ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Δημοσίευση: 22/09/2014
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει για ενδέκατο κατά σειρά έτος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ειδική Αγωγή με αντικείμενο:
 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΉ: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσπραξία), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, Διαταραχές Συμπεριφοράς,   Αισθητηριακές – Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική  Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχικές Διαταραχές  παιδιών και εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, Συμβουλευτική Γονέων, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση στην Ε.Α.Ε. 
1.      Ταυτότητα και σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
•         Στοχεύει στην:
α. κατάρτιση, εκπαίδευση και απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
β. παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,  προκειμένου αυτοί να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο πλαίσιο του σχολείου και  της οικογένειας.
γ. συμμετοχή στο «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Αγωγής»
•        Εστιάζει στην:
διάγνωση, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα :
-Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού των Κινήσεων-Δυσπραξία)
-Διαταραχών Επικοινωνίας (Γλωσσικής Έκφρασης, Φωνολογική   Διαταραχή, Τραυλισμός)
- Αναπηρίας (νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες)
- Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών  (Αυτισμός, Asperger, Rett)
- Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα  (ΔΕΠΥ)
- Ψυχικών και Συναισθηματικών  Διαταραχών
- Αισθητηριακές –Κινητικές δυσκολίες
- Χρόνιες παθήσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
•         Περιλαμβάνει, επίσης, μεθόδους :
             -      διάγνωσης,
-      κατάρτισης Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΕΕΠ),
-      πρώιμης παρέμβασης,
-       πρακτικής άσκησης σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
-      αξιοποίησης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε  εκπαιδευτικά προγράμματα.
-      συμβουλευτικής μαθητών και γονέων
2.      Επιστημονικός Υπεύθυνος. Επιστημονική Επιτροπή
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο  ψυχίατρος, καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής  του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Παπαδάτος.
Την ευθύνη της οργάνωσης και ανάπτυξης του Προγράμματος έχει Επιστημονική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών  και ειδικούς επιστήμονες από το χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
3.      Διδακτικές Ενότητες (δομή, περιεχόμενο, τρόπος παρουσίασης)
Το Πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε μορφή Θεματικών Ενοτήτων ως ακολούθως:
•       Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
Ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ιστορική εξέλιξη. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Διοικητικές και λειτουργικές Δομές. Εκπαιδευτικές Δομές και Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, Πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας, Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΤΕΕ, Επαγγελματική Κατάρτιση-ΕΕΕΕΚ).
Ένταξη, Ενσωμάτωση, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διά βίου μάθησης και επαγγελματικής αποκατάστασης.
•       Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου.
Βιολογικές θεωρίες, θεωρίες της μάθησης και της συμπεριφοράς, Ψυχαναλυτικές θεωρίες, Γνωσιακή θεωρία, θεωρία των ρόλων. Στατιστικό κριτήριο, Απουσία Ψυχικής Υγείας, κριτήριο της υποκειμενικής δυσφορίας, κριτήριο της κοινωνικής αποδοχής, κριτήρια ψυχικά υγιούς ατόμου.
•       Θέματα Ψυχολογίας.
Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Ψυχολογία των ατομικών διαφορών, Γνωστική Ψυχολογία, Παιδαγωγική-Σχολική Ψυχολογία. Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ψυχομετρία. Προσεγγίσεις και Στρατηγικές αξιολόγησης-Σταθμισμένα τεστ, Στρατηγικές αξιολόγησης.
•       Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.). Η διαδικασία της Μάθησης (Αντίληψη, Μνήμη, Σκέψη, Γλώσσα). Αποσαφήνιση Μ.Δ και Ε.Μ.Δ.
Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία)
Ειδική Διαταραχή της γραπτής έκφρασης/γραφής (Δυσγραφία)
Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (Δυσαριθμησία)
Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού Κινήσεων (Δυσπραξία)
Χαρακτηριστικά των μαθητών. Αναγνώριση-Αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Διαγνωστικά κριτήρια.
Ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική στήριξη.
Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
Γενικές Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας.
Αξιολόγηση
•       Αναπηρία: Εννοιολογική Προσέγγιση της αναπηρίας, της μειονεξίας, της ανικανότητας και της μαθησιακής δυσκολίας. Ιστορικές Αναφορές, Σύγχρονες Αντιλήψεις.
