ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσίευση: 06/08/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Επειδή ως πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. επεξεργάζεσθε αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και γνωρίζοντας την προσωπική σας βούληση για περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, οι Επιστημονικοί φορείς των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) γλώσσας απευθύνονται σε εσάς με σκοπό να σας καταθέσουν τις επιστημονικά επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις τους πριν τη λήψη και την επιβολή των τελικών αποφάσεων σας. Η αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο αποτελεί κοινό στόχο της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, των γονέων και κηδεμόνων, των μαθητών και των μαθητριών.
Σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομική κρίση πλήττει όλο και περισσότερες οικογένειες, γεγονός το οποίο γνωρίζετε και σκοπεύετε να θεραπεύσετε σύμφωνα με τις δηλώσεις σας για τα σχετικά μέτρα τα οποία πρόκειται να λάβετε με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός εξασφαλίζοντας στους μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού σχολείου όλα εκείνα τα εκπαιδευτικά εφόδια, στα οποία έχουν πλέον δυσχερέστατη πρόσβαση λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των οικογενειών τους, όπως άλλωστε μαρτυρούν και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των εκπαιδευομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Ένα από αυτά είναι η σωστή, επαρκής και πιστοποιημένη εκμάθηση ξένων γλωσσών κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουμε στη διάθεσή μας, η πιστοποιημένη γνώση Ξένων γλωσσών αποτελεί για την ελληνική κοινωνία σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο στην αγορά εργασίας, αφού το κριτήριο «Ξένες γλώσσες» προσμετράται και μοριοδοτείται ως ουσιαστικό και τυπικό προσόν για την κατάληψη θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παντού στην υφήλιο. Για αυτό και οι οικογένειες επένδυαν, μέχρι πρότινος, τεράστια ποσά καταφεύγοντας στην ιδιωτική πρωτοβουλία για την εξασφάλιση της πιστοποιημένης γνώσης Ξένων γλωσσών.
Καλείται, λοιπόν, η Πολιτεία και κυρίως το υπεύθυνο Υπουργείο να καλύψει και αυτό το κενό, το οποίο οι εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα εκπαιδευτικές πολιτικές δημιούργησαν, ώστε οι μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού σχολείου να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία μπορούν να τους εξασφαλίσουν καλύτερο μέλλον ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά εργασίας.
Με την προσφορά σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες επαρκούς και αναβαθμισμένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης θα συμβάλλετε στην άμβλυνση των εκπαιδευτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, για να συνεισφέρετε θετικά στην επίτευξη του κοινού στόχου όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία φορέων, που είναι η σωστή και πλήρης προετοιμασία εντός σχολείου του Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος θα έχει όλα εκείνα τα εφόδια που θα του επιτρέψουν να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της νέας εποχής.
Μέχρι σήμερα αστοχίες και παλινωδίες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό όσον αφορά τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών καθώς και η αποσπασματικότητα των αποφάσεων, είχαν ως αποτέλεσμα τη μη επαρκή εκμάθηση των Ξένων γλωσσών μέσα από το Δημόσιο σχολείο παρά τις εξαιρετικά φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών. Η πολιτική της πολυγλωσσίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και η προσαρμογή της εκπαιδευτικής μας πολιτικής στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες, συμφωνίες και συμβάσεις, τις οποίες έχει συναποφασίσει και συνυπογράψει η χώρα μας, περιορίζεται μόνο στη δυνατότητα επιλογής της 2ης Ξένης Γλώσσας και δε στοχεύει ουσιαστικά στην αποτελεσματική εκμάθησή της. Με αυτόν τον τρόπο δε διασφαλίζεται, ούτε η ίση πολιτική αντιμετώπιση των γλωσσών έναντι των εταίρων μας στην Ευρώπη, ούτε το δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη για ελεύθερη επιλογή των γλωσσών και του πολιτισμού που θέλει να μάθει και να γνωρίσει σε βάθος, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπενθυμίζουμε πως ήδη από το 2002, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βαρκελώνη, όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν «να βελτιωθεί η εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων και δη με τη διδασκαλία δύο τουλάχιστον Ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία» και το 2006 «η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις βασικές ικανότητες της Δια Βίου Μάθησης) αποτελεί τη δεύτερη από τις οκτώ βασικές ικανότητες, τις οποίες χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση»
Η άριστη εκμάθηση δύο Ξένων γλωσσών, μέσα στο Σχολείο, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση του βαθμού κατοχής της γλώσσας μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από το κρατικό σύστημα πιστοποίησης (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΚΠγ), είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους μελλοντικούς πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης, όλων των κοινωνικών στρωμάτων.
