Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οικονομική κρίση και Σπουδές : Τι να σπουδάσω, πού να σπουδάσω;

Δημοσίευση: 12/08/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Καθηγητή Γ. Δημοσθένους, Πρύτανη Πανεπιστημίου Frederick, πρώην υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κυπριακής Δημοκρατίας

Σήμερα, όχι μόνο ο τόπος μας αλλά και η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος περνούν μια πρωτοφανή οικονομική κρίση με τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις και με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην επαγγελματική αποκατάσταση κυρίως των νέων ανθρώπων.Ωστόσο, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι αρκετοί νέοι επιζητούν την επίλυση αυτού του προβλήματος είτε μέσα από πανεπιστημιακές σπουδές είτε μέσα από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προσανατολισμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οντολογικά το ανθρώπινο είδος έχει επιβιώσει γιατί έχει την ικανότητα αφομοίωσης και προσαρμογής και ως εκ τούτου το άτομο χρειάζεται να ενισχύεται ως προς την ανάπτυξη μηχανισμών αυτορύθμισής του στα εκάστοτε δεδομένα παρά την πρόβλεψη του μέλλοντος μίας συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης.

Ως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού την περίοδο 2011 - 2013, έθεσα το θέμα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων στην πρώτη θέση της ατζέντας των συναντήσεων κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν πολλές συναντήσεις και πολλές συζητήσεις με τους ευρωπαίους εταίρους μας και διατυπώθηκαν «Συμπεράσματα και Αποφάσεις» τα οποία διαβιβάστηκαν στα κράτη μέλη με απώτερους αποδέκτες τους φορείς της εκπαίδευσης για εφαρμογή. Δεν σας κρύβω ότι αυτές τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα έχω σήμερα μπροστά μου ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο κινούμαστε προσπαθώντας να διαμορφώσουμε προοπτικές για τους νέους ανθρώπους.

Προσέξετε όμως τη διάκριση των όρων «εκπαίδευση» και «μάθηση» που χρησιμοποιούμε. Οι πανεπιστημιακές σπουδές πρέπει να στοχεύουν και στα δύο, εφόσον το άτομο πρέπει να αποκτά τα εφόδια εκείνα που το καθιστούν ένα ενεργό μέλος του κοινωνικού γίγνεσθαι, κομμάτι του οποίου είναι και η παραγωγή με την ευρύτερη έννοια του όρου, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να δομεί τη στέρεα βάση για απόλαυση του πολιτισμικού αγαθού.

Η σημερινή οικονομική κρίση, συνοδευόμενη από την κρίση αξιών, επιβάλλει τη συμπερίληψη ανθρωπιστικών αρχών στο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Είναι κατά την άποψή μου λάθος ο νέος να ταυτίζει απόλυτα την απόκτηση πτυχίου με την άμεση εργοδότηση σε αντίστοιχη επαγγελματική κατεύθυνση μέχρι την αφυπηρέτησή του. Αξίζει να αναφέρουμε ότι με βάση στατιστικά στοιχεία καταγράφεται κατά μέσο όρο η αλλαγή τεσσάρων χώρων εργασίας από ένα άτομο σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Πολύ σημαντική παράμετρος για την αγορά εργασίας του σήμερα και του αύριο, η οποία απαιτεί από τους εργαζόμενους συνεχή αναβάθμιση ικανοτήτων ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη προσαρμοστικότητα σε συνεχώς μεταβαλλόμενα ή διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας. Η επιτυχία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έγκειται στην ανάπτυξη μηχανισμών διερεύνησης της υφιστάμενης γνώσης, μελέτης με μία διεπιστημονική προσέγγιση πολυδιάστατων φαινομένων και προσαρμογής στην ευμετάβλητη πραγματικότητα.

