Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης

Δημοσίευση: 24/03/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Των Αιρετών του ΚΥΣΔΕ  Ν. Κορδή και  Β. Αναγνώστη
   Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στα διάστημα από 20-30 Απρίλη θα υποβληθούν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Ας δούμε αρχικά τις περιπτώσεις παραιτήσεων:
Πατήστε εδώ για τα  δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών  
Πατήστε εδώ για την  αίτηση απονομής σύνταξης
Πατήστε εδώ για την  αίτηση παραίτησης
Πατήστε εδώ για τη δήλωση
   Α. Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας εκπαιδευτικών :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007) :
1.    Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του.
2.    Κατ’ εξαίρεση ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.
Αν ο υπάλληλος, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) ετών πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.
3.    Ως ημέρα γέννησης, για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
4.    Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία θεωρείται κάθε υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή που αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από την έναρξη της υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3687/2008, οι κατά το άρθρο 155 του Υπαλληλικού Κώδικα απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.
Μετά τα ανωτέρω, μέχρι 31-8-2014 θα απολυθούν αυτοδίκαια, λόγω συμπλήρωσης 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας, όσοι γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 1953 και έχουν μέχρι 31-8-2014 τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. Εάν η 35ετία συμπληρώνεται μέχρι 30-6-2014, απολύονται στις 30-6-2014, ενώ εάν η 35ετία συμπληρώνεται από 1-7-2014 έως 31-8-2014 απολύονται την ημερομηνία συμπλήρωσης αυτής (θεωρείται και τελευταία εργάσιμη ημέρα), ανεξάρτητα αν συμπίπτει με αργία (παράδειγμα : εκπαιδευτικός που γεννήθηκε μέχρι το έτος 1953 και συμπληρώνει την 35ετία στις 27-7-2014, απολύεται στις 27-7-2014).
Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1 του Ν. Δ. 4352/1964, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1232/1982 (Φ.Ε.Κ. 22 τ.Α΄/25-2-1982), σύμφωνα με τις οποίες, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ’ αυτόν πράξη με την οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα ο χρόνος υπηρεσίας που συμπληρώνει ο υπάλληλος με τη λήξη του τριμήνου αυτού. Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος αμφισβητεί τη βεβαιούμενη με την ανωτέρω πράξη πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, μπορεί για την άρση της αμφισβήτησης αυτής να καταθέσει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω πράξης, αίτησή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας οι διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (παρ. 6 του άρ. 19 και παρ. 25 του άρ. 24 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 – Φ.Ε.Κ. 1340/τ. Β΄/ 16-10-2002).
Οι πράξεις με τις οποίες θα διαπιστώνεται η συμπλήρωση της 35ετίας και του 60ου έτους της ηλικίας, μέχρι 30-6-2014 ή μέχρι 31-8-2014, θα εκδοθούν και θα κοινοποιηθούν στους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις, εντός του Μαρτίου του 2014, προκειμένου να καταθέσουν, σε περίπτωση αμφισβήτησης, στο Γ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δια της Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.
Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, παραμένουν στην Υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3687/2008.
Με το άρθ. 33 (υποπαράγραφος 1β εδάφιο πρώτο) του Ν. 4024/2011, καταργήθηκε η διάταξη του άρθ. 10 παρ. 19 του Ν. 3863/2010 και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης για παραμονή στην Υπηρεσία, μετά τη συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας. Σημειώνεται ότι η διάταξη της παρ. 1γ του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (35ετία και 55ο έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2013) δεν έχει εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς (άρθρο 33, παρ. 7 του Ν. 4024/2011).
Β. Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών :
1.    Οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται, γίνονται αποδεκτές και λύεται η υπαλληλική σχέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - ΦΕΚ τ. Α΄ 26/9-2-2007)
2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2) του Ν. 3687/2008, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την παρ. 6 εδάφιο β του άρθ. 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ τ. Α΄ 86/11-4-2012) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 (παρ. 20) του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 193/17-9-2013) : «Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους.»