Είναι, επομένως, αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της διδασκαλίας των Ξένων γλωσσών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα μέσω ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, που να διασφαλίζει την πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα, και που οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και τις επιχειρηματικoοικονομικές δραστηριότητες των αυριανών πολιτών της Ελλάδας – σημερινών μαθητών και μαθητριών μας – μιας χώρας ενταγμένης σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική Ενωμένη Ευρώπη.
Στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης προτείνουμε:
•    Την υποχρεωτική συνεχιζόμενη παράλληλη διδασκαλία δύο Ξένων γλωσσών, τις οποίες θα επιλέγουν οι μαθητές και μαθήτριες, από την Πρωτοβάθμια έως και το τέλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε στο τέλος της 12χρονης εκπαίδευσης, οι μαθητές να έχουν αποκτήσει γνώσεις σε δύο Ξένες γλώσσες επιπέδου τουλάχιστον «Β2 -Καλή γνώση».
•     Την αναβάθμιση της διδασκαλίας των Ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, ως άμεσα μέτρα, προτείνουμε:
Για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
1. Την έναρξη της παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τα πορίσματα της «Εξωτερικής Αξιολόγησης» των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», που παρουσιάστηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2013 στο κεντρικό Συνέδριο για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή και λειτουργία του Προγράμματος Β’ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα οφέλη από την εισαγωγή της διδασκαλίας της Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η ανάγκη επέκτασης της εκμάθησης της, σύμφωνα και με τις προτάσεις που από κοινού έχουν καταθέσει οι σχολικοί σύμβουλοι Γαλλικής και Γερμανικής και έχουν ήδη εγκριθεί από το Ι.Ε.Π., επαναδιατυπώθηκαν στο Κεντρικό Συνέδριο με θέμα: «Η πορεία της Ελλάδας για μια πολύγλωσση Ευρώπη 2010-2014: Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση της Διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» - Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013», το οποίο πραγματοποιήθηκε την 12η Ιουνίου 2014.
2. Την άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
3. Τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού με καινοτόμα διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία.
4. Την επέκταση της παράλληλης διδασκαλίας της Β’ Ξένης γλώσσας σε όλα τα Δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από την οργανικότητά τους (όχι μόνο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά)
5. Την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07), ώστε η διδασκαλία να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους.
6. Την θέσπιση ανώτερου αριθμού ανά τμήμα ξένης γλώσσας τους 12 μαθητές.
7. Επιβάλλεται για λόγους διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού, η αλλαγή της διαδικασίας προμήθειας των βιβλίων στα Δημοτικά σχολεία από το ελεύθερο εμπόριο. Προτείνουμε να οριστεί ανώτατη τιμή για τη προμήθεια των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας (βλ. σχετικό έγγραφο που εστάλη στις 4.11.2012 – παρατίθεται ως συνημμένο).
8. Σημαντικό επίσης για την εξασφάλιση παροχής ποιοτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι να λάβει η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. όλα εκεί τα μέτρα, σύμφωνα και με τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν οι υπάρχουσες διατάξεις νόμων (π.χ. το άρθρο 25 του νόμου 4203/2013), ώστε οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 και ΠΕ07 να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους σε όσο το δυνατόν λιγότερες σχολικές μονάδες. Η μετακίνηση εκπαιδευτικών σε παραπάνω από δύο σχολικές μονάδες θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη αναλογική μείωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας.
Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Α. Γυμνάσιο:
1. Την επαναφορά της 3ωρης παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές μας της εμβάθυνσης στην εκμάθηση της γλώσσας και στους εκπαιδευτικούς της απασχόλησής τους στο κατ’ εξοχήν γνωστικό τους αντικείμενο.
2. Τη σύνδεση της διδασκαλίας με πιστοποίηση επιπέδου Α2/Β1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Τη συγγραφή ή τη χορήγηση δυνατότητας προμήθειας νέων διδακτικών μεθόδων σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών.
