Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει κανονικά στον διαγωνισμό PISA του ΟΟΣΑ το 2015

Δημοσίευση: 25/03/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

«Η Ελλάδα θα συμμετάσχει κανονικά στον διαγωνισμό PISA του ΟΟΣΑ το 2015, όπως έχει προγραμματιστεί. Η πιλοτική φάση του διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί σε 42 σχολικές μονάδες του Νομού Αττικής σε πληθυσμό 2.000 μαθητών 15 ετών, θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό του ΟΟΣΑ για όλες τις χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, εντός του τριμήνου Μαρτίου – Μαΐου 2014».
Τα παραπάνω αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας , με αφορμή δημοσίευμα ημερήσιας καθημερινής εφημερίδας με θέμα «Κίτρινη Κάρτα του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα», και σε σχέση με ενδεχόμενο αποκλεισμού της χώρας από την διεξαγωγή του διαγωνισμού PISA του ΟΟΣΑ.
Τι είναι το Πρόγραμμα PISA;
Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είναι μία διεθνής έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε το 2000. Η έρευνα πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια και εξετάζει τρία γνωστικά αντικείμενα: Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, καθώς και τις δεξιότητες των μαθητών στην Λύση Προβλήματος. Σε κάθε κύκλο του Προγράμματος ορίζεται ένα υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο, το οποίο εξετάζεται λεπτομερώς, ενώ τα υπόλοιπα εξετάζονται σεμικρότερη έκταση.
 Τι αξιολογεί το Πρόγραμμα PISA;
Το PISA αξιολογεί την ικανότητα Κατανόησης Κειμένου και τον εγγραμματισμό των μαθητών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, εξετάζοντας πόσο καλά μπορούν να εφαρμόσουν οι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο σχολείο σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η έρευνα δεν εξετάζει συγκεκριμένη διδακτέα ύλη.
Ποιοι συμμετέχουν στην έρευνα;
Στην έρευνα συμμετέχουν 15χρονοι μαθητές, δηλαδή μαθητές που βρίσκονται κοντά στην ηλικία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το αποκλειστικό κριτήριο επιλογής των μαθητών είναι η ηλικία και όχι η τάξη στην οποία φοιτούν.  
Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών;
Η αξιολόγηση του Προγράμματος PISA διακρίνεται σε Γραπτή Αξιολόγηση και Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Με τα βιβλιάρια της Γραπτής Αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και ερωτήσεις ανοικτού τύπου, εξετάζονται η Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες. Οι δεξιότητες Λύσης Προβλήματος εξετάζονται με την Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Ποιες άλλες πληροφορίες συλλέγει το Πρόγραμμα PISA;
Με το Ερωτηματολόγιο Μαθητή συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν στον ίδιο τον μαθητή, την οικογένειά του, αλλά και τη στάση του απέναντι στη μάθηση και το υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιούνται για τη συσχέτιση της επίδοσης των μαθητών με ατομικά ή οικογενειακά χαρακτηριστικά ή με άλλους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (π.χ. φύλο, μετανάστευση, μορφωτικό επί¬πεδο των γονέων, περιβάλλον του σχολείου κ.ά.).
Με το Ερωτηματολόγιο Σχολείου, το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, αντλούνται πληροφορίες σε σχέση με το μέγεθος και τον τύπο του σχολείου, την πολιτική υποδοχής και κατάταξης των μαθητών του, τη διαχείριση εκπαιδευτικών πόρων κ.ά. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιούνται στο στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας, επιτρέποντας συσχετίσεις με τις επιδόσεις των μαθητών.
Από ποιους ορίζονται οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο εξεταστικό δοκίμιο;
Οι ερωτήσεις των εξεταστικών δοκιμίων επιλέγονται από το σύνολο των ερωτήσεων που καλούνται οι συμμετέχουσες χώρες να προτείνουν και των ερωτήσεων που προτείνουν τα αρμόδια μέλη της Διεθνούς Κοινοπραξίας υλοποίησης του Προγράμματος. Οι ερωτήσεις ελέγχονται προσεκτικά, τόσο από τη Διεθνή Κοινοπραξία όσο και από τις συμμετέχουσες χώρες, ώστε να αποκλεισθούν προκαταλήψεις πολιτισμικού χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται μόνο ερωτήσεις που εγκρίνονται ομόφωνα. Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Φάσης της έρευνας, πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν και αν προκύψει ότι συγκεκριμένες ερωτήσεις είναι πολύ εύκολες ή πολύ δύσκολες για κάποιες χώρες, τότε οι ερωτήσεις αυτές αφαιρούνται από τα τελικά δοκίμια αξιολόγησης σε όλες τις χώρες.
