ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ: Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν βρέθηκε προεκλογικό υλικό στα δέματα των σχολικών βιβλίων

Δημοσίευση: 07/07/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εάν βρέθηκε προεκλογικό υλικό ή γενικότερα ακατάλληλο υλικό συσκευασίας σε δέματα, η ευθύνη είναι του εκάστοτε συγκεκριμένου αναδόχου που ανέλαβε την εκτύπωση βιβλιοδεσία και συσκευασία.
Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση του ΙΤΥΕ – Διόφαντος, με αφορμή καταγγελίας , σύμφωνα με τα οποία δέματα βιβλίων που παρελήφθησαν από σχολείο του Κιλκίς ήταν καλυμμένα με προεκλογικό υλικό και σημειώνει: «Το ΙΤΥΕ – Διόφαντος παρά το γεγονός ότι έχει οργανώσει μια σύγχρονη αποδοτική διαδικασία, δεν θα μπορούσε αντικειμενικά σε καμιά περίπτωση να ελέγξει κατά το στάδιο παραλαβής, όλα τα δέματα των αναδόχων για να διαπιστώσει αν υπήρχε ακατάλληλο συσκευαστικό υλικό».
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
 Ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ για την ύπαρξη έγγραφης αναφοράς-καταγγελίας της ΕΛΜΕ Κιλκίς και στην συνεχεία ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ , σύμφωνα με την οποία, δέματα βιβλίων που παρελήφθησαν από σχολείο του Κιλκίς ήταν καλυμμένα με προεκλογικό υλικό. Σχετικά διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Το ΙΤΥΕ – Διόφαντος παράγει, συσκευάζει και διανέμει μόνον σχολικά βιβλία και μάλιστα αυτά, που κατ’ έτος ορίζονται με υπουργικές αποφάσεις προς διανομή στα δημόσια σχολεία της χώρας και του εξωτερικού. Ουδέποτε έχει προβεί σε εκτύπωση βιβλίων ή υλικού άλλου πλην των σχολικών βιβλίων. Ουδέποτε επίσης συσκεύασε, αποθήκευσε, διένειμε οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή οποιουδήποτε άλλου τύπου υλικό πλην των σχολικών βιβλίων.
Τα σχολικά βιβλία που παράγονται κατ’ έτος εκτυπώνονται από εξωτερικούς αναδόχους – εκτυπωτικές εταιρείες, που λαμβάνουν μέρος σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος προβλέπει την εκτύπωση και μόνον των σχολικών βιβλίων. Για την παραγωγή των βιβλίων σχολικού έτους 2014-15 προκηρύχθηκε, όπως γίνεται κάθε χρόνο, διεθνής δημόσιος διαγωνισμός, η διενέργεια του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 30/7/2013, από την διαδικασία του διαγωνισμού αναδείχθηκαν ως ανάδοχοι 13 συμπράξεις τυπογράφων – βιβλιοδετών και μετά την υποβολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο και την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης στις 30/12/2013 οι συμβάσεις με τους αναδόχους υπεγράφησαν στις 31/1/2014.
Αρμοδιότητα του κάθε αναδόχου είναι η εκτύπωση των βιβλίων, η βιβλιοδεσία και η συσκευασία τους σε δέματα των 10 τεμαχίων ανά εκτυπωμένο τίτλο και τέλος η συσκευασία των δεμάτων σε παλέτες και η παράδοση των συσκευασμένων παλετών στις αποθήκες του οργανισμού μας.
Ειδικότερα κάθε δέμα που συσκευάζει ο κάθε ανάδοχος βάσει των συμβατικών όρων πρέπει
• Να περιέχει 10 αντίτυπα του ίδιου τίτλου
• Να φέρει στο άνω και κάτω μέρος του δέματος προστατευτικό χαρτόνι
• Να φέρει στο πάνω μέρος εκτυπωμένη ετικέτα με βασικές πληροφορίες για το βιβλίο και κυρίως το bar Code αυτού. Το bar Code χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την καταγραφή του δέματος στην παραγγελία του κάθε σχολείου κατά το στάδιο της συσκευασίας των παραγγελιών των σχολικών μονάδων.

Επομένως στη συγκεκριμένη ερώτηση «που παράχθηκαν τα βιβλία τα οποία παραδόθηκαν στην ΕΛΜΕ Κιλκίς που ήταν συσκευασμένα με προεκλογικό υλικό» η απάντηση είναι, ότι το σύνολο των διανεμομένων κατ’ έτος βιβλίων παράγονται από εξωτερικούς αναδόχους οι οποίοι έχουν και την απόλυτη ευθύνη τήρησης όλων των συμβατικών όρων.