Κατηγοριοποίηση αναπηριών (νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες). Κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα. Κοινωνικά Δικαιώματα, Ψυχοπαιδαγωγική και Κοινωνική Υποστήριξη. Εκπαιδευτικά προγράμματα. Προσβασιμότητα. Ανάπτυξη γλώσσας στο κωφό παιδί, νοηματική γλώσσα. Εκπαίδευση του τυφλού παιδιού, αναφορά στη γραφή Braille.
•       Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
Αιτιολογικοί παράγοντες. Διαγνωστικά κριτήρια. Χαρακτηριστικά της διαταραχής. Η υπερκινητικότητα. Η ελλειμματική προσοχή. Η παρορμητικότητα Η διαταραχή της διαγωγής. Συναισθηματικές διαταραχές. Τεχνικές  αξιολόγησης για παιδιά και εφήβους. Παρατήρηση συμπεριφοράς, Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Παρέμβασης Αντιμετώπιση (ιατρική, φαρμακευτική, παιδαγωγική, κοινωνική).                                                                                                      
•       Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές  (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Διαταραχή Rett)
Διάγνωση. Χαρακτηριστικά της Διαταραχής - Συνδρόμου. Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας. Ψυχοπαιδαγωγική Αντιμετώπιση. Μέθοδοι εκπαιδευτικής παρέμβασης, Παράλληλη στήριξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο ρόλος της σχολικής κοινότητας.
•       Τα χαρισματικά και ευφυή παιδιά.
Χαρακτηριστικά των μαθητών. Αναγνώριση-Αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Διαγνωστικές μέθοδοι. Ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική στήριξη.
•        Ψυχική Υγεία
Θέματα Ψυχικής Υγείας: Αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, μανιοκατάθλιψη, διαταραχές διαγωγής, σχολική φοβία, μετατραυματική διαταραχή παιδική σχιζοφρένεια, διαταραχές πρόσληψης τροφής, απέκκρισης, ύπνου, διαταραχές τικ, ψυχωσικές διαταραχές. Αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών στο σχολείο.    
•       Συμβουλευτική
Ορισμός της Συμβουλευτικής. Στρατηγικές Συμβουλευτικής. Συμβουλευτική γονέων. Συμβουλευτική μαθητών με αναπηρίες. Συμβουλευτική μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, (με Αναπτυξιακές Διαταραχές, με Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας –ΔΕΠΥ, με Ψυχικές Διαταραχές). Συμβουλευτική εφήβων.      
•       Διαγνωστικές μέθοδοι και ψυχοδιαγνωστικές τεχνικές (Ο ρόλος των Υποστηρικτικών υπηρεσιών στην πορεία ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ στην κοινωνία)
Διάγνωση, συμπτώματα, σχολική συμπεριφορά. Διαγνωστικές μέθοδοι, Διαγνωστικά Κέντρα. ΚΕΔΔΥ.                                
•    Σχεδιασμός και αξιολόγηση ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
•    Αθλητισμός, Ψυχαγωγία και Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών με αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
•    Οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης πρακτικών ασκήσεων ψυχοπαιδαγωγικής αντιμετώπισης παιδιών και εφήβων σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
•    Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό.
•    Πρακτική Άσκηση στην Ε.Α.Ε.         
 4.      Διδάσκοντες
Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι: Μέλη ΔΕΠ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Διδάσκοντες ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ειδικοί εμπειρογνώμονες (παιδαγωγοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, σχολικοί σύμβουλοι εκπαιδευτικοί, στελέχη διαγνωστικών κέντρων κ.ά,  με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία).    
5.     Οργάνωση (τρόπος ανάπτυξης του προγράμματος, χρονικό πλαίσιο, πρακτική εργασία-εξάσκηση)
Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης θα παρακολουθούν μαθήματα σε μορφή διαλέξεων και σειρά θεωρητικών θεμάτων τα οποία θα συνοδεύονται από πρακτικές  ασκήσεις προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν επαρκώς την αιτιολογία, τις διαγνωστικές τεχνικές και την αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων.
Η διάρκεια του Επιμορφωτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης είναι ετήσια,  (Oκτώβριος 2014 – Ιούνιος 2015). Αναπτύσσεται σε πεντακόσιες  (500) διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 280 θα είναι σε μορφή διαλέξεων, οι οποίες θα βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με βιωματικές πρακτικές και ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων. Επίσης,  120 ώρες πρακτικών διαλέξεων και  100 ώρες παρακολούθησης πρακτικών διδασκαλίας, διάγνωσης κλπ σε σχολικές μονάδες και υπηρεσίες της Ειδικής Αγωγής.