Πώς επιλέγονται τα σχολεία που θα συμμετάσχουν;
Υπεύθυνος για την επιλογή των σχολείων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα είναι ξένος ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στη Διεθνή Κοινοπραξία του Προγράμματος PISA. Η επιλογή γίνεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού, στη βάση αυστηρών κριτηρίων που ισχύουν για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
Το σχολείο μου έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να συμμετάσχει στην έρευνα;
Τα δημόσια σχολεία, εφόσον επιλεγούν να είναι στο δείγμα της έρευνας, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή. Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν, αν το επιθυμούν, να μη συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
Πώς επιλέγονται οι μαθητές που θα συμμετάσχουν;
Το δείγμα των μαθητών που συμμετέχουν στην έρευνα επιλέγεται από το σύνολο των επιλέξιμων μαθητών, με τη χρήση ειδικού λογισμικού, από ξένο ερευνητικό οργανισμό της Διεθνούς Κοινοπραξίας υλοποίησης του Προγράμματος.
 Μπορούν κάποιοι μαθητές να εξαιρεθούν από την εξέταση;
Υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης ενός πολύ μικρού αριθμού μαθητών, μόνο σε περιπτώσεις όπου οι μαθητές αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να παρακαθίσουν στην εξέταση (για παράδειγμα, λόγω κάποιας σωματικής ή νοητικής αναπηρίας). Η δυνατότητα εξαίρεσης των περιπτώσεων αυτών θα πρέπει να εξετάζεται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο PISA  .
Ποια ύλη εξετάζει το δοκίμιο Γραπτής Αξιολόγησης;
Το δοκίμιο Γραπτής Αξιολόγησης δεν εξετάζει συγκεκριμένη ύλη του Αναλυτικού Προγράμματος. Στα πλαίσια της διερεύνησης του μαθηματικού και επιστημονικού εγγραμματισμού των μαθητών και της ικανότητάς τους στην κατανόηση κειμένου, το δοκίμιο εξετάζει τη γενικότερη ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στο σχολείο σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Ποια ύλη εξετάζει το δοκίμιο Αξιολόγησης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;
Το δοκίμιο Αξιολόγησης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή δεν εξετάζει συγκεκριμένη ύλη του Αναλυτικού Προγράμματος. Εξετάζει τη γενικότερη ικανότητα των μαθητών να αξιοποιούν πληροφορίες που τους δίνονται και να επιλύουν προβλήματα που αφορούν καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Χρειάζεται κάποιου είδους προετοιμασία για την εξέταση;
Η εξέταση δεν απαιτεί προετοιμασία σε σχέση με την εκμάθηση συγκεκριμένης ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος. Ωστόσο, καλό είναι οι μαθητές που θα παρακαθίσουν στην εξέταση να έρθουν σε επαφή με δείγματα του αποδεσμευμένου υλικού από προηγούμενες έρευνες PISA, ώστε να εξοικειωθούν με τη μορφή και τον τύπο των ασκήσεων που θα κληθούν να απαντήσουν.
 Τι θα πρέπει να προσέξουν οι μαθητές που θα παρακαθίσουν στην εξέταση;
Οι μαθητές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την εξέταση με σοβαρότητα και να πιστέψουν ότι έχουν τις δυνατότητες για να πετύχουν καλές επιδόσεις. Σημαντικό, επίσης, είναι να συνειδητοποιήσουν ότι η εξέταση δεν απαιτεί οποιασδήποτε μορφής απομνημόνευση συγκεκριμένης ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος αλλά, αντίθετα, όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστούν για την επίλυση μιας άσκησης θα τους δίνονται από το ίδιο το δοκίμιο. Κατά συνέπεια, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η προσεκτική και κριτική ανάγνωση των πληροφοριών και των ζητουμένων της κάθε άσκησης.
 Ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας;
Για τη συλλογή των δεδομένων γίνεται χρήση: α) δοκιμίου Γραπτής Αξιολόγησης, β) δοκιμίου Αξιολόγησης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, γ) Ερωτηματολογίου Μαθητή και δ) Ερωτηματολογίου Σχολείου.
Πόση ώρα διαρκεί η χορήγηση των δοκιμίων;
Το δοκίμιο Γραπτής Αξιολόγησης διαρκεί 2 ώρες και το δοκίμιο Λύσης Προβλήματος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 40 λεπτά.
Πόση ώρα χρειάζεται για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων;
Το Ερωτηματολόγιο Μαθητή χορηγείται σε έντυπη μορφή και για τη συμπλήρωσή του διατίθενται 35 λεπτά. Το Ερωτηματολόγιο Σχολείου χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή και απαιτεί γύρω στα 20 λεπτά για τη συμπλήρωσή του.
Τι περιλαμβάνει η Γραπτή Αξιολόγηση;
Το δοκίμιο Γραπτής Αξιολόγησης περιλαμβάνει ασκήσεις στα τρία γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Κατανόηση Κειμένου και Φυσικές Επιστήμες) σε καταστάσεις από την καθημερινή ζωή. Οι ασκήσεις είναι είτε πολλαπλής επιλογής, είτε ανοικτού τύπου και αναφέρονται σε γραπτά κείμενα, εικόνες, γραφήματα ή πίνακες δεδομένων.
