Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Δώδεκα αιτήματα έστειλαν στο Α. Λοβέρδο οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Δημοσίευση: 18/06/2014
Λοβέρδος
Alt Text: 
Λοβέρδος
Title Text: 
Λοβέρδος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιστολή με δώδεκα αιτήματα απέστειλε σήμερα στον υπουργό Παιδείας  Α. Λοβέρδο η Πανελλήνια Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ως εξής:
1.    Προσλήψεις με αναλογία προσλήψεων/συνταξιοδοτήσεων1:1, διότι ο αριθμός των κενών είναι τεράστιος και μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά λόγω απουσίας προσλήψεων τα τελευταία χρόνια αφενός και υψηλότατου αριθμού συνταξιοδοτήσεων αφετέρουκαθώςκαι αναδρομικές προσλήψεις για τα σχολικά έτη που δεν εφαρμόστηκε.
2.    Εξάντληση των πινάκων διορισμών του 24μηνου και 30μηνουγια τις ειδικότητες που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί.
3.    Διορισμός μονίμων εκπαιδευτικών σε μεταβατική περίοδο,  με ποσοστό 60% από «διευρυμένο» 24μηνο δηλαδή, 23.5 μήνες προϋπηρεσίακαι κάτω με ΑΣΕΠκαι 40% από τον ενιαίο πίνακα διορισμών που προκύπτει με βάση την πραγματική προϋπηρεσίααντίστοιχα.
4.    Θέσπιση «μέγιστου χρόνου παραμονής στην αναπλήρωση» τα δύο διδακτικά έτη καθαρής προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε στα δημόσια σχολεία αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, πέραν του οποίου και κατ’ εξαίρεση των ποσοστών μονίμων διορισμών, οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι που τον συμπληρώνουν να καταλαμβάνουν μόνιμες οργανικές θέσεις στη Δημόσια Εκπαίδευση.
5.    Εξορθολογισμός του πίνακα των προσλήψεων αναπληρωτών, ωρομισθίων (ιδιωτικά σχολεία, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, διπλασιασμένες προϋπηρεσίες, κ.τ.λ.), καθώς και καλύτερη διαχείριση του αριθμού προσλήψεων μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
6.    Όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων να γίνονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών-ωρομισθίων, δηλαδή με καθοριστικό κριτήριο την προϋπηρεσία και με μοναδικό φορέα πρόσληψης το Υπουργείο Παιδείας, είτε για το Κανονικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα είτε γιαΚοινωνικό Φροντιστήριο, Ενισχυτική Διδασκαλία, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία,Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, κ.τ.λ.
7.    Έναρξη των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης από την αρχή του σχολικού έτους για την προφανή επίτευξη του στόχου τους που είναι η έγκαιρη διδακτική στήριξη των μαθητών σε καιρούς σοβαρότατης οικονομικής στήριξης.
8.    Κατάργηση του κοινωνικού φροντιστηρίου και συγχώνευσή του με την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.
9.    Αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ για πρόσληψη αναπληρωτών με την έναρξη του σχολικού έτους.
10.    Κατάργηση της πρόσφατης διάταξης που καταργεί την προσμέτρηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών που καλούνται κάθε χρόνο να εργαστούν σε διαφορετικό σημείο της χώρας με εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές (Κ.Υ.Α. 2/24529/0022 – ΦΕΚ 928/Β-14/4/2014).
11.    Πλήρης διαχωρισμός των πινάκων της Γενικής και της Ειδικής αγωγής.
12.    Πραγματοποίηση προσλήψεων αναπληρωτών ειδικοτήτων Γενικής Παιδείαςκαι στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η κίνηση για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης ΑναπληρωτώνΔευτεροβάθμιας (ΠΕΑΔ) όλων των ειδικοτήτων αφορά εκπαιδευτικούς που απαρτίζουν τους πίνακες αναπληρωτών και ενιαίων διορισμών.
Είμαστε καθηγητές που είχαμε σχεδιάσει τη ζωή μας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – όπως είχε διαμορφωθεί από το 2005έως το 2010. Σε όλα τα ευνομούμενα κράτη, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός υλοποιείται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10ετίας με ταυτόχρονη ύπαρξη πραγματικής μεταβατικής περιόδου.Στη χώρα μας, πριν ακόμη καλά καλά εδραιωθεί η διαδικασία προσλήψεων με βάση την προϋπηρεσία και την επιτυχία σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ – που εφαρμόστηκε μετά την κατάργηση του τρόπου διορισμού με βάση το χρόνο κτήσης πτυχίου, ο οποίος ίσχυε για δεκαετίες - ψηφίστηκε ο νόμος 3848 το 2010 ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Από το 2010 και μετά, διανύουμε μια  «μεταβατική περίοδο» με χαρακτηριστικά την αβεβαιότητα και την ανυπαρξία προσλήψεων,περίοδο στην οποία έχουν εγκλωβιστεί εκπαιδευτικοί  οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν διοριστεί.Επισημαίνουμε ενδεικτικά το παράδειγμα της Κύπρου, που δίνει μεταβατική περίοδο 10 ετών για την αλλαγή του τρόπου διορισμού.