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007) α. αίρεση, όρος ή προθεσμία στην αίτηση παραίτησης θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί (παρ. 1)  β. η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, εάν κατά την υποβολή της ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 και γ. ο υπάλληλος που έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 (παρ. 3) του Υπαλληλικού Κώδικα, δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί πριν λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διάταξη αυτή. Η ανωτέρω διάταξη αφορά το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας και σύμφωνα με το άρθρο 36 (παρ. 21) του Ν. 4186/2013, ο χρόνος υποχρέωσης παραμονής στην Υπηρεσία καθορίστηκε ίσος με το χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερος των πέντε (5) ετών.
Μετά τα παραπάνω, αιτήσεις για παραίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), που θα υποβληθούν από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :
Β1.  Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου 2014, θα υποβληθούν αιτήσεις  (άρθρο 19 παρ. 7 της υπ’αριθμ. 105657/Δ1/8-10-2002, ΦΕΚ τ. Β΄ 1340/16-10-2002 Υπουργικής Απόφασης) και θα λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το τέλος του διδακτικού έτους 2013-2014 και συγκεκριμένα στις 30-6-2014, η οποία θεωρείται η τελευταία ημέρα εργασίας και τακτικής μισθοδοσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν (αποδοχή παραίτησης και λύση της υπαλληλικής σχέσης στις 30-6-2014), μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου του 2014 (άρθρο 148 παρ. 4 του Υ.Κ. – Ν. 3528/2007).
Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και παρέλευσης αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός για ανάκληση, καθορίζονται αυστηρά ως εξής :
Ημερομηνία
αίτησης παραίτησης    Δικαίωμα ανάκλησης εντός μηνός, μέχρι
22-4-2014                                    21-5-2014
23-4-2014                                    22-5-2014
24-4-2014                                    23-5-2014
25-4-2014                                    26-5-2014
28-4-2014                                    27-5-2014
29-4-2014                                    28-5-2014
30-4-2014                                    29-5-2014
Η ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής σύνταξης (Ν. 4151/29-4-2013, άρθρο 1), θα γίνει αναδρομικά από την επομένη της λύσης της υπαλληλικής σχέσης και συγκεκριμένα από 1-7-2014. Οι λεπτομέρειες για την καταβολή της ως άνω προκαταβολής, καθώς και τον έλεγχο των καταβαλλόμενων ποσών, καθορίστηκαν με την υπ’αριθμ. 75302/0092/31-5-2013 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1344/3-6-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Οι αιτήσεις παραίτησης θα υποβληθούν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. του κάθε υπαλλήλου, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου 2014, θα πρέπει να ζητούν να παραιτηθούν από την Υπηρεσία και όχι να συνταξιοδοτηθούν, αφού η αίτηση για συνταξιοδότηση έπεται της λύσης της υπαλληλικής σχέσης.  Η αποδοχή της αίτησης παραίτησης από την Υπηρεσία, γίνεται αυτοδίκαια (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/2007 και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα), με το τέλος του διδακτικού έτους 2013-2014 (30-6-2014), χωρίς ωστόσο η ανωτέρω αποδοχή να κατοχυρώνει απαραίτητα συνταξιοδοτικό δικαίωμα και άμεση καταβολή της σύνταξης. Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή φαινομένων ανάκλησης παραιτήσεων που θα γίνουν αποδεκτές, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παραιτηθούν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αναφορικά με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και άμεσης καταβολής της σύνταξης, αφού για την άμεση καταβολή της σύνταξης, πέραν της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, απαιτείται και η συμπλήρωση του απαραίτητου ορίου ηλικίας, σε διαφορετική περίπτωση (μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας) η σύνταξη καταβάλλεται με την ανάλογη μείωση αυτής (ποινή), το ύψος της οποίας εξαρτάται από το πόσο νωρίτερα από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας θα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 4, παρ. 10, περ. α και β του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 103/29-4-2013), ρυθμίζεται η επαναφορά στην Υπηρεσία μετά από αίτηση του υπαλλήλου που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα που δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξης του, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.