4. Τη θέσπιση ανώτερου αριθμού ανά τμήμα Ξένης γλώσσας τους 15 μαθητές
5. Την εισαγωγή της διδασκαλίας της Β΄ ξένης γλώσσας στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας, όπως ίσχυε μέχρι το προηγούμενο σχολικό έτος.
Β. Γενικό Λύκειο – Τεχνική εκπαίδευση
1. Την υποχρεωτική διδασκαλία δύο Ξένων γλωσσών και στην μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση σε όλες τις τάξεις.
2. Τη σύνδεση της διδασκαλίας με διαβαθμισμένη πιστοποίηση επιπέδου Β1/ Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Τη δυνατότητα επιλογής από τους μαθητές της Ξένης Γλώσσας που θα διδαχτούν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όλους τους τομείς και τις κατευθύνσεις της Γενικής και της Επαγγελματικής-Τεχνικής Εκπαίδευσης.
4. Τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας, ως μαθημάτων ορολογίας στην Τεχνική εκπαίδευση.
5. Τη δυνατότητα διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο πρόγραμμα της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, χωρίς κανένα  περιορισμό στον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας σε όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μάθημα επιλογής, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:
1. Ρύθμιση με ορθολογικό τρόπο των αναθέσεων (Α΄ και Β΄ ανάθεση) των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος, με κριτήρια την επιστημονική συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων, τις προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
2. Τον προγραμματισμό για άμεση έναρξη επιμόρφωσης των καθηγητών Ξένων γλωσσών στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της ειδικότητάς τους καθώς και των νέων παιδαγωγικών μεθόδων στο πλαίσιο της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β΄ επιπέδου.
3. Τη θεσμοθέτηση επιπλέον οργανικών θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις πέντε Σχολικοί Σύμβουλοι Γερμανικής γλώσσας (μόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ07 θα ανέρχονται το Σεπτέμβριο του 2014 στους 1789) και 17 Σχολικοί Σύμβουλοι Γαλλικής γλώσσας (μόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 θα ανέρχονται το Σεπτέμβριο του 2014 στους 2660).
4. Τη δημιουργία ξεχωριστής αίθουσας διδασκαλίας-εργαστηρίου Ξένων γλωσσών, εξοπλισμένης με σύγχρονα εποπτικά μέσα σε όλες τις σχολικές μονάδες.
Για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων:
Όπως διαπιστώσατε, σε συνέχεια της ανάληψης των καθηκόντων σας, υπάρχουν πολλά κενά εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, ακόμα και στις μεγάλες πόλεις.
Ως άμεσο πρώτο μέτρο για τη θεραπεία αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, προτείνουμε να διοριστούν άμεσα και πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 2014 -2015 ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι 104 εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας και οι 101 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας, οι οποίοι παραμένουν αδιόριστοι, ως «εκκρεμότητα» από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης για να είναι επιτυχημένη απαιτεί και την αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα αιτήματά μας, η ικανοποίηση των οποίων θα οδηγήσει στην παροχή υψηλής ποιότητας Δημόσιας Παιδείας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή/και συμπληρωματική πληροφορία.
Με εκτίμηση
Τα Δ.Σ των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
www.pasykaga.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
www.aplf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr

Συν: Έγγραφο των επιστημονικών ενώσεων Γαλλικής-Γερμανικής για το διδακτικό υλικό (11/2012)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
www.pasykaga.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓ ΠΠ)
www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr
Αθήνα, 04.11.2012
ΠΡΟΣ:
Υφυπουργό Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου
ΚΟΙΝ:
Ειδικό Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Σ. Γκλαβά

ΘΕΜΑ: Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στα δημοτικά και τα γυμνάσια
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε στην έδρα του ΥΠΑΙΘΠΑ στο Μαρούσι την Παρασκευή 02.11.2012, στα πλαίσια του πανελλαδικού συλλαλητηρίου των επιστημονικών φορέων των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05), Γερμανικής (ΠΕ07), Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Πληροφορικής (ΠΕ19-20) και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32), σας αποστέλλουμε παρακάτω και γραπτώς τις προτάσεις μας για το διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια.
Α. ΒΙΒΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Επιβάλλεται για λόγους διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού, η αλλαγή της διαδικασίας προμήθειας των βιβλίων στα δημοτικά σχολεία από το ελεύθερο εμπόριο, αφού η ισχύουσα, όπως αναλυτικά σας εξηγήσαμε στη συνάντησή μας, οδηγεί σε στρεβλώσεις.
