Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η θέση της Π.Ε.Ε.Π. για το σχέδιο νόμου για την ειδική αγωγή

Δημοσίευση: 01/05/2014
Αρβανιτόπουλος
Alt Text: 
Αρβανιτόπουλος
Title Text: 
Αρβανιτόπουλος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κύριε Υπουργέ,
Η  Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών  διαφωνεί με τη φιλοσοφία και πολλές από τις αποσπασματικές  διατάξεις του σχεδίου νόμου για την Ε.Α.Ε.  που εισάγονται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και κυρίως χωρίς την αξιολόγηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των δομών της ΕΑΕ. Ιδιαίτερα διαφωνεί με τις ρυθμίσεις για τη στελέχωση των δομών της  Ε.Α.Ε. οι οποίες προσβάλουν τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
 Το σχέδιο νόμου εισάγει ακραίες κι αναχρονιστικές ρυθμίσεις για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις δομές της Ε.Α.Ε. θέτοντας ως καθοριστικό κριτήριο την προϋπηρεσία και τα σεμινάρια και δίνοντας απόλυτο προβάδισμα στους πτυχιούχους τμημάτων ειδικής αγωγής κι όχι μόνο, παραγνωρίζοντας την κυρίαρχη διεθνώς τάση και πρακτική ο ειδικός παιδαγωγός της ένταξης να έχει βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά και στη συνέχεια να μετεκπαιδεύεται στην ειδική αγωγή, ενώ σημαντικό προσόν για τον ειδικό παιδαγωγό θεωρείται και η προηγούμενη προϋπηρεσία στη γενική αγωγή.
Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νόμο 4186/2013, αρθ. 28 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) ως Π.Ε.Ε.Π. είχαμε τονίσει για μια ακόμα φορά την επείγουσα ανάγκη εξορθολογισμού των κριτηρίων επιλογής, αναφέροντας σχετικά για το θέμα αυτό:
«Η αναμενόμενη ρύθμιση για την κατάταξη στον πίνακα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για ΣΜΕΑΕ της Α΄/θμιας εκπαίδευσης δε συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο.   Είναι αναγκαίο να ενταχθεί η σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο για να αρθεί ο παραλογισμός στη σύνταξη των σχετικών πινάκων και να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και σταθερότητα. Η ρύθμιση θα πρέπει να ισχύσει από τις προσλήψεις για το σχολικό έτος 2013-14. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων γενικής αγωγής με μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ δε θα πρέπει να προηγούνται των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, αλλά να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Το μεταπτυχιακό σ’ αυτή την περίπτωση είναι το ελάχιστο γι’ αυτούς προσόν για να ενταχτούν στον πίνακα, δεν είναι πρόσθετο προσόν, για να δώσει προβάδισμα, όπως μπορεί να γίνει για τους αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής αγωγής με μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ. Για τους πτυχιούχους γενικής αγωγής, μπορεί να μετρήσει ως πρόσθετο προσόν ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος στην ΕΑΕ. Επίσης, το προβάδισμα που δίνει το μεταπτυχιακό δε θα πρέπει να είναι απόλυτο. Προτείνουμε να αντιστοιχεί σε τρία χρόνια προϋπηρεσίας το μεταπτυχιακό και τέσσερα το διδακτορικό. Τονίζουμε τέλος, ότι η κυρίαρχη τάση διεθνώς είναι ο ειδικός παιδαγωγός της ένταξης να έχει βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά και στη συνέχεια να μετεκπαιδεύεται στην ειδική αγωγή με υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές. Η επιδίωξη να προσλαμβάνονται μόνο πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής δεν έχει επιστημονική βάση και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ε.Α.Ε.». (ΠΕΕΠ, αριθ. πρωτ. : 152/ 20-8-2013)