Είναι σαφές ότι τα Πανεπιστήμια είναι φορείς προαγωγής της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας, μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας και όχι Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στα Πανεπιστήμια κυοφορείται και αναπτύσσεται η νέα γνώση, ως απόρροια της έρευνας. Επιβάλλεται να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου των πανεπιστημιακών σπουδών και όπου απαιτείται να γίνεται αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, για να συνάδουν με τα επιστημονικά, τεχνολογικά, γνωστικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Προπάντων δε, τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να έχουν εμφανή τα στοιχεία εκείνα που ενισχύουν και υποστηρίζουν την απόκτηση δεξιοτήτων, όπως είναι και η καταγεγραμμένη θέση της Ε.Ε. μέσα από Αποφάσεις και Συμπεράσματα. Και αυτό για εμάς αποτελεί καθημερινή πρακτική, παρέχοντας όχι απλά ένα συνεκτικό σώμα γνώσεων προς του φοιτητές μας, αλλά καλλιεργώντας παράλληλα την έφεση προς τη μάθηση και την έρευνα δίνοντάς τους ένα δυνατό θεωρητικό υπόβαθρο με ταυτόχρονη απόκτηση δεξιοτήτων και εξοικείωση με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας, και έχοντας τα εφόδια προσαρμογής στα νέα. Επιπλέον προσπαθούμε να τους καταστήσουμε ικανούς να αφομοιώνουν τη νέα γνώση μέσα από διαδικασίες «δια βίου μάθησης», κατάρτισης και συνεχούς επιμόρφωσης προσφέροντας τους παράλληλα προοπτικές για εξειδίκευση μέσα από καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα (Masters και Διδακτορικά) σε θέματα αιχμής. Αυτοί είναι σήμερα οι κανόνες του παιχνιδιού και αυτά τα εφόδια θα πρέπει να έχει κάποιος αν θέλει να ενταχθεί με αξιώσεις εύκολα και γρήγορα στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, αλλά και να μπορεί να επιβιώσει σε όλη του την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Επανέρχομαι και πάλι στο θέμα της οικονομικής κρίσης και της ζήτησης στο χώρο της αγοράς εργασίας. Νομίζω ότι αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το όλο τοπίο φαντάζει πολύ ρευστό, χωρίς απόλυτα σαφή χρονικά όρια κατάληξης αλλά κυρίως με αβέβαιες προβλέψεις για το μέλλον. Ως εκ τούτου, θα ήμουν ανακόλουθος και αναξιόπιστος αν από τη μια σας έλεγα ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον αυτού του τόπου σε σχέση με τις οικονομικές συνθήκες και κυρίως την αγορά εργασίας και από την άλλη να σας έλεγα με απόλυτη βεβαιότητα ποια επαγγέλματα είναι αυτά που θα έχουν υψηλή ζήτηση στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, εδώ θα μπορούσα να σας παραθέσω δεκάδες παραδείγματα επαγγελμάτων τα οποία στην πορεία του χρόνου παρουσίασαν έντονα σκαμπανεβάσματα όσον αφορά στη ζήτηση από τη μια και τη συσσώρευση ανέργων από την άλλη. Την ίδια στιγμή θα μπορούσα να παραθέσω δεκάδες ονόματα φιλοσόφων, λογοτεχνών, αρχαιολόγων, καλλιτεχνών που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο παγκόσμιο στερέωμα, προσφέροντας σε τομείς που καμία σχέση δεν έχουν με «επαγγελματικές λίστες του μέλλοντος».

Αυτό που μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι η κοινωνία μας θα έχει πάντοτε ανάγκη από νέους επιστήμονες όλων των κλάδων. Πάντοτε θα έχει ανάγκη από δασκάλους, νηπιαγωγούς, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, νομικούς, δημοσιογράφους, κοινωνικούς λειτουργούς, οικονομολόγους, λογιστές, επιστήμονες σε ναυτιλιακά θέματα κτλ. Και σίγουρα, στην κατά τα άλλα καλή συγκυρία για τον τόπο μας, σίγουρα θα χρειαστούν επιστήμονες μηχανικοί και τεχνικοί που θα πρέπει υποστηρίξουν την αναδυόμενη βιομηχανία υδρογονανθράκων. Και εδώ ακριβώς τίθεται εύλογα το ηθικό ερώτημα: Έχουμε το δικαίωμα να προτρέψουμε κάποιο νέο προς ένα κλάδο σπουδών χωρίς ο ίδιος να το θέλει πραγματικά; Είναι δυνατόν κάποιος, «δια βίου», να υπηρετεί ένα συγκεκριμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο χωρίς να τον αγαπά; Χωρίς περιστροφές θα έλεγα ότι ακριβώς εδώ προσδιορίζεται και η πεμπτουσία της απάντησής μου στο ερώτημα που θέσατε και που συνοψίζεται στα εξής: Μόνο αν κάποιος αγαπά πραγματικά αυτό που επέλεξε να σπουδάσει θα κατορθώσει να το υπηρετήσει σε ολόκληρή του τη ζωή, όσες θυσίες κι’ αν χρειαστεί να επωμιστεί. Και θα απαιτηθούν θυσίες! Τότε και μόνο τότε θα έχει προοπτικές να εισέλθει με αξιώσεις στην αγορά εργασίας και να πετύχει ως επαγγελματίας και προπάντων ως άνθρωπος.