Οι βασικές διατάξεις σχετικά με την απονομή συντάξεων κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ τ. Α΄ 210/31-8-2007). Επειδή όμως μετά την ανωτέρω κωδικοποίηση εκδόθηκαν και νεότερες διατάξεις, για περισότερες πληροφορίες σε σχέση με συνταξιοδοτικά θέματα (προϋποθέσεις, διαδικασία, ποσόν σύνταξης κ.λπ.) μπορείτε να επισκέπτεστε τη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  :
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis
Οι αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης, επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής (εφάπαξ) και η σχετική υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται από την επομένη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας (30-6-2014).
Οι εκπαιδευτικοί που θα απολυθούν αυτοδίκαια στις 30-6-2014 (λόγω 35ετίας και ορίου ηλικίας) μπορούν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή τους , στις αρμόδιες Διευθύνσεις προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΔΑΥΚ, ενώ οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση παραίτησης κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, μπορούν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, η ηλεκτρονική συμπλήρωση όμως του ΔΑΥΚ δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Β2. Μετά την 31η Μαΐου 2014, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, θα γίνουν αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΚΥΣΔΕ, για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημοσίων Νοσοκομείων, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Σημειώνεται ότι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007), για σωματική ή πνευματική ανικανότητα και για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και άμεσης καταβολής της σύνταξης.
Οι ως άνω αιτήσεις παραίτησης θα υποβάλονται στις Διευθύνσεις Δ.Ε., προκειμένου να διαβιβαστούν στο Υ.ΠΑΙ.Θ., με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’αριθμ. 34160/Δ1/11-3-2013 (ανακοινοποίηση στο ορθό 20-3-2013), 79133/Δ1/11-6-2013 (ανακοινοποίηση στο ορθό 11-6-2013) εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο του εικοσαημέρου (άρθρο 156 του Υπαλληλικού Κώδικα) και οι αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης, επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής (εφάπαξ) και η σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα υποβάλλονται από την επομένη της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, ενώ η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και πριν από την ως άνω ημερομηνία. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 4, παρ. 10 περ. α και β του Ν. 4151/2013, έχουν εφαρμογή και στις ως άνω αιτήσεις.
Β3. Άλλες περιπτώσεις παραίτησης είναι η αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο, σε περίπτωση θανάτου και σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.
Τέλος με βάση το άρθρο 4, παρ. 10 περ. α και β του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/τ.Α/29/4/13 ρυθμίζεται η επαναφορά στην Υπηρεσία μετά από αίτηση του υπαλλήλου που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα που δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό   διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές γι αυτό.
Επισυνάπτονται υποδείγματα αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και δικαιολογητικών.
Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με την υποβολή της παραίτησης τους. Πολλές φορές  η βιασύνη οδηγεί σε εσφαλμένες επιλογές. Η παραίτηση από την Υπηρεσία είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση ζωής! Είναι προφανές ότι οι καταστροφικές πολιτικές των τελευταίων ετών, ωθούν ένα μεγάλο τμήμα εκπαιδευτικών στην επιλογή της πρόωρης συνταξιοδότησης. Θα πρέπει, ωστόσο, η επιλογή αυτή να είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και ουσιαστικής ενημέρωσης. Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει από τις αρχές του 2014 έχουν ικανοποιηθεί σχεδόν όλες οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για παραίτηση από την  υπηρεσία. Μόνο το 2013 είχαμε συνολικά 6689 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από την εκπαίδευση!  Φαίνεται πώς επιλογή του Υπουργείου είναι να « αδειάσει» το Δημόσιο Σχολείο από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς μέσα στα πλαίσια της δραματικής μείωσης του προσωπικού που συντελείται τα τελευταία χρόνια για να επιτευχθεί ο μνημονιακός στόχος των 67000 εκπαιδευτικών στο τέλος του 2015! Δυστυχώς μέσα στα  πλαίσια της βάρβαρης πολιτικής τους,  εντάσσονται και οι πρώτες  απολύσεις εκπαιδευτικών σαν ένα κομμάτι του παζλ των 15.000 απολύσεων στο Δημόσιο, που έχει συμφωνήσει η Κυβέρνηση για το 2013-2014! Όλοι οι εκπαιδευτικοί ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε και να ανατρέψουμε τις βάρβαρες αυτές  πολικές και όσους τις υπηρετούν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.