Οι πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων ή καθηγητικών σχολών με μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό στην Ε.Α.Ε. μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τους εκπαιδευτικούς χωρίς σπουδές στην Ε.Α.Ε. οι οποίοι έχουν μόνο προϋπηρεσία. Μάλιστα οι 15 μήνες προϋπηρεσίας αντιστοιχούν με ένα μεταπτυχιακό και οι 30 μήνες με ένα διδακτορικό! Παρατηρείται  ακραία μορφή απαξίωσης των σπουδών στην ειδική αγωγή και οπισθοδρόμηση 40 τουλάχιστον ετών, όταν στο Ν. 1566/1985 η πενταετής προϋπηρεσία στην Ε.Α.Ε. (60 μήνες πραγματική υπηρεσία) θεωρούνταν ισότιμη με τη διετή μετεκπαίδευση ή το μεταπτυχιακό στην Ε.Α.Ε. Σήμερα θα αρκούν 15 μήνες προϋπηρεσίας για υποσκελίσουν ένα μεταπτυχιακό ή 30 μήνες για ένα διδακτορικό στην Ε.Α.Ε. Τότε η ρύθμιση ήταν κατανοητή λόγω της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού. Σήμερα είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Οδηγούμαστε σε συνθήκες πλήρους ισοπέδωσης, αναξιοκρατίας και υποβάθμισης της παρεχόμενης Ε.Α.Ε.
Ένας απόφοιτος τμήματος ή και κατεύθυνσης ειδικής αγωγής προτείνεται να επιλέγεται πλέον κατά προτεραιότητα συγκρινόμενος με έναν υποψήφιο που μπορεί να έχει τέσσερα χρόνια βασικών παιδαγωγικών σπουδών, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην Ε.Α.Ε. καθώς και αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας στην Ε.Α.Ε. Είναι δυνατόν να υποστηρίζει κάποιος ότι ο πρώτος έχει καλύτερη κατάρτιση από το δεύτερο. Είναι δυνατόν η εκπαίδευση σε παιδαγωγικό τμήμα να θεωρείται ότι δεν έχει σχέση με την ειδική αγωγή; Είναι δυνατό να επικρατήσουν τέτοιες διαχωριστικές αντιλήψεις και πρακτικές; Η Π.Ε.Ε.Π. διαφωνεί με την ύπαρξη χωριστού κλάδου ΠΕ71 και ΠΕ61. Η δημιουργία χωριστού κλάδου, αντί για υποκλάδο, του ενιαίου κλάδου κάθε ειδικότητας,  διασπά το χώρο των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και οδηγεί σε διαχωριστικές λογικές  στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 Ένας απόφοιτος τμήματος ειδικής αγωγής ή κατεύθυνσης στην ειδική αγωγή  θα θεωρείται πλέον ότι υπερτερεί των διευθυντών ΣΜΕΑΕ, των σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε., του Διευθυντή Ε.Α.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ., αλλά και των καθηγητών του στο Πανεπιστήμιο! Αυτή είναι η λογική του νέου σχεδίου νόμου. Όλα φαίνεται να έχουν στόχο την εξασφάλιση φθηνού προσωπικού, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε την πρόσφατη Κ.Υ.Α. 2/24529/0022 (ΦΕΚ 928/Β-14-4-2014) με την οποία αφαιρείται από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, η δυνατότητα αναγνώρισης των τίτλων αυτών για τη μισθολογική τους εξέλιξη. Όπως σημειώνει η ΔΟΕ «Η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία " ...Επιπλέον, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο οι ανωτέρω τίτλοι να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψη αυτών...", είναι εξαιρετικά δυσμενής για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που, με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις στην Ειδική Αγωγή, δεν προσλαμβάνονται με τυπικό προσόν διορισμού κάποιον μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο» (25/4/2014). Συμπέρασμα: οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό για τους οποίους θα μετρούσε μισθολογικά το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό, αποκλείονται ουσιαστικά από τις προσλήψεις!  Οι πτυχιούχοι ειδικής αγωγής (ΠΤΕΑ) με μεταπτυχιακό σύμφωνα με την απόφαση δε δικαιούνται μισθολογική εξέλιξη, γιατί το μεταπτυχιακό δεν είναι τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.  
Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα στην περίπτωση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής (ΠΕ11). Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 με προπτυχιακή ειδικότητα στην ΕΑΕ, ενώ εκπαιδευτικοί με το ίδιο βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές ή και διδακτορικό στην ΕΑΕ,  που μέχρι τώρα προσλαμβάνονταν κατά προτεραιότητα παρακάμπτονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ίδρυση της Π.Ε.Ε.Π. το 1999 έως σήμερα οι πτυχιούχοι ΠΕ11 με προπτυχιακή ειδίκευση στην ΕΑΕ δε μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη της Π.Ε.Ε.Π., αλλά απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΑΕ. Η ολιγόμηνη προπτυχιακή ειδίκευση δε θεωρείται επαρκής για να χαρακτηριστεί κάποιος ως ειδικός παιδαγωγός. Αυτή είναι η άποψη της επιστημονικής κοινότητας.  Για το σχέδιο νόμου όμως αποτελεί ακαταμάχητο προσόν. Στο ΤΕΦΑΑ της Αθήνας, για παράδειγμα, οι διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν στην ειδίκευση «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» είναι 20 σε σύνολο 130 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (http://www.phed.uoa.gr/ proptyxiakes-spoydes.html). Δηλαδή, η ειδίκευση αντιστοιχεί σε ένα περίπου εξάμηνο σπουδών.  Είναι δυνατόν να υποσκελίζει διετείς μεταπτυχιακές σπουδές ή πολυετείς διδακτορικές σπουδές στην ΕΑΕ; Είναι πραγματικά απίστευτη η έκπτωση των προσόντων και η αναξιοκρατία που επιχειρεί να επιβάλει η συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Πρόκειται για σκανδαλώδεις ρυθμίσεις. Πρόκειται για πραγματικό διωγμό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με αυξημένα προσόντα.
Μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε δομές Ε.Α.Ε. Τι είναι αυτό που επιβάλει σήμερα μια εκ’ διαμέτρου αντίθετη πολιτική; Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την καταστρατήγηση κάθε έννοιας συνέχειας και συνέπειας της Πολιτείας και την κατάφωρη παράβαση της αρχής της «προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου»;  Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι υστερούν σε σχέση με τους αποφοίτους παιδαγωγικού τμήματος ειδικής αγωγής ή κατεύθυνσης ειδικής αγωγής; Η μήπως προκρίνεται διεθνώς η εκπαίδευση των ειδικών παιδαγωγών σε προπτυχιακό επίπεδο, χωριστά από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς; Ούτε το ένα ούτε το άλλο συμβαίνει. Τα κριτήρια φαίνεται να είναι συντεχνιακά, «κατοχύρωσης βασικού πτυχίου», αλλά και κατοχύρωσης όσων δεν έχουν σπουδές στην ειδική αγωγή,  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και οι σύγχρονες τάσεις στη στελέχωση της Ε.Α.Ε.