Τέλος, αφού κάποιος αποφασίσει τι θα σπουδάσει, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην υπομνήσουμε άλλο ένα κρίσιμο ζήτημα. Αυτό της επιλογής του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος για φοίτηση. Σας παραθέτω πολύ συνοπτικά τα σημαντικότερα κριτήρια με βάση τα οποία ένας υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να κάνει την επιλογή του: Την ιστορία του ιδρύματος ως εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός, το αν το πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τις αρχές της χώρας που λειτουργεί και έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, αν τυγχάνει αναγνώρισης από τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών, την οργανωτική δομή που διαθέτει και λοιπές υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών για ένταξή τους στο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια στην αγορά εργασίας, τα επιτεύγματα του πανεπιστημίου σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και διδασκαλίας, τις κτιριακές υποδομές και τα μέσα που διαθέτει για σκοπούς συνεχούς ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών αναγκαίων για την εκπαίδευση και την έρευνα, τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών αν είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές και αν τυγχάνουν επίσης αναγνώρισης από επαγγελματικά σώματα, το περιεχόμενο και την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και αν αυτά μπορούν να ικανοποιήσουν ευρύτερους και ειδικούς στόχους της εκπαίδευσης, την ύπαρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων Master και Διδακτορικών σπουδών, την επιστημονική, ερευνητική και κοινωνική καταξίωση που τυγχάνει το ακαδημαϊκό προσωπικό του πανεπιστημίου. Όλα τα παραπάνω, αναπόφευκτα θα πρέπει να συνδυαστούν και με το οικονομικό κόστος των σπουδών ενός φοιτητή το οποίο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ώστε να μπορεί να γίνει σωστός προγραμματισμός. Προπάντων δε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το συνολικό κόστος επιμερίζεται σε κόστος διδάκτρων (όπου αυτό εφαρμόζεται), κόστος διαβίωσης και μετακινήσεων και αμβλύνεται από τις δυνατότητες εξασφάλισης υποτροφιών ή άλλων οικονομικών ωφελημάτων. Εδώ θα πρέπει επίσης να προστεθεί η ύπαρξη ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος των περιόδων διδασκαλίας και εξετάσεων καθώς και δυνατότητας ύπαρξης ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών ώστε να επιτρέπουν στους φοιτητές να έχουν επαρκή χρόνο για εργασία αν το επιθυμούν ή για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων που θα τους βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν στις σπουδές τους και να ολοκληρωθούν ως άτομα.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος λοιπόν, ότι ένας νέος σήμερα, ο οποίος προτάσσει τις δικές του επιθυμίες, είναι αποφασισμένος να τις υπηρετήσει κατά πως πρέπει και κατά πως επιτάσσουν οι ανάγκες του σήμερα και του αύριο και αφού βεβαίως αξιολογήσει τα όσα προανέφερα, θα κάνει σίγουρα τις σωστές επιλογές και οι προοπτικές του μέλλοντός του δεν μπορεί παρά να είναι ευοίωνες. Ως Πανεπιστήμιο Frederick θα συνεχίσουμε με σταθερότητα, όραμα και προοπτική, επενδύοντας στη νέα γενιά, γιατί όπως εύστοχα λέει ο Σωκράτης: «Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει».