Ως εκπαιδευτικοί, έχουμε επενδύσει και σχεδιάσει τη ζωή μας σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία και λόγω συγκυριών κινδυνεύουμε να βρεθούμε εκτός αγοράς εργασίας, παρά το γεγονός ότι είμαστε εξειδικευμένο προσωπικό, με πολλά έτη προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Σχολείο, καθώς εργαστήκαμε ως αναπληρωτές,οι περισσότεροι σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από τις οικογένειές μας, κάποιοι αφού εξετάστηκαν  γραπτώς με επιτυχία, στοιχεία τα οποία δεν απαντώνται εύκολα σε άλλους τομείς προσλήψεων στο δημόσιο τομέα (στενό ή ευρύτερο).
Στην εποχή που το καλύτεροδυναμικό της χώρας μας μεταναστεύει, επιμένουμε στη δέσμευσή μας να υπηρετήσουμε το Δημόσιο Σχολείο της χώρας μας.Η ΠΕΑΔ με αυτογνωσία και σύνεση,με λόγο και σκέψη που χαρακτηρίζονται από σοβαρό ήθος και ύφος που συνάδουν προς αυτό των εκπαιδευτικών λειτουργών,θεωρεί τα παρακάτω σημεία των δίκαιων αιτημάτων της άκρως σοβαρά εκπαιδευτικά θέματα, που μπορούν να συζητηθούν στα πλαίσια ενός δημοκρατικούκαι πολυφωνικά τεκμηριωμένου διαλόγου με την επίσημη Πολιτεία. Θεωρώντας ότι πρέπει στην εκπαιδευτική κοινότητα να υπάρχει επιτέλους συνέπεια λόγων και έργων,απευθυνόμαστε προς το αρμόδιο Υπουργείο με αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύνης, ως μαχόμενοι εκπαιδευτικοί και παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας, στα ακόλουθα σημεία:
1.    Προσλήψεις με αναλογία προσλήψεων/συνταξιοδοτήσεων1:1, διότι ο αριθμός των κενών είναι τεράστιος και μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά λόγω απουσίας προσλήψεων τα τελευταία χρόνια αφενός και υψηλότατου αριθμού συνταξιοδοτήσεων αφετέρουκαθώςκαι αναδρομικές προσλήψεις για τα σχολικά έτη που δεν εφαρμόστηκε.
2.    Εξάντληση των πινάκων διορισμών του 24μηνου και 30μηνουγια τις ειδικότητες που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί.
3.    Διορισμός μονίμων εκπαιδευτικών σε μεταβατική περίοδο,  με ποσοστό 60% από «διευρυμένο» 24μηνο δηλαδή, 23.5 μήνες προϋπηρεσίακαι κάτω με ΑΣΕΠκαι 40% από τον ενιαίο πίνακα διορισμών που προκύπτει με βάση την πραγματική προϋπηρεσίααντίστοιχα.
4.    Θέσπιση «μέγιστου χρόνου παραμονής στην αναπλήρωση» τα δύο διδακτικά έτη καθαρής προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε στα δημόσια σχολεία αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, πέραν του οποίου και κατ’ εξαίρεση των ποσοστών μονίμων διορισμών, οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι που τον συμπληρώνουν να καταλαμβάνουν μόνιμες οργανικές θέσεις στη Δημόσια Εκπαίδευση.
5.    Εξορθολογισμός του πίνακα των προσλήψεων αναπληρωτών, ωρομισθίων (ιδιωτικά σχολεία, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, διπλασιασμένες προϋπηρεσίες, κ.τ.λ.), καθώς και καλύτερη διαχείριση του αριθμού προσλήψεων μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
6.    Όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων να γίνονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών-ωρομισθίων, δηλαδή με καθοριστικό κριτήριο την προϋπηρεσία και με μοναδικό φορέα πρόσληψης το Υπουργείο Παιδείας, είτε για το Κανονικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα είτε γιαΚοινωνικό Φροντιστήριο, Ενισχυτική Διδασκαλία, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία,Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, κ.τ.λ.
7.    Έναρξη των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης από την αρχή του σχολικού έτους για την προφανή επίτευξη του στόχου τους που είναι η έγκαιρη διδακτική στήριξη των μαθητών σε καιρούς σοβαρότατης οικονομικής στήριξης.
8.    Κατάργηση του κοινωνικού φροντιστηρίου και συγχώνευσή του με την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.
9.    Αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ για πρόσληψη αναπληρωτών με την έναρξη του σχολικού έτους.
10.    Κατάργηση της πρόσφατης διάταξης που καταργεί την προσμέτρηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών που καλούνται κάθε χρόνο να εργαστούν σε διαφορετικό σημείο της χώρας με εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές (Κ.Υ.Α. 2/24529/0022 – ΦΕΚ 928/Β-14/4/2014).
11.    Πλήρης διαχωρισμός των πινάκων της Γενικής και της Ειδικής αγωγής.
12.    Πραγματοποίηση προσλήψεων αναπληρωτών ειδικοτήτων Γενικής Παιδείαςκαι στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο μαζί μας, ώστε να επιτευχθείη καλύτερη δόκιμη λύση στο εργασιακό μας αδιέξοδο καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων Σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Οι ιδέες, οι θέσεις και η προσφορά όλων μας κρίνεται και αξιολογείται συνεχώς τόσο από τα λόγια όσο και από τα έργα μας.Η οικονομική και κοινωνική κρίση επιτάσσει την στήριξη του Δημόσιου Σχολείου και την στελέχωσή του με έμπειρους εκπαιδευτικούς.
Με Τιμή,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  (Π.ΕΑ.Δ.)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