Η απαξίωση των σπουδών στην ΕΑΕ ξεπερνά κάθε όριο, αφού ένας εκπαιδευτικός Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας εκπαίδευσης με ανύπαρκτες σπουδές στην ΕΑΕ και 16 μήνες προϋπηρεσία προηγείται ενός εκπαιδευτικού με μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ. Με πενταετή προϋπηρεσία (10 μόρια) προτιμάται ενός εκπαιδευτικού με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην ΕΑΕ (6 έως 9 μόρια)! Είναι απίστευτο, αλλά αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Η υποβάθμιση των μεταπτυχιακών τίτλων στην ΕΑΕ συνεχίζεται με την εξομοίωση τους με τα μεταπτυχιακά σχολικής ψυχολογίας. Αναρωτιόμαστε η Ειδική Αγωγή και η Σχολική Ψυχολογία δεν είναι δύο διακριτά διαφορετικοί επιστημονικοί υποκλάδοι, της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας αντίστοιχα; Η πρόσληψη στην ΕΑΕ των εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολική ψυχολογία ήταν κατανοητή την περίοδο που υπήρχε έλλειψη σε εκπαιδευτικούς με σπουδές στην ΕΑΕ. Σήμερα που υπάρχουν πλέον χιλιάδες πτυχιούχοι τμημάτων ειδικής αγωγής, διετούς μετεκπαίδευσης  ή κάτοχοι μεταπτυχιακών ΕΑΕ τι εξυπηρετεί;
Η «φάμπρικα» των ακριβοπληρωμένων σεμιναρίων ή τα «σεμινάρια της ντροπής» έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του εκπαιδευτικού κόσμου, αλλά και από την πολιτική ηγεσία.  Με δήλωση της η τότε υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου (22/12/2009) τόνισε ότι «θα καταργηθούν τα ακριβοπληρωμένα σεμινάρια των 400 ωρών ως προσόν διορισμού, που αποτελούν εμπαιγμό τόσο για την επιμόρφωση που παρέχουν, όσο και για τους κατόχους αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών στην ειδική αγωγή». Λίγους μήνες μετά υπήρξε η νομοθετική ρύθμιση που όριζε ότι πιστοποιητικά  παρακολούθησης  ετήσιων  σεμιναρίων  που  αποκτήθηκαν μετά τις 31-8-2010 δεν γίνονται δεκτά (παράγραφος 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19-5-2010). Γιατί δίνεται νέα παράταση; Γιατί συνεχίζεται αυτή η πελατειακή λογική, αυτή η συναλλαγή/διαπλοκή;
Η Π.Ε.Ε.Π. προτείνει ένα ενιαίο, δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής των εκπαιδευτικών ΕΑΕ με τα παρακάτω βασικά στοιχεία:
α) Πρόσληψη σε δομές ΕΑΕ μόνο των εκπαιδευτικών με σπουδές, προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές, στην ειδική αγωγή.
β) Ισότιμη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών με σπουδές στην ΕΑΕ σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο ή διετή μετεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό ή μόνο διδακτορικό στην ΕΑΕ δε θα προηγούνται των πτυχιούχων τμημάτων ειδικής αγωγής, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά θα κρίνονται ισότιμα. Όλοι εντάσσονται σε ένα κοινό υποκλάδο, εντός του ενιαίου κλάδου της κάθε ειδικότητας, της Α΄/θμιας ή της Β΄/θμιας εκπαίδευσης. Η κατάταξη τους θα γίνεται με βάση επιπλέον προσόντα (μεταπτυχιακό για τους πτυχιούχους τμημάτων ειδικής αγωγής, δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην ΕΑΕ για τους υπόλοιπους) και της προϋπηρεσίας τους στην ΕΑΕ. Σε μικρότερο βαθμό μπορεί να προσμετράτε η προϋπηρεσία, έως 3 έτη, στη γενική αγωγή. Η πάγια αυτή θέση της ΠΕΕΠ, αν είχε εφαρμοστεί νωρίτερα θα είχαν αποφευχθεί στρεβλώσεις, όπως ο πληθωρισμός των μεταπτυχιακών σπουδών, εξαιτίας της απόλυτης πρόταξης.
γ) Αυστηρή κρίση της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την ειδική αγωγή. Ορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων για την επάρκειά τους για τα μεταπτυχιακά που θα εκπονηθούν στη συνέχεια (μαθήματα, πρακτική άσκηση, κτλ.). Να προσδιορίζεται επίσης και να αξιοποιείται τυχόν εξειδίκευση σε συγκεκριμένες διαταραχές.
δ) Η κινητικότητα μεταξύ ειδικής και γενικής αγωγής θα πρέπει να αυξηθεί κι όχι να μειωθεί. Οι απόφοιτοι τμημάτων ειδικής αγωγής να μπορούν να προσληφθούν ή να μετατεθούν και στη γενική αγωγή, αν έχουν μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά (διδακτική).