Πανεπιστήμιο FREDERICK: Πανεπιστήμιο ΕΥΘΥΝΗΣ
O Pasi Sahlberg, ως γενικός διευθυντής του Κέντρου Κινητικότητας του Υπουργείου Παιδείας της Φινλανδίας, δίνει πολλές συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης ανά το παγκόσμιο, εφόσον οι επιδόσεις του εκπαιδευτικού συστήματος της Φιλανδίας και η θετική στάση των πολιτών της απέναντι στην εκπαίδευση αποτελούν βασικούς πυλώνες της διασφάλισης ποιότητας τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στον τομέα της διάχυσης γνώσης και καινοτομίας στην αγορά εργασίας. Σε μία πρόσφατη του συνέντευξη στο περιοδικό Ed – το περιοδικό του Harvard Graduate School of Education (Ιούλιος 2014) - o Sahlberg τόνισε πως η θετική εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος δεν οφείλεται στην επιβολή λογοδοσίας και του συγκεντρωτισμού, όπως πολλοί υποθέτουν, αλλά  στην έννοια της  ΕΥΘΥΝΗΣ, προσωπικής και συλλογικής.
Ως Υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 2011-2013 και ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθα σε άμεση επαφή με τα σημαντικότερα ζητήματα/προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης. Μαζί με τους συναδέλφους μου προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις και καινοτόμες ιδέες για ποιοτικότερη εκπαίδευση στις χώρες της ΕΕ. Ασχοληθήκαμε με καίρια ζητήματα όπως ο αλφαβητισμός, η τυπική και άτυπη μάθηση, η συνεισφορά της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην απασχολησιμότητα των νέων, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση ως μέρος της προσπάθειας για κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και οικονομική ανάκαμψη, η αριστεία στη διδασκαλία και η διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κανένα από τα ζητήματα αυτά δεν είχε εύκολες λύσεις και χωρίς ενισχυμένο το αίσθημα της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης δε θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την αληθινή πρόοδο γιατί κοινό σημείο αναφοράς όλων των πιο πάνω είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και ειδικότερα τα παιδιά και οι νέοι.
Τα πλείστα αυτά ζητήματα εξακολουθούν να με απασχολούν έντονα ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick. Σε εποχές όπου η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η διασφάλιση ποιότητας διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στο όλο εκπαιδευτικό σύστημα και στη διασύνδεσή του με την κοινωνία, το Πανεπιστήμιο Frederick συνεχίζει τη δράση του με ΕΥΘΥΝΗ απέναντι στους νέους, τους γονείς, την πολιτεία, την κοινωνία αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι η έννοια της ευθύνης που διέπει την όλη φιλοσοφία, στρατηγική και δράση του Πανεπιστημίου Frederick  γεγονός που το έχει καταστήσει πρωτοπόρο ίδρυμα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.  
Το Πανεπιστήμιο Frederick νιώθει έντονα την ευθύνη απέναντι στους νέους και έτσι τους δίνει την ευκαιρία να σπουδάσουν σε ένα υγιές ακαδημαϊκό περιβάλλον με προσφορά προγραμμάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου που καλύπτουν όλες τις προσωπικές ανάγκες και φιλοδοξίες, αλλά  και προγράμματα που συνάδουν με τις απαιτήσεις της σύγχρονης και μεταβαλλόμενης κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρωτοπορεί ως προς τη μοναδικότητα των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων διερεύνησης και ανακάλυψης της γνώσης και στην ανάπτυξη σημαντικών επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για την επιβίωση και δημιουργική δράση των νέων.
Το Πανεπιστήμιο Frederick ξεκίνησε τη λειτουργία του με προσωρινή άδεια λειτουργίας το 2007, στηριζόμενο σε μια 42χρονη επιτυχημένη πορεία στην εκπαίδευση ενώ το 2012 το Πανεπιστήμιο έλαβε άδεια λειτουργίας (τελική) από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου. Για την έγκριση άδειας λειτουργίας προηγήθηκε αυστηρή, ενδελεχής και σε βάθος αξιολόγηση όλων των πτυχών για την οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημίου, με άριστες εκθέσεις αξιολόγησης από Ομάδες Ειδικών και από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου.
