλογής Βιβλίων για τον εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ. Τιμήθηκε από ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς. Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και σωματείων.

Ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας επιλέγεται για δεύτερη φορά στη σταδιοδρομία του.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