Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Επισημάνσεις των Θεολόγων για την Τράπεζα Θεμάτων

Δημοσίευση: 31/05/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πέντε επισημάνσεις για την Τράπεζα Θεμάτων κάνει η Πανελλήνια Ενωση Θεολόγων με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαίδευτικής Πολιτικής, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Στην Τράπεζα Θεμάτων για τα Θρησκευτικά στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια είχαν περιληφθεί αρχικά κάποια θέματα που ήταν εκτός της διδακτέας ύλης όπως αυτή ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 35359/Γ2/11-03-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Μετά από παρέμβαση συναδέλφων, κάποια λάθη που είχαν επισημανθεί διορθώθηκαν, ωστόσο απαιτείται επιπλέον ενδελεχής έλεγχος των περιεχομένων στην Τράπεζα Θεμάτων ώστε αυτά να συμβαδίζουν με την εξεταστέα ύλη.
2. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 30631/Γ2/04-03-2014 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το πρώτο θέμα της Α΄ ομάδας περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25) και ορίζεται από την Τράπεζα Θεμάτων. Σε κάποια ωστόσο θέματα της Τράπεζας περιέχονται υποερωτήματα του θέματος Α1 στα οποία, μετά από το χαρακτηρισμό μιας πρότασης ως σωστής ή λανθασμένης, ζητείται η τεκμηρίωση της επιλογής των μαθητών, που βαθμολογείται με 3 μονάδες και προφανώς η απάντησή τους αυτή δεν είναι «αντικειμενικού τύπου».
3. Συνάδελφοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου για την αποστολή θεμάτων προκειμένου να καταρτιστεί η Τράπεζα Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών μας ενημέρωσαν πως τα θέματα που απέστειλαν δεν περιλήφθηκαν τελικά στην Τράπεζα και ουδεμία ενημέρωση έλαβαν από το ΙΕΠ. Την ίδια στιγμή κάποια υποερωτήματα επαναλαμβάνονται αυτούσια σε τρία-τέσσερα ή και περισσότερα διαφορετικά θέματα της Τράπεζας.
4. Συνάδελφοι Θεολόγοι επισημαίνουν ότι στα ερωτήματα ανάπτυξης (Β1) υπάρχουν κάποια που στηρίζονται σε κείμενα συγχρόνων θεολόγων, κληρικών ή στοχαστών που δεν περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, τα οποία πιθανότατα θα δυσκολέψουν τους μαθητές να τα αναπτύξουν εκτενώς.
5. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από την Τράπεζα Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών αποστέλλονται το πρώτο θέμα της Ομάδας Α΄ και το πρώτο της Ομάδας Β΄ ενώ ο διδάσκων  ορίζει - προσθέτει τα υπόλοιπα. Μετά την κλήρωση των θεμάτων από τις σχολικές μονάδες το αρχείο που εξάγεται έχει τη μορφή pdf και η ηλεκτρονική επεξεργασία του είναι δύσκολη ή και αδύνατη. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν το αρχείο που θα αποστέλλεται κατά την κλήρωση να έχει την μορφή word ώστε να καθίσταται εύκολη η προσθήκη των θεμάτων του διδάσκοντος και η τελική μορφοποίηση των θεμάτων που θα δίνονται στους μαθητές.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων μελετά προσεκτικά το περιεχόμενο της Τράπεζας Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών σε όλα τα είδη σχολικών μονάδων (Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, κλπ) που αυτή εφαρμόζεται. Η καθυστερημένη, τρεις μόνο μέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων, δημοσιοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων και ο όγκος των θεμάτων που έχουν περιληφθεί σε αυτήν απαιτεί χρόνο για την προσεκτική ανάλυση των θεμάτων και τον εντοπισμό τυχόν λαθών ή παραβλέψεων, έργο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει η ΠΕΘ και θα συνεχίσει με την πολύτιμη συνεργασία των μάχιμων συναδέλφων Θεολόγων που μας αποστέλλουν σχετικές παρατηρήσεις. Κρίνουμε ωστόσο αναγκαία μια πρώτη παρέμβαση για το ζήτημα καθώς η εξεταστική περίοδος ήδη τρέχει και απαιτούνται άμεσες λύσεις στα παρακάτω ζητήματα:
1. Στην Τράπεζα Θεμάτων για τα Θρησκευτικά στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια είχαν περιληφθεί αρχικά κάποια θέματα που ήταν εκτός της διδακτέας ύλης όπως αυτή ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 35359/Γ2/11-03-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Μετά από παρέμβαση συναδέλφων, κάποια λάθη που είχαν επισημανθεί διορθώθηκαν, ωστόσο απαιτείται επιπλέον ενδελεχής έλεγχος των περιεχομένων στην Τράπεζα Θεμάτων ώστε αυτά να συμβαδίζουν με την εξεταστέα ύλη.
2. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 30631/Γ2/04-03-2014 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το πρώτο θέμα της Α΄ ομάδας περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25) και ορίζεται από την Τράπεζα Θεμάτων. Σε κάποια ωστόσο θέματα της Τράπεζας περιέχονται υποερωτήματα του θέματος Α1 στα οποία, μετά από το χαρακτηρισμό μιας πρότασης ως σωστής ή λανθασμένης, ζητείται η τεκμηρίωση της επιλογής των μαθητών, που βαθμολογείται με 3 μονάδες και προφανώς η απάντησή τους αυτή δεν είναι «αντικειμενικού τύπου».
3. Συνάδελφοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου για την αποστολή θεμάτων προκειμένου να καταρτιστεί η Τράπεζα Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών μας ενημέρωσαν πως τα θέματα που απέστειλαν δεν περιλήφθηκαν τελικά στην Τράπεζα και ουδεμία ενημέρωση έλαβαν από το ΙΕΠ. Την ίδια στιγμή κάποια υποερωτήματα επαναλαμβάνονται αυτούσια σε τρία-τέσσερα ή και περισσότερα διαφορετικά θέματα της Τράπεζας.
4. Συνάδελφοι Θεολόγοι επισημαίνουν ότι στα ερωτήματα ανάπτυξης (Β1) υπάρχουν κάποια που στηρίζονται σε κείμενα συγχρόνων θεολόγων, κληρικών ή στοχαστών που δεν περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, τα οποία πιθανότατα θα δυσκολέψουν τους μαθητές να τα αναπτύξουν εκτενώς.
5. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από την Τράπεζα Θεμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών αποστέλλονται το πρώτο θέμα της Ομάδας Α΄ και το πρώτο της Ομάδας Β΄ ενώ ο διδάσκων  ορίζει - προσθέτει τα υπόλοιπα. Μετά την κλήρωση των θεμάτων από τις σχολικές μονάδες το αρχείο που εξάγεται έχει τη μορφή pdf και η ηλεκτρονική επεξεργασία του είναι δύσκολη ή και αδύνατη. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν το αρχείο που θα αποστέλλεται κατά την κλήρωση να έχει την μορφή word ώστε να καθίσταται εύκολη η προσθήκη των θεμάτων του διδάσκοντος και η τελική μορφοποίηση των θεμάτων που θα δίνονται στους μαθητές.
Η ΠΕΘ θα συνεχίσει την ενδελεχή μελέτη της Τράπεζας Θεμάτων και παρακαλεί τους συναδέλφους Θεολόγους που εντοπίζουν οποιεσδήποτε αστοχίες στην Τράπεζα να επικοινωνούν με την Ένωση προκειμένου να παρέμβει εκ νέου και συνολικά προς το ΙΕΠ για τη διόρθωσή τους.
Με τιμή
Για το ΔΣ της ΠΕΘ
Ο Πρόεδρος
Ηλίας Μπάκος
Δρ Θεολόγος – Φιλόλογος
Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Σπαλιώρας
Δρ Θεολόγος
Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχόλια (2)

