Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Δημοσίευση: 19/07/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος συγκροτείται  Επιτροπή Ισοτιμιών (Ε.Ι.), ενώ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες  ισοτιμίας των τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.
Έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών είναι ι η  εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευση.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης . Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.
  Η εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αναγνώριση ή μη ισοτιμίας ή κατάταξης τίτλων σπουδών που απονέμονται από καταργημένους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 Η Επιτροπή δύναται, για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της, να επικοινωνεί με φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων της Επιτροπής ανά μήνα είναι τέσσερις (4).
 Δικαιολογητικά
1. 0 ενδιαφερόμενος για ισοτιμία του τίτλου σπουδών του, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καταθέτει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση:
Α. Για τίτλους της αλλοδαπής
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ξένου τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού / ωρολογίου προγράμματος σπουδών της Σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης του εξωτερικού (μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου εγγράφου).
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου της βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή του τίτλου που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο από το σχολείο και ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου βασικής εκπαίδευσης).
4. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ξένου τίτλου σπουδών (προς ισοτιμία).
5. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αναλυτικού/ωρολογίου προγράμματος.
6. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του απολυτηρίου τίτλου της βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή του τίτλου που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο από το σχολείο και ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης.
7. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο θα καθορισθεί με ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.
8. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής αλλοδαπού, όταν πρόκειται για αιτούντες που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Συμπληρωμένη Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και Ερωτηματολόγιο. Τα δύο (2) έντυπα (Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, Ερωτηματολόγιο) πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα.
Β. Για τίτλους της ημεδαπής
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ελληνικού τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
ΜΟΝΟ νια τις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: Επικυρωμένη φωτοτυπία του αναλυτικού/ ωρολογίου προγράμματος σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής.
2. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο θα καθορισθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.
3. Συμπληρωμένη Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. (Οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών συμπληρώνουν και το Ερωτηματολόγιο.) Τα δύο (2) έντυπα (Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, Ερωτηματολόγιο) πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
αιτούντα.
2. Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να συμπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.
 Διαδικασία
Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ή προσκομίζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 3. Ο φάκελος εξετάζεται από την Ε.Ι., προκειμένου να εισηγηθεί για την ισοτιμία ή μη του κατατεθειμένου τίτλου σπουδών. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών δύναται να ζητήσει γραπτώς από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει κάθε επιπλέον  αναγκαίο στοιχείο, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Μετά την εξέταση του φακέλου του ενδιαφερόμενου, η Ε.Ι., δια των αρμοδίων οργάνων, εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη χορήγηση ισοτιμίας ή μη του τίτλου σπουδών. Το Δ.Σ. αποφαίνεται για τη χορήγηση ή μη της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών. Το αποτέλεσμα του αιτήματος του κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.
 Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών
1. Η Επιτροπή Ισοτιμιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται ως ακολούθως :
α. Μαργαρώνης Κων/νος του   Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Παπαθεοχάρη Ιωάννη του Κων/νου Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό ΠΕ3 και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης,
β. Μαργέτης Κων/νος του Ηλία ,Συνταξ/χος Εκπαιδευτικός Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον Τύρη Αντώνιο του Δημητρίου   Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης,
γ. Μικρός Γεώργιος του Κων/νου, υπάλληλος της Ακαδημίας Αθηνών με αναπληρώτρια την Μπαρούτη Ζωή του Θεοδώρου ,Εκπαιδευτικό Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης.
δ. Νοτάκης Μιχαήλ του , Εκπαιδευτικός Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον Γιοβάνο Παναγιώτη του Χρήστου Εκπαιδευτικό Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης.
ε. Λαγός Παναγιώτης του Αθανασίου ,Εκπαιδευτικός Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρώτρια την Κριεμπάρδη Μαρία του Βασιλείου ,, Εκπαιδευτικό Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης,
στ. Σαχινίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας με αναπληρωτή τον Παπαβλασόπουλο Κοσμά του Βασιλείου, Εμπειρογνώμονα,
ζ. Καρκαλάκος Σωτήριος του Γρηγορίου  Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης με αναπληρώτρια την Μαρκουλάκη Ευαγγελία του Σταύρου  Εμπειρογνώμονα, η. Αρβανιτάκη Θεοδώρα του Γεωργίου   Νομικός Επιστήμονας, Εμπειρογνώμονας με αναπληρώτρια την Παπαθεοδώρου Ευγενία του Αποστόλου Πολιτικό Επιστήμονα, Εμπειρογνώμονα.
2. Καθήκοντα Πρόεδρου της Ε.Ι. ασκεί ο Μαργαρώνης Κων/νος με αναπληρωτή τον Μαργέτη Κων/νο.
3. Καθήκοντα γραμματέως της Ε.Ι. ασκεί ο Παπαϊωάννου Σπύρος με αναπληρώτρια τη Τζανετέα Ευφροσύνη στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