Τι περιλαμβάνει η Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;
Η Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εξετάζει τις ικανότητες των μαθητών στη Λύση Προβλήματος. Τα προβλήματα που καλούνται οι μαθητές να επιλύσουν παρουσιάζονται μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις από την καθημερινή ζωή.
Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται με το Ερωτηματολόγιο Μαθητή;
Το Ερωτηματολόγιο Μαθητή συλλέγει πληροφορίες που αφορούν στους ίδιους τους μαθητές, στη στάση τους απέναντι στα μαθήματα και το σχολείο και στο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας. Στο στάδιο της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, οι πληροφορίες αυτές συσχετίζονται με τις επιδόσεις των μαθητών και επιτρέπουν την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων.
Έχει σημασία το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα, ανά σχολείο;
Ναι. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσοστό των επιλεγμένων μαθητών που τελικά θα συμμετάσχουν στην έρευνα, είναι κάτω από 80%, κινδυνεύει η χώρα να αποκλειστεί από τη συμπερίληψή της στα τελικά αποτελέσματα του Προγράμματος. Επιπλέον, αν το ποσοστό συμμετοχής των επιλεγμένων μαθητών ενός σχολείου είναι κάτω από 50%, το σχολείο θα θεωρηθεί ως μη συμμετέχον.
Τι περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Πρόγραμμα PISA;
Τα αποτελέσματα του PISA περιλαμβάνουν τις επιδόσεις των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα που εξετάζονται, καθώς και πληροφορίες για τους ίδιους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία της κάθε χώρας. Πέρα από την τελική κατάταξη των χωρών, τα αποτελέσματα δίνουν τη δυνατότητα συγκρίσεων ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν, ως προς τις επιδόσεις των μαθητών τους στο Πρόγραμμα PISA και ως προς το μαθησιακό τους περιβάλλον. Διαμορφώνονται, επίσης, δείκτες με τους οποίους μπορούν να τύχουν παρακολούθησης, μακροχρόνια, οι τάσεις στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα.
 Από ποιους γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων;
Η ανάλυση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται από τη Διεθνή Κοινοπραξία υλοποίησης του Προγράμματος. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κάθε χώρα μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων, ανάλογα με τα επιμέρους θέματα τα οποία επιθυμεί να εξετάσει.
Τα αποτελέσματα του Προγράμματος δίνονται στη δημοσιότητα;
Ναι. Μετά από κάθε τριετή κύκλο του Προγράμματος, δημοσιεύονται εκθέσεις που περιλαμβάνουν τα δεδομένα από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, νοουμένου ότι ο αριθμός των σχολείων και μαθητών που συμμετέχουν, από την κάθε χώρα, ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει ο ΟΟΣΑ.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης κοινοποιούνται στους μαθητές;
Όχι. Τα αποτελέσματα δεν κοινοποιούνται στους μαθητές και κατά συνέπεια δεν πληροφορούνται για το πόσο καλή ήταν η επίδοσή τους στην εξέταση.
Τα αποτελέσματα  για το κάθε σχολείο δίνονται στη δημοσιότητα;
Όχι. Τα αποτελέσματα που δίνονται στη δημοσιότητα δεν αφορούν στο επίπεδο των σχολικών μονάδων, αφού στόχος δεν είναι η κατάταξη των σχολείων σε κάθε χώρα. Τα σχολεία μπορούν, ωστόσο, να πληροφορηθούν για την επίδοσή τους, σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας τους.
 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα του Προγράμματος PISA;
Τα αποτελέσματα του Προγράμματος τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών αρχών των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό, οι οποίες και έχουν τον τελικό λόγο σε σχέση με το πώς θα αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και αν θα υιοθετήσουν συστάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής ή καλές πρακτικές από πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα.
Πώς γίνεται η κατάταξη των χωρών που συμμετέχουν στο PISA;
Η κατάταξη των χωρών γίνεται στη βάση του μέσου όρου της επίδοσης κάθε χώρας, ξεχωριστά για κάθε γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται.
Το Πρόγραμμα PISA καθορίζει στις συμμετέχουσες χώρες συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές ή τρόπους διοίκησης των σχολείων;
Το Πρόγραμμα PISA δεν επιβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές. Με βάση τα αποτελέσματα του κάθε κύκλου προβαίνει σε συστάσεις, οι οποίες μπορεί να αναφέρονται σε κάποιες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν όλες τις συμμετέχουσες χώρες ή σε θέματα πολιτικής για συγκεκριμένες χώρες. Η υιοθέτηση των πολιτικών ή δράσεων που προτείνονται, εναπόκειται στις εκπαιδευτικές αρχές της κάθε χώρας.
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.