ε) Οι μεταθέσεις από τη γενική στην ειδική αγωγή, δηλαδή η είσοδος στην ειδική αγωγή, να γίνονται με βάση τη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών και προϋπηρεσία στην ΕΑΕ), ενώ οι μεταθέσεις από μία θέση ΕΑΕ σε άλλη, της ίδιας ή διαφορετικής περιοχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις μεταθέσεις στη γενική εκπαίδευση.
στ) Η πρόσληψη σε δομές ΕΑΕ εκπαιδευτικών χωρίς σπουδές στην ειδική αγωγή μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση έλλειψης ειδικευμένων εκπαιδευτικών και μόνο προσωρινά με απόσπαση ή αναπλήρωση. Δεν είναι δυνατό να τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις ΕΑΕ εκπαιδευτικοί χωρίς σπουδές στην ΕΑΕ. Κατ’ εξαίρεση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11, με προπτυχιακή ειδίκευση στην ΕΑΕ,  θα μπορούν  ενταχθούν στον υποκλάδο ΠΕ11.05. Η προπτυχιακή ειδίκευση να μοριοδοτείται με το ήμισυ  της μοριοδότησης του μεταπτυχιακού στην ΕΑΕ.
ζ) Πιστοποιητικά  παρακολούθησης  ετήσιων  σεμιναρίων  που  αποκτήθηκαν μετά τις 31-8-2010 δεν γίνονται δεκτά, όπως προβλέπεται στην   παράγραφο 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010. Όσα αποκτήθηκαν πριν το 2010 μοριοδοτούνται με ένα μόριο.  Τα χρυσοπληρωμενα σεμινάρια έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Κάθε απόπειρα επαναφοράς τους συνιστά «εμπαιγμό», για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια της τότε υφυπουργού παιδείας (Ε. Χριστοφιλοπούλου, 22/12/2009).
η) ο κάθε μήνας προϋπηρεσίας να μοριοδοτείται με 0,1 μόριο. Η πρόβλεψη του σχεδίου νόμου για 0,2 μόρια είναι υπερβολική.  
ζ) Προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η  πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών. Δεν είναι δυνατό η πλειοψηφία πλέον των θέσεων ΕΑΕ να καλύπτεται με αναπληρωτές. Η ανάγκη για σταθερό προσωπικό στην ειδική αγωγή είναι μεγαλύτερη, όπως αποδεικνύεται και από την αύξηση του ορίου για μετάθεση από δύο σε τρία χρόνια.  Η πρόταση νόμου διαιωνίζει το πρόβλημα με τις προσλήψεις αναπληρωτών κι επιδιώκει την εξασφάλιση όχι του καταλληλότερου προσωπικού αλλά του προσωπικού που κοστίζει λιγότερο. Η διάσπαση των ειδικών παιδαγωγών που προκαλείται από το σχέδιο νόμου, απομακρύνει ακόμα περισσότερο την προοπτική μόνιμων διορισμών.
Κύριε Υπουργέ, η ΠΕΕΠ συμμετείχε ενεργά στο διάλογο για τα δύο προηγούμενα νομοσχέδια για την ειδική αγωγή. Στη συζήτηση για το νόμο 3699/2008 συνέβαλε ουσιαστικά καταθέτοντας τρείς  ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες δέσμες προτάσεων, τo 2006, το 2007 και το 2008, συνολικής έκτασης 30 σελίδων. Στη συζήτηση επιμέρους άρθρων τα τελευταία χρόνια, συμμετείχε με εποικοδομητική κριτική και προτάσεις, αναλυτικά ανά παράγραφο. Οι περισσότερες από τις προτάσεις ή αντιρρήσεις μας έχουν σήμερα δικαιωθεί.