Για την επίτευξη των στόχων του, το Πανεπιστήμιο διαθέτει άρτιες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό (το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο), εργαστήρια, βιβλιοθήκες, πλατφόρμα ηλεκτρονικής φοίτησης καθώς και ακαδημαϊκό προσωπικό με πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο και διεθνή αναγνώριση. Οι ακαδημαϊκοί δρώντας ως «διευκολυντές» στη διαδικασία μάθησης βρίσκονται δίπλα στο φοιτητή και τον στηρίζουν σε κάθε του ακαδημαϊκό και προσωπικό βήμα. Η κοινωνία  σήμερα, πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη από νέους με ανεξάρτητη και κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και ικανότητα για συλλογική εργασία, πολιτειακή συνείδηση και αίσθημα προσφοράς στην κοινωνία και τον συνάνθρωπό μας. Το Πανεπιστήμιο εγγυάται τα πιο πάνω με την υιοθέτηση ξεκάθαρων ακαδημαϊκών στόχων σε κάθε πρόγραμμα, την ουσιαστική και όχι παθητική συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας, τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές δράσεις, την αξιοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής και κινητικότητας για εμπλουτισμό των εμπειριών τους, τη συστηματική αξιολόγηση της μάθησης. Ο καλός ακαδημαϊκός δεν κρίνεται από αυτούς που μπορούσαν να μάθουν μόνοι τους, αλλά από αυτούς που ανέπτυξαν δεξιότητες και στρατηγικές μάθησης γιατί ο ίδιος διέγνωσε σωστά τις δυνατότητές τους, τις αξιοποίησε και τις ενεργοποίησε σεβόμενος πάντοτε τις ιδιαιτερότητες και την ξεχωριστή προσωπικότητά τους. Διαχρονικός στόχος του Πανεπιστημίου ήταν και είναι η δημιουργία κουλτούρας για συλλογική ευθύνη ως προς τη μάθηση: στόχος δύσκολος, επίπονος που όμως  αξίζει να θέτει ένα υπεύθυνο ακαδημαϊκό ίδρυμα που σέβεται την ιστορία του, τον άνθρωπο, την κοινωνία.
Το Πανεπιστήμιο Frederick στηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές από την πρώτη μέρα στο Πανεπιστήμιο μέχρι και την ημέρα της αποφοίτησής τους. Το να νιώθεις ευθύνη για ένα νέο άνθρωπο που εμπιστεύεται την εκπαίδευση του και το επαγγελματικό του μέλλον σε σένα σημαίνει ότι οφείλεις να είσαι δίπλα του σε κάθε του βήμα, σε κάθε δυσκολία, αλλά και σε κάθε επιτυχία: ειδικά κέντρα στήριξης φοιτητών, προσφορά δωρεάν προπαρασκευαστικών μαθημάτων, ακαδημαϊκοί σύμβουλοι που έχουν την ευθύνη να τους καθοδηγούν σε κάθε βήμα, ενώ υποτροφίες και βραβεία έρχονται να ενισχύσουν την προσπάθεια και να επιβραβεύσουν την ποιοτική απόδοση. Ακόμα και μετά την αποφοίτηση η στήριξη του Πανεπιστημίου προς τους απόφοιτους του δεν σταματά αλλά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα αφού πολλοί απόφοιτοι συνεχίζουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο για επαγγελματικές συμβουλές και καθοδήγηση. Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το χώρο της αγοράς εργασίας, ενώ η αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων για νέους δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης αλλά και εργοδότησης για σκοπούς απόκτησης εμπειριών σε δεκάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας. Είναι αλήθεια πως σημαντικός αριθμός αποφοίτων εξασφαλίζει εργασία στηριζόμενοι στο πτυχίο που έχουν αποκτήσει αλλά λίγοι είναι αυτοί που καταφέρνουν παράλληλα να αποκτήσουν και τις δεξιότητες για επιτυχία στο επάγγελμα. Ο στόχος μας στο Πανεπιστήμιο Frederick ήταν και θα παραμείνει όχι μόνο η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας αλλά η διαρκής επιτυχία στο χώρο εργασίας τους μέσα από την καλλιέργεια υπευθυνότητας, δεξιοτήτων οργάνωσης και επικοινωνίας, ικανότητα στη χρήση των νέων τεχνολογιών, κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητα για λύση προβλήματος. Αυτές είναι οι δεξιότητες που κάνουν τη διαφορά σήμερα.