Τα μαθήματα θα γίνονται στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.
6.      Υποχρεώσεις Επιμορφούμενων
Ο κάθε επιμορφούμενος υποχρεούται να:
-        παρακολουθεί το Διδακτικό Πρόγραμμα,
-        συμμετέχει στο πρόγραμμα παρακολούθησης σε σχολικές μονάδες, διαγνωστικά κέντρα, ιδρύματα και δομές της ειδικής αγωγής.
-        εκπονήσει εργασία σε συγκεκριμένο αντικείμενο με την καθοδήγηση των διδασκόντων καθηγητών.
7.      Εκπαιδευτικό υλικό
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα παραλάβουν σύγγραμμα θεμάτων Ειδικής Αγωγής, επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό.
8. Συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης
Δικαίωμα ανακοίνωσης και δημοσίευση των εργασιών σε πρακτικά συνεδρίου. Οι δημοσιεύσεις μοριοδοτούνται (ΦΕΚ 2788/2012).
9. Αξιολόγηση, πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και πρακτικών του Προγράμματος Εξειδίκευσης,  χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό προσόν του επιμορφούμενου για την ενασχόληση του στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με ξεχωριστή θέση στον ατομικό του φάκελο.
10. Μοριοδότηση
Το ετήσιο πρόγραμμα ακολουθεί τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας που απαιτεί παρακολούθηση δια ζώσης στα μαθήματα, καλύπτει το πεδίο Τ.Π.Ε και υπάρχει πρακτική σε υπηρεσίες ειδικής αγωγής. Γι’ αυτούς του λόγους λαμβάνει μοριοδότηση σύμφωνα με το νομοσχέδιο Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας 2014.
11.      Σε ποιους απευθύνεται
 Το Πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:
 Α.          Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
-        Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-        Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, ΤΕΦΑΑ,    Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών,  κ.α.).
-        Απόφοιτοι  Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι  τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, ΜΜΕ,  Κοινωνιολογίας.
                 Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι
-    Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. ά.
         Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ.
-    Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής.
     Β.            Φοιτητές
-       ΑΕΙ (Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων,  κ.α.)
-       ΤΕΙ (Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. α.)
-       ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής.
 12.  Οικονομικά στοιχεία
Το κόστος συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο για το σύνολο των ενοτήτων (500) ώρες είναι εννιακόσια ευρώ (900 €) και η κατάθεση του ποσού γίνεται σε τρεις δόσεις (η πρώτη με την εγγραφή στο Πρόγραμμα,  η δεύτερη το Δεκέμβριο του 2014 και η τρίτη τον Απρίλιο του 2015).
•    Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές, ανέργους, πολύτεκνους και ΑμΕΑ.
13.  Για συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώνετε την Αίτηση Συμμετοχής και την αποστέλλετε μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: spedu2015@gmail.com   ή στο Fax: 210-3614301
Για ανακοινώσεις σχετικές με το Πρόγραμμα μπορείτε να επισκέπτεστε το www.kemepse.com      
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3626445, 698 6515269 καθημερινά 10.00-13.00.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
ΕΤΟΣ 2014-2015
Επώνυμο        …………………………………………………………………………………….
Όνομα            …………………………………………………………………………………….
Πατρώνυμο        …………………………………………………………………………………….
Ειδικότητα        …………………………………………………………………………………….
Δ/νση κατοικίας     …………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο            …………………………………………………………………………………….
e-mail                  …………………………………………………………………………………….
*Συμπληρώνετε υποχρεωτικά όλα τα πεδία. Κρίνεται απαραίτητο να διαθέτετε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
             Τίτλοι Σπουδών
Διδακτορική Διατριβή    □ Τμήμα…………………………..
Μεταπτυχιακό    □ Τμήμα…………………………..
Πτυχίο Α.Ε.Ι    □ Τμήμα…………………………..
Πτυχίο Τ.Ε.Ι    □ Τμήμα…………………………..
Εξομοίωση    □  ……………………………………..
Μετεκπαίδευση    □  ……………………………………..
Παιδαγωγική Ακαδημία
ΙΕΚ
Φοιτητής
                                                □  ……………………………………..
□  Τμήμα …………………………..
□  Τμήμα ……………………………

Σας ενημερώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το Ειδικό Επιστημονικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή που διοργανώνει το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Αθήνα, ……………

 Ο/Η αιτ…………….

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