Σήμερα, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να δηλώνουμε ότι δεν είναι δυνατό να συμμετέχουμε στην παραπέρα συζήτηση για ένα σχέδιο νόμου που στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης και ενταξιακής προοπτικής.  Η ακραία και αναχρονιστική ανατροπή που επιχειρεί να επιφέρει το σχέδιο νόμου, μας πάει πολλές δεκαετίες πίσω κι έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο χώρο της ειδικής αγωγής. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ειδική αγωγή και οι λειτουργοί της δέχονται τέτοιο ισχυρό πλήγμα. Η υποβάθμιση των εκπαιδευτικών ειδικών αγωγής με αυξημένα προσόντα και η προσβολή της επαγγελματικής τους ταυτότητας και των εργασιακών τους δικαιωμάτων δεν έχει προηγούμενο. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με αυξημένα προσόντα, μόνιμοι και αναπληρωτές, βρίσκονται κυριολεκτικά υπό διωγμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί εκπαιδευτικό προσωπικό χαμηλού κόστους στην ΕΑΕ. Εκπαιδευτικοί με έξι, οχτώ και δέκα χρόνια σπουδών θεωρούνται ανεπαρκείς, στερούνται ουσιαστικά του δικαιώματος της μετάθεσης, φοβούνται ότι μπορούν να βρεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Αισθάνονται ανεπιθύμητοι στο χώρο της ειδικής αγωγής. Η ταυτόχρονη ανακοίνωση του σχεδίου νόμου και της εγκυκλίου για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, μέσα στην Εβδομάδα των Παθών,  δεν περνά απαρατήρητη. Για την εκπαίδευση πολλών από αυτών των  εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει από του υστέρημά του πολλά εκατομμύρια ευρώ (διετής μετεκπαίδευση, εκπαιδευτικές άδειες, υποτροφίες).
Κύριε Υπουργέ, η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών κάνει έκκληση να αποσύρετε το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που έχει ήδη προκαλέσει πληγές στο χώρο της ειδικής αγωγής.  Να επανέλθει μετά από συστηματική μελέτη, αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου, με σύγχρονη  ενταξιακή φιλοσοφία για ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών με  αναπηρίες. Όταν για τα άρθρα 20, 21 & 22 που αφορούν τη στελέχωση υπάρχουν 700 σχεδόν σχόλια, ενώ για το άρθρο 2: «Οργάνωση και στόχοι της ΕΑΕ» υπάρχουν μόνο δύο σχόλια, το τρίτο και εκτενέστερο αφορά κι αυτό τη στελέχωση, η διαβούλευση έχει ουσιαστικά εκφυλιστεί, εξαιτίας των ατοπημάτων του σχεδίου νόμου.
 Η ΠΕΕΠ  καλεί όλους τους ειδικούς παιδαγωγούς, με προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή ειδίκευση, να σταματήσουν τη δημόσια  αλληλοϋπονόμευση που βλάπτει όλους μας και να συνταχτούν με την πρόταση της ΠΕΕΠ, η οποία σέβεται και διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων και κυρίως το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες για υψηλού επίπεδου ισότιμη εκπαίδευση, για την οποία όλοι μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε. Τέλος σας καλούμε όλους στην 5η Διημερίδα Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή που διοργανώνει η ΠΕΕΠ στις 10 και 11 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, για να παρακολουθήσουμε τι μπορούν να καταφέρουν οι εργαζόμενοι στο χώρο της ειδικής αγωγής, όταν όλοι μαζί, εκπαιδευτικό προσωπικό και οι υπόλοιπες ειδικότητες συνεργάζονται αρμονικά, με γνώση, φαντασία και αφοσίωση για το καλό των παιδιών μας.
Για το Δ.Σ. της  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - «Π.Ε.Ε.Π.»
  Ο  Πρόεδρος   Η  Γενική Γραμματέας                                              
                  
 Δαρβούδης Αθανάσιος              Κουσουρέτα Νίκη                                         

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