Το Πανεπιστήμιο Frederick νιώθει έντονα την ευθύνη απέναντι στους γονείς των φοιτητών και αναγνωρίζει στο μέγιστο βαθμό τις θυσίες και τους αγώνες που αυτοί καταβάλλουν για τη μόρφωση και παιδεία των παιδιών τους. Στα πλαίσια αυτά, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε και συνεχίζει να υιοθετεί την πολιτική του “ανοικτού διαύλου επικοινωνίας”. Όλοι οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο, να λύσουν απορίες σχετικές με επαγγέλματα και προοπτικές, να ενημερωθούν για τη πρόοδο των παιδιών τους. Νιώθοντας έντονα την ευθύνη απέναντι στους γονείς το Πανεπιστήμιο Frederick συνεχίζει να έχει διαχρονικά τα χαμηλότερα δίδακτρα από όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ενώ εφαρμόζει από την ίδρυσή του διαφανή και ξεκάθαρη διαδικασία για υπολογισμό των διδάκτρων. Ο υπολογισμός των διδάκτρων γίνεται με βάση τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, ECTS, και ανεξάρτητα των ωρών διδασκαλίας και άλλων παραμέτρων που οδηγούν σε ασάφεια ή σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος φοίτησης. Ο υπολογισμός με βάση τα ECTS είναι η διαχρονική και εκπεφρασμένη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την οποία με επανειλημμένες εκκλήσεις του ζήτησε από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να εφαρμόζουν. Η ευθύνη επιβάλλει πλήρη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Τα δίδακτρα προσαρμόζονται ανάλογα με τις εργασιακές και οικονομικές συνθήκες της κοινωνίας, και είναι απόλυτα καθορισμένα ώστε οι φοιτητές και οι οικογένειες τους να γνωρίζουν το συνολικό κόστος σπουδών μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους από την πρώτη μέρα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο.
Το Πανεπιστήμιο Frederick νιώθει επίσης έντονα την ευθύνη απέναντι στην πολιτεία και την κοινωνία. Ως υπεύθυνο πανεπιστημιακό ίδρυμα υποβάλει συνεχώς τις σωστές ερωτήσεις: ποια γνώση είναι απαραίτητη σήμερα και αύριο; Ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών; Πως βοηθάμε την κοινωνία και πώς λαμβάνουμε υπόψη τις σημερινές αλλά κυρίως τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας; Πολύ σημαντική παράμετρος για την αγορά εργασίας του σήμερα και του αύριο, είναι η ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση ικανοτήτων ώστε να αποκτήσουν οι απόφοιτοι μας την απαραίτητη προσαρμοστικότητα σε συνεχώς μεταβαλλόμενα ή διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας. Η επιτυχία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έγκειται στην ανάπτυξη μηχανισμών διερεύνησης της υφιστάμενης γνώσης, μελέτης με μία διεπιστημονική προσέγγιση πολυδιάστατων φαινομένων και προσαρμογής στην ευμετάβλητη πραγματικότητα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς αυτής αναζήτησης το Πανεπιστήμιο Frederick σχεδιάζει και προσφέρει προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και εξ’ αποστάσεως) τα οποία χαρακτηρίζονται από καινοτομία και υψηλό βαθμό ταύτισης με τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Η καινοτομία εντοπίζεται όχι μόνο στον τίτλο του προγράμματος σπουδών αλλά πολύ περισσότερο στο περιεχόμενο του προγράμματος, τις μεθόδους διδασκαλίας και την γενικότερη παιδαγωγική προσέγγιση των επιστημονικών αντικειμένων. Το Πανεπιστήμιο προβαίνει σε συχνές αξιολογήσεις των προγραμμάτων του και εισάγει αλλαγές εκεί που χρειάζεται. Λαμβάνει υπόψη τους επαγγελματικούς κλάδους, φορείς και θεσμούς που η πολιτεία καθορίζει για την αξιολόγηση και έγκριση των προγραμμάτων και των τίτλων σπουδών του . Σε αυτό το πλαίσιο το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως Ομοταγές προς τα Ελληνικά ΑΕΙ.  