Προτείνουμε να οριστεί ανώτατη τιμή για τη προμήθεια των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας. Θεωρούμε δεδομένο πως στη διαδικασία του καθορισμού της ανώτατης τιμής θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι (σχολικοί σύμβουλοι, εκδότες, επιστημονικές ενώσεις κτλ.), ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας
Β. ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Επανερχόμαστε στην πρότασή μας να μην ανατυπωθεί το βιβλίο και το τετράδιο εργασιών για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στη Γ΄ Γυμνασίου (Deutsch – ein Hit! 3), διότι υπάρχει τεράστιο απόθεμα σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ο λόγος είναι πως η διδακτική σειρά «Deutsch – ein Hit! 1,2,3» για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, γράφτηκε όταν το μάθημα της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας διδασκόταν για τρεις ώρες την εβδομάδα. Από το 2006 όμως η διδασκαλία του μαθήματος περιορίστηκε στις δύο ώρες την εβδομάδα, ως εκ τούτου δεν ολοκληρώνεται στη Γ΄ Γυμνασίου ούτε καν το διδακτικό υλικό που περιλαμβάνει το «Deutsch – ein Hit! 2».
Γ. ΒΙΒΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Προς μεγάλη του έκπληξη, σύσσωμος ο κλάδος  των εκπαιδευτικών γαλλικής ΠΕ05, ενημερώθηκε από την πρόσφατη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Θ.Π.Α, για τον -ομολογουμένως παιδαγωγικά ανορθόδοξο- τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας στο γυμνάσιο, με γνώμονα τα εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σχολικά εγχειρίδια.
Όπως γνωρίζετε, για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο γυμνάσιο έχουν εγκριθεί από το τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2 σχολικά εγχειρίδια: το «Action.fr –gr 1» για το μάθημα στην Α’ γυμνασίου και το «Action.fr-gr 3» για το μάθημα στη Γ’ γυμνασίου. Δεν εγκρίθηκε εξ’ αρχής το ενδιάμεσο επίπεδο ώστε να καλυφθεί η διδασκαλία του μαθήματος στη Β’ γυμνασίου. Μέχρι πρότινος λοιπόν και με βάση τις οδηγίες ο καθηγητής γαλλικής δίδασκε το πρώτο βιβλίο κατά το ήμισυ στην Α’ γυμνασίου, το συνέχιζε έως τη μέση περίπου της Β’ γυμνασίου. Από εκεί και πέρα ήταν στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού το τι θα επέλεγε ως εργαλείο για να βασίσει τη διδασκαλία του, ώστε να καλύψει το κενό της μεθόδου και να εξασφαλίσει τη συνέχεια στη διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διδασκαλία οποιουδήποτε γλωσσικού μαθήματος. Από τη φετινή σχολική χρονιά όμως, με την απόφαση του ΥΠΑΙΘΠΑ καταργείται αυτό το δικαίωμα και οι καθηγητές ΠΕ05 υποχρεούνται να διδάξουν στη Γ’ Γυμνασίου το αντίστοιχο βιβλίο σε συνέχεια του βιβλίου της Α’ τάξης.
Αποτελεί «παγκόσμια πρωτοτυπία» η διδασκαλία στις δύο τάξεις του πρώτου τεύχους της μεθόδου και στην τρίτη τάξη του τρίτου τεύχους χωρίς να προβλέπεται η διδασκαλία των ενδιάμεσων γλωσσικών, συντακτικών και γραμματικών φαινομένων. Πως θα καλυφθεί αυτή η ύλη και το δυσαναπλήρωτο κενό που θα δημιουργηθεί;
    Ως επιστημονικoί σύνδεσμοι ζητάμε την άμεση ανάκληση των οδηγιών και την αναστολή της ανατύπωσης και διανομής του τρίτου τεύχους της μεθόδου «Action.fr –gr 3» και την παραχώρηση της δυνατότητας προμήθειας του καταλληλότερου εκπαιδευτικού εγχειριδίου από το ελεύθερο εμπόριο όπως μέχρι τώρα γινόταν, ώστε να δοθεί λύση στην αγωνιώδη προσπάθεια των συναδέλφων να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ 2 βιβλίων που μόνο εμπόδια μπορεί να προκαλέσει στην αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.
Με εκτίμηση
Τα Δ.Σ των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.