Ο ετήσιος όγκος παραγωγής των σχολικών βιβλίων ανέρχεται σε 32 εκ. αντίτυπα περίπου. Ο όγκος αυτός παραδίδεται από τους αναδόχους σταδιακά στις αποθήκες μας συσκευασμένος σε 3,2 εκ. δέματα και 20.000 παλέτες. Λόγω ακριβώς του μεγάλου αυτού όγκου ανά τίτλο αλλά και συνολικά, κατά την εκάστοτε παραλαβή ακολουθούνται διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βασισμένου σε τυχαία δειγματοληψία. Κατά την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών παραλαβής φέτος δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα σχετικά με αυτά που καταγγέλλονται από την ΕΛΜΕ Κιλκίς. Βεβαίως η δειγματοληψία κατά κύριο λόγο αποσκοπεί στον ποιοτικό έλεγχο των εκτυπωμένων αντιτύπων καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής των συμβατικών όρων συσκευασίας.
Γίνεται αντιληπτό ότι για τόσο μεγάλο όγκο παραλαβής δεν είναι εφικτό να ελεγχθεί η συσκευασία πλήρως και πολύ περισσότερο είναι πρακτικώς ανέφικτος ο έλεγχος των προστατευτικών χαρτονιών που τοποθετεί ο ανάδοχος βιβλιοδέτης, ως οφείλει σε κάθε δέμα.
Συμπερασματικά, εάν βρέθηκε προεκλογικό υλικό ή γενικότερα ακατάλληλο υλικό συσκευασίας σε δέματα, η ευθύνη είναι του εκάστοτε συγκεκριμένου αναδόχου που ανέλαβε την εκτύπωση βιβλιοδεσία και συσκευασία. Το ΙΤΥΕ – Διόφαντος παρά το γεγονός ότι έχει οργανώσει μια σύγχρονη αποδοτική διαδικασία, δεν θα μπορούσε αντικειμενικά σε καμιά περίπτωση να ελέγξει κατά το στάδιο παραλαβής, όλα τα δέματα των αναδόχων για να διαπιστώσει αν υπήρχε ακατάλληλο συσκευαστικό υλικό.
Επειδή δε η ενημέρωση μας για το θέμα προήλθε από τον τύπο και όχι από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα στην οποία έγινε το περιστατικό και δεν κατονομαζόταν στην καταγγελία της ΕΛΜΕ Κιλκίς, απευθυνθήκαμε στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Κιλκίς και μέσω αυτής στο συγκεκριμένο σχολείο. Ο Διευθυντής του σχολείου μας ενημέρωσε, ότι παρατηρήθηκε μεν τέτοιο πρόβλημα αλλά σε εξαιρετικά μικρή έκταση (σε ένα μόνο δέμα, ενώ σε ελάχιστα άλλα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε συσκευαστικό υλικό από σελίδες περιοδικών).
Έχουμε ζητήσει από τον Διευθυντή του σχολείου να μας ενημερώσει σε ποια ακριβώς δέματα παρουσιάσθηκε το καταγγελλόμενο πρόβλημα ώστε με τη σειρά μας να ζητήσουμε εξηγήσεις και ευθύνες σύμφωνα με τα συμβατικά μας δικαιώματα από τον ανάδοχο (τυπογράφο – βιβλιοδέτη) που θα προκύψει.
Σε κάθε πάντως περίπτωση σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τον Διευθυντή του σχολείου, δεν εμφανίζεται τόσο μεγάλη έκταση της προβληματικής συσκευασίας δεμάτων σε σχέση με την αναφερόμενη στην καταγγελία.
Το ΙΤΥΕ –Διόφαντος διαψεύδει ρητά δήθεν εμπλοκή του σε θέματα άσχετα με την αποστολή που του έχει ανατεθεί από τον νόμο 3966/11, την οποία εκτελεί με υψηλό επαγγελματισμό, επιμέλεια και ήθος και κυρίως με ορατά και σημαντικά αποτελέσματα βελτίωσης στον προγραμματισμό, την ποιότητα, την έγκαιρη αποστολή των βιβλίων με συσκευασία ανά σχολείο και με δραστική μείωση του κόστους και των πόρων που προς το σκοπό αυτό διαθέτει το ελληνικό κράτος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.