Στην εποχή που διανύουμε δεν μπορούμε να αφήνουμε το ανθρώπινο δυναμικό να “πηγαίνει χαμένο”. Χρειαζόμαστε ως κοινωνία όλη την ικανότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία που μπορούμε να αντλήσουμε από τους νέους ανθρώπους. Τέλος, στο Πανεπιστήμιο διευρύνουμε τους δεσμούς με την κοινωνία αφού με πολλές και διάφορες δραστηριότητες μας όπως ειδικά προγράμματα βοήθειας σε συνανθρώπους μας και με προσφορά κοινωνικού έργου ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο ίδρυμα μας.
Το Πανεπιστήμιο Frederick νιώθει έντονα την ευθύνη απέναντι στην ακαδημαϊκή και πανεπιστημιακή κοινότητα. Ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης όπου στόχος είναι αποκλειστικά η απονομή επαγγελματικών προσόντων και πτυχίων. Αυτό θα αποτελούσε καίριο πλήγμα στην προσπάθεια των πανεπιστημίων για σημαντική επίδραση στα κοινωνικά δρώμενα. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, την παγκοσμιοποίηση, τις ισχυρές δυνάμεις στην αγορά εργασίας, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν όχι μόνο επαγγελματικά καταρτισμένα άτομα αλλά και “μορφωμένα” άτομα ικανά να συμμετέχουν ουσιαστικά στις κοινωνικές διεργασίες για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, το  Πανεπιστήμιο Frederick έδωσε και δίνει μεγάλη έμφαση στην αριστεία στη διδασκαλία που τείνει να παραμεληθεί από τα πανεπιστήμια και που ήταν σημαντικός άξονας δράσης μου ως Υπουργός Παιδείας. Συνήθως η διδασκαλία μπαίνει στο περιθώριο αλλά συχνά κάποιοι αποτυπώνουν την ποιότητα διδασκαλίας όχι με βάση τα αποτελέσματα των μαθητών αλλά με βάση το περιεχόμενο. Η διδασκαλία ως παιδαγωγική πράξη θα παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα για μας στο Πανεπιστήμιο Frederick.
Η διασφάλιση ποιότητας είναι απαραίτητη στην προσπάθεια για δημιουργία συνοχής, ελκυστικότητας και εμπιστοσύνης στην ανώτερη εκπαίδευση, βάσει των στόχων της ατζέντας εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανώτερη εκπαίδευση. Μάλιστα, θα καταστεί ακόμη σημαντικότερη στο άμεσο μέλλον καθώς η απλή παρακολούθηση ενός προγράμματος δεν αποτελεί πλέον εγγύηση για ποιοτικές σπουδές. Το Πανεπιστήμιο Frederick υπήρξε ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της αξιολόγησης (εσωτερικής αλλά και εξωτερικής). Έχει αναπτύξει τους απαραίτητους μηχανισμούς για διασφάλιση της ποιότητας όπως αποδεικνύεται μέσα από την εξασφάλιση της ανώτατης διάκρισης ECTS Label αλλά και την αναγνώριση του ιδρύματος από τον ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μόνο μη-κρατικό πανεπιστήμιο της Κύπρου που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας. Κανένα πρόγραμμα δεν προσφέρεται προτού εξασφαλίσει θετική αξιολόγηση και έγκριση από τις αρμόδιες αρχές και αυτό αποτελεί ύψιστη ένδειξη σεβασμού προς την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και τη κοινωνία γενικότερα.
Η κοινωνία πάντοτε θα εναποθέτει τις ελπίδες της για ένα καλύτερο αύριο στους νέους της και ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης έχει σημαίνοντα ρόλο να διαδραματίσει στη διαμόρφωση της μελλοντικής κοινωνίας. Αν όλοι αναλογιστούμε τις ευθύνες που μας αναλογούν τότε ναι, μπορεί να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Το Πανεπιστήμιο Frederick διαχρονικά αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει απέναντι στους νέους και την κοινωνία και θα συνεχίσει να το κάνει με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στο μέλλον.  Όπως εύστοχα λέει ο έλληνας συγγραφέας Ν. Καζαντζάκης «Ν’ αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω». Αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη μας ως Πανεπιστήμιο Frederick κοιτάζουμε στα μάτια κάθε νέο και νέα και γυρίζοντας το κεφάλι ατενίζουμε μαζί ένα ελπιδοφόρο μέλλον γι αυτούς, για την παιδεία, για την κοινωνία μας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.