 
Θεολόγος
31 Μάιος 2014 13:13

Θα περίμενε κανείς το προεδρείο μιας επιστημονικής Ένωσης όπως η ΠΕΘ να γνωρίζει ακριβώς ποιο είναι το θεσμικό και το παιδαγωγικό πλαίσιο κατασκευής ερωτήσεων κλειστού τύπου (Α Ομάδα) και ανοικτού τύπου (Β Ομάδα), λαμβάνοντας υπόψη ότι επί τόσα χρόνια το μάθημα εξετάζεται με τον ίδιο τρόπο. Η ανακοίνωση της ΠΕΘ αγνοεί τις οδηγίες του ΙΕΠ για τα θέματα της Α΄ Λυκείου, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο του νέου νόμου για τις εξετάσεις της Α΄ Λυκείου (βλ. http://meleagros.iep.edu.gr/uploaded_files/prodiagrafes/thriskeytika.pdf). Στο παραπάνω έγγραφο αναφέρεται ρητά (και οπωσδήποτε ορθά): «Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου, εάν θεωρηθεί αναγκαίο, μπορούν να συνδυαστούν με ερωτήσεις κατανόησης πληροφοριών, αιτιολόγησης, τεκμηρίωσης κ.λπ.» (σελ. 2).Επιπλέον:«Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών για συνθετική και κριτική ανάλυση, όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών…Στις ερωτήσεις της Β Ομάδας μπορούν να δίνονται πηγές πληροφοριών (π.χ. κείμενο, εικόνα κ.ά.), εφόσον δεν ελέγχεται η δηλωτική γνώση, για να υλοποιηθούν αποδοτικότερα τα παραπάνω» (σελ. 4 και 5).Ποιο σκοπό εξυπηρετούν τέτοιες ανακοινώσεις εν μέσω των εξετάσεων; Μόνο σύγχυση και προβλήματα προκαλούν στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς.

 
Γιώργος
31 Μάιος 2014 18:58

Συμφωνώ για το πρώτο μέρος του σχολίου του "θεολόγου" αλλά όσο αφορά τα κείμενα που συνοδεύουν ερωτήσεις ανάπτυξης, κάποια από αυτά που περιλαμβάνει η τράπεζα θεμάτων είναι όντως δύσκολα για τα παιδιά, τα οποία τ΄αντιμετωπίζουμε μερικές φορές σαν να είναι θεολόγοι. Αυτή η επισήμανση αφορά και την ύλη που διδάσκεται στα θρησκευτικά, η οποία είναι γεμάτη από λεπτομέρειες ή πολλά και θεωρητικά λόγια, που συχνά περιττεύουν, τουλάχιστον για την ηλικία ή τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας. Και κάτι που δεν βλέπω να σχολιάζεται: τελικά δεν είχαμε (για τα θρησκευτικά) 300 θέματα αλλά ..."διαγωνίσματα"!!! Αυτό μεταφράζεται σε 300 θέματα ανάπτυξης + (300*5=)1500 θέματα αντικ. τύπου!!!! Κι αυτό - και χειρότερα ακόμα- για 15 μαθήματα της Α΄Λυκείου!!!!!!!!! Κι όλα αυτά την τελευταία στιγμή... Και αυτός ο ΟΓΚΟΣ από θέματα να καλύπτει σχεδόν κάθε λεπτομέρεια των μαθημάτων... Πόσο ΑΘΛΙΟΙ είναι κάποιοι και πόσο ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ εμείς που τα "τρώμε" όλα και λέμε κι΄ευχαριστώ...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