Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Επισημάνσεις των Θεολόγων για την Τράπεζα Θεμάτων

Δημοσίευση: 31/05/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πέντε επισημάνσεις για την Τράπεζα Θεμάτων κάνει η Πανελλήνια Ενωση Θεολόγων με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαίδευτικής Πολιτικής, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Στην Τράπεζα Θεμάτων για τα Θρησκευτικά στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια είχαν περιληφθεί αρχικά κάποια θέματα που ήταν εκτός της διδακτέας ύλης όπως αυτή ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 35359/Γ2/11-03-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Μετά από παρέμβαση συναδέλφων, κάποια λάθη που είχαν επισημανθεί διορθώθηκαν, ωστόσο απαιτείται επιπλέον ενδελεχής έλεγχος των περιεχομένων στην Τράπεζα Θεμάτων ώστε αυτά να συμβαδίζουν με την εξεταστέα ύλη.
2. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 30631/Γ2/04-03-2014 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το πρώτο θέμα της Α΄ ομάδας περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25) και ορίζεται από την Τράπεζα Θεμάτων. Σε κάποια ωστόσο θέματα της Τράπεζας περιέχονται υποερωτήματα του θέματος Α1 στα οποία, μετά από το χαρακτηρισμό μιας πρότασης ως σωστής ή λανθασμένης, ζητείται η τεκμηρίωση της επιλογής των μαθητών, που βαθμολογείται με 3 μονάδες και προφανώς η απάντησή τους αυτή δεν είναι «αντικειμενικού τύπου».
3. Συνάδελφοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου για την αποστολή θεμάτων προκειμένου να καταρτιστεί η Τράπεζα Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών μας ενημέρωσαν πως τα θέματα που απέστειλαν δεν περιλήφθηκαν τελικά στην Τράπεζα και ουδεμία ενημέρωση έλαβαν από το ΙΕΠ. Την ίδια στιγμή κάποια υποερωτήματα επαναλαμβάνονται αυτούσια σε τρία-τέσσερα ή και περισσότερα διαφορετικά θέματα της Τράπεζας.
4. Συνάδελφοι Θεολόγοι επισημαίνουν ότι στα ερωτήματα ανάπτυξης (Β1) υπάρχουν κάποια που στηρίζονται σε κείμενα συγχρόνων θεολόγων, κληρικών ή στοχαστών που δεν περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, τα οποία πιθανότατα θα δυσκολέψουν τους μαθητές να τα αναπτύξουν εκτενώς.
5. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από την Τράπεζα Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών αποστέλλονται το πρώτο θέμα της Ομάδας Α΄ και το πρώτο της Ομάδας Β΄ ενώ ο διδάσκων  ορίζει - προσθέτει τα υπόλοιπα. Μετά την κλήρωση των θεμάτων από τις σχολικές μονάδες το αρχείο που εξάγεται έχει τη μορφή pdf και η ηλεκτρονική επεξεργασία του είναι δύσκολη ή και αδύνατη. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν το αρχείο που θα αποστέλλεται κατά την κλήρωση να έχει την μορφή word ώστε να καθίσταται εύκολη η προσθήκη των θεμάτων του διδάσκοντος και η τελική μορφοποίηση των θεμάτων που θα δίνονται στους μαθητές.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων μελετά προσεκτικά το περιεχόμενο της Τράπεζας Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών σε όλα τα είδη σχολικών μονάδων (Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, κλπ) που αυτή εφαρμόζεται. Η καθυστερημένη, τρεις μόνο μέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων, δημοσιοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων και ο όγκος των θεμάτων που έχουν περιληφθεί σε αυτήν απαιτεί χρόνο για την προσεκτική ανάλυση των θεμάτων και τον εντοπισμό τυχόν λαθών ή παραβλέψεων, έργο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει η ΠΕΘ και θα συνεχίσει με την πολύτιμη συνεργασία των μάχιμων συναδέλφων Θεολόγων που μας αποστέλλουν σχετικές παρατηρήσεις. Κρίνουμε ωστόσο αναγκαία μια πρώτη παρέμβαση για το ζήτημα καθώς η εξεταστική περίοδος ήδη τρέχει και απαιτούνται άμεσες λύσεις στα παρακάτω ζητήματα:
1. Στην Τράπεζα Θεμάτων για τα Θρησκευτικά στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια είχαν περιληφθεί αρχικά κάποια θέματα που ήταν εκτός της διδακτέας ύλης όπως αυτή ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 35359/Γ2/11-03-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Μετά από παρέμβαση συναδέλφων, κάποια λάθη που είχαν επισημανθεί διορθώθηκαν, ωστόσο απαιτείται επιπλέον ενδελεχής έλεγχος των περιεχομένων στην Τράπεζα Θεμάτων ώστε αυτά να συμβαδίζουν με την εξεταστέα ύλη.
2. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 30631/Γ2/04-03-2014 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το πρώτο θέμα της Α΄ ομάδας περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25) και ορίζεται από την Τράπεζα Θεμάτων. Σε κάποια ωστόσο θέματα της Τράπεζας περιέχονται υποερωτήματα του θέματος Α1 στα οποία, μετά από το χαρακτηρισμό μιας πρότασης ως σωστής ή λανθασμένης, ζητείται η τεκμηρίωση της επιλογής των μαθητών, που βαθμολογείται με 3 μονάδες και προφανώς η απάντησή τους αυτή δεν είναι «αντικειμενικού τύπου».
3. Συνάδελφοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου για την αποστολή θεμάτων προκειμένου να καταρτιστεί η Τράπεζα Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών μας ενημέρωσαν πως τα θέματα που απέστειλαν δεν περιλήφθηκαν τελικά στην Τράπεζα και ουδεμία ενημέρωση έλαβαν από το ΙΕΠ. Την ίδια στιγμή κάποια υποερωτήματα επαναλαμβάνονται αυτούσια σε τρία-τέσσερα ή και περισσότερα διαφορετικά θέματα της Τράπεζας.
4. Συνάδελφοι Θεολόγοι επισημαίνουν ότι στα ερωτήματα ανάπτυξης (Β1) υπάρχουν κάποια που στηρίζονται σε κείμενα συγχρόνων θεολόγων, κληρικών ή στοχαστών που δεν περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, τα οποία πιθανότατα θα δυσκολέψουν τους μαθητές να τα αναπτύξουν εκτενώς.
5. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από την Τράπεζα Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών αποστέλλονται το πρώτο θέμα της Ομάδας Α΄ και το πρώτο της Ομάδας Β΄ ενώ ο διδάσκων  ορίζει - προσθέτει τα υπόλοιπα. Μετά την κλήρωση των θεμάτων από τις σχολικές μονάδες το αρχείο που εξάγεται έχει τη μορφή pdf και η ηλεκτρονική επεξεργασία του είναι δύσκολη ή και αδύνατη. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν το αρχείο που θα αποστέλλεται κατά την κλήρωση να έχει την μορφή word ώστε να καθίσταται εύκολη η προσθήκη των θεμάτων του διδάσκοντος και η τελική μορφοποίηση των θεμάτων που θα δίνονται στους μαθητές.
Η ΠΕΘ θα συνεχίσει την ενδελεχή μελέτη της Τράπεζας Θεμάτων και παρακαλεί τους συναδέλφους Θεολόγους που εντοπίζουν οποιεσδήποτε αστοχίες στην Τράπεζα να επικοινωνούν με την Ένωση προκειμένου να παρέμβει εκ νέου και συνολικά προς το ΙΕΠ για τη διόρθωσή τους.
Με τιμή
Για το ΔΣ της ΠΕΘ
Ο Πρόεδρος
Ηλίας Μπάκος
Δρ Θεολόγος – Φιλόλογος
Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Σπαλιώρας
Δρ Θεολόγος
